PROF.DR. İSMAİL BALIK    
Adı : İSMAİL
Soyadı : BALIK
E-posta : ibalik@ankara.edu.tr, isfish04@yahoo.com
Tel : +903125083231
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : ENFEKSİYON HAST. VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ABD
Kişisel Akademik Bilgiler

                                         PROF.DR.İSMAİL BALIK

1983’de Uludağ Ü.Tıp fakültesinden mezun oldu. 1983-85’de Afyon’da mecburi hizmetini yaptı. 1985-89'da Ankara    Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nda ihtisasını  yaptı.

1989'da Uzman, 1990'da Yardımcı Doçent, 1991'de Doçent, 1996'da Profesör oldu.

 

İtalyan Hükümetinin verdiği araştırma bursunu kazanarak 1989’da bir yıl süreyle, Milano Üniversitesi Tıp Fakültesinde Viral Hepatitler ve AIDS'le ilgili çeşitli araştırmalara  katıldı. 1999’da, New York Ü, Rockefeller Researche Center’de yeni ilaç geliştirme çalışmalarına katıldı.

 

1996 yılı " Viral Hepatit Araştırma Teşvik Ödülü" birinciliğini kazandı.

Çeşitli konularda (Ulusal ve Uluslar arası  kongre tebliğleri, bilimsel araştırma, makale, kitap bölümleri, çeviriler şeklinde olmak üzere) toplam 100'în üstünde yayını var.

 

Viral Hepatitle Savaşım Derneği başkanı (2007-2010) ve ulusal ve uluslarası bir çok mesleki  derneğin ve Türk-İtalyan dostluk derneğinin üyesi. Birçok ulusal mesleki derginin yayın veya denetleme kurulunda yer almaktadır.  

 

1989 yılından beri Sağlık Bakanlığının (ilaç ruhsat komisyonu başkanlığı, bütçe uygulama talimatı, aşılar, AIDS, kırım-kongo hastalığı, Hepatitler ve çeşitli infeksiyon hastalıkları gibi) birçok bilimsel danışma komisyonlarında görev yapmaktadır.

2007-2013: Ankara tıp  fak. infeksiyon hastalıkları anabilim dalı başkanlığı,

2011-2014: “tıp gündemi” isimli TV programı yapım ve sunumu ve 20 yıldır çeşitli TV kanallarında güncel sağlık sorunlarıyla ilgili roportajlar

Tüm Türkiye ve azerbaycanı kapsayan bugune kadar yapılan en kapsamlı sosyal sorumluluk projesi- “hepatit otobüsü projesi” (sanatcı Beyaz’ın katkısıyla) ve baska birçok toplum bilinçlendirme kapmayanları yaptı.

 

İlgi ve uzmanlık alanları: sağlık ekonomisi ve yönetimi, ilaç politikaları, farmakoekonomi ve toplumsal proje, medya etkinlikleri akılçı ilaç,  viral hepatitler ve antimikrobiyal kemoterapi'dir.

 

İngilizce ve orta düzeyde İtalyanca bilmektedir.

Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve “ilaç bilinçini geliştirme ve akılçı ilaç derneği” başkanlığı görevini yürütmektedir