PROF.DR. ERKAN İBİŞ    
Adı : ERKAN
Soyadı : İBİŞ
E-posta : ibis@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 64 45
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/erkan-ibis
Kişisel Akademik Bilgiler


30 Mart 1958’de Trabzon’da dünyaya geldim. İlk, orta ve lise öğrenimimi Trabzon’da tamamladıktan sonra 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 1982-1984 yıllarında Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zorunlu hekimlik hizmetimi yaptım. 1985 yılında Nükleer Tıp dalında araştırma görevlisi olarak Ankara Üniversitesi’nde; 1989’da Uzman, 1991’de doçent, 1997’de profesör oldum. 1998-1999 yıllarında, yeniden yapılanma sürecinde Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundum. 2003-2005 yılları ve 2010-2012 yılları arasında Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptım. Ulusal ve Uluslararası bilimsel dergilerde ve kongre tebliğ kitaplarında basılmış çok sayıda eserim bulunmaktadır.

1994 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Genel Yönetici Yardımcısı, 1996 yılında aynı Hastaneye Genel Yönetici ve Başhekim olarak atandım ve bu görevi 2000 yılına kadar sürdürdüm. 2000-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinde bulundum. Bu dönemde üniversitemizin Döner Sermaye Yürütme Kurulu Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurul ve komisyonda başkan ve üye olarak çalışmalar yürüttüm. Yine bu süreçte; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ndan, Personel Daire Başkanlığı’ndan (idari personelden sorumlu), Sağlık-Kültür-Spor (SKS) Daire Başkanlığı’ndan, Yapı İşleri Daire Başkanlığı’ndan, Döner Sermaye’den (Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç), TÖMER ve Sosyal Tesislerden, İlköğretim okulumuzdan sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yaptım. 6 Ağustos 2012 tarihinden itibaren de Ankara Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktayım.

2003-2007 yılları arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda, en üst yönetim birimi olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Komisyon Üyeliği görevinde bulundum. Ayrıca, 2007 yılından beri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulu üyesiyim. 1999 yılından bu yana Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim.