DOÇ. DR. İLKE GÖÇMEN    
Adı : İLKE
Soyadı : GÖÇMEN
E-posta : igocmen@ankara.edu.tr
Tel : 03125955078
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : Özel Hukuk Bölümü --- Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ilke-gocmen
Kişisel Akademik Bilgiler

Özgeçmiş

 

Adı Soyadı: İlke GÖÇMEN

Doğum Tarihi: 11/08/1981

Doğum Yeri: Ankara

Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti

 

Eğitim

1999–2003: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2003–2005: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Toplulukları (Hukuk) Yüksek Lisansı

 

2008–2009: Universiteit Utrecht International and European Law (European Law) LLM


2005–2011: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Hukuk) Doktorası

Sertifika vs.

2003 – 2004: Ankara Hukuk Fakültesi Bankacılık Enstitüsü 15. Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı

 

27 Haziran 2010 – 9 Temmuz 2010: European University Institute / European Law Academy / XXI th Summer Course.

Araştırma

2013–2014: Europa Instituut of Universiteit Leiden

İş

2003–2004: Ankara Barosu (Avukatlık Stajı)

2005
–2006: Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı

2006
–2007: Çardak/Denizli Cumhuriyet Savcısı

2007
– 2011: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

 

2011– 2011: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Doktor

 

2011–2016: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Yardımcı Doçent Doktor

 

2016–       : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Doçent Doktor

 

Burslar

2008–2009: Jean Monnet Bursu

 

2010: Sasakawa Young Leaders Fellowship

 

2013–2014: TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

 

İdari Görevler       

Ekim 2012 – Ocak 2017: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Yönetim Kurulu Üyesi

 

2012 – 2014: Ankara Üniversitesi Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

 

Ocak 2017 – : Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Müdür Yardımcısı

 

Ocak 2018 – : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erasmus Koorditörü

 

Şubat 2018 – : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Birim Kalite Komisyonu Üyesi

 

Dergi Editörlüğü

Ocak 2017 – Şubat 2018: Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Editör Yardımcısı

 

Şubat 2018 – : Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Editörü

 

Yayınlar 

Kitap

 

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği Hukukunda Direktiflerin Bireyler Arasındaki İlişkilere Etkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2008.

 

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği’nde İç Pazardaki Serbest Dolaşımlar ve Birlik Vatandaşlığının Etkileşimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.

 

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.

 

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Avrupa Birliği ve Türkiye Göç Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.

 

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.

 

BAYKAL, SANEM – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.

 

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği Maddi Hukuku: İç Pazar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.

Makale

 

GÖÇMEN, İLKE, “Nice Zirvesi Sonrasında Avrupa Toplulukları Yargı Sisteminde Meydana Gelen Değişikliklere Bir Bakış”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2006, s. 287–324.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Böyle Buyurdu Divan: Uluslararası Anlaşmalar ve Bu Kapsamda 1947 Tarihli GATT ve DTÖ Anlaşması ve Eklerinin Topluluk Hukukunda Doğurduğu Etkiler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 3, 2008, s. 337–370.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Starting to shine, but how brightly? Standstill Provisions in Association Law between Turkey and the Community”, Croation Yearbook of European Law and Policy, Vol: 5, 2009, pp. 151–193.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Serbest Dolaşım Hükümleri Yönünden “Tamamen Ülke İçi İlişki” İçinde Kalmama Hususu ve Birlik Vatandaşlığının Bu Hususa Etkileri”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 69, No: 2, 2011, s. 115–137.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Freedom of Establishment and to Provide Services: A Comparison of the Freedoms in European Union Law and Turkey – EU Association Law”, Ankara Law Review, Vol: 8, No: 1, 2011, pp. 71–109.

 

GÖÇMEN, İLKE, “The Contributions of the Court of Justice of the European Union to Judicial Cooperation in Criminal Matters with a Specific Focus on the Protection of Fundamental Rights”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 12, No: 1, 2013, s. 129-170. 

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği ile Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Türk Mahkemelerinin Avrupa Birliği Hukuku Karşısındaki Tutumuna Yönelik Bir Öneri: AB-Dostu Yorum Yöntemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 63, No: 1, 2014, s. 131-167.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile Birleşimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, No: 1, 2014, s. 73-121.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının Hukuki Yönden Analizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 13, No: 2, 2015, s. 21-86.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Hizmetler Direktifinin İş Kurma ve Hizmet Sunumu Serbestîsi ile İlişkisi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, No: 1, 2015, s. 167-226.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Bir Temel Hak Olarak İnsan Ticareti Yasağı: Avrupa Özelinde Bir İnceleme”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt: 34, No: 1, 2014, s. 1-29. (Baskı Mart 2016)

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki Gümrük Birliğinin Güncellenmesinin Yöntemi ve Usulü: Avrupa Birliği Açısından Bir Bakış”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 15, No: 1, 2016, s. 85-115.

 

Kitap Bölümü

GÖÇMEN, İLKE, “Ulusal Parlamentoların Avrupa Bütünleşmesindeki Rolü ve Lizbon Antlaşması”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – KAHRAMAN, SEVİLAY – BAYKAL, SANEM, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 275–316.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşim Serbestîsi”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 97–128.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 129–161.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşim Serbestîsi”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 99–130.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 131–162.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 201–227.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 257–277.

 

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 319–340.

 

BAYKAL, SANEM ve GÖÇMEN, İLKE, “Lizbon Antlaşması Sonrası AB’nin Yeni Yapısı”, KARLUK, RIDVAN – YÜCE DURAL, BETÜL, Avrupa Birliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2684, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1650, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012, s. 178–206. (Bildiğim kadarıyla 4 Baskı yaptı.)

 

GÖÇMEN, İLKE – CİVAN, ORHAN ERSUN, “The Principle of Non-Discrimination on Grounds of Nationality with regard to Turkish Workers in the European Union and Union Workers in Turkey”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – AKİPEK, ŞEBNEM, Turkey's Integration into the European Union: Legal Dimension, Lexington Books, USA, 2013, pp. 95–135.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 207–233.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 265–286.

 

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 327–348.

 

ARAT, TUĞRUL – BAYKAL, SANEM – GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Bütünleşmesi: 1957-1993 Arası”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 59–81.

 

BAYKAL, SANEM – GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Bütünleşmesi: 1993 Sonrası”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 83–108.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 261–288.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 319–340.

 

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 382–405.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Göç Hukukunun Genel Çerçevesi”, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, 21-22 Nisan 2016, Eskişehir, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2016, s. 83–104.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Hukuki Çerçevesi: Maddi Boyut”, AKÇAY, BELGİN – AKGÜL AÇIKMEŞE, SİNEM, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s. 117-140.

 

GÖÇMEN, İLKE, “AB Kurumları ve Politika Yapım Süreci”, DOĞAN, NEJAT – YÜCE DURAL, BETÜL, Avrupa Birliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3498, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2335, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2017, s. 56–85.

 

GÖÇMEN, İLKE, “AB Hukuku”, DOĞAN, NEJAT – YÜCE DURAL, BETÜL, Avrupa Birliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3498, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2335, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2017, s. 86–113.

 

Armağan

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Ombudsmanının Soruşturması”, Prof. Dr. Gürgan Çelebican’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2011, s. 493–539.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliğinde “Vatandaş Girişimi””, Prof. Dr. Ahmet Gökdere’ye Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, s. 479–520.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Mesleki Niteliklerin Tanınması Düzeni”, Tuğrul Arat’a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 461–493.

 

BAYKAL, SANEM – GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar Hiyerarşisi”, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2013, s. 317-365.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği İç Pazar Hukukunda Temel Serbestîlerin Tahdidinin Meşru Sebebinin Sınırı Olarak Orantılılık İlkesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2017, s. 217–247.

 

Karar İncelemeleri

 

GÖÇMEN, İLKE, "To Visa, or Not to Visa: That is the (only) Question, or is it? Case C-228/06 Mehmet Soysal and Ibrahim Savatli v Bundesrepublik Deutschland [2009] ECR I-1031.", Legal Issues of Economic Integration, Vol: 37, No: 2, 2010, pp. 149–162.

 

GÖÇMEN, İLKE – TEZCAN, NARİN, “Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile Birleşimi”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 72, No: 4, 2014, s. 607-621.

 

Karar Çevirisi

 

GÖÇMEN, İLKE, “Divanın (Genel Kurul) 1/09 Sayılı Görüşü”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: XXVII, No: 3, 2011, s. 311–333.

 

GÖÇMEN, İLKE, “12 Nisan 2011 Tarihli Adalet Divanı Kararı (Büyük Daire) (Dava C‑235/09 DHL Express France SAS, formerly DHL International SA v Chronopost SA)”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: XXVII, No: 4, 2011, s. 111–127.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Dokunulmazlığına İlişkin Aldo Patriciello Kararı, Dava C‑163/10 Aldo Patriciello, Karar Tarihi: 6 Eylül 2011.”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 1, No: 3, Ekim 2011, s. 145–156.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Dava C‑462/09 Stichting de Thuiskopie v Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee, Karar Tarihi: 16 Haziran 2011.”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 7, No: 28, 2011, s. 761–785.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Hizmet Sunumu Serbestîsi Çerçevesinde Şans Oyunlarının Reklamının Değerlendirilmesine İlişkin HIT and HIT LARIX Kararı”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 2, No: 6, 2012, s. 9–18.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Dava C-5/11 Titus Alexander Jochen Donner, Karar Tarihi: 21 Haziran 2012”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 8, No: 32, 2012, s 59-77.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Leyla Ecem Demirkan v. Almanya Federal Cumhuriyeti Kararı (Dava C-221/11, Karar Tarihi: 24 Eylül 2013)”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 3, No: 11, 2013, s. 61–77.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Hukukuna (Yerleşme Serbestîsi ve Aile Birleşimine) İlişkin Doğan Kararı”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 4, No: 15, 2014, s. 1–12.

 

Tebliğ

İlke GÖÇMEN, “Keeping a(n) (Un)Fair Balance between the “Judicial Cooperation in Criminal Matters” and Fundamental Rights: The Contributions of the Court of Justice of the European Union”, Paper presented to the UACES Conference, Exchanging Ideas on Europe 2012: Old Borders – New Frontiers, 3-5 September 2012, Passau, Germany.

 

İlke GÖÇMEN, “Genel Çerçevesiyle AB Göç Hukuku”, Prof. Dr. Rona AYBAY Onuruna Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku Sempozyumu, 12 Mayıs 2015, Ankara.

 

İlke GÖÇMEN, “Türkiye – AB Geri Kabul Anlaşması”, Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 1-2 Ekim 2015, Ankara.

 

İlke GÖÇMEN, “Avrupa Birliği Göç Hukukunun Genel Çerçevesi”, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, 21-22 Nisan 2016, Eskişehir.

 

İlke GÖÇMEN, “EU-Turkey Readmission Agreement in the wake of the Migrant Crisis: What might go wrong with it?”, Paper presented to the UACES Conference, 5-7 September 2016, London, United Kingdom.

 

İlke GÖÇMEN, “Türkiye – Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması: Bununla ilgili olarak Ne Yanlış Gidebilir?”, ADOM Söyleşileri 2: Avrupa Birliği’nde Hukuk, Güvenlik ve Göç”, 3 Kasım 2016, Eskişehir.

 

İlke GÖÇMEN, “Avrupa Birliği Adalet Divanının C-65/16 sayılı ve 19 Ekim 2017 tarihli İstanbul Lojistik Kararı ve Olası Yansımaları”, Türkiye-AB Ortaklık Hukukunda Son Gelişmeler: ABAD’IN İstanbul Lojistik Kararı ve Türkiye-AB Gümrük Birliğine Etkisi Paneli, 20 Aralık 2017, Ankara.