PROF.DR. İSMAİL BALIK    
Adı : İSMAİL
Soyadı : BALIK
E-posta : ibalik@ankara.edu.tr, isfish04@yahoo.com
Tel : +903125083231
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : ENFEKSİYON HAST. VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ABD