PROF.DR. İNAYET AYDIN    
Adı : İNAYET
Soyadı : AYDIN
E-posta : iaydin@ankara.edu.tr, inayetaydin@gmail.com
Tel : 03123633350/3020
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMİN YÖNETİMİ VE POLİTİKASI BÖLÜMÜ