DOÇ. DR. İBRAHİM FİDAN    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : FİDAN
E-posta : ibrahimfidani@hotmail.com, ifidan@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 212 68 00 (1367)
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel İslam Bilimleri/Arap Dili ve Belagatı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ibrahim-fidan
Kişisel Akademik Bilgiler

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2004’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 yılında D.İ.B. Selçuk İhtisas Merkezi’ni bitirdi. 2010 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında “Arap Şairlerden İbnu’n-Nakîb ve Şiiri” isimli tezi ile doktorasını tamamladı. TÜBİTAK desteği ile 17.09.2016 - 16.09.2017 tarihleri arasında Ürdün Üniversitesi'nde araştırmalarda bulundu. 2021 yılında Arap Dili ve Belagati alanında doçent unvanı aldı. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


Diğer:
YÖK Akademik  I  Dergipark  I  ResearchGate  I  Academia  I  Google Akademik  I  YouTube