PROF.DR. İSMAİL GÖK    
Adı : İSMAİL
Soyadı : GÖK
E-posta : igok@science.ankara.edu.tr
Tel : +90 312 212 67 20-1253
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ismail-gok
Kişisel Akademik Bilgiler