DOÇ.DR. İLKER ATEŞ    
Adı : İLKER
Soyadı : ATEŞ
E-posta : iates@pharmacy.ankara.edu.tr, ilkerates976@gmail.com
Tel : 203 31 21
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. İlker ATEŞ

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Toksikoloji Anabilim Dalı

06100, Tandoğan, Ankara, TÜRKİYE

Tel: 0312 2033121

E-mail: iates@pharmacy.ankara.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi ve yeri: 25.10.1976, Ankara, Türkiye

Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti

Durumu: Evli, 1 çocuklu

Yabancı Dil: İngilizce (İyi seviyede), Almanca (Orta seviyede)

 

EĞİTİMİ

 

Ortaokul ve Lise: TED Ankara Koleji, Ankara, Türkiye, 1986-1993

Üniversite: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara, Türkiye, 1993-1997

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1997-2000

Doktora: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2000-2005

Doçentlik: 19.09.2013ÜYELİKLER


1) Türk Toksikoloji Derneği Üyesi (1999-   )

2) The Federation of European Toxicologists and Societies of Toxicology (EUROTOX) Üyesi (1999-   )

3) International Union of Toxicology (IUTOX) Üyesi (1999-   )


 

İDARİ GÖREVLER:

 

1. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ISOPS-11 Sosyal Komite Üyesi (2015)

2. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 55. Yıl Almanak Komisyon Üyeliği (2015)

3. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans öğrencileri Araştırma Projesi dersi danışmanlığı (2013-    )

4. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilcisi (2013)

5. Türk Toksikoloji Derneği Genel Sekreterliği (2011-2013)

6. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilgisayar Komisyonu Üyesi (2009-    )

7. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2008- 2012)

8. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans öğrencileri danışmanlığı (2008-    )

9.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Almanak Komisyon Üyeliği (2009-2010)

10. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ISOPS-9 Organizasyon Komitesi Üyesi (2008-2009)

11. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 40. Yıl Almanak Komisyon Üyeliği (1999-2000)


BİLİMSEL AKTİVİTELER

Araştırma Konuları:

1) İmmunotoksikoloji

2) Mesleksel toksikoloji

3) Genetik toksikolojisi

 

Tezler:

 

Yüksek Lisans: İntraperitoneal olarak kadmiyum verilmiş sıçanların testis dokularında oksidatif baz hasarının saptanması (1997-2000)

Doktora: Kömür tozunun neden olduğu pnömokonyozda rol oynayan sitokinlerin genotipik ve fenotipik analizleri (2000-2005)

 

Uluslararası yayınlar:

 

1. KARAKAYA, A., YUCESOY, B., YUCEL, A., ERDEM, N., ATES, I, SABIR, H.U., IMIR, T. (1999). Proliferative response of peripheral blood lymphocytes and lymphocyte subpopulations in n-hexane, toluen and methyl ethyl ketone co-exposed workers. Environ. Toxicol. Pharmacol. 8:53-58.

2. ATES, I., SUZEN, H.S., AYDIN, A., KARAKAYA. A. (2004). The oxidative DNA base damage in testes of rats after intraperitoneal cadmium injection. Biometals, 17:371-377.

3. ATES, I., YILMAZER-MUSA, M., YUCESOY, B., KARAKAYA, A. (2004). Determination of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in some work groups in Turkey by measurement of 1-hydroxypyrene levels in urine. Bullet. Environ. Contam. Toxicol., 73:242-248.,

4. KARAKAYA A., ATES, I., YUCESOY, B., (2004). Effects of occupational chronic PAH exposure on T-lymphocyte functions and NK cell activity in asphalt and coke oven workers. Human Exp. Toxicol. 23:317-322.

5. ATES I., SUZEN, SH., YUCESOY B., TEKIN IO., KARAKAYA A. (2008). Association of Cytokine Gene Polymorphisms in CWP and Its Severity in Turkish Coal Workers Am. J. Ind. Med. 51: 741-747.

6. ATES I., YUCESOY B., YUCEL A., SUZEN, SH., KARAKAS A., KARAKAYA A. (2011). Possible effect of gene polymorphism on the release of TNFA and IL1 cytokines in coal workers' pneumoconiosis. Exp. Toxicol. Pathol.63: 175-179.

7. ALTUNER D., SUZEN, SH., ATES I., KOC GV., ARAL Y., KARAKAYA A. (2011). Are PON 1 Q/R 192 and M/L 55 polymorphisms risk factors for diabetes complications in Turkish population? Clin. Biochem. 44: 372-376.   

8. CEMILOGLU ULKER O., ATAK A., ATES I., KARAKAYA A. (2011).Evaluation of auricular lymph node cell lymphocyte proliferation and cytokine production as non-radioactive endpoints during murine contact allergy. J. Immunotoxicol. 8: 131-139.

9. ALTUNER D., ATES I., SUZEN, SH., KOC GV., ARAL Y., KARAKAYA A. (2011). The relationship of PON1 QR 192 and LM 55 polymorphisms with serum paraoxonase activities of Turkish diabetic patients Toxicol. Ind. Health 27: 873-878

10. ATES I., CEMILOGLU ULKER O., AKDEMIR C., KARAKAYA A. (2011). Correlation of Ochratoxin A exposure to urinary levels of 8-Hydroxydeoxyguanosine and Malondialdehyde in a Turkish population Bullet. Environ. Contam. Toxicol. 86: 258-262.

11. CEMILOGLU ULKER O., ATES I., ATAK A., KARAKAYA A. (2013). Evaluation of Non-Radioactive Endpoints of Ex-vivo Local Lymph Node Assay-BrdU to Investigate Selected Contact Sensitizers. J. Immunotoxicol. 10: 1-8.

 

Ulusal Yayınlar:

 

1) ATEŞ İ., KARAKAYA A., TEKİN, İÖ., YÜCESOY B. (2010) Kömür işçileri pnömokonyozunda sitokinlerin önemi Türkiye 17. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı (Proceedings of the 17th Coal Congress of Turkey), 02-04 Haziran 2010, Zonguldak, Türkiye, p. 503-506. 

2) ATES I. (2011). Occupational mineral dust induced toxicity and cytokines Turkish J. Pharm. Sci. 8: 81-89.

 

Kitap Bölümü:

1) ATEŞ İ. (2010). Kömür işçileri pnömokonyozu: Neden sitokinler? in: Eczacılıkta Yenilikler 2. (Onur F. eds) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları yayın No: 99. p. 271-277.


Projeler:

 

1. Polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruz kalan bir grup işçide hücresel immün fonksiyonların incelenmesi (98-03-00-07). BAP projesi

2. Sitokinlerin ve sitokin genlerindeki polimorfizmlerin kömür işçileri pnömokonyozunun gelişiminde ve klinik şiddetindeki rolü (03-08-03-036). BAP Projesi

3. Kimyasalların radyoaktif olmayan Lokal Lenf Düğümü Yöntemi ile Rölatif Temas Alerjisi Potansiyelinin araştırılması ve Yama Testi Sonuçları ile karşılaştırılması. (107S365). TÜBİTAK Projesi

4. Tip 2 Diyabet hastalığı komplikasyonlarının gelişiminde rol oynayan sitokin gen polimorfizmlerinin araştırılması (12-B3336005)

 

Sözlü Sunumlar:

1. ATES, I., SUZEN, H.S., YUCEL, A., YUCESOY, B., KARAKAYA, A. (2007). The effects of mutations in TNF-α and IL-1 genes on the levels of these cytokines released from blood monocytes. 5th International Conference on Environmental Mutagens in Human Populations, May 20-24, Antalya, Turkey.

2. ATEŞ İ., KARAKAYA A., TEKİN, İÖ., YÜCESOY B. (2010) Kömür işçileri pnömokonyozunda sitokinlerin önemi Türkiye 17. Kömür Kongresi, 02-04 Haziran 2010, Zonguldak, Türkiye.

3. ATEŞ İ., KARAKAYA A., (2011) The role of cytokine gene polymorphisms on development of occupational pneumoconiotic diseases. 19. Dünya İş Sağlığı ve  Güvenliği Kongresi, 11-15 Eylül 2011, İstanbul, Türkiye. 

 

Poster Bildirileri (Uluslararası):

1.  KARAKAYA,  A.,  YUCESOY,  B., YUCEL, A., ERDEM, N., ERDEM, O., ATES, I., BURGAZ, S., KARAKAYA, A.E. (1999). Immunotoxicological evaluation of n-hexane, toluen and methyl ethyl ketone co-exposure in shoe workers. The 4th Congress of Toxicology in Developing Countries, November 6-10, Antalya, Turkey.

2. ATES, I., YUCESOY, B., YUCEL, A., ERDEM, N., KARAKAYA,  A. (2000).  Changes in proliferative response of human peripheral blood lymphocytes by co-exposure to n-hexane, toluene and methyl ethyl ketone, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS-6, June 27-29, Ankara, Turkey.

3. KARAKAYA, A., YUCESOY, B., YUCEL, A., ERDEM, N., ERDEM, O., ATES, I., BURGAZ, S., KARAKAYA,  A.E. (2000). Immunotoxicological evaluation of n-hexane, toluene and methyl ethyl ketone (MEK) co-exposure in shoe workers, Toxicology Lett., Abstracts of EUROTOX 2000, September 17-20, London, UK, Suppl. 1/116, 1-136.

4. KARAKAYA, A., ATES, I., JARUGA, P., SUZEN, H.S., DIZDAROGLU, M. (2001). The oxidative DNA base damage in testis tissue of rats after intraperitoneal cadmium injection, Toxicology, Abstracts of the IX th International Congress of Toxicology, 8-12 July, Brisbane, Australia, 164, p.58.

5. ATEŞ, I., JARUGA, P., AYDIN, A., SUZEN, H.S., DIZDAROGLU, M., KARAKAYA, A. (2001). Cadmium-induced degredation of the base component in DNA of testis tissues and the effects on the repairing system. Toxicology Lett., Abstracts of EUROTOX 2001, 13-16 September p.122, İstanbul, Turkey.

6. KARAKAYA, A., ATES, I., YUCESOY, B. (2002). Effects of occupational chronic PAH exposure on immune functions. Abstracts of EUROTOX, 15-18 September 2002, Budapest, Hungary.

7. ATES, I., YUCESOY, B., YILMAZER-MUSA, M., KARAKAYA, A. (2003). Alterations in some immunolological parameters following polycyclic aromatic hydrocarbon exposure in two different groups of asphalt workers, ISOPS 7, 24-27 June, Proceedings and Abstracts, p.328, Ankara, Turkey.

8. ATES, I., YUCESOY, B., YILMAZER-MUSA, M., KARAKAYA, A. (2003).  Comparison of Some Immune Responses of Two Groups of Workers Exposed to Various Levels of PAHs, 41st Congress of The European Societies of Toxicology (EUROTOX 2003), 28 September-1 October, Florence, Italy.

9. ATES, I., YILMAZER-MUSA, M., YUCESOY, B., KARAKAYA, A. (2003).  Assessment of Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Three Different Groups of Workers in Turkey, Through Measurement of the Urinary Metabolite 1-Hydroxypyrene, 5th International Congress of Turkish Society of Toxicology (5th IC-TST), 30 October-2 November Abstract Book, p.241, Antalya, Turkey.

10. ATES, I., ALTUNER, D., SUZEN, SH., VARAN KOC, G., ARAL, Y., KARAKAYA, A. (2004). Paraoxonase (PON1) M/L55 polymorphısm in type 2 diabetic patients with complicated by nephropathy. Bioinformatics-I, 20-26 June, Antalya, Turkey.

11. KARAKAYA, A., ALTUNER, D., SUZEN, S.H., ATES, I., VARAN KOC, G., ARAL, Y. (2004). Paraoxonase (PON1) M/L 55 polymorphism in type 2 diabetic patients with complicated by nephropathy, Toxicol Applied Pharmacol. ICTX-2004, 197:255-256.

12. KARAKAYA, A., ALTUNER, D., SUZEN, SH., ATES, I., VARAN KOC, G., ARAL, Y. (2005). Paraoxonase polymorphism Leu-Met55 and its relationship to diabetic complications in patients with non-insulin dependent Diabetes Mellitus. The 44th Annual Meeting of the Society of Toxicology, 6-10 March, New Orleans, USA.

13. ATES, I., SUZEN, SH.,  YUCESOY, B., KARAKAYA, A. (2006). The effects of TNF-α cytokine gene polymorphisms and the stimulation and release from blood monocytes of coal workers in turkey leading to coal workers’ pneumoconiosis disease, 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology “Chemical Safety and Toxicology”. 6th IC-TST; 2-5 November, Antalya,Turkey.

14. KARAKAYA A, ATES I, YUCESOY B, Suzen SH, (2006). Cytokine genes in susceptibility to coal workers’ pneumoconiosis, Toxicology Letters, The EUROTOX 2006/6 CTDC, S105.

15. KARAKAYA, A., ATES, I., SUZEN, SH., YUCESOY, B. (2007). Are TNF-α and IL-1 promoter mutations associated with the risk of coal workers’ pneumoconiosis? 5th International Conference on Environmental Mutagens in Human Populations, May 20-24, Antalya, Turkey.

16. ATES, I., SUZEN, H.S., YUCEL, A., YUCESOY, B., KARAKAYA, A. (2007). The effects of mutations in TNF-α and IL-1 genes on the levels of these cytokines released from blood monocytes. 5th International Conference on Environmental Mutagens in Human Populations, May 20-24, Antalya, Turkey.

17. KARAKAYA, A., ATES, I., SUZEN, SH., YUCESOY, B., KARAKAS, Y. (2007). Tumor necrosis factor-alpha promoter polymorphism is associated with the risk of coal workers’ pneumoconiosis. International Congress of Toxicology ICT-XI, 15-19 July, Montreal,Canada.

18. ATES, I., YUCEL, A., SUZEN, HS., YUCESOY, B., KARAKAYA, A. (2008). Coal dust-induced release of TNFA and IL1 from blood monocytes of Turkish coal workers with CWP. 3rd Euro-Asia Conference on Hazardous Waste & Human Health, March 26-30, Istanbul, Turkey.

19. ATES I., SUZEN HS., YUCESOY B., KARAKAYA A. (2008). What is the role of anti-inflammatory cytokines on the development of CWP. 45th Congress of the European Societies of Toxicology. October 5-8, Rhodes, Greece.

20. KARAKAYA A. ULKER OC., ATES I. The murine local lymph node assay with non-radioactive alternative endpoints. 48th Annual Meeting of the Society of Toxicology, March 15-19, 2009,Baltimore, USA.

21. ULKER OC., ATES I., KARAKAYA A. Non-radioactive endpoints of local lymph node assay based on in vivo and ex vivo 5-bromo-2’-deoxyuridine incorporation. ISOPS-9, 23-26 Haziran 2009, Ankara, Türkiye.

22. ATEŞ İ., KARAKAYA A., (2011) The role of cytokine gene polymorphisms on development of occupational pneumoconiotic diseases. 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 11-15 Eylül 2011, İstanbul, Türkiye. 

23. ULKER OC., ATEŞ İ., ATAK A., KARAKAYA A., (2012) Investigation of the utility of the non-radioactive endpoints of ex-vivo LLNA-BrdU method using some cosmetic chemicals. ISOPS-10, 26-29 Haziran 2012, Ankara, Türkiye.

24. KOCATEPE A., ATEŞ İ., KARAKAYA A., (2012) Are common variants of various cytokine genes associated with risk of Type 2 diabetic complications? ISOPS-10, 26-29 Haziran 2012, Ankara, Türkiye.

25. ULKER OC., ATEŞ İ., ATAK A., KARAKAYA A., (2012) Investigation of sensitizing potency of some cosmetic mixtures. 48th Congress of the European Societies of Toxicology. June 17-20, Stockholm, Sweden.

26. KARAKAYA A., ULKER O.C., ATES İ, ATAK A., Evaluation of contact sensitizing potential of fragrance mix and balsum of peru by using the ex vivo LLNA-BrdU method. The 8th Congress on Toxicology in Developing Countries (8th CTDC), 10-13 Eylül 2012, Bankgok, Tailand.

27. ATES I., ALTUNER D., SUZEN H.S., KARAKAYA A. (2015) Correlation between some cytokine gene polymorphisms and susceptibility to type 2 diabetes. ISOPS-11, 9-12 Haziran 2015, Ankara, Türkiye.

28. KARAKAYA A., ATEŞ İ., GÜVENÇ A., ALTUNER D. (2015) Genetic polymorphisms in the cytokine genes and risk of type 2 diabetes and its complications in a group of Turkish population. 51th Congress of the European Societies of Toxicology. September 13-16, Porto, Portugal.


Poster Bildirileri (Ulusal):

 

1. ATES I., ULKER ÖC., AKDEMİR Ç., KARAKAYA A. Okratoksin A ile idrar 8-hidroksideoksiguanin ve monoaldehit seviyeleri arasındaki ilişkinin saptanması. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 30 Mayıs–1 Haziran 2009, Ankara, Türkiye

2. ÜLKER ÖC., ATES I., KARAKAYA A. DNCB ve parafenilendiaminin LLNA ile alerji ve irritasyon potansiyelleri. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 30 Mayıs–1 Haziran 2009, Ankara, Türkiye.

3. ATEŞ İ., KARAKAYA A., TEKİN, İÖ., YÜCESOY B. (2010) Kömür işçileri pnömokonyozunda sitokinlerin önemi Türkiye 17. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı (Proceedings of the 17th Coal Congress of Turkey), 02-04 Haziran 2010, Zonguldak, Türkiye, p. 503-506. 

4. ATEŞ İ., ULKER Ö., AKDEMİR Ç., KARAKAYA A. Okratoksin A maruziyeti ile idrarda 8-hidroksideoksiguanozin ve malondialdehit seviyeleri arasındaki korelasyonun araştırılması. Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, 22 Ekim 2010, Mersin, Türkiye

5. ATEŞ İ., KOCATEPE A., KARAKAYA A. Tip II Diyabet hastalığı komplikasyonlarına sitokin etkisi. II. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2013, Eskişehir, Türkiye

6. CEMİLOĞLU ÜLKER Ö., KARAKAYA A., ATEŞ İ., Fragrans karışımı ve Peru Balsamının temas alerjik kontakt dermatit oluşturma potansiyellerinin ex vivo LLNA-BrDU yöntemi ile araştırılması. II. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2013, Eskişehir, Türkiye

 

Diğer bilimsel aktiviteler

1. Diğer öğretim kurumlarında görevlendirmeler

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 2012-2013 Bahar dönemi Farmasötik Toksikoloji Pratik dersi vermek için üniversitem tarafından görevlendirildim.

2) Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 2014-2015 Güz ve Bahar dönemi Farmasötik Toksikoloji Teorik dersi vermek üzere üniversitem tarafından görevlendirildim.

2. Katılımcı olarak iştirak ettiği resmi kurum projeleri ve toplantıları

1) T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü GEF’in katkı verdiği “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planının Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi” Projesi açılış toplantısında Türk Toksikoloji Derneği temsilcisi olarak katılım. 14 Kasım 2012, Ankara

2) T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “Madde Bağımlılığını Önleme İstişare Toplantısı”na Türk Toksikoloji Derneği temsilcisi olarak katılım. 31 Mayıs 2013, Ankara

3) T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü GEF, UNIDO ve UNDP’nin katkı verdiği “KOK Kalıntılarının Ortadan Kaldırılması ve KOK Salınımlarının Azaltılması” projesinde Türk Toksikoloji Derneği temsilcisi olarak katılım. 03 Haziran 2013, Ankara

 

3. Konuşmacı olarak davet edildiği bilimsel toplantılar

Ulusal

ATEŞ İ., KARAKAYA A., TEKİN, İÖ., YÜCESOY B. (2010) Kömür işçileri pnömokonyozunda sitokinlerin önemi Türkiye 17. Kömür Kongresi, 02-04 Haziran 2010, Zonguldak, Türkiye.


4. Sosyal projelerdeki sunumları

 

ATEŞ İ. Çevre kirliliği ve çevre kirleticilerinin toksik etkileri (2016) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2016 Sosyal Sorumluluk Projesi, 10 Mart 2016, Ankara, Türkiye

 

ATEŞ İ. Çevre kirliliği ve çevre kirleticilerinin toksik etkileri (2016) Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları Ortaokulu, 17 Mart 2016, Ankara, Türkiye

 

Uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik (27 hakemlik)

1. Environmental Health (ISSN: 1476-069X); Yayınevi: BioMed Central (1 hakemlik)

2. Molecular Biology Reports  (ISSN: 0301-4851 ) Yayınevi: Springer
(1 hakemlik)

3. Human & Experimental Toxicology (ISSN: 0960-3271) Yayınevi: SAGE (13 hakemlik)

4. American Journal of Industrial Medicine (ISSN:0271-3586) Yayınevi: Wiley
(1 hakemlik)

5. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences (ISSN:1304-530X) Yayınevi: The Turkish Pharmacists’ Association, Academy of Pharmacy (4 hakemlik)

6. FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences (ISSN:1300-4182) Yayınevi: The Society of Pharmaceutical Sciences of Ankara
(2 hakemlik)

7. Turkish Journal of Medical Sciences (Türk Tıp Bilimleri Dergisi) (ISSN:1300-0144) Yayınevi: Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)
(2 hakemlik)

8. Inhalation Toxicology (ISSN:0895-8378) Yayınevi: Taylor&Francis Group
(1 hakemlik)

9. SOJ Immunology (ISSN:2372-0948 Online) Yayınevi: Symbiosis Open Access
(1 hakemlik)

10. BMJ Open (ISSN: 2044-6055 Online) Yayınevi: BMJ Publishing Group (1 hakemlik)

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makalelere yapılan atıf sayısı

98, h-index:5 (19.06.2015 itibariyle ISI+SCOPUS veri tabanlarına göre) 

 

Katıldığı kurslar, çalıştaylar ve aldığı sertifikalar

Yurtiçi

1.    Biyoinformatik-I Lisansüstü Yaz Okulu (Teorik ve Pratik), 20-26 Haziran 2004, Antalya, Türkiye. Düzenleyenler: Prof. Dr. Azmi Telefoncu, Prof. Dr. İrfan Küfrevioğlu, Prof. Dr. Johann Salnikow

2. Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanma Sertifikası, 2007.

3. “Implementing and Auditing The Cyanide Code”, 22 Haziran 2010, İstanbul, Türkiye. Düzenleyen: International Cyanide Management Institute

4.  “Power Point Sunu Teknikleri Semineri”, 28 Eylül 2010 Ankara. Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

5.  Advanced Toxicology Course, 14-18 Kasım 2011, Antalya, Türkiye. Düzenleyen: EUROTOX himayesinde Türk Toksikoloji Derneği

6.  Türk Toksikoloji Derneği Sürekli Eğitim Kursu, Kurs 5: “Kozmetik Ürünlerin Güvenlilik Değerlendirmesi”, 07-09 Haziran 2013, Ankara, Türkiye. Düzenleyen Türk Toksikoloji Derneği (T.C. Sağlık Bakanlığı- ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun katılımı ile)

7.  Türk Toksikoloji Derneği Sürekli Eğitim Kursu, Kurs 5: “Kozmetik Ürünlerin Güvenlilik Değerlendirmesi”, 07-09 Haziran 2013, Ankara, Türkiye. Düzenleyen Türk Toksikoloji Derneği (T.C. Sağlık Bakanlığı- ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun katılımı ile)

8. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında düzenlenen “Öğretim Üyeleri için Eğiticilerin Eğitimi Programı” 13 Ekim-7 Kasım 2014. Ankara

9.  Ankara Üniversitesinin personeline yönelik olarak düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı” 22 Haziran 2015, Ankara  

Kullandığı laboratuar teknikleri

PCR ile genotipleme analizleri

Kan hücrelerinin kandan izolasyonu

Hücre kültürü teknikleri

HPLC ile miktar tayini

Liyofilizasyon tekniği

Spektrofotometrik yöntem ile DNA saflık tayinleri

Deney hayvanı kullanımı (deney hayvanı bakımı, kimyasalların çeşitli yollarla uygulanması ve organlarının çıkarılması)