PROF.DR. İNAYET AYDIN    
Adı : İNAYET
Soyadı : AYDIN
E-posta : iaydin@ankara.edu.tr, inayetaydin@gmail.com
Tel : 03123633350/3020
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMİN YÖNETİMİ VE POLİTİKASI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
ÖZGEÇMİŞ
1963 yılında Artvin’in Borçka ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Çanakkale’nin Yenice ve Bayramiç ilçelerinde tamamladı. 1985 Yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünden mezun oldu. 1986-1988 yılları arasında Sümerbank Bankacılık Personel ve Eğitim Müdürlüğünde görev yaptı. 1988 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde “ 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu Gereğince Sümerbank Banka Şubelerinde Ticaret Lisesi Öğrencilerine Yaptırılan Beceri Eğitimi” başlıklı tezini vererek yüksek lisans eğitimini tamamladı.1988 Yılında A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında “ Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları” konulu tezi ile Doktor unvanını kazandı. 1993 yılında aynı bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında 8 ay süre ile YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında kazandığı bursla Amerika Birleşik Devletleri- OHIO “University of Cincinnati’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Aynı dönemde 6 haftalık “ Yönetici Yetiştirme Akademisi”nde konuk öğretim üyeliği yaptı. 1997 yılında Doçentlik ünvanını kazandı. Yazarın “İş Yaşamında Stres”, “Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik” , “Alternatif Okullar”, “ Eğitim ve Öğretimde Etik” ve Prof Dr. Ali Balcı ile ortak olarak yazdıkları “Eğitim Yönetimi” isimli beş kitabı, Eğitim Yönetimi alanında yirmiden fazla yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.  Hizmet İçi Eğitim, Yönetim, Yönetimde İnsan İlişkileri, Personel Yönetimi, Yönetimde Örnek Olaylar, Yönetimde Stres, İlköğretimin Denetimi derslerini ; Lisansüstü düzeyde Türkiye’de Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Sorunları, Yönetimde Etik, Yönetimde Stres Kaynakları, Çağdaş Denetim Yaklaşımları, Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Meslek Etiği, Eğitim Sisteminde Teftiş derslerini vermektedir. Bir yıl süre ile A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığını ve Üç yıl süre ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1999-2001 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi’nde “Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi” ve “ Okul Yönetimine Aile Katılımı” konularında sürdürülen iki araştırmaya danışmanlık ve Eğitim Araştırmalarına Destek Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ayrıca  yüzden fazla kamu ve özel sektör kurumunda hizmet içi eğitim ve yönetim seminerlerinde programcı, koordinatör ve öğretici olarak görev almış; ihtiyaç saptama ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğünün yürütmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX YAYINLARI

1. Hasan Basri Memduhoğlu, İnayet Aydın, Kürşad Yılmaz                                      Sabri Güngör, Ebru Oğuz ."Supervision Process in Turkish Educational System: Purpose, Structure, Operation". Asia and Pacific Educational Review. 2007,Vol.8, N0.1, pp 56-70. (SSCI)

2. Mustafa Erdem, Inayet Aydin, Murat Tasdan and Ugur Akin. Educational Problems and Solutions in Turkey: The Views of District Governors. Educational Management Administration & Leadership. 39(2) 242–256 (2011). DOI: 10.1177/1741143210390059

3. İnayet Aydın, Gökhan Arastaman ve Filiz Akar (2011). Sources of Conflict Between Primary School Principals and School Counsellors in Turkey. Education and Science 2011, Vol. 36, No 160. Pp.199-212.

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/659/270

4. Nihan Demirkasımoğlu, İnayet Aydın, Çetin Erdoğan & Uğur Akın. (2012). Organisational rules in schools: teachers’ opinions about functions of rules, rulefollowing  and breaking behaviours in relation to their locus of control, Educational Studies, Educational Studies Vol. 38, No. 2, May 2012, 235–247. http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2011.598674

5. Sabri Güngör, İnayet Aydın, H.Basri Memduhoğlu, Ebru Oğuz. "Respect in Principal and Teacher Relationships at Primary Schools in Turkey". International Journal of Qualitative Studies in Education. 2012, 1-24 - DOI:10.1080/09518398.2012.724464

6. Aydın, İ., Demirkasımoğlu, N., & Alkın, S. (2012). Academic ethics in turkish universities:  Perceptions of academicians from engineering, medicine and education colleges. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 49,41-60.

DİĞER INDEX DERGİLERİNDE YER ALAN YAYINLAR

1. İnayet Aydın   &   Yasemin Karaman-Kepenekci ." Principals’ Opinions Of Organisational Justice In Elementary Schools In Turkey”. Journal of Educational Administration.Vol.46, No.4, 2008. pp 497-513

2. İnayet Aydın, Kürşad Yılmaz, Hasan Basrı Memduhoğlu, Ebru Oğuz, Sabrı Güngör. "Academic And Non-Academic Staff’s Psychological Contract In Turkey ". Higher Education Quarterly. (0951-5224) . Vol:62, N0:3, July 2008, pp 252-272.

3. Inayet Aydin ,Zeki Pehlivan.  (2010). Strategies and personality types used by primary school principals in Turkey to influence teachers (Ankara case). "Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal:  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), p.3652-3659. (ISSN: 1877-042

ULUSLAR ARASI KİTAP BÖLÜMÜ
1. Duyar, İbrahim., Aydın, İnayet.,  Pehlivan, Zeki. (2009) “Analyzing Principal Influence Tactics From a Cross-Cultural Perspective: Do Preferred Influence Tactics and Targeted Goals Differ by National Culture?” "Educational Leadership: Global Contexts and International Comparisons", Volume 11 of the book series: International Perspectives on Education and Society, Emerald,  ISBN: 978-1-84950-645-8Edited by: Alexander W. Wiseman. DOI: 10.1108/S1479-3679(2009)0000011011. Published: 2009 (pp:191-220)
 
2. Ibrahim Duyar, Inayet Aydin (2012), Chapter 12 What do we know about Assistant Principals? A Cross-National Examination of the Factors Affecting Task Performance, Discretionary Performance, and the Future Career Aspirations of Assistant Principals, in Ibrahim Duyar, Anthony H. Normore (ed.)Discretionary Behavior and Performance in Educational Organizations: The Missing Link in Educational Leadership and Management (Advances in Educational Administration, Volume 13), Emerald Group Publishing Limited, pp.299-330. ISBN: 978-1-78052-642-3 ISSN: 1479-3660
 
 
TÜRKÇE KİTAPLAR
1. AYDIN Pehlivan, İ. (200,2002, 2007 ).  İş Yaşamında Stres. Ankara : PEGEM.
2. AYDIN Pehlivan, İ. (1998, 2001,2002, 2010, 2012) . Yönetsel Mesleki Ve Örgütsel Etik. Ankara: PEGEM.
3. BALCI, Ali. AYDIN, Pehlivan İnayet.( 2001, 2007). Eğitim Yönetimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3623; Ders Kitapları Dizisi: 77.
4. Aydın, İnayet. (2002, 2006, 2012). Alternatif Okullar.(2. Baskı) PEGEM-A.
5. Aydın, İnayet. (2003, 2012). Eğitim ve Öğretimde Etik. PEGEM-A.
6. Aydın, İnayet. (2005, 2012, 2013). Öğretimde Denetim. PEGEM-A.
7. Aydın, İnayet. Yasemin Karaman-Kepenekçi (2007). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanının Sözlü Tarihi: Öncü Akademisyenler. PEGEM-A.
8. Aydın, İnayet. (2009). Türk  Eğitim Yönetiminde Öncü Kadınlar-1. PEGEM-A.
9. Aydın, İnayet. (2010).Kamu ve Özel Sektör İçin Hizmet İçi Eğitim El Kitabı . PEGEM-A.

TÜRKÇE KİTAP BÖLÜMÜ

1. AYDIN İnayet.(2004a). ” Okul Çevre İlişkileri”. Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı.(Ed: Yüksel Özden). Ankara: PEGEM-A Yayıcılık.
2. Aydın, İnayet.(2004b). “ Okul Çevre İlişkileri”. Eğitim Kurumları Yönetici Adayları Seçme Sınavlarına Hazırlık ve Yetiştirme El Kitabı.(Ed: Yüksel Özden). Ankara: PEGEM-A Yayıcılık.
3. Aydın, İnayet. (2010). İnsan Kaynaklarında Etik. Yönetimde İnsan Kaynakları çalışmaları. (Ed. Atilla Yelboğa). Ankara: Turhan Kitabevi.
4. Aydın, İnayet, Şakir Çınkır. (2010). İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Gelişimi. Yönetimde İnsan Kaynakları çalışmaları. (Ed. Atilla Yelboğa). Ankara: Turhan Kitabevi

ULUSLAR ARASI KONGREDE  SUNULAN BİLDİRİ
1. Aydın, Pehlivan İnayet. “ Polis Meslek Etiği İlkeleri”. Uluslar arası Polis Meslek Etiği Sempozyumu. 28-29 Kasım 2001, Polis Akademisi, Ankara.
2. Aydın, İnayet. “Citizenship Education as an Ethical Perspective: Perception Styles of Elementary School Students’ Towards Rights and Responsibilities" South-European and Mediterranean Conference on Citizenship Education
April 13-14, 2007, University of Patras, Greece.
3. Aydın, İnayet. “ Sağlık Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar”. International Health and Hospital Administration Congress, 1-3 June 2007, Nicosia, Cyprus.
4. Aydın İnayet.. "Right and Responsibility Education for Democracy". 2nd Istanbul Democracy and Global Security Congress 14-16 June 2007, İstanbul.
5. Aydın İnayet. “Analysis Of Teachers’ Classroom Communication According To Various Variables”. 4th International Children and Communication Congress. İstanbul University .İstanbul 23-24 Ekim 2007.
 
6. Aydın İnayet. Müge Artar  “Alt Ve Üst Sosyo Ekonomik Düzeyden Annelerin
Evdeki Öğretmen Rolleri Ve Çocuk Yetiştirmeye İlişkin Görüşleri” 6. Ulusal Türkiye'de Çocuk Yetiştirme Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar, Çözümler 13-15 Ekim 2008, Ankara.
 
7. Aydın İnayet. ; Zeki Pehlivan. “Strategies and Personality Types Used By Primary School Principals in Turkey to Influence Teachers (Ankara Case)”. World Conference on Educational Sciences(WCES-2010). 04-08 February 2010. Bahçeşehir University, İstanbul.

Yönetiminde Tamamlanan  Projeler

1. Pehlivan, İnayet. “ The Role Of School Principals In School Organisation And  Principal Training”. YÖK/ World  Bank  National  Education Development Project. University Of Cincinnati, Teacher College Educational Administration Department, Cincinnati -OHIO, September 1996.

2. İnayet Aydın, Kürşad Yılmaz, Hasan Basri Memduhoğlu,                                    Sabri Güngör, Ebru Oğuz SOBAG-106K375 Numaralı “Türkiye’de Akademik ve İdari Personelin Psikolojik Sözleşmesi Üzerine Bir Araştırma: Eğitim Fakülteleri Örneği” . TÜBİTAK, Sonuçlanma Tarihi 29.11.2007 tarih ve 53 sayılı toplantıda kabul edilmiştir.

 

3. İnayet Aydın, Nihan Demirkasımoğlu, Senar Alkın . SOBAG- 109K594 Nolu, ““Türk Kamu Üniversitelerinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Akademik Etik İlkeleri Benimseme ve Meslektaşlarının Bu İlkelere Uyma Düzeylerine İlişkin Görüşleri” . TÜBİTAK, Başlangıç Tarihi 01.03.2010 , Bitiş Tarihi: 01.03.2011.

07.04.2011 tarih ve 84 Sayıılı toplantıda kabul edilmiştir.

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı “Yargı Çalışanlarına Yönelik Adaylık/Oryantasyon Eğitim Sisteminin Oluşturulması” Projesi.

2.  Avrupa Komisyonu ve Başbakanlık Etik Kurulu “ TYEC: Project on Ethics for the Prevention of Corruption in Turkey”. Yerel Uzman ve Etik Eğiticisi.

3. Avrupa Komisyonu ve Başbakanlık Etik Kurulu “Consolidating Ethics in the Public Sector in Turkey”. Yerel Uzman ve Etik Eğiticisi.


YURTİÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIN 
1.Pehlivan, İ.  “ Sendikalar ve İşçi Eğitimi”. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi  Dergisi. Cilt 23, Sayı 1, 1991.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/510/6255.pdf
2. Pehlivan, İ.“ Örgütün Davranışsal Sorunlarını Azaltma Yaklaşımları”. Ankara: A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 23, Sayı 1, 1991.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/510/6254.pdf
3. Pehlivan, İ.“ Örgütsel Stres Kaynakları ve Verimlilik”. Ankara : A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 24, Sayı 2, 1992.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/505/6106.pdf
4. Pehlivan, İ. “ Avusturya Eğitim Sistemi” .Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 24, Sayı 2, 1992.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/505/6104.pdf
5. Pehlivan, İ. “ Hizmet İçi Eğitim – Verimlilik İlişkisi”.Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.Cilt 25, Sayı 1, 1993.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/503/6043.pdf
6. Pehlivan, İ. “ Hizmet İçi Eğitim Politikası ve Geliştirilmesi”. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 27, Sayı 1, 1994.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/495/5856.pdf
7. Pehlivan, İ.“ Stresle Başaçıkmada Bireysel ve örgütsel Stratejiler”. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 28, Sayı 2, 1994.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/491/5799.pdf
8. Pehlivan, İ. “ Türk Kamu Kesiminde 1985-1993 Yılları Arasında Hizmet İçi Eğitime İlişkin Sayısal Gelişmeler”. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi  Enstitüsü Dergisi. Cilt 28, Sayı 4, Aralık 1995.
9. Pehlivan, İ.“ Cincinnati Üniversitesi Yönetici Yetiştirme Akademisi: Okul Müdürü  Yetiştirmede Farklı Bir Yaklaşım”. Ankara: PEGEM. Eğitim Yönetimi     Dergisi. Yıl:3, Sayı: 1, Kış 1997.
10 Pehlivan, İ. “ Bireysel ve Örgütsel Gelişme Aracı Olarak Hizmet İçi Eğitim”. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Dergisi. Cilt:30,Sayı:4, Aralık 1997.
11. Pehlivan, İ. “ Türk Kamu Kesiminde Hizmet İçi Eğitim Sorunları Araştırması”. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi.Verimlilik Dergisi.  1997/ 3.
12. Pehlivan, İ.. “ İşgören Seçiminde Görüşme Yöntemi ve Öğretmen Seçiminde Kulanılabilecek Görüşme Soruları”. Ankara: Türk Eğitim Derneği. Eğitim ve Bilim Dergisi. Cilt:22, Sayı;109. 1998
13. Pehlivan, İ. “ Okula Aile Katılımı”. İstanbul: Kültür Koleji. Yaşadıkça Eğitim      Dergisi. Temmuz/Ağustos 1997, 53.
14. Pehlivan, İ. “ Bankacılık ve Etik” . Ankara: Banka Uzmanları Derneği. Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi.  Yıl: 5, Sayı: 17. 1997.
15. Pehlivan, İ. “ Eğitim Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma”.    Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Prof.Dr. Ziya Bursalıoğlu’na Armağan Dergisi.Şubat 1998.
16. Pehlivan, İ “Yönetsel, Örgütsel, Mesleki Etik Açısından Tıbbi Etik ve Tıp Etiği Eğitimi”. Tıp Etiği Araştırmaları. (Ed:Prof.Dr.Berna Arda) .Ankara: Biyoetik Derneği Yayınları, No:5 ; 2000.
17. Aydın, İnayet. Zeki pehlivan. “ Ev Okulu Uygulaması: ABD Örneği”. Ankara: A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 33-1,2. 2000
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/132/916.pdf
18. Aydın, İnayet. “ İyi Hakem Olmak”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 9-36/2003.
http://www.pegema.net/dosya/dokuman/719-2011062712151-aydin.pdf
19. Aydın, İnayet.. “ Öğretim Üyelerinin Hak ve Sorumlulukları (ABD Örneği) ” Akdeniz  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1-1, 2004.
20. Aydın, İnayet. Tıp Fakültelerinin Eğitim İşlevi ve Etik: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hak ve Sorumlulukları. Tıp Eğitimi Dünyası. 2003/13.
http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/480.pdf
21. Aydın, İnayet. Öğretmen Performansının Değerlendirilmesinde Sınıf İçi Gözlem Teknikleri” Eğitim ve Denetim . 1-2, 2004.
22. Aydın, İnayet. Türkiye’de Eğitim ve Bazı Sorunlar”. Kamuda Sosyal Politika. 1/1, 2006 (25-29)
23. Aydın, İnayet. “Alternatif Okullar”.Avrupa Birliği Vizyonu, Türkiye’de  Eğitim ve Özel Okullar”. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği. 20-21 Ocak 2006 , Antalya
24. Aydın, İ. Y.Kepenekçi. “Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Kurucu Dekanı hamide Topçuoğlu”. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi . 2008,Cilt:41, 40.Yıl Özel Sayısı, 65-78.
25. Kepenekçi, Y. İ. Aydın.” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Kurucularından Prof.Dr. Yaşar Karayalçın: Yaşam ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Öyküsü”. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi . 2008,Cilt:41, 40.Yıl Özel Sayısı, 93-112.
26. Aydın, İ. Y.Kepenekçi. “Prof.Dr. Ali Naim İnan’ın Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne Katkıları”. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi . 2008,Cilt:41, 40.Yıl Özel Sayısı, 317-333
27 .Aydın, İnayet. Öğretmenlik Meslek Etiği. İlköğretmen Eğitimci Dergisi. Ocak 2008, Sayı: 15, Kök Yayıncılık.  21-26.
28. Aydın, İnayet. İlköğretimin Yönetiminde Etik”. İlköğretmen Eğitimci Dergisi. Eylül 2008, Sayı: 21, Kök Yayıncılık.  35-41.
29. Aydın, İnayet. (2010). Denetimde Etik ve Müfettişin Etik Kültürün Geliştirilmesindeki Rolü. Eğitim ve Denetim. Ankara: Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası. 8 (22), Nisan 2010, s.10-15.ISSN:2304-4672.
30. Aydın, İnayet. (2011). Çeşitli Ülkelerde Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimi.Prof.Dr. Yahya Akyüz’e Armağan (Editörler: Cemil Öztürk, İlhami Fındıkçı). Ankara: PEGEM AKADEMİ. 335-345.
 
 DİĞER BİLİMSEL  DERGİLERDE YAYIN
1. Pehlivan, İnayet. “ Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu Gereğince Sümerbank Banka Şubelerinde Ticaret Lisesi Öğrencilerine Yaptırılan Beceri Eğitimi İle İlgili Araştırma”. Ankara: Milli Eğitim Vakfı Dergisi. Yıl 3, Sayı 12, 1988.

2. Pehlivan, İ. “ Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları Araştırması”. Ankara : Öğretmen Dünyası Dergisi. Yıl 15, Sayı 172, Nisan 1994.

3. Pehlivan, İ. “ Emeklilik ve Stres”. Ankara: Öğretmen Dünyası Dergisi. Yıl 16, Sayı 191 , Kasım 1995.

4. Pehlivan, İ. “ Türkiye’de Ulusal Kalkınma ve Kurumsal Verimliliğin En Önemli Araçlarından Biri  Hizmet İçi Eğitimdir”. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Milli  Eğitim Dergisi. Sayı: 133, Ocak-Şubat-Mart 1997.

5. Aydın, İnayet. “ Öğretmenlik Meslek Etiği”.Ankara. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 7- 37, Ocak- Şubat 2004.

6. Aydın, İnayet. “ Yönetici ve Deneticilerin Öğretmenlerle İletişimi “.Ankara. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 7-41, Kasım Aralık 2004.

7. Aydın, İnayet. “ Eğitim ve Öğretimde Etik”. Eğitime Bakış”. 1-1, Ocak 2005.

8. Aydın, İnayet. “Demokrasi ve Eğitim”. Çankaya Eğitim. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Organı. 1-1, Ocak Şubat Mart, 2005.

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

1. Pehlivan, İ.“ İş Analizi ve Eğitim Programı Hazırlanması”. Turizm Eğitimi Konferans- Workshop. Ankara: Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, 9-11 Aralık, 1992.

2. Pehlivan, İ “ Yönetimde Etik Sorunu ve Kamu Yöneticisinin Etik Dışı Davranışları”.      21. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yönetsel Etik ve Denetim. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü. 7- 9 Mayıs 1997.

3. Aydın, Pehlivan İnayet. “Eğitim Ve Öğretimde Etik”. 1. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü. 12-13 Kasım 2001.

4. Aydın, İnayet. “Amerika Birleşik Devletleri’nde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Yönetici Geliştirme Akademisi”. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, 16-17 Mayıs 2002.

5. Aydın, İnayet. “Hastanelerin Sosyal Sorumluluğu”. Çağdaş Sağlık Hizmetlerinde Haklar ve Sorumluluklar Sempozyumu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 24-25 Ekim 2002.

6. Aydın, İnayet. “Öğretimin Denetiminde Yeni Bir Anlayış”. TEM-SEN Milli Eğitim Bakanlığında Yeni Bir Teftiş Anlayışı Yapı ve İşleyişi Paneli . 28 Şubat 2004.

7. Aydın, İnayet. “Eğitim Bilimlerinin Dünyadaki Kurumsal Gelişimi.” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 28-30 Eylül 2005, Denizli

8. Aydın, İnayet. “ Alternatif Okullar”. AB Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar Sempozyumu. Türkiye Özel Okullar Birliği, Antalya, 20-21 Ocak 2006.

9. Aydın, İnayet. “Eğitim Denetiminde Paradigma Değişimleri ve Yansımaları”.Türkiye`de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı. EYED-DER. 27-28 Nisan 2006, Ankara

 

10. Aydın, İnayet. “Sosyal Bilimlerde Araştırmadan Yayına Etik Değerler”.1. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı. Ankara, TUBİTAK-ULAKBİM, 2-3 Kasım 2006.

 

11. Aydın, İnayet. “ Eğitim Yönetiminde Öncü kadınlar"  Eğitim Yönetimi Kongresi .EYEDDER; Ankara , 21-22 Haziran 2007

12. Aydın, İnayet. “Türkiye’de Eğitim Yöneticileri Ve Eğitim Deneticilerinin Yetiştirilmesi, Atanma Ve Yükseltilme Ölçütleri”. Eğitimde Yansımalar: IX. Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu.Başkent Üniversitesi 12-13 Kasım 2009. 

13. Aydın, İnayet. “Eğitim Denetiminde Değişim”. 1. Uluslar arası Katılımlı Eğitim Denetimi Sempozyumu Bildiri Kitabı. 22-23 Haziran 2009. Mayıs 2010. SEBİT Yayınları, pp.21-24.

14.  Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM), 2012 yılı Ekim 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi.

 

Lisans Dersleri
 
1
İnsan Kaynakları Yönetimi
2
2
Eğitim Yönetimi
2
3
Eğitimde Denetim
2
4
İlköğretimde Denetim
2
5
Meslek Etiği
3
 Tezsiz Yüksek Lisans Dersleri
 
1
Hizmet İçi Eğitim
3
2
Öğretimde Denetim
3
4
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
5
Meslek Etiği
3
6
Türk Eğitim Sisteminde Teftiş
3
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
 
1
Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
3
2
Yönetimde Stres
3
3
Meslek Etiği
3
4
Eğitim Yönetimi ve Denetiminde Örnek Olaylar
3
5
Örgüt ve Yönetim Kuramları
3
6
Öğretimde Denetim
3
7
Türk Eğitim Sisteminde Teftiş
3
8
 
 
DOKTORA
 
1
Yönetimde Etik
3
2
Çağdaş Denetim Yaklaşımları
3 8. Aydın, İnayet. “Demokrasi ve Eğitim”. Çankaya Eğitim. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Organı. 1-1, Ocak Şubat Mart, 2005.

 

 

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

1

 

DOĞAN, E.“Endüstri Meslek Liselerindeki Uygulamaların Toplam Kalite Yönetimi Anlayışına Uygunluğu (Ankara İli Örneği)”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2000.

2

BAŞTEPE, İsmail. “Normal ve Taşımalı Eğitim Yapan Resmi İlköğretim Okul Yönetici, Öğretmen ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okul (Örgütsel) Etkililik Algıları”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

3

AYDOĞDU, İsmail. “MEB İlköğretim Okulları Yönetici ve Öğretmenlerinin Personel Geliştirmeye İlişkin Görüşleri ve Bir Model Önerisi (Kayseri İli Örneği)“ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  2002.

4

ÇİÇEK, Aycan. “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sınıf Öğretmenlerini İşe Güdülemek İçin Kullandıkları Yöntemlere İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Rize İli Örneği)”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

5

İ. Bakır ARABACI “Müfredat Laboratuvar Okulları (MLO) Stratejik Planlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Malatya İli Örneği)“2003

6

 Atila YILDIRIM  “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Empatik Eğilim ve Becerileri ile Çatışma Yönetimi Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Arasındaki İlişki (Ankara İli Örneği)“ 2003

7

İsmail ZENCİRCİ  “İlköğretimde Yönetim Süreçlerinin Demokratiklik Düzeyinin Katılım , Özgürlük ve Özerklik Boyutları Açısından Değerlendirilmesi (Balıkesir İli Örneği)“ 2003

8

Cevat ELMA,  “ İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İşe Yabancılaşması (Ankara İli Örneği)”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003. 

9

 Oğuz ÖZBEK,  “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Uymaları Beklenen Etik İlkeler ve Uyma Düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003.

10

Ali Faruk YAYLACI  “İlköğretim Okulları Yönetici ve Öğretmenlerinin Örgütsel Yurttaşlık Davranışları“ 2004

11

Erkan TABANCALI  “Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi“ 2004

12

Semiyha DOLAŞIR. “Antrenörlerin mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeylerine İlişkin Antrenör ve Sporcu Görüşleri”.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.

13

Musa KODAL. “Kara ve Deniz Harp Okulu Öğrencilerinin Kurumsal Disiplin Uygulamalarını Benimseme ve İtaat Düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.

14

Abdurrahman İlgan. “İlköğretim Müfettişleri ve İlköğretim Öğretmenlerinin Farklılaştırılmış Denetim Modelini Benimseme ve Devlet İlköğretim Okullarında Uygulanabilir Bulma Düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2006.

15

Ali Erden. “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinde Örgütsel Güven”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2007.

16

Selda Polat. “Sosyal Adalet Açısından Eğitim Politikalarının Sonuçları Konusunda Yönetici ve Öğretmen Görüşleri”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2007.

17

Ebru Oğuz . “ İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki”  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eylül , 2008.

18

Serdar Gürbüz . “Kurumsal İmaj ”  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2008.

19

Engin Aslanargun. “Eskişehir ve Bilecik İllerindeki Kamu İlköğretim Okullarında Görev yapan Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Yönetimde Başvurduğu Güç Türleri. ”  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Haziran, 2009.

20

Sabri Güngör.   “Eleştirel Kuram Bakış Açısından Ankara İli İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Eğitim Yönetiminde Otorite ve Kültür Analizine İlişkin Görüşleri”  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Kasım, 2010.

21

Murat Özdemir.   “”Ankara İli Kamu Genel Liselerinde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefete İlişkin Görüşleri”.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2010.

22

Hakan Beyaz.Kriminal Polis Laboratuvarlarında Çalışan Adli Bilim (Kriminalistik) Uzmanları ve Olay Yeri İnceleme Personelinin Etik İlkeleri ve Etik Eğitimi (Bir Hizmet İçi Eğitim M Odeli Önerisi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2011.

23

Oxana Manolova. Mesleki Etik İlkelere İlişkin Türkiye ve Moldova’daki Öğretmenlerin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2011.

24

Nihan Demirkasımoğlu. Ankara İli Kamu ve Özel Okul Sınıf Öğretmenlerinin Psikolojik Sözleşme Algıları ve İş Çevresine Uyum Düzeyleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak , 2012.

25

Uğur Akın. Kamu İlköğretim Okul Müdürlerinin Kişisel İnisiyatif Alma Durumları ve Öz Yeterlikle İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak , 2012.

26

 

 

 

 

 

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

1

AYTAÇ, Tufan. “Genel Liselerde Uygulanmakta Olan Ders Geçme ve Kredi Düzeni hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri: Sorunlar ve Öneriler. A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

2

TAŞ, Ali. “Ankara İli İlköğretim Okulları Öğretmenlerinin Eğitim Sendikalarından, Sendikaların Öğretmenlerden Beklentileri”. A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

3

BOZKAN, Osman. “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenleri İle Branş Öğretmenleri Arasındaki Çatışma Nedenleri (Afyon İli Örneği)”. A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

4

YILMAZ, Muhittin. “İlköğretim Okullarında Ders Teftişinde Karşılaşılan Sorunlar (Ankara İli Örneği)”. A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

5

AYDOĞAN, İsmail. “ Özel Okullarda Yönetim Süreçlerinin İşleyişi (Kayseri İli Örneği) ”. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ,1998.

6

ATALAY, Mehmet Salih. “Pedagojik Formasyonu Olmayan Yüksek Okul Mezunu Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bütünleştirilmeleri  ”. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

7

SAYIN Şakir.“ Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Ders Geçme ve Kredi Düzeni İle Sınıf Geçme Düzeninin Değerlendirilmesi-Ankara İli Örneği” A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,1998.

8

YÜKSEL, Mustafa. “İlköğretim Okulu Müdürleri ve Müfettişlerin Değerlendirme Sürecinde Gösterdikleri Davranışların Sınıf Öğretmenlerini Güdüleme Düzeyleri”. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ,1999

9

OĞUR, Selda Polat.“ Genel Liselerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Yönetim Süreçlerine İlişkin Yönetici Davranışlarını Demokratik Olarak Algılama Düzeylerinin Değerlendirilmesi”. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,1999.

10

YAYLACI, Ali Faruk.“ İlköğretim Okullarında Ailenin Okula Katılımı –Ankara İli Örneği” A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1999.

11

ÖZDEMİR, Yılmaz. “ Sekiz Yıllık İlköğretimin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar- Ankara İli Mamak İlçesi Örneği”. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü , 1999.

12

ÖZBEK, Adem.“Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Bulunan Ankara Sanayi Odasına Kayıtlı Özel Sektör İşletmelerinin Hizmet İçi Eğitime İlişkin Sorunları ve Çözüm Önerileri”: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2000

13

URUNGU, Ayşe.“İlköğretim Okulları Yöneticilerinin Koordinasyon Yöntemlerini Kullanma Düzeyleri- Ankara İli Örneği”. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2000.

14

KOCADAĞ, Yıldız. “ Aday Öğretmenlerin Hizmet İçinde Yetiştirme Sorunları –Yozgat İli Örneği”. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2001.

 

15

TAN, Mete. “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Halkla İlişkiler Rolü (Mardin İli Örneği) ” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002.

16

OĞUZ, Ebru. “ İlköğretim Okulu Yönetici Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Görüşler –Ankara İli Örneği”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002.

17

HAMARAT, Fatma. “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Aday Öğretmenleri İşbaşında Yetiştirme Rolü ve Yetiştirme Uygulamaları (Yozgat İli Örneği)”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002.

18

Ali Hikmet DEMİR  “İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Stres Yaratan Yönetici Davranışları ve Öğrencilerin Gösterdikleri Başa Çıkma Davranışları (Şanlıurfa İli Örneği)“ 2002

19

Nihat KAHRAMAN“İlköğretim Müfettişlerinin Mesleki Etik İlkeleri ve Bu ilkelere Uyma Düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003.

20

Sabri GÜNGÖR  “ Eğitim Yönetiminde Paradigmaların Belirlenmesi ve İlköğretim Okul Yöneticileri, öğretmenleri ve Müfettişlerinin Bunlara İlişkin Görüşleri” 2004

21

Sevgi YILDIRIM “İlköğretim Müfettişlerinin İş Performanslarının Değerlendirilmesine ilişkin Görüşler ve Öneriler (Ankara İli Örneği)“ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  2004

23

Selçuk Demir “Öğretim Üyelerinin Kara Harp Okulunun Bürokratik Özellikleri ve İşleyişine İlişkin Görüşleri”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.

24

Serdar Ülger. “Kara Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı Askeri Liselerde Klinik denetim Modeline Göre Gösterilmesi Gereken ve Bölüm Başkanları Tarafından Gösterilen davranışlara İlişkin Öğretmen Görüşleri”.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.

25

Neşe Gür. “İlköğretim Okullarında Çevresel Baskı Gruplarının Etkinlikleri (Ankara İli Örneği). ”.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.

26

Rana Kasapoğlu. “İlköğretim Okullarında Gezinerek Yönetim Tekniğinin Uygulanabilirliğine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri (Ankara İli Örneği). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2006.

27

Abdullah Aydın Ünlü. “ Ankara İli Merkez İlçelerindeki Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin, Yönetici İşe Güdüleyen Etmenlerin Önemi ve Yeterli Bulunması Hakkındaki Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Haziran, 2006.

28

Ayşenur Zobar.” Ailelerin ve Öğrencilerin Lise Seçimini Etkileyen Faktörler (Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Haziran, 2006.

29

Yusuf Okumuş.” Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Performans Değerlendirmesine İlişkin Görüşler ve Öneriler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Aralık , 2006.

30

Zehra İlbars. “İngilizce Öğretmenlerinin Öğretimsel Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Görüşler ve Öneriler (Ankara İli Örneği)”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Aralık, 2006.

31

Gökhan Arastaman. “Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Bağlılık Durumlarına İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerinin Görüşleri”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ekim, 2006.

32

Tevfik Fikret Eyi. “İlköğretim Müfettişlerinin Araştırma Görevlerini GerçekleştirmeLerine İlişkin Görüşleri”. (Adana İli Örneği). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Kasım, 2006.

33

Muammer Ciğer. “İlköğretim Müfettişlerinin Ders Denetim Sürecinde Gösterdikleri Davranışların  Öğretmenleri Güdülemesine İlişkin Öğretmen ve Müfettiş Görüşleri (K. Maraş Örneği)” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Kasım, 2006.

34

Ali İhsan Okat. “Genel Lise ve Endüstri meslek Lisesi Öğrencilerinin Okuldaki Kural Dışı Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (Adana İli)” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , 2006.

35

Şükrü Uyar. “Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılmasının Yararlarına İlişkin Düzce İli İlköğretim Okullarındaki Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Şubat, 2007.

36

Didem Tekin. “ Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Sınıf Öğretmenlerinin Seçim Ölçütleri ve Süreçleri Modelinin Uygulanabilirliği“.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Mart, 2007

37

Nihan Salar DEMİRKASIMOĞLU “ Ankara İli İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerin Öfke Kaynakları, Öfkelerini İfade Etme Biçimleri ve Öfke Yönetimi Stratejilerine İlişkin Görüşleri“.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Temmuz, 2007

38

Filiz Akar. “ İlköğretim Okul Yöneticilerinin Bilişsel Stilleri“.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Temmuz, 2007

39

Funda NAYIR.  “ Ankara’da Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Öğrenim Görmekte Olan Öğretmen, Yönetici ve Müfettişlerin Sorunları”.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Eylül, 2007

40

Yunus Emre Işıkoğlu. “Hakkari İl Merkezindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Olanakları ve Kadro Sorunları”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Ekim, 2007

41

Ali Naşit Aras. “Almanya’da Görevli Türk Öğretmenlerin Sorunları”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Kasım, 2007

42

Hatice TURAN. “ İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetim İşlevlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Sorun Çözme Uygulamaları”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Kasım, 2007.

43

S. Soner GÖRGÜLÜ. “ Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Kurumlarda Çalışan Öğretmenler Hakkında Açılan Soruşturmalar ve Sonuçları ”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Kasım, 2007.

44

Mustafa Çalışır. “ Mamak İlçesi İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Kullandıkları Yetki Türü ve Düzeyleri“.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Haziran , 2008.

45

Tuğba, Kuşkonmaz. “ Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Peter Blau’nun Sosyal Takas Kuramının Ankara İli İlköğretim Okullarında Uygulanma Durumu“. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Mart, 2008.

46

Serpil Çiçek Aygün. “ Ankara İli  Genel Liselerinde Performansa Dayalı Denetimin Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri“Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Ağustos, 2008.

47

Mevlüt Oruç. “Ankara ili Mamak ve Çankaya İlçelerindeki Genel Lise ve Meslek Lisei Öğrencilerinin Okul Malına Karşı Gösterdikleri Tahripçi Davranışlarla İlgili Olarak Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri“Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Haziran, 2008.

48

Mehtap Şahan Yıldız. “ Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Ankara İli Müfettiş, Yönetici ve Öğretmenlerinin Görüşleri“Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ,Haziran , 2008.

49

Çiğdem Savaş. Bilgi Toplumunda Geleceğin Okullarına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. A.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2010.

50

Mustafa Göksel Köroğlu. Türkiye’de Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Sorunlarına İlişkin YİBO Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Görüş ve Önerileri”. A.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2009.

51

Didem Özkan. Yönetici, Öğretmen , Veli ve Öğrenci Görüşlerine Göre Bilim ve Sanat Merkezlerinin Örgütsel Etkililiği. A.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2009

52

Hacer Akkalkan. “Okul Büyüklüğü’nün Öğrencilerin Akademik Başarısı, Okula Devamı ve Disiplini İle İlişkisi“A.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2009

53

Şenay Sarıhan. “Mesleki Açık Öğretim Lisesindeki Öğrenci Hizmetlerinin Etkililiği Konusunda Öğrenci Görüşleri“. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2010.

54

Onur Ağaoğlu. Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin İş Doyumu”. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2011.

55

Esengül Leskovci. Kosova Eğitim Deneticilerinin Türk Eğitim Denetimi Sisteminin Kosova Eğitim Sisteminde Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışmanlığında TamamlananTezsiz Yüksek Lisans Projeleri

 

1

Fatma BALIKÇI,

Okul öncesi Öğretmenlerinin Denetiminde Dikkate Alınacak Ölçütler ve Denetim Formunun Geliştirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kasım 2003.

2

Arzum GÜNEY

İş Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde (Ortam ve Disipline Yönelik) Karşılaştıkları Sorunlar- Elmadağ ilçesi Örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004.

3

Setenay ÇAPAR

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Rehber Öğretmenler ile Diğer Öğretmenler Arasında Görev Esnasında Ortaya Çıkan Çatışma Nedenleri (Ankara İli Örneği). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2004.

4

Tuncay MORKOÇ

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi İlk ve Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Dağılımının Norm Kadro Sayısına Göre Dengeli Olup Olmadığına İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri- Gölbaşı İlçesi Örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004.

5

Necdet KARA

Örgüt İçi İletişim Sorunları ve Çözüm Önerileri (Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.

6

Sinan ÇAKIR

 

7

Serdar İNANLI

Türk Kamu Yönetiminde Denetim Sisteminin Geleceği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ocak  2005

8

Şener GÖNÜLAÇAR

Türk Eğitim Sisteminin Avrupa Birliği’ne Entegrasyonu. ”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ocak 2005.

9

Tansel YAZICIOĞLU

İlköğretim Okul Müdürlerinin Sınıf İçi Gözlem Tekniklerini Kullanarak Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Performanslarının Belirlenmesine Yönelik Bir Örnek Çalışma –Altındağ İlçesi Örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.

10

Ali Taştan

Sınıf Değerlendirme Tekniklerinin İlköğretimde 2-5. Sınıflarında Uygulanmasına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.

11

Özlem Topal

Özel Dershanelerde Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı (Çankaya İlçesi Örneği). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005.

12

Özge Yıldız

Okul Yöneticilerinin Rehber Öğretmenlerin Görevlerini Yerine Getirme Durumlarına İlişkin Görüşleri (Ankara İli Polatlı İlçesi Örneği).Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.

13

Emel Yeni

Öğretmenlerin Denetim Kaygısı .Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.

14

Tülay Alkan

Eğitim Denetmenlerinin Uygulamada Karşılaştıkları Etik İkilemlere Yaklaşımlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.

15

Sevcan Erol

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ders Denetimine ilişkin Görüşleri

16

Fidan Parlak

İlköğretim Müfettişlerinin Yeni Müfredata İlişkin Görüşleri

17

Hüseyin Göksel Yalçın

Ankara, Sivas ve Osmaniye İllerinde Görev Yapan İlköğretim Okul Müdürlerinin Doğdukları Yerde Görev yapmalarının Olumlu ve Olumsuz Yanlarıyla İlgili Görüşleri. 2 Temmuz 2008.

18

Birant Hamat

Özel Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Motivasyonlarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15 Şubat 2010.

19

Ece Akün

Anaokulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Denetim Sırasında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2011.

20

Serikan Dündar

Osmanlı Döneminden Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Teftişin Tarihsel Gelişimi. . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2011.

21

Tülay Babaoğlan

Sınıf Öğrtmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Nedenleri İle Bu Davranışlarla Baş Etmede Uyguladıkları Stratejiler ve Sonuçları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2012.

22

Mahmut Öztürk

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’nın Görev ve Yetkilerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Milli Eğitim Denetçilerinin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2013.

23

Senan Yılmaz

İl Eğitim Denetmenlerinin Sergiledikleri Duygusal Emek Davranışları ve Bunların Sonuçları . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2013.

TELEVİZYON PROGRAMI

TRT Okul Televizyonu . “Günlük Rehber Programı”. Alternatif Okullar “ 18.1.2013

http://www.youtube.com/watch?v=KnjIat-ZYB0

RADYO KONUŞMALARI
1. Türkiyenin Sesi Radyosu. Durak Sohbetleri Programı.  15 Mart 2012. “İş Yaşamında Stres”
2. Türkiyenin Sesi Radyosu. Durak Sohbetleri Programı.  1 Mayıs 2012. İş Yaşam Dengesi
3. TRT Türkiyenin Sesi Radyosu Uzun İnce Bir Yoldayız Programı 11.09.2012. Konu: DUYGUSAL EMEK Prof.Dr.İnayet Aydın 
http://blog.4yon.org/?c=page&ID=75&t=uzunincebiryoldayiztrt#
4. TRT 1 Ankara Radyosu “Değerlere Yolculu” Meslek Etiği”. 1 Mart 2013.
http://www.trt.net.tr/medya3/ses/2013/03/04/94118cf3-a21e-4c71-8d57-da13828c53d8.mp3

GAZETE YAZILARI

1Nisan 2006 Radikal Gazetesi “Yorum Köşesi”. Öğrenciye Uygun Okul Şart.

18 Eylül 2006 Radikal Gazetesi “Yorum Köşesi”. “Eğitim Bilgiden İbaret Değildir”.