PROF.DR. ERTAN İBİKLİ    
Adı : ERTAN
Soyadı : İBİKLİ
E-posta : ibikli@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 2126720 /1241
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ