PROF.DR. İLKER DİNÇER    
Adı : İLKER
Soyadı : DİNÇER
E-posta : idincer@eng.ankara.edu.tr
Tel : (312) 203 34 52
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim

Eylül 1999-Nisan 2005    Doktora / Ankara Üniversitesi / Fizik Mühendisliği / Tez Başlığı: RMn2-xTxX2 (R: hafif nadir yer elementi, T: Fe, Co, X: Si ya da Ge) alaşımların manyetik ve yapısal özelliklerinin X-ışını ve nötron kırınımı ile incelenmesi

5 Haziran- 29 Eylül 2000   Almanca Dil Kursu / Goethe Enstitüsü (Mannheim-Almanya)

Eylül 1997-Haziran 1999    Yüksek Lisans / Ankara Üniversitesi / Fizik Mühendisliği / Tez Başlığı: Ni dimer tek kristalinin manyetik ve yapısal özellileri

Eylül 1996-Haziran1997    İngilizce Dil Kursu / Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi

Eylül 1992-Haziran 1996   Lisans /Ankara Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

Yabancı Dil

İngilizce

Almanca

Akademik ve Mesleki Deneyim

06.10.2015-…                     Prof. Dr. / Ankara Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

25.01.2010-06.10.2015       Doç. Dr. / Ankara Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

02.10.2006-25.01.2010       Yrd. Doç. Dr. / Ankara Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

04.04.2000-02.10.2006       Araş. Gör. / Ankara Üniversitesi / Fizik Mühendisliği


23-28 Şubat 2013                Misafir Araştırmacı/SPODI FRM-II/Münih-Almanya

02.07-31.08.2012                 Misafir Araştırıcı/Bielefeld Üniversitesi/Nanofizik ve İnce Film 

                                              Bölümü/Bilefeld-Almanya

25.05-08.06.2012                  Misafir Araştırıcı/Saratov Üniversitesi/Nano teknoloji/

                                              Saratov-Rusya

15-22.04.2012                     Misafir Araştırıcı/Danimarka Teknik Üniversitesi/Riso/

                                            Rosskilde-Danimarka

04.07-16.09.2011                Misafir Araştırıcı/Bielefeld Üniversitesi/Nanofizik ve İnce Film 

                                           Bölümü/Bilefeld-Almanya

20.05-10.06.2011              Misafir Araştırıcı/Saratov Üniversitesi/Nano Teknoloji/

                                          Saratov-Rusya

02.07-31.08.2010                Misafir Araştırıcı/Bielefeld Üniversitesi/Nanofizik ve İnce Film 

                                          Bölümü/Bilefeld-Almanya

21-27.03.2009                  Misafir Araştırmacı/SPODI FRM-II/Münih-Almanya

01.09-03.11.2006              Misafir Araştırıcı/Duisburg-Essen Üniversitesi/Düşük Sıcaklık 

                                          Fiziği Bölümü/Duisburg-Almanya

29.09-02.10.2005              Misafir Araştırıcı/Darmstadt Teknik Üniversitesi/Malzeme Bilimi 

                                           Fakültesi/Darmstadt-Almanya

26-30.09.2004                    Misafir Araştırmacı/Paul Scherrer Institut -PSI/Villigen-İsviçre

01.07-01.10.2004                Misafir Araştırıcı/Darmstadt Teknik Üniversitesi/Malzeme Bilimi 

                                            Fakültesi/Darmstadt-Almanya

19-26.07.2002                      Misafir Araştırmacı/Paul Scherrer Institut -PSI/Villigen-İsviçre

03-08.03.2002                       Misafir Araştırmacı/Institut Laue Langevin-ILL/

                                              Grenoble-Fransa

06-13.10.2001                       Misafir Araştırmacı/Laboratorie Leon Brillouin-LLB/

                                               Saclay-Paris-Fransa

06-13.04.2001                        Misafir Araştırmacı/B2-HASYLAB, DESY/

                                               Hamburg-Almanya

29.09.2000-27.09.2002          DAAD Doktora Bursu/ Darmstadt Teknik Üniversitesi/ 

                                               Malzeme Bilimi Fakültesi/Darmstadt-Almanya

Proje Deneyimi

Ulusal:              Yürütücü Olarak (2) / Araştırmacı Olarak (11)

Uluslararası:      Yürütücü Olarak (  ) / Araştırmacı Olarak (3)

Yürütücü Olarak Görev Yapılan Ulusal Projeler:

 • Destekleyen Kurum: Ankara Üniversitesi BAP
  • Proje No:09B4343022
  • Proje İsmi: Cu tabanlı Heusler Alaşımlarının Manyetokalorik ve Manyetodirenç Özelliklerinin Çeşitli Katkılamalar İle Geliştirilmesi
  • Yürütücü: Doç. Dr. İlker Dinçer
  • Proje Süresi: 3 yıl (2009-2012)
 • Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
  • Proje No:109T743
  • Proje İsmi: CoMn1-xTxGe1-xZx (T: Cr, V, Ti; Z: Ga) Alaşımlarının Manyetik Soğutma ve Manyetik Direnç Özelliklerinin İncelenmesi
  • Yürütücü:  Doç. Dr. İlker Dinçer
  • Proje Süresi: 3 yıl (2010-2013)    

Araştırmacı Olarak Görev Yapılan Ulusal Projeler:

 • Destekleyen Kurum: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN
  • Proje No: BOREN-2006-20-Ç19-16
  • Proje İsmi:  21nci yüzyılın gözde manyetik malzemeleri: Bor tabanlı manyetik malzemeler
  • Yürütücü: Prof. Dr. Yalçın Elerman
  • Proje Süresi: 3 yıl (2006-2009)
 • Destekleyen Kurum: Ankara Üniversitesi BAP
  • Proje No: 08B4343005
  • Proje İsmi: Ferromanyetik Ni- ve Co- tabanlı Heusler Alaşımlarının Yapısal, Manyetokalorik, Isısal, Elektriksel ve Spintronik Özelliklerinin İncelenmesi
  • Yürütücü: Prof. Dr. Yalçın Elerman
  • Proje Süresi: 3 yıl (2008-2011)
 • Destekleyen Kurum: Ankara Üniversitesi BAP
  • Proje No: 13B4343007
  • Proje İsmi: R2Cu2O5 (R = In,Ho,Dy) ve RBaCo4O7 (Ca,In,Er,Yb,Lu) malzemelerinin sentezi ve yapısal, manyetik, ısısal, dielektrik, ferroelektrik ve multiferroik özelliklerinin incelenmesi
  • Yürütücü: Prof. Dr. Yalçın Elerman
  • Proje Süresi: 2 yıl (2013-2015)
 •  Destekleyen Kurum: ASELSAN A.Ş.
  • Proje İsmi: Manyetik soğutma yönteminin geliştirilmesi ve uygulamasına yönelik fizibilite çalışması
  • Yürütücü: Prof. Dr. Yalçın Elerman
  • Proje Süresi: 1 yıl (2010-2011)
 • Destekleyen Kurum: ASELSAN A.Ş.
  • Proje İsmi: Manyetik soğutucu ile manyetik soğutucu ve ısı borusu sistemi geliştirilmesi ve prototip üretimi
  • Yürütücü: Prof. Dr. Yalçın Elerman
  • Proje Süresi: 2 yıl (2010-2011)
 • Destekleyen Kurum: ASELSAN A.Ş.
  • Proje İsmi: YIG Malzemesinin Üretimi, Yapısal ve Manyetik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Şekilli YIG Elde Edilmesi
  • Yürütücü: Prof. Dr. Yalçın Elerman
  • Proje Süresi: 1 yıl (2012-2013)
 • Destekleyen Kurum: CADEM A.Ş.
  • Proje İsmi: Türkiye’de Kalıcı Mıknatıs Üretimi
  • Yürütücü: Prof. Dr. Yalçın Elerman
  • Proje Süresi: 2 yıl (2013-2015)
 • Destekleyen Kurum: TÜPRAŞ A.Ş.
  • Proje İsmi: Termoelektrik Jeneratör Fizibilite Çalışması
  • Yürütücü: Prof. Dr. Yalçın Elerman
  • Proje Süresi: 3 ay (Ekim-2014-Ocak-2015)
 • Destekleyen Kurum: Tübitak-Aselsan
  • Proje İsmi: Manyetik Soğutuculu Klima Üretimi
  • Yürütücü: Prof. Dr. Yalçın Elerman
  • Proje Süresi: 3 yıl (2015-2018)
 • Destekleyen Kurum: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Aselsan
  • Proje İsmi: Mikro Manyetik Soğutucularda Kullanılacak Tabakalı Manyetik İnce Filmlerin Üretilmesi
  • Yürütücü: Prof. Dr. Yalçın Elerman
  • Proje Süresi: 2 yıl (2015-2017)
 • Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
  • Proje No: 114M184
  • Proje İsmi: Elektron Ve Deşikleri Etkili Bir Biçimde Ayıran Manyetik TiO2/Fe2O3 Nano Kompozitlerin Üretilmesi ve Yüksek Fotokatalitik Aktivite Elde Edilmesi
  • Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Alp YÜRÜM
  • Proje Süresi: 2 yıl (2015-2017)
Araştırmacı Olarak Görev Yapılan Uluslararası Projeler:

 • Destekleyen Kurum: TÜBİTAK-JÜLICH (Almanya)
  • Proje No:105T382
  • Proje İsmi:  Nadir yer elementi grup 4 sistemlerinin manyetik, manyetokalorik etkileri ve yapısal karekterlerini incelenmesi
  • Proje Ortakları: Prof. Dr. Yalçın Elerman (Ankara Üniversitesi) ve Prof. Dr. Mehmet Acet (Duisburg-Essen Üniversitesi)
  • Proje Süresi: 3 yıl (2005-2008)
 • Destekleyen Kurum: TÜBİTAK-BMBF (Almanya)
  • Proje No:109T582
  • Proje İsmi: Determination Of The Influence Of Interfacial Strain Or Stress Introduced By A Superelastic Ni50Mn34In16 Bufferlayer On The Magnetic Properties And Spin Polarization And Resulting Tunnelling Magnetoresistance of Co2MnAl And Co2FeAl Thin Heusler Films Incorporated as Magnetic Electrodes in Magnetic Tunnel Junctions
  • Proje Ortakları: Prof. Dr. Yalçın Elerman (Ankara Üniversitesi) ve Prof. Dr. Andreas Hütten (Bielefeld Üniversitesi)
  • Proje Süresi: 3 yıl (2010-2013)
 • Destekleyen Kurum: TÜBİTAK-RFBR (Rusya)
  • Proje No: 209T054
  • Proje İsmi: Morphology, technological conditions and external exposure influences to dielectric and magnetic properties of nanocomposites’’
  • Proje Ortakları: Prof. Dr. Yalçın Elerman (Ankara Üniversitesi) ve Prof. Dr. Sergey Venig (Saratov Üniversitesi)
  • Proje Süresi: 2 yıl (2010-2012)

Burslar ve Ödüller

2000-2002      DAAD Doktora Bursu (24 ay)

2003              Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü

Kitap Bölümü

 • Ercüment Yüzüak, Gizem Durak Yüzüak, İlker Dinçer, Yalçın Elerman (2017): Comprehensive Energy Systems: 423. Magnetic Energy Conversion and Electromagnetic Energy Conversion, Magnetocaloric Effect and Magnetic Cooling, Editor-in-Chief Prof. Dr. Ibrahim Dinçer, Elsevier.

Patentler

 • Oğuz BAŞER, Mustafa Fatih AKBOSTANCI, İlker DİNÇER, Furkan Oğuz KILIÇ, Yalçın ELERMAN, Uğur ETİZ; Patent Başlığı: Parametre optimizasyonlu doğrusal manyetik soğutucu; Tescil Tarihi: 2017/02/21; Tescil Numarası: 2014 11063.
 • Manyetik Soğutucu için Manyetokalorik Malzeme, Buluş Sahibi: İlker Dinçer, Ercüment Yüzüak, Yalçın Elerman, 2014, Başvuru değerlendirme aşamasında, Başvuru No: 2014/08194.

Bilimsel Organizasyonlar

2011                Nano yapılar, nano kaplamalar ve mikro taşıyıcılar çalıştayı organizasyon komitesi üyesi

2001-…            Avrupa Kristalografi Derneği üyesi

2004-…            Türk Kristalografi Derneği üyesi

Çağrılı Konuşmalar

2008                Ni-Cu-Mn-Sn Heusler Alaşımlarının Manyetik ve Manyetokalorik Özellikleri, Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı YMF 17, Ankara-Türkiye

Çalışma Alanları

Manyetizma

Kalıcı Mıknatıs Tasarımı

Sert Manyetik Malzemeler

Nanomanyetizma

Manyetik Soğutma Teknolojisi

Manyetokalorik Malzemeler

Spintronik

Manyetik İnce Filmleri

Manyetik Tünelleme Eklemleri

(Manyetik) Şekil Hafıza Alaşımları

Termoelektrik Malzemeler

Termoelektrik Jeneratörler

Nötron Kırınımı

Manyetik Ölçümler

Sinkrotron ve X-ışını Kırınımı

Hakemlik Yaptığı Dergiler

Advanced Materials

International Journal of Refrigeration

Journal of Alloys and Compounds

Journal of Applied Physics

Materials Science and Engineering: B

Journal of Magnetism and Magnetic Materials

Journal of Physics: Condensed Matter

Danışmanlığını Yaptığı Öğrenci Sayısı

Y. Lisans        Tamamlanan (6) / Devam Eden (1)

Doktora         Tamamlanan (1) / Devam Eden (2)

Danışmanlığını yaptığı bazı öğrencileri isim listesi:

Zehra Avan (Tezsiz Y. Lisans, 2008-2009), "Nanomalzemelerin Manyetik Özellikleri"

Güliz Sevgül (Y. Lisans, 2008-2010), "SmMn2-xFexGe2 (x=0.05 ve 0.10) ve SmMn2-xCoxGe2 (x=0.05, 0.10, 0.15 ve 0.20) Alaşımlarının Manyetodirenç ve Manyetokalorik Özelliklerinin İncelenmesi"

Melike Arslan (Y. Lisans, 2009-2011), “Langmuir-Blodgett (LB) Yöntemi ile Elde Edilen Çeşitli CdS ve Pb ince Filmlerinin Fiziksel Özelliklerinin Elektrik Kuvvet Mikroskobu (EKM) ile İncelenmesi”

Oğuz Yıldırım (Y. Lisans, 2010-2012), “Mn Yerine Ti Eklenmesinin CoMnGe Alaşımının Yapısal, Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerinin Üzerine Etkisinin İncelenmesi”

Yakup Ünal (Y. Lisans, 2015-2017), "NiMn1-xTxGe (T=V ve Ti) Alaşımlarının Yapısal, Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerinin İncelenmesi"

Emir Enönlü (Y.Lisans, 2015-2017), "Mikro Manyetik Soğutucularda Kullanılacak Ni-Mn Tabanlı Manyetik İnce Filmlerin Üretimi Ve Bunların Yapısal, Manyetik Ve Manyetik Soğutma Özelliklerinin İncelenmesi"

Eyüp KAVAK (Y.Lisans, 2018-...)

Melike Kaya (Doktora, 2012-2017), "Ni-(Mn,X)-In (X: Cu, Si) Heusler Alaşımlarının Külçe Örneklerinin, Nano Yapılı Şerit ve Nanoparçacıklarının Yapısal, Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerinin İncelenmesi"

Mert Miraç ÇİÇEK (Doktora, 2018-...)

Senem SARITAŞ (Doktora, 2018-...)

Uluslararası İşbirlikleri

ÜNİVERSİTELER
Bielefeld Üniversitesi: Prof. Dr. Andreas Hütten
Darmstadt Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hartmut Fuess, Prof. Dr. Oliver Gutfleisch
Karlsruhe Institute of Technology-KIT, Institute for Applied Materials (IAM): Dr. Helmut Ehrenberg
Saratov Üniversitesi: Prof. Dr. Sergey Venig, Prof. Dr. Dmitry Gorin
Toyama Üniversitesi: Kenji Shimizu              

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY-HASYLAB B2, Almanya-Hamburg: Dr. Tony Bell
Forschungsneutronenquelle Garching FRM-II, SPODI, Almanya-Münih: Dr. Markus Hölzel
Institut of Laue Langevin-ILL, D1B, Fransa-Grenoble: Prof. Dr. Oliver Isnard
Laboratoire Léon Brillouin-LLB, G4.1, Fransa-Saclay-Paris: Dr. Gilles Andre
Paul Scherrer Institut-PSI, DMC, İsviçre-Villigen: Dr. Lukas Keller
ISIS-Pulsed Neutron and Muon Source, Rutherford Appleton Laboratory, SXD, İngiltere-Chilton: Dr. Aziz Daoud-Aladine
Karlsruhe Institute of Technology-KIT: Prof. Dr. Horst Hahn, Dr. Mohammed Gafari

Yayın Bilgisi

Yayın Sayısı: 71

Yayınlarına Aldığı Toplam Atıf Sayısı: 563

h-indeksi: 13

 

Yayın Listesi (SCI):

1. Dincer, I., Elerman, Y., Elmali, A., Ehrenberg, H. and Fuess, H. (2002): Magnetic interactions in PrMn2-xCoxGe2. Journal of Alloys and Compounds, 334, 72-78.

2. Dincer, I., Elerman, Y., Elmali, A., Ehrenberg, H., Fuess, H., Duman, E. and Acet, M. (2002): Magnetic phase transitions in PrMn2-xCrxGe2. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 248, 268-275.

3. Ehrenberg, H., Dincer, I., Elmali, A., Elerman, Y. and Fuess, H. (2002): Magnetic und crystal structure correlations in PrMn1.5Co0.5Ge2: a synchnotron diffraction study. Solid State Commun., 124, 429-432.

4. Elmali, A., Dincer, I., Elerman, Y., Ehrenberg, H. and Fuess, H. (2003): Magnetic phase transitions in Pr1-xDyxMn2Ge2 and Ce1-xDyxMn2Ge2. Journal of Physics: Condensed Matter, 15, 653-661.

5. Elerman, Y., Elmali, A. and Dincer, I. (2004): Magnetic Properties of NdMn2-xCuxGe2 Compounds. Journal of Alloys and Compounds, 364, 72-76.

6. Elerman, Y., Dincer, I., Elmali, A., Ehrenberg, H., Fuess, H., Duman, E. and Acet, M. (2004): Magnetic Properties of Pr1-xGdxMn2Ge2. Journal of Physics: Condensed Matter, 16, 405-414.

7. Dincer, I., Elmali, A. and Elerman, Y. (2004): Investigation of SmMn2-xFexGe2 (0≤x≤1) by magnetic measurements. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 271, 348-354 (2004).

8. Dincer, I., Elmali, A., Elerman, Y., Ehrenberg, H., Fuess, H. and Isnard, O. (2004): Neutron diffraction study on the magnetic structures of PrMn2-xCoxGe2 (x=0.4, 0.5 and 0.8) with a new refinement procedure, Journal of Physics: Condensed Matter, 16, 2081-2091.

9. Elmali, A., Dincer, I. and Elerman, Y. (2004): The magnetic phase transitions in Nd1-xYxMn2Ge2. Journal of Alloys and Compounds, 370, 31-35.

10. Duman, E., Acet, M., Dincer, I., Elerman, Y. and Elmali, A. (2004): Universal Behavior of Magnetic Phase Transitions in Phase Transitions in the Mn Sublattice of LaxR1-xMn2Si2 (R: Rare-Earth) Compounds. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272-276, 529-530.

11.  Dincer, I., Elmali, A. and Elerman, Y. (2004): Effects of Er substitution for Nd on structural and magnetic properties of Nd1-xErxMn2Ge2 (0£x£1). Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 280, 44-50.

12. M. Kabak, Elmali, A., Dincer, I. and Elerman, Y. (2004): Magnetic phase transitions in the CeMn2-xFexGe2 compounds. Solid State Communications, 132, 31-35.

13. Elmali, A.,  Dincer, I., Elerman, Y., Ehrenberg, H. and Fuess, H. (2004): Magnetic ordering of the Pr sublattice with the substitution of Cu for Mn in PrMn2Si2 intermetallics. Journal of Physics: Condensed Matter, 16, 8669-8674.

14.  Dincer, I., Elmali, A. and Elerman, Y. (2004): The magnetic behaviours of R1-xGdxMn2Si2 (Ce and Pr) in weak magnetic fields. Journal of Alloys and Compounds, 385, 59-63.

15. Dincer, I., Elmali, A. and Elerman, Y. (2005): A study of SmMn2-xCoxGe2 (0≤x≤1) intermetallics by magnetic measurements. Journal of Alloys and Compounds, 396, 1-5.

16. Cakir, O., Dincer, I., Elmali, A., Elerman, Y., Ehrenberg, H. and Fuess, H. (2005): Investigation of magnetic phase transitions in HfFe6Ge6-type Gd1-xErxMn6Sn6 intermetallics. Journal of Alloys and Compounds, 396, 18-21.

17. Elmali, A.,  Dincer, I., Elerman, Y., Ehrenberg, H. and Fuess, H. (2005): Magnetic properties of Cu substituted NdMn2Si2 intermetallics. Physics Status Solidi A, 202, 1145-1149.

18. Cakir, O., Dincer, I., Elmali, A., Duman, E. and Elerman, Y. (2005): Magnetic study of intermetallic Ce1−xTbxMn2Ge2 (0≤x≤1) compounds. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 295, 235-240.

19.  Dincer, I., Elerman, Y., Elmali, A., Ehrenberg, H., Fuess, H. and Daoud-Aladine, A. (2005): Investigation of LaMn2-xFexSi2 (0≤x≤1.2) by magnetic measurements and neutron diffraction. Journal of Alloys and Compounds, 403, 53-64.

20. Dincer, I., Elerman, Y., Elmali, A., Ehrenberg, H., Fuess, H. and André, G. (2006): Neutron diffraction study on PrMn2-xFexGe2 and general magnetic phase diagram for RMn2-xFexGe2 (R: La-Sm). Journal of Alloys and Compounds, 416, 22-30.

21.  O. Cakir, Dincer, I., Elmali, A., Elerman, Y., Ehrenberg, H. and Fuess, H. (2006): Magnetic phase transitions in the Gd1-xTmxMn6Sn6 compounds. Journal of Alloys and Compounds, 416, 31-34.

22.  Dincer, I., Elerman, Y., Elmali, A., Ehrenberg, H., Fuess, H. and Beatz, C. (2006): Magneto-structural correlations in Pr0.15Gd0.85Mn2Ge2. Solid State Communications, 140, 245-247.

23.  Duman, E., Acet, M., Dincer, I., Elmali, A. and Elerman, Y. (2007): Competing magnetic interactions in rare earth manganese silicides and germanides. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 309, 40-53.

24.  Dincer, I., Duman, E., Elmali, A., Elerman, Y., Ehrenberg, H. and Fuess, H. (2007): The influence of substitution of Co for Mn on magnetism of the HoMn6-xCoxSn6 compounds (0 ≤ x ≤ 0.25). Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 313, 204-209.

25.  Dincer, I., Elerman, Y., Elmali, A., Ehrenberg, H. and André, G. (2007): Neutron diffraction study of the La1-xPrxMn2Si2 (x = 0.4, 0.7 and 1) compounds and the general description of the magnetic behaviour of Mn in RMn2Ge2 and RMn2Si2. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 313, 342-353.

26.  Cakir, O., Dincer, I., Duman, E., Krenke, T., Elmali, A. and Elerman, Y. (2007): Magnetic properties of the HoMn6-xFexSn6 compounds, Journal of Alloys and Compounds, 441, 19-22.

27.  Elmali, A., Ş. Tekerek, Dincer, I., Elerman, Y., R. Theissmann, Ehrenberg, H. and Fuess, H. (2008): Magnetic hardening of high-energy ball-milled nanocrystalline LaMn2Si2. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 320, 364-367.

28.  Baris Emre, Ilker Dincer, Yalcin Elerman (2009): Magnetic and magnetocaloric results of magnetic field-induced transitions in La1-xCexMn2Si2 (x=0.35 and 0.45) compounds. J. Magn. Magn. Mater., 322 448.

29.  Baris Emre, Ilker Dincer, Yalcin Elerman and Eyup Duman (2009): Inverse and conventional magnetic entropy change in La0.8Sm0.2Mn2Si2 and La0.775Gd0.225Mn2Si2 compounds. Phys. Scr. 80 055703.

30. E. Yüzüak, B. Emre I. Dincer, S. Ener, A. Yücel and Y. Elerman (2009): Magnetic phase transition and magnetocaloric effect in Pb and Sn doped Tb5Si2Ge2. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 1 612.

31. I. Dincer and Y. Elerman (2010): Magnetoresistance and magnetocaloric properties of the Pr0.1Gd0.9Mn2Ge2 compound. Phys. Scr. 81 025703.

32. K. Shimizu, I. Dincer, Y. Elerman (2010): Fe substitution effect on the magnetic properties of SmMn2-xFexGe2 studied by NMR. J. Physics: Conference Series 200 032066.

33.  E. Yüzüak, I. Dincer and Y. Elerman (2010): Giant Magnetocaloric effect in the Gd5Ge2.025Si1.925In0.05 compound. Chinese Physics B 19 037502.

34.  E. Yüzüak, I. Dincer and Y. Elerman (2010): The magnetocaloric properties of the Gd5Si2.05-xGe1.95-xMn2x compounds. Journal of Rare Earths 28 477.

35.  B. Emre, I. Dincer and Y. Elerman (2010): Heat capacity and magnetothermal properties of La0.8Sm0.2Mn2Si2. Solid State Commun. 150 1279.

36.  I. Dincer, E. Yüzüak and Y. Elerman (2010): Influence of irreversibility on inverse magnetocaloric and magnetoresistance properties of the (Ni,Cu)50Mn36Sn14 alloys. J. Alloys Comp. 506 508.

37.  I. Dincer, E. Yüzüak, Y. Elerman (2011): The effect of the substitution of Cu for Ni on magnetoresistance and magnetocaloric properties of Ni50Mn34In16. J. Alloys Comp. 509 794.

38.  Uğur Tamer, İ. Hakkı Boyacı, Erhan Temur, Adem Zengin, İlker Dincer, Yalçın Elerman (2011): Fabrication of magnetic nanoparticles for biomolecule immobilization and dedection. Journal of Nanoparticle Research, 13 3167.

39.  B. Emre, I. Dincer, E. Duman, Y. Elerman (2011): Thermal and magnetothermal properties of the La0.5Pr0.5Mn2Si2 compound. Solid State Commun. 151 2004.

40.  B. Emre, I. Dincer, M. Hoelzel, A. Senyshyn, Y. Elerman (2012): Investigation of the nature of the unusual magnetic behavior of La0.65Nd0.35Mn2Si2 compound by neutron diffraction study. J. Magn. Magn. Mater. 324 622.

41. E.Yüzüak, I. Dincer, Y.Elerman (2012): The effects of Mn Doping on magnetocaloric effect in the Ge rich-Gd5Ge2.05Si1.95 alloy. J. Rare Earths 30 217-221.

42.  I. Dincer, E. Yüzüak, G. Durak, Y. Elerman, A.M.T. Bell, H. Ehrenberg (2012): Exploring the details of the martensitic phase transition and magnetocaloric effect of CoMnGe0.95Ga0.05 by synchrotron and magnetic measurements. J. Alloys Comp. 540 236.

43.  E. Yüzüak, G. Durak, I. Dincer and Y. Elerman (2012): The magnetic and magnetocaloric properties of nanostructured CoMnGe0.95Ga0.05. J. Alloys Comp. 541 256.

44.  Ilker Dincer, Onur Tozkoparan, Sergey V. German, Alexey V. Markin, Oguz Yildirim, Gennady B. Khomutov, Dmitry A. Gorin, Sergey B. Venig, Yalcin Elerman (2012): Effect of the number of iron oxide nanoparticle layers on the magnetic properties of nanocomposite LbL assemblies. J. Magn. Magn. Mater. 324 2958.

45.  A. Auge, N. Teichert, M. Meinert, G. Reiss, A. Hütten, E. Yüzüak, I. Dincer, Y. Elerman, I. Ennen and P. Schattschneider (2012): Thickness dependence of the martensitic transformation, magnetism, and magnetoresistance in epitaxial Ni-Mn-Sn ultrathin films. Phys. Rev. B 85 214118.

46. B. Emre, I. Dincer, Y. Elerman (2012): Analysis of heat capacity and magnetothermal properties of the La0.775Gd0.225Mn2Si2 compound. Intermetallics, 31 16-20.

47.  S.V. Stetsyura, S.A. Klimova, S.B. Wenig, I.V. Malyar, M.Arslan, I. Dincer, Y. Elerman (2012): Preparation and probe analysis of Langmuir-Blodgett films with metal-containing dendritic and cluster structures. Applied Physics A 109 571-578.

48.  I. Dincer, Y. Elerman (2012): The influence of substitution of Mn by Fe and Co on magnetocaloric effect and magnetoresistance properties of SmMn2Ge2.  J. Magn. Magn. Mater.  326 50-57.

49. B. Emre, I. Dincer, Y. Elerman (2013): Magnetothermal study of La1-xNdxMn2Si2 (x=0.35 and 0.40) compounds. Physica B 413 82-85.

50. U. Tamer, D. Cetin, Z. Suludere, I.H. Boyacı, H.T. Temiz, H. Yegenoglu, P. Daniel, I. Dincer, Y. Elerman (2013): Gold-Coated Iron Composite Nanospheres Targeted the Detection of Escherichia coli. Int. J. Mol. Sci. 14 6223-6240

51. B. Emre, I. Dincer, Y. Elerman, S. Aksoy (2013): An investigation of magnetocaloric effect and its implementation in critical behavior study of La1-xNdxMn2Si2 compounds, Solid State Sciences 22 1-7.

52. E. Yüzüak, I. Dincer, Y. Elerman, N. Teichnert, A. Auge, A. Hütten(2013): Inverse giant magnetocaloric effect of epitaxial Ni-Mn-Sn thin film. Applied Physics Letters, 103 222403-1-3.

53. K. Shimizu, M. Matsumoto, M. Yamaguchi, B. Emre, I. Dincer, Y. Elerman (2014). NMR study of ferromagnetic and antiferromagnetic states of La1-xNdxMn2Si2 (x=0.35 and 0.40), J. Alloys Comp., 984 640-645.

54. I. Dincer, E. Yüzüak, G. Durak, Y. Elerman (2014): Magnetocaloric properties of CoMnGe1-xGax alloys. J. Alloys Comp. 354 195-199.

55. E. Yüzüak, G. Durak, I. Dincer, Y. Elerman (2014): The magnetostructural and magnetocaloric properties of CoMnGe1-xGaxB0.015 (x=0.05 and 0.06) alloys. J. Magn. Magn. Mater. 588 332-336.

56. M. Kaya, S. Yildirim, E. Yüzüak, I. Dincer, R. Ellialtioglu, Y. Elerman (2014): The effect of the substitution of Cu for Mn on magnetic and magneto caloric properties of Ni50Mn34In16J. Magn. Magn. Mater. 368, 191.

57. M. Kaya, M. Rezaeivala, E. Yüzüak, S. Akturk, I. Dincer, Y. Elerman (2014): Effects of size reduction on the magnetic and magneto caloric properties of NdMn2Ge2 nano particles prepared by High-Energy Ball-Milling. Physica Status Solidi B: Basic Solid State Physics. 252, 192-197.

58. U. Adem, I. Dincer, S. Akturk, M. Acet, Y. Elerman (2015): Phase formation characteristics and magnetic properties of bulk Ni2MnGe Heusler alloy, J. Alloys Comp., 618, 115-119.

59. N. Teichert, A. Auge, E Yüzüak, I. Dincer, Y. Elerman, B. Krumme, H. Wende, O. Yildirim, K. Potzger, A. Hütten (2015): Influence of film thickness and composition on martensitic transition in epitaxial Ni-Mn-Sn thin films, Acta Mat., 86, 279-285.

60. N. Teichert, D. Kucza, O. Yildirim, E Yüzüak, I. Dincer, A. Behler, L. Helmich, A. Boehnke, S. Klimova, A. Waske, Y. Elerman, A. Hütten (2015): Large Inverse Magnetocaloric Effect of Epitaxial Ni-Co-Mn-Al Films, Phys. Rev. B, 91, 184405.

61. E. Yüzüak, I. Dincer, Y. Elerman, I. Dumkow, B. Heger, S. Yuce Emre (2015): Enhancement of magnetocaloric effect with Fe doping in CoMn0.9Fe0.1Ge alloy, J. Alloys Comp., 641, 69.

62. M. Kaya, I. Dincer, S. Akturk, Y. Elerman (2016): Magnetic and Magnetocaloric Properties of High-Energy Ball-Milled Nanocrystalline CeMn2Ge2 Compound, Metal. Mater. Trans. A-Phys. Metal. Mater. Sci., 47A, 4983-4987.

63. Ali Osman Ayaş, Mustafa Akyol, Selda Kılıç Çetin, Melike Kaya, İlker Dinçer  Ahmet Ekicibil, Yalçın Elerman (2017): Room temperature magnetocaloric effect in Pr1.75Sr1.25Mn2O7 double-layered perovskite manganite system, Philosophical Magazine, 97, 671–682.

64. S. Sarıtaş, M. Kaya, I. Dincer, Y. Elerman (2017): The structural, Magnetic and Magnetocaloric Properties of Ni43Mn46-xCuxIn11 (x= 0, 0.9, 1.3 and 2.3) Heusler Alloys, Metal. Mater. Trans. A-Phys. Metal. Mater. Sci., 48, 305068-5074.

65. M. Kaya, M.M. Çiçek, I. Dincer, Y. Elerman (2017): Magnetic and magnetocaloric properties of Ni43Mn46-xAlxIn11 (x=0, 0.5 and 1.0), Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 442, 429-434.

66. M. Kaya, I. Dincer (2017): Magnetic and Magnetocaloric Properties of Ni50-xCuxMn39Sn11 Alloys, Solid State Communications, 267, 10-13.

67. O. Yildirim, O. Tozkoparan, E. Yüzüak, Y. Elerman, I. Dincer (2017): Magnetocaloric effect with very small magnetic hysteresis losses of CoMn1−xTixGe alloysMetal. Mater. Trans. A-Phys. Metal. Mater. Sci., 48, 5733-5737.

68. Souheila Chamekh, Abderrahmane Bouabellou, Yalçin Elerman, Melike Kaya, Ilker Dincer (2017): Effects of Nickel substitution on crystalline structure and superconducting properties of YBa2Cu3O7- ceramics. Journal of New Technology and Materials(JNTM), 07, 22-29.

69. M. Kaya, Y. Elerman, I. Dincer (2018): Effect of heat treatment procedure on magnetic and magnetocaloric properties of Ni43Mn46In11 melt spun ribbons, Philosophical Magazine, 98, 1919-1932.

70. S.A. Klimova, S.V. Stetsyura, S.B. Venig, M. Kaya, I. Dincer, Y. Elerman, A.A. Skaptsov, (2018): The effect of Langmuir arachidic acid layers on surface morphology and electrical properties of a polycrystalline CdS film. Int. J. Nanotechnol. 15, 402-426.

71. G. Durak Yüzüak, E. Yüzüak, I. Dinçer, Y. Elerman, (2018): The structural, electronic and magnetic features of Co2Mn1-xAlxTi (0J. Supercon. Novel Magn. Kabul Edildi.   


Ulusal ve Uluslararası Konferanslar

1.   25-31 Ağustos 2001, ECM 20 (20. European Crystallographic Meeting), Krakow, Polonya.

2.    4-7 Mart 2002, DGK 2002 (Deutsche Gesselschaft für Kristallographie 2002), Kiel, Almanya.

3.     11-15 Mart 2002, DPG-2002 (Deutsche Physikalische Gesselschaft), Regensburg, Almanya.

4.    15-17 Mayıs 2002, ESS 2002 (European Spallation Source), Bonn, Almanya.

5.    6-15 Ağustos 2002, IUCr XIX (XIX Congress and General Assembly of the IUCr), Cenevre, İsviçre.

6.     20 Kasım 2002 YMF 9, Ankara, Türkiye.

7.   25-28 Mart 2003, DPG 2003 (Deutsche Physikalische Gesselschaft), Dresden, Almanya.

8.     27 Temmuz-1 Ağustos  2003, ICM 2003 (International Conference on Magnetism), Roma, İtalya.

9.    24-29 Ağustos 2003, ECM 21 (21. European Crystallographic Meeting), Durban, Güney Afrika.

10.  14 Kasım 2003, YMF 10, Ankara, Türkiye.

11.  21-24 Nisan 2004, 1. Ulusal Kristalografi Konferansı, Samsun, Türkiye.

12.  18-24 Mayıs 2004, Kırınım Teknikleri üzerine Türk-Alman Çalıştayı, Ankara, Türkiye.

13. 26-31 Ağustos 2004, ECM 22 (22. European Crystallographic Meeting), Budapeşte, Macaristan

14. 2 Kasım 2004 YMF 11, Ankara, Türkiye.

15. 23-31 Ağustos 2005, IUCr XX (XX Congress and General Assembly of the IUCr), Floransa, İtalya.

16. 12 Kasım 2005, YMF 12, Ankara, Türkiye.

17.  17-19 Mayıs 2006, 2. Ulusal Kristalografi Konferansı, Kayseri, Türkiye.

18.  20-25 Ağustos 2006, ICM 2006 (International Conference on Magnetism), Kyoto, Japonya.

19.  22-27 Ağustos 2007, ECM 24 (24. European Crystallographic Meeting), Marakeş, Fas.

20.  7 Kasım 2008, YMF 15, Ankara, Türkiye.

21.  26-31 Temmuz 2009, ICM 2009 (International Conference on Magnetism), Karlsruhe, Almanya.

22.  16-21 Ağustos 2009, ECM 25 (25. European Crystallographic Meeting), İstanbul, Türkiye.

23.  6 Kasım 2009, YMF 16, Ankara, Türkiye.

24. 29 Ağutos 2 Eylül 2010, ECM 26 (26. European Crystallographic Meeting), Darmstadt, Almanya.

25.  5 Kasım 2010, YMF 17, Ankara, Türkiye.

26. 27 Haziran-1 Temmuz 2011, NanoTr-7, Istanbul, Türkiye.

27. 23-31 Ağustos 2011, IUCr XXII (XXII Congress and General Assembly of the IUCr), Madrid, İspanya.

28. 12-16 Eylül 2011, EUROMAT-2011, Montpellier, Fransa.

29. 24-25 Ekim 2011, DDMC-2011 (Delft Days on Magnetocalorics), Delft, Hollanda.

30. 6 Kasım 2011, YMF-18, Ankara, Türkiye.

31. 25-28 Haziran 2012 NANOTr-8, Ankara, Türkiye.

32. 16-20 Eylül 2012 Thermag-V, Grenoble, Fransa.

33. 28-29 Ekim 2013, DDMC-2013 (Delft Days on Magnetocalorics), Delft, Hollanda.

34. 20 Aralık 2013, YMF 19, Ankara, Türkiye.

35. 26 Aralık 2014, YMF 20, Ankara, Türkiye.

36. 5-10 Temmuz 2015, ICM 2015 (International Conference on Magnetism), Barselona, İspanya.

37. 2-3 Kasım 2015, DDMC-2015 (Delft Days on Magnetocalorics), Delft, Hollanda.

38. 25 Aralık 2015, YMF 21, Ankara, Türkiye.

39. 11-14 Eylül 2016, Thermag VII, Torino, İtalya.

40. 16 Aralık 2016, YMF 22, Ankara, Türkiye.

41. 23-24 Kasım 2017, 4th International Conference on Pure and Applied Sciences: Renewable Energy, İstanbul, Türkiye.

42. 22 Aralık 2017, Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı YMF 23, Ankara, Türkiye.