PROF.DR. İLHAN ERDEM    
Adı : İLHAN
Soyadı : ERDEM
E-posta : ierdem@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 310 32 80
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri : Burdur-Yüreğil

Doğum Tarihi : 01. 03.1966

Medeni Hali : Evli ve iki çocuk sahibi

Adresi : A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, Sıhhiye/Ankara

Kasım 2000 Doçent kadrosu aldı.

29 Kasım 1999 Doçent unvanı aldı.

Nisan 1997 A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ anabilim Dalı Yardımcı Doçent Doktor.

Temmuz 1995 "Türkiye Selçukluları-İlhanlı İlişkileri (1258-1308)" Doktora Tezi

Ocak 1989 "Ak-Koyunlu Askeri Teşkilatı" Yüksek Lisans Tezi

Haziran 1986 A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

Eylül 1981 A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Anabilim Dalı'na başlangıç

1975-1981 Orta ve Lise Isparta Gönen Öğretmen Lisesi

 Bildiği Yabancı Diller

İngilizce (İleri düzeyde)

Farsça (İleri düzeyde)

Arapça (Orta düzeyde) Yayınlar

 • KİTAP:
 • Akkoyunlu İmparatorluğu'nun Kuruluşu, (N. Akkoyunlu ile beraber), Ankara 1999.
 • KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI:
 • "Eastern Anatolia Turkish States", THE TURKS, Ankara, 2002, v. II, pp. 477-506.
 • "Akkoyunlular" TÜRKLER SERİSİ, Ankara 2002 (M. Uyar ile birlikte) C.4. , S. 351-364.
 • "Karakoyunlular; Tarih Sahnesine Çıkışı ve Kökenleri", TÜRKLER SERİSİ, Ankara, 2002. (M. Uyar ile birlikte), C.4., S. 365-381.
 • MAKALELER:
 • "İlhanlılarda Ahmed Teküder Dönemi ve Selçuklular", Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 35, Ankara 2004, s. 103-111.
 • "Bir Ortaçağ Kenti Antalya: Geç Antik Dönemde Selçukluların Sonuna Genel Bir Yaklaşım (II)" ADALYA, VI/2003, s. 293-304.
 • "Türkiye Selçuklu-İlhanlı İktisadi, Ticari İlişkileri ve Sonuçları", Tarih Araştırmaları Dergisi, S.33, 2003, Ankara, s. 49-67.
 • "Osman Bey'in ölümünden Uzun Hasan Padişah'a Ak-Koyunlular (1435-1456)" Tarih Araştırmaları Dergisi, S.32, 2002, s. 103-131.
 • "Bir Ortaçağ Kenti Antalya: Geç Antik Dönemden Selçukluların Sonuna Genel Bir Yaklaşım I" ADALYA, V/2001-2002, s. 163-172.
 • "Olcaytu Han'ın Ölümüne Kadar İlhanlılarda Yaşanan Siyasal-Kültürel Gelişmeler ve Yakın-Doğu'ya Etkileri", Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı 31, 2001, s. 35-48.
 • "XIII. Asrın İlk Yarısında Anadolu'nun Doğusunda Yaşanan Hakimiyet Mücadeleleri", Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı 30, Ankara 1997, s. 54-70.
 • "Horasan'ın Moğollar Tarafından Zabtı (1220-1221)", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 2, Ankara 1997.
 • "Olcaytu Han Devrinde Horasan'da İlhanlı-Çağatay Mücadeleleri", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 3, (1997), s. 106-112.
 • "XIII. Asrın İkinci Yarısı ile XIV. Asrın İlk Yarısı arasında Göller Bölgesinin Siyasi, İktisadi ve Kültürel Vaziyetine Genel Bir Bakış", Tarih Araştırmaları Dergisi, XVII/28, Ankara 1995, s. 51-63.
 • "Ak-Koyunlu Kaynaklarına Göre Otlukbeli (Başkent) Savaşı", OTAM, 4 (1993), s. 151-159.
 • "Ak-Koyunlu Ordusunu Oluşturan İnsan Unsuru", Tarih Araştırmaları Dergisi, XV/26, Ankara, 1991, s. 85-92.
 • "Ak-Koyunlu Devleti'nin Kurucusu Kara Yülük Osman Bey'in Hayatı ve Faaliyetleri (?-1435)", D.T.C. Fakültesi Dergisi, XXXIV/1-2, Ankara, 1990, s. 99-108.
 • TEBLİĞLER
 • "Türkiye Selçuklularında Fetih Metodu ve Uygulanışı", I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Konya, 2001, C.I, s. 297-308.
 • "XII.-XIII. Yüzyıllarda Çivril ve Yöresi", Dünden Bugüne Çivril Sempozyumu Bildiriler, Çivril 2001, s. 239-244.
 • "Efes, Ayasuluk, Kuşadası", Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu Bildiriler, Kuşadası 2001, s. 127-132.
 • "Alanya'da Kolonizatör İki Türk Dervişi: Mahmud Seydi ve Şeyh Zekeriya", Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri, III, Alanya 1997, s 240-241.
 • "Çivrilli İki Türkmen Dervişi: Beyce Sultan ve Habib-i Acem", III. Myriokephalon Sempozyumu, Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı 30, Ankara 1997.
 • "XIII.-XIV. Yüzyıllarda Akdeniz Ticaretinde Selçuk", I. Uluslar arası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu Bildirileri, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İzmir, 1998.
 • "Malazgirt'ten Myriokephalon'a Anadolu'da Türk-Bizans Mücadelelerine Genel Bir Bakış", II. Myriokephalon Sempozyumu Bildirileri, Çivril Belediyesi Yayınları, Çivril 1997.
 • "Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devri ile İlgili Seyahatnamelerde Alanya (XIII.-XIV. yy.)", 5. Alanya Tarih ve Kültür Semineri, Alanya, 1995.
 • ARMAĞAN KİTABI
 • "Sahib-i Divan Şemseddin Cuveyni'nin Anadolu'ya Gelişi, Yeni Moğol Hakimiyetinin Kurulması ve Sonuçları, Prof. Dr. Kazım Yaşar KOPRAMAN'a ARMAĞAN, Ankara, 2003, s. 331-39.
 • ÇEVİRİLER:
 • "Ak-Koyunlu Devletini Meydana Getiren Aşiretler"* Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, VI, İzmir 1991, s. 243-265.
 • * Çeviri J. Woods'un " The Aqqoyunlu, Clan, Confederation and Empire", Minneapolis (1976) adlı eserinin 197-214 sayfaları arasından yapılmıştır.