DR.ÖĞR.ÜYESİ İPEK GÖNÜLLÜ    
Adı : İPEK
Soyadı : GÖNÜLLÜ
E-posta : zipgonullu@yahoo.com, igonullu@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0312 5957153
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Doğum Tarihi: 26.02.1965

Doğum Yeri: Ankara

İletişim Bilgileri:

Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Cebeci Hastanesi, Dikimevi, Ankara

Telefon: 312 5957153

E-mail: zipgonullu@yahoo.com, igonullu@medicine.ankara.edu.tr

 

Öğrenim Durumu:

Lisans:              Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1989

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri EnstitüsüTıp Eğitimi ve    Bilişimi Anabilim Dalı, 2007

Doktora:         Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Psikolojisi, 2010

  

Projelerde Yaptığı Görevler:

-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenme Merkezli Entegre Tıp Eğitimini Geliştirme Projesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, (2003-2009) -araştırmacı

-Etkili hekimlik ve olumlu hastane anlayışı içinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, öğretim elemanları ve yardımcı sağlık elemanlarının iletişim becerisi eğitimi almaları (2011-2013) – araştırmacı

-Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E-Öğrenme Uygulaması Projesi (2011-2013)- araştırmacı

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Standardize Hasta İle Eğitim, Öğrencilerin Mesleksel Ve İletişim Becerileri Kazanımını Olumlu Etkiliyor Mu? (2016- 2019) –proje yöneticisi

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 Tıbbi İletişim Derneği

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

Ankara Tabip Odası- Türk Tabipleri Birliği

 

Uluslararası Dergilerde Hakemlikler:

Education for Health

 

Medikal Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

 Gönüllü, İ., Kemahlı, S. (2016) Bölüm 11: Büyük Gruplarda Öğretim, İ.Sayek (Ed.). Tıp Eğiticisi El Kitabı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri.

 

YAYINLAR

- Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Erguvan Tuğba OZEL KIZIL, Meram CAN SAKA, İpek GONULLU, Müge ARTAR, Bora BASKAK, M. Kazım YAZICI, Fusun CUHADAROGLU, Özden PALAOGLU, E. Cem ATBAŞOGLU. Algılamada Sapmalar Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46 Özel Say›: 49-53. 

Bora BASKAK, Meram CAN SAKA, İpek GONULLU, Müge ARTAR, Erguvan Tuğba OZEL KIZIL, M. Kazım YAZICI, Fusun CUHADAROGLU, Özden PALAOGLU, E. Cem ATBAŞOGLU. Gözden Geçirilmiş Fiziksel Anhedoni Ölçeğinin Türkçe Formunun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlilik ve Güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46 Özel Say›: 43-8

Sevim Bavbek, Ferda Öner Erkekol, Gülfem Elif Çelik, İpek Gönüllü, Zeynep Mısırlıgil. Self-reported prevalence of hypersensitivity reactions against drugs among medical students: does awareness cause any difference? Pharmacoepidemiology and drug safety 2011;20(2):154-161.

İpek GÖNÜLLÜ, Derya ÖZTUNA. A Turkish Adaptation of the Student Version of the Jefferson Scale of Physician Empathy.Marmara Medical Journal 2012;25:87-92.

Fikri İçli, Deniz Çalışkan, İpek Gönüllü, Hakan Akbulut, A Özkan, Ş Ölmez, Ugur Gönüllü, KadirhanSunguroğlu. Fighting against Cigarette Smoking Among Medical Students- A Success Story. Annals Of Oncology  Volume: 23   Supplement: 9   Pages: 469-469   Published: SEP 2012

Fikri İçli, Deniz Çalışkan, Uğur Gönüllü, Kadirhan Sunguroğlu, Recep Akdur, Hakan Akbulut, Asiye Özkan, Tülay Ölmez, İpek Gönüllü, Erkan İbiş. Fighting Against Cigarette Smoking Among Medical Students: A Success Story. Journal of Cancer Education 2013 Springer.

İpek GÖNÜLLÜ, Müge ARTAR. The Impact of Metacognition Training on Metacognitive Awaweness of Medical Students. Journal of Theory and Practice in Education 2014,10(2): 594-612.

İpek GÖNÜLLÜ, Müge ARTAR. Metacognition in Medical Education.Education for Health2014,27(2): 225-226.

Cihan B, Saka MC, Gönüllü İ, Özel ET, Baskak B, Atbaşoğlu EC. Sosyal Anhedoni’nin Pozitif ve Negatif Şizotipi Boyutlarındaki Yerinin Klinik Olmayan Örneklemde İncelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi 2015; 52(2)272-278doi: 10.4274/npa.y7473

- Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Erol Gürpınar, M. Kemal Alimoğlu, Esin Kulaç, Melis Nacar, Işıl İrem Budakoğlu, Nazan Karaoğlu, Nilüfer Demiral Yılmaz, Selcen Öncü, Cahit Taşkıran, Ayhan Çalışkan, İpek Gönüllü, Arif Onan, Sümer Mamaklı. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E-Öğrenme Uygulaması. Tıp Eğitimi Dünyası 2012:34/5-13.

İpek Gönüllü, FulyaDökmeci. Empathy Scores of “Ankara University School of Medicine” Fifth Year Students in Two Different Curricula; a Preliminary Report. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2013, 66 (2):53-56.

İpek Gönüllü, Derya Öztuna, Müge Artar, Meram Can Saka, Burçin Cihan, Özden Palaoğlu, E. Cem Atbaşoğlu. “Probleme Dayalı Öğrenme Müfredatının Uygulandığı Tıp Öğrencilerinde Stres Oluşturucu Faktörler Ölçeği”nin Türkçe Çevirisinin Psikometrik Özelliklerinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2013, 66 (3).

İpek Gönüllü. Tıp Eğitiminde Metabilişin Önemi. Tıp Eğitimi Dünyası 2015:43(2)/5-12.