PROF.DR. İHSAN ÇİÇEK    
Adı : İHSAN
Soyadı : ÇİÇEK
E-posta : ihcicek@ankara.edu.tr, cicekihsan@gmail.com
Tel : 312 3103280/1213
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ihsan-cicek
Kişisel Akademik Bilgiler

 ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: İhsan Çiçek

Doğum Tarihi: 03. Ocak 1962

Öğrenim Durumu: Doktora 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fiziki Coğrafya ve Jeoloji

Ankara Üniversitesi 

1983

Y. Lisans 

 Coğrafya

Gazi Üniversitesi

1986

Doktora

 Coğrafya/Fiziki Coğrafya

Ankara Üniversitesi 

1992

 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : Türkiye’de Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde  Heyelan Olayları ve Ekonomiye Etkileri (Prof. Dr. Özdoğan SÜR) 

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Isparta Ovası ve Yakın Çevresinin Fiziki Coğrafyası  (Prof. Dr. Özdoğan SÜR) 

Görevler:

Görev Unvanı 

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör

Fatih Eğitim Fakültesi KTÜ

1985-1987

Ar.Gör.

Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi, A.Ü

1987-1992

Dr.Ar.Gör.

Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi, A.Ü

1992-1993

Yar.Doç.

Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi, A.Ü

1993- 2005

Doç.Dr.

Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi, A.Ü

2005-2010

Prof.Dr.

Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi, A.Ü

2010-

 

İdari Görevler:

Bölüm Başkan Yardımcılığı (1993-1999)

Bölüm Başkanlığı (2011-2017)

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-2015)

Fakülte Senato Temsilciliği (2015-2016)

Fakülte Dekan Vekilliği (2016-2017)

Fakülte Dekanlığı (2018-2020)

Türk Coğrafya Kurumu Başkan Yardımcılığı (2013-)

TÜBİTAK BİDEB Danışma Kurulu Üyeliği 

Üyelikler:

The International Association for Urban Climate 
The Association of American Geographers

Türkiye Jeomorfologlar Derneği

Türk Coğrafya Kurumu

Jeomorfoloji Derneği 

YAYINLAR ve ETKİNLİKLER

1)Kitap 

1-Aydın A., Çiçek İ. (2015) “Geostatistical Interpolation of Precipitation in Turkey” LAP Lambert Academic Publishing, ISBN-13:978-3-659-79335-6, ISBN-10:3659793353 EAN: 9783659793356 

2)Çeviri Kitapta Bölüm Yazarlığı 

2-Çiçek İ.(2015) Glasyal ve Glasyoflüvyal Araziler “Jeomorfolojinin Temelleri 3. Basımdan Çeviri” Ed. Doğan U. ;s:247-289 Nobel Yay. Yay. No:1258, Çevre ve Yerbilimleri No:008 Ankara 

1-Çiçek İ. (2015) Periglasyal Araziler “Jeomorfolojinin Temelleri 3. Basımdan Çeviri” Ed. Doğan U.; s:290-313 Nobel Yayıncılık. Yay. No:1258, Çevre ve Yerbilimleri No:008 Ankara 

3)Uluslararası Kitapta Bölüm Yazarlığı 

2-Çiçek İ., Gürgen G., Tunçel H., Doğu A.F., Kurdoğlu O. (2019) Glacial Landscape and Old-Growth Forests of the Mount Kaçkar National Park (Eastern Black Sea Region). In: “Landscapes and Landforms of Turkey. World Geomorphological Landscapes” Eds: ,Kuzucuoğlu C., Çiner A., Kazancı N.,.s:437-446, Springer, Cham

1-Şensoy S., Coşkun M., Türkoğlu N., Çiçek İ. (2018) Future Earth and Expected Mega Changes In: “Global Change and Future Earth: The Geoscience Perspective International Union of Geodesy and Geophysics Series” Eds: Beer, T. , Li, J., Alverson, K., 15-27, Cambridge University Press 

4) Ulusal Kitapta Bölüm Yazarlığı 

2-Yılmaz E., Aydın O., Çiçek İ., (2019) Klimatoloji Çalışmalarında CBS Kullanımı “Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları” Ed: Akköprü E., Döker M.F., Pegem Akademi Yayınları s. 29-57, ISBN 978-605-241-987-8, DOI 10.14527/9786052419878 

1-Çiçek İ. (2016) İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Şehir Isı Adası “Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri, Engin Ural Anısına” Ed: Somuncu M., Türkiye Çevre Vakfı Yay. No. 191, s: 107-142 

5) SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerdeki makaleler (Derleme dahil): 

12-Yılmaz E., Akdi Y., Uğurca E., Çiçek İ., Atakan C. (2021) “Precipitation cycles in Turkey” Theoretical and Applied Climatology, 143,1299–1314 https://doi.org/10.1007/s00704-020-03490-z 

11-Raja N.B., Aydın O. Çiçek İ., Türkoğlu N. (2019) “A reconstruction of Turkey’s potential natural vegetation using climate indicators” Journal of Forestry Research , 30:6, 2199:2211, https://doi.org/10.1007/s11676-018-0855-7 

10-Dede V., Çiçek İ., Sarıkaya M.A., Çiner A., Uncu L. (2017) “First cosmogenic geochronology from the Lesser Caucasus: Late Pleistocene glaciation and rock glacier development in the Karçal Valley, NE Turkey” Quaternary Science Reviews 164, 54-67 

9-Raja N. B.,Çiçek İ., Türkoğlu  N., Aydın O., Kawasaki A., (2017) “Landslide susceptibility mapping of the Sera River Basin using logistic regression model”. Natural Hazards 85, 1323-1346 

8-Raja N.B., Aydin O., Türkoğlu N., Çiçek İ. (2017) “Space-time kriging of precipitation variability in Turkey for the period 1976–2010” Theorotical and Applied Climatology 129, 293-304 

7-Çiçek İ. Duman N., (2015) “Seasonal and Annual Precipitation Trends in Turkey” Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10, No. 2: 77 – 84 

6-Çalışkan O., Çiçek İ., (2012) Matzarakis A. “The climate and bioclimate of Bursa (Turkey) from the perspective of tourism” Theorotical and Applied Climatology 107:417–425 

5-Akkemik Ü., Türkoğlu N., Poole I., Çiçek İ., Köse N., Gürgen G., (2009) “Woods of a Miocene Petrified Forest near Ankara, Turkey” Turkish Journal of Agriculture and Forestry 33, 89-97 

4- Çiçek İ. Türkoğlu N. (2009) “The effects of urbanization on water vapour pressure in a semi-arid climate” Theorotical and Applied Climatology 95, 125-134 

3-Çiçek İ. Doğan T. (2006) “Detection of Urban Heat Island in Ankara, Turkey” Nuovo Cimento Della Societa Italiana Di Fisica C-Geophysics and Space Physics Vol 29 C, No:4, 399-409 

2-Çiçek, İ., Türkoğlu N., (2005) “Urban effects on precipitation in Ankara” Atmosfera 18:3, 172-186 

1-Türkoğlu N, Çiçek, İ. Gürgen G. (2004) “Analysis of Effects of Meteorological Factors on Air Pollutant Concentrations in Ankara, Turkey,” Nuovo Cimento Della Societa Italiana Di Fisica C-Geophysics and Space Physics Vol: 27, Issue: 4, 347-358 

6) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki makaleler (Derleme dahil) 

23-Çiçek İ. (2022) “Coğrafya bölümleri kadrosundaki coğrafya alan dışı eğitimli öğretim üyelerinin profilleri” Türk Coğrafya Dergisi, 80, 7-20

22-Şensoy, S., Türkoğlu, N., Çiçek, İ., Matzarakis, (2020) A. “Antalya'nın Termal Konfor Özellikleri, İklim Model Verileri Kullanılarak Gelecek Projeksiyonları ve Turizme Etkileri” Coğrafi Bilimler Dergisi, 18(2), 124-160 

21-Çelebi K. M., Özçağlar A., Çiçek İ. (2020) “Tosya İlçesinde Coğrafi Faktörlerin Ortopedik Engelli Dağılımı Üzerine Etkisi” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 107, 469-487 

20-Kılar H., Çiçek, İ. (2019) “Kıyı Çizgisinin Gelecekteki Konumunun Belirlenmesinin Önemi: Göksu Deltası Örneği, Mersin (Türkiye)” Coğrafi Bilimler Dergisi 17(1), 193-216 

19-Yılmaz E., Çiçek, İ. (2019) “Türkiye'de Köppen-Geiger İklim Tiplerindeki Zamanmekansal Değişimler” DTCF Dergisi 59 (1), 181-202 

18-Kılar H., Çiçek İ. (2018) “Göksu Deltası Kıyı Çizgisi Değişiminin DSAS Aracı ile Belirlenmesi” Coğrafi Bilimler Dergisi 16 (1): 89‐104 

17-Raja N. B., Aydın O., Türkoğlu N., Çiçek İ., (2018) “Characterising the Seasonal Variations and Spatial Distribution of Ambient PM10 in Urban Ankara, Turkey” Environmental Processes. 5: 349–362 

16-Yılmaz, E., Çiçek, İ. (2018) “Türkiye’nin detaylandırılmış Köppen-Geiger iklim bölgeleri” Journal of Human Sciences, 15(1), 225-242 

15-Sensoy, S., Çiçek İ., Türkoğlu N., Darende V. (2017) “Однос Између Nao Индекса, Мразних Дана И Екстремних И Средњих Максималних Вриједности Температуре У Турској (Relatıonshıp Between NAO Index, Frost Days, Extreme and Mean Maxımum Temperature in Turkey)” Herald V:21, 133-145, Geographic Society of the Republic of Srpska UDC 551.524(560) DOI 10.7251/HER2117133S 

14-Kılar, H., Çiçek, İ., (2017).”Göksu Deltası'nda fırtına kabarmasına bağlı deniz seviyesi değişimleri” Journal of Human Sciences, 14(4), 3268-3281 

13-Aydın O., Eser Ünaldı Ü., Duman N. Çiçek İ., Türkoğlu N., (2017) “Türkiye’de su kıtlığının mekânsal ölçekte değerlendirilmesi” Türk Coğrafya Dergisi 68 11-18 

12-Çınar, İ., Çiçek İ., Karakuş N., Ardahanlıoğlu Z.R., (2016) “Thermal Comfort Assessment Of The Urban Mediterranean Climate in Fethiye, Southwest Anatolia, Turkey” International Journal of Advances in Science Engineering and Technology 5:3-46-51 

11-Türkoğlu, N., Aydın, O., Duman, N., Çiçek, İ. (2016) “Türkiye’de yağışın farklı mekânsal enterpolasyon yöntemleriyle karşılaştırılması” Journal of Human Sciences, 13(3), 5636-5658 

10-Yılmaz, E., Çiçek, İ. (2016) “Türkiye Thornthwaite iklim sınıflandırması” Journal of Human Sciences, 13(3), 3973-3994 

9-Aydin. O., Türkoğlu, N., Çiçek, İ. (2015) “Fiziki coğrafyada jeoistatistiğin önemi” International Journal of Human Sciences, 12(2), 1397-1415 

8-Dede V. Çiçek İ. Uncu (2015) “Karçal Dağları’nda Kaya Buzulu Oluşumları” Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, Yerbilimleri, 36 (2), 61-80 

7-Aydin. O., Türkoğlu, N., Çiçek, İ. (2013) “Ege Bölgesi’nde Yağışın Mekânsal Dağılımı” Coğrafi Bilimler Dergisi 11 (2), 101-120 

6-Türkoğlu, N., Çalışkan, O., Çiçek, İ., Yılmaz, E., (2012) “Şehirleşmenin biyoklimatik koşullara etkisinin Ankara ölçeğinde incelenmesi”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 9:1, 932-955 

5-Duman, N., Çiçek, İ., (2012) “Erçek Gölü Havzasının Jeomorfolojisi ve Gölün Oluşumu” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi C:5,,S:20, 246-260 

4-Duman N., Çiçek İ. (2011) “Erçek Gölü Yakın Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri” E-Journal Of New World Sciences Academy (Newwsa) Nature Science  2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4a0044, 169-188 

3-Türkoğlu N., Gürgen, G., Çiçek İ., (2009) “Çamlıdere Fosil Ormanının Doğal Ortam Koşulları ve Jeomiras Bakımından Önemi” e-Journal of New World Sciences Academy (newwsa) Nature Science 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 4A0010 147-156 

2-Çiçek, İ., Gürgen, G., Tuncel, H., Doğu, A.F. (2004) “Glacial Morphology of Eastern Black Sea Mountains (Turkey)” Caucasian Geographical Review No:4, 46-51 

1-Doğan U., Çiçek İ., (2002) “Occurrence of cover-collapse sinkholes (cover-collapse dolines) in the May Dam reservoir area (Konya,Turkey)” Cave and Karst Science Vol:29, No:3, 111-116 Nottingham 

7) Uluslararası indekslere girmeyen ve Türkçe yayınlanan makaleler 

32-Çiçek, İ., Ataol M. (2009) “Türkiye’nin Su Potansiyelinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım” Coğrafi Bilimler Dergisi 7:1 51-64 

31-Çiçek, İ., Türkoğlu N, Gürgen G. (2009) “Karpuz Çay Deltasının (Antalya Doğusu) Paleojeomorfolojisi” Coğrafi Bilimler Dergisi 6(1) 21-38 

30-Çiçek, İ. Türkoğlu N. (2008) “Konya’da Şehirleşmeye Bağlı Bağıl Nem ve Su Buharı Basıncı Değişiklikleri” Coğrafi Bilimler Dergisi 5(2) 13-26 

29-Çiçek, İ., Doğan U., (2005) “Ankara’da Şehir Isı Adasının İncelenmesi” Coğrafi Bilimler Dergisi, 3 (1), 57-72 

28-Gürgen, G. Türkoğlu N., Çiçek, İ. (2005) “Kuzey Atlantik Salınımının (KAS) Büyük Menderes Havzasında Yağış ve Akım Üzerine Etkileri Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C: 15, S:2, s: 17-30 

27-Çiçek, İ., (2005) Ankara’da Şehir ve Kırsal Sıcaklık Farklarındaki Değişiklikler (1970-2002) Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:15, S:2, s:1-16 

26-Tunçel H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Doğu, A.F., (2004) “Doğu Karadeniz’de Yaylacılık” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S2, s:49-66 

25-Çiçek, İ., (2004) Türkoğlu, N., Gürgen G. “Ankara’da Hava Kirliliğinin İstatistiksel Analizi” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S2, s:1-18 

24-Çiçek, İ., (2004) “Ankara’da Şehirleşmenin Yağış Üzerine Etkisi” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S1, s:1-17 

23-Çiçek, İ. (2003) “The Statistical Analysis of Precipitation in Ankara, Turkey”. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:13, S1, s:1-20 

22-Çiçek İ,. (2001) “Mut ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:11,  S:2, s:1-20 

21-Çiçek, İ. (2001) “İlhan “Kirmir Çayı Kavşağı Çevresinin Jeomorfolojisi” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:8, 49-67 

20-Çiçek, İ (2001) “Türkiye’de Mevsimlere Göre Yağış Şiddetleri ve Sıklıkları” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:8, s:1-26 

19-Çiçek, İ (2001) “Türkiye’de Günlük Yağış Şiddetleri ve Frekansları” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:8, s: 27-48 

18-Çiçek, İ (2000) “Türkiye’de Termik Dönemlerin Yayılışı ve Süreleri” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:40, S:1-2, s:189-212 

17-Çiçek, İ (1999) “Ziraat Fakültesi Yayınlarından Meteoroloji I Kitabı Hakkında Bir Değerlendirme”  Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:241-258

16-Çiçek, İ (1999) “Türkiye’de Seçilmiş İstasyonların Ortalama Sıcaklık Rejimleri” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:61-94 

15-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Tunçel, H., Gürgen, G., (1999) “Akdağ’ın Jeomorfolojisi ve Bunun Beşeri Faaliyetler Üzerine Etkisi (Fethiye- Muğla)” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:95-120 

14-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., (1999) “Ayıini Mağarası (Kayseri)  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:39, S:1-2, s:335-345 

13-Doğu, A.F., Çiçek, i., Gürgen, G., Tunçel, H., (1998) “Bulut-Altıparmak Dağlarında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:6, s: 63-92 

12-Çiçek, İ (1996) “Thorthwaite Metoduna Göre Türkiye’de İklim Tipleri” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, S:12, s:33-71 

11-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G Tunçel, H. (1996) “Üçdoruk (Verçenik) Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:5, s:29-51 

10-Çiçek, İ., (1995) “Türkiye’deki Kurak Dönemin Yayılışı ve Süresi (Thornthwaite Metoduna Göre)” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:4, s:77-101 

9-Doğu, A.F., Tunçel, H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Somuncu, M., (1995) “Periliin Mağarası” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:291-308 

8-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., (1995) “Borabay Gölü (Amasya)” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:243-254 

7-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., (1995) “Orta Toroslar (Seydişehir-Gülnar) Karstlaşma Tipleri” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:130-139 

6-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., Somuncu, M., (1995) “Göller (Hunut) Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:195-218 

5-Doğu, A.F., Somuncu, M., Çiçek, İ., Tunçel, H., Gürgen G. (1993) “Kaçkar Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s:157-183 

4-Akkan, E., Gürgen, G., Doğu, A.F., Yiğitbaşıoğlu, H., Çiçek, İ., Somuncu, M., (1993) “Uzungöl” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s:251-262 

3-Çiçek, İ (1992) “Gölcük Kalderası (Isparta)” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:1, s:137-150 

2-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., (1989) “23 Haziran 1988 Çatak Heyelanı (Trabzon-Maçka)” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, C:1, S:1, s:103-107 

1-Öner E., Çiçek. İ., (1987) “Heyelan Olayları ve Karadeniz Kıyı Şeridinden Örnekler” Jeomorfoloji Dergisi, S:15, s:53-64 

8) Bildiriler

8a) Uluslararası kongre-tam metin 

19-Şensoy S., Kömüşcü A.Ü., Türkoğlu N., Çiçek İ., Esentürk H., Trends in Sectoral Climate Indices for Istanbul 9th International Symposium on Atmospheric Sciences (ATMOS 2019) 23.10.2019 – 26.10.2019 e-Proceedings of the 9th International Symposium on Atmospheric Sciences, e-ISBN: 978-975-561-482-3

18-Özçelik, K., Çiçek, İ., Türkoğlu, N., Bulut, H., Tunçel, E., Erbil, E., Denizli İli Prehistorik Dönem Yüzey Araştırması, 2017 40. Uluslararası Kazı, Araştırma Ve Arkeometri Sempozyumu, 07-11 Mayıs 2018, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ana Yayın No: 3628/2, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları Yayın No: 184/2 377-390 Çanakkale 

17-Demircan, M., Arabacı, H., Coşkun, M., Türkoğlu, N. ve Çiçek, İ., Sıcaklıklardaki Türdeşlik Kırıklıklarının Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) ile İlişkisi, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBBK), ISBN 978-605-82558-8-3, 30 Mayıs – 2 Haziran 2018, s: 282-285 İzmir 

16-Demircan M., Soydam M., Çetin ., Gürkan,  H.,Arabacı H., Coşkun M., Türkoğlu N., Çiçek İ., Türkiye’de Sel Afetinin Aylık Eğilimleri Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBBK), ISBN 978-605-82558- 8-3, 30 Mayıs – 2 Haziran 2018, s: 249-252 İzmir 

15-Şensoy, S., Türkoğlu, N., Çiçek, İ., Ünaldı Ü. E., Antalya’da Hesaplanan ve Algılanan Termal Konforun Turizm Açısından İncelenmesi, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, s: 1185-1195 Ankara 

14-Demircan, M., Gürkan, H., Türkoğlu, N., Çiçek İ., Türkiye Sıcaklıklarının Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) İndisi ile İlişkisi, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, s: 799-812, Ankara 

13-Demircan M., Arabacı, H., Coşkun, M., Türkoğlu N., Çiçek İ. “İklim Değişikliği ve Halk Takvimi, Maksimum Sıcaklık Desenleri ve Değişimi” IV. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK’2017 5-7 Temmuz 2017, s: 11-18, İstanbul 

12-Şensoy S., Coşkun M., Sümer U. M., Demircan M., Gürkan H., Eskioğlu O., Yazıcı B., Türkoğlu N., Çiçek I. Karaman ve Karapınar’ın İklim Değişikliği Trendleri IV. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK’2017 5-7 Temmuz 2017, s:37-45, İstanbul

11-Şensoy S, Çoskun M., Demircan M., Darende V., Akyürek Z., Türkoğlu, Çiçek İ., “Modeling Solar Energy Potential in Turkey By Using GWR” Solar TR2016 Conference & Exhibition 06-08 December 2016, s:443-451, İstanbul 

10-Şensoy S., Çiçek İ., Türkoğlu N., Darende V., “To investigate relationship between NAO index, frost days, extreme and mean maximum temperature in Turkey” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, s:176-186, Ankara 

9-Demircan M., Arabacı H., Coşkun M., Türkoğlu N., Çiçek İ., “Sıcaklıkların Aylık Dağılım Desenleri” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, s: 98-105, Ankara 

8-Demircan M., Turan N., Arabacı H., Coşkun M., Türkoğlu N., Çiçek İ., “Gündem Belirleme Modeline Göre Yazılı Basındaki İklim Değişikliği Haber ve Köşe Yazılarının Analizi” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, s: 88-97, Ankara 

7-Demircan M., Çiçek İ., Türkoğlu N., Ekici M., Arabacı H., Akçakaya A. “Ortalama Sıcaklıklardaki Türdeşlik Kırılmalarının İklim Göstergeleriyle İlişkisi” VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, 28,30 April 2015, s:605-614 

6-Şensoy S., Türkoğlu N., Çiçek İ., Demircan M., Arabacı H., Bölük B. “Urbanization Effect On Trends Of Extreme Temperature Indices in Ankara”  VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, 28,30 April 2015, s:664-675

5-Şensoy S.,  Türkoğlu N., Çiçek İ., “Phenological Effect of Climate Change in Turkey” The Climate Change and Climate Dynamics Conference 2014 CCCD İstanbul 8-10 September 2014 

4-Çiçek, İ., Türkoğlu, N., Ceylan, A., Korkmaz N.,”Seasonal Rainfall Intensity and Frequency in Turkey” Proceeding Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 23-26 May 2006 

3-Türkoğlu, N., Gürgen, G., Çiçek, İ., Ceylan, A., “Effects of North Atlantic Oscillation on Precipitation and Stream Flow at Büyük Menderes Basin” Proceeding Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 23-26 May 2006 

2-Çiçek, İ., Gürgen, G., Tuncel, H., Doğu, A.F., 2003. Doğu Karadeniz Dağları’nın glasyal morfolojisi. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, s: 28–42 

1-Somuncu, M., İnaner, H. Çiçek, İ. “An example of geological and geomorphological herigate to be protected: Gölcük caldera (Isparta-southwestern Turkey) Proceedings 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece 10to 20 April 2004: Ref:S4-5 

8b) Uluslararası kongre-özet 

9-Kılar, H., Çiçek  İ. Kıyı Çizgisinin Gelecekteki Konumunun Tahmini, Göksu Deltası, Mersin Türkiye, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, s:905-906, Ankara

8- Yılmaz, E., Akdi, Y., Uğurca, E., Çiçek, İ., Atakan C., Türkiye’de Yıllık Yağış Döngüleri, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018,1184 , Ankara 

7-Aydin O., Raja N. B., Türkoğlu N., Çiçek İ., “Ankara’da Hava Kirliliğinin Mekânsal-zamansal Analizi” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, s:914-915, Ankara 

6-Kılar H., Çiçek İ., “Göksu Deltası’nda Fırtına Kabarmasına Bağlı Kıyı Çizgisi Değişimi” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, 905-906 Ankara 

5-Aydın O.; Türkoğlu N.; Çiçek İ.; Duman N.”Spatial Modelling of the Precipitation in Turkey: A geostatistical Approach”, International Journal of Arts and Sciences. 28 June-1 July 2016, Venice, Italy 

4-.Aydın O.; Ünaldı Ü.E.; Duman N.; Çiçek İ.; Türkoğlu N. “Estimation of Water Scarcity in Basins of Turkey”, International Journal of Arts and Sciences. 28 June-1 July 2016, Venice, Italy

3-Duman N., Çiçek İ., Aydın O., “Relationship of Temperature Trends and Urban Populatıon Growth in Turkey” 2016 IGU Comb Annual Conference The Mediterranean sustainability between climate change and human mobilty. Manavgat - Antalya/Turkey 1st – 4th June, 2016 

2-Kılar H., Çiçek İ., “Storm Surge Modelling in Göksu Delta-Mersin” 2016 IGU Comb Annual Conference The Mediterranean sustainability between climate change and human mobilty. Manavgat - Antalya/Turkey 1st – 4th June, 2016 

1-Çiçek İ., Türkoğlu N., Sensoy S., “Assessment of climate change in the Euphrates-Tigris basin by using climate indices and regional model projections” 2016 IGU Comb Annual Conference The Mediterranean sustainability between climate change and human mobilty. Manavgat - Antalya/Turkey 1st – 4th June, 2016 

8c) Ulusal kongre - tam metin 

10-Türkoğlu N., Çiçek İ., Şensoy S.,  “Türkiye’de İklim Değişkenliğinin Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinin Fenolojik Dönemlerine Etkileri” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Ulusal Sempozyumu 2014 (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı 151-163 

9-Demircan M., Çiçek İ., Türkoğlu N., Arslan M., Darende V.C. “Ankara’da Yağış Dağılışının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Analizi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Ulusal Sempozyumu 2014 (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı 201-210 

8-Demircan M., Türkoğlu N., Çiçek İ.,  “Coğrafî Bilgi Sistemleri ile Mevsimlik Sıcaklık Normallerinden (1971-2000) Yüksek Çözünürlüklü Veri Setinin Üretilmesi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Ulusal Sempozyumu 2014 (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı 211-219 

7-Demircan M., Çiçek İ., Türkoğlu N., Ekici M., Arabacı H. “Ortalama Sıcaklıklardaki Türdeşlik Kırılmalarının İklim Göstergeleriyle İlişkisi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Ulusal Sempozyumu 2014 (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı,21-29 

6-Çiçek İ., “Kent İklimi ve Yaşanabilirlik” Kent Ekolojisi ve Yaşanabilir Kent Sempozyumu 6-7-8 Kasım 2008, İzmir Bildiriler Kitabı 69-79 

5-Çiçek İ., Türkoğlu N., Çalışkan A, “Akdeniz Salınımı’nın (AS) Türkiye’de Sıcaklık Üzerine Etkisi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi V. Ulusal Sempozyumu 2008 (16-17 Ekim 2008) Bildiriler Kitabı 349-356 

4-Çiçek, İ., Ceylan, G., Avcı, F., “ Şehir Isı Adalarının CBS ile Analizine Bir Örnek: Bahçelievler-Emek (Ankara)”Ege Üniv. Coğ. Böl. Semp. III Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 27-29 Nisan 2005 369-380

 3-Çiçek, İ., “Ankara’da Şehirleşmenin Biyoklimatik Koşullar Üzerine Etkisi” Prof.Dr. Sırrı Erinç Anısına Klimatoloji Çalıştayı 2002 11-13 Nisan 2002 Ege Üniv Ed. Fak. Yay No:121 145-157 

2-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., , -“Demirkapı Dağı ve Uzungöl Çevresinin Jeomorfolojisi” Maden Tetkik ve Arama  Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik  Kongresi Bildiriler Kitabı I, s:387-399, Ankara 

1-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., “Akdağ’ın Buzul ve Karst Jeomorfolojisi (Fethiye-Muğla)” Maden Tetkik ve Arama  Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik  Kongresi Bildiriler Kitabı Kitabı I, s:371-385, Ankara 

8d) Ulusal kongre-özet 

11-Doğu A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel ,H., “Doğu Karadeniz Dağlarının Glasyal Jeomorfolojisi” Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri Kongresi, 2-6 Kasım  1988, Bildiri Özetleri Kitabı, s:64-66, Ankara 

10-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel H., “Kaçkar Dağlarında Rhedodendron Caucasicum’un (Kafkas Ormangülü) Alpin Kattaki Dağılışı”  Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” 15-19 Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:88  Ankara 

9-Gürgen, G., Çiçek, İ., “13 Temmuz 1995 Senirkent (Isparta) Çamur Akması”  Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” 15-19 Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:76  Ankara 

8-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G, Tunçel, H., “Ayıini Mağarası” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” 15-19 Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:11, Ankara 

7-Doğu, A.F., Tunçel, H., Çiçek, İ., Gürgen, G.,“Bulut –Altıparmak  Dağlarında Buzul Şekilleri  (Doğu Karadeniz Bölümü) “Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” 15-19 Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:10 Ankara 

6-Çiçek, İ., Doğan, U., Uncu, L., “Mut ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi”  Ankara Üniversitesi,  Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” 15-19 Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:6 Ankara 

5-Çiçek, İ., “Türkiye’de Kurak Dönemin Yayılışı ve Süresi”  Ankara Üniversitesi,  Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, II. Coğrafya Sempozyumu 6-8 Nisan 1994 Bildiri Özetleri, s:10-11 Ankara 

4-Doğu, A.F., Somuncu, M., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H.,  “Kaçkar Dağlarında Buzul Şekilleri Yaylalar ve Turizm”  Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu ve Ege Üniversitesi Edebiyat  Fakültesi, Coğrafya Meslek Haftası, 20-24 Kasım 1991, Bildiri Özetleri, s:16-17, İzmir 

3-Akkan, E., Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Yiğitbaşıoğlu, H., Somuncu, M., “Uzungöl (Trabzon)”  Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu ve Ege Üniversitesi Edebiyat  Fakültesi, Coğrafya Meslek Haftası, 20-24 Kasım 1991, Bildiri Özetleri, s:3, İzmir 

2-Doğu, A.F., Tunçel, H., ., Gürgen, G., Çiçek, İ., Somuncu, M. “Perilin Mağarası” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, I. Sempozyumu 29 Nisan – 1 Mayıs 1991 Bildiri Özetleri, s:4 Ankara 

1-Çiçek, İ., “Gölcük Kalderası” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, I. Sempozyumu 29 Nisan – 1 Mayıs 1991 Bildiri Özetleri, s:14 Ankara 

9) Yürütücü ve Araştırıcı Olarak Görev Alınan Projeler 

24-“Training for the Institutional Capacity Building on Climate Change Adaptation” “İklim Değişikliğine Uyum için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimi” AB Projesi Uygulayıcı Kurum: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı 

23-“Büyükmenderes Havzası Peyzaj Atlası”, Tarım ve Orman Bakanlığı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Dairesi Peyzaj Koruma Şubesi Müdürlüğü 

22-“Yeşilırmak Peyzaj Atlası Projesi”, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Daire Başkanlığı Peyzaj Koruma Şubesi 

21- Denizli İli Prehistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

20- Çankırı İli, Merkez İlçesi, Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

19-“Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi” Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM), Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal destekli proje 

18-Sarıkamış Allahuekber Dağları Uludağ Uzun Devreli Gelişme Planı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

17-Tek Tek Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

16-Gala Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

15-Karaahmetli Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı 

14-Honaz Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı 

13-Uludağ Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı 

12-Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı 

11-Gölcük Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı 

10-Kovada Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı 

9-Altındere Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı 

8-Kaçkar Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı 

7-Ankara Şehri Batı Kesiminin Kent İklimi Ankara Üniversitesi BAP Projesi, 20000901006 

6-Manavgat – Side Çevresinin Alüvyal (Geç Pleistosen – Holosen) Jeomorfolojisi” 101Y048 

5-Karpuzçay Aşağı Çığırının Paleo-Joemorfolojisi Ankara Üniversitesi BAP Projesi 20030901013 

4-Kaunos Tuzlasi - Sal Caunitis. Jeofizik Destekli Arkeolojik Araştırmalar. TUBİTAK-SOBAG 108K126

3-Göksu Deltasında Kıyı Çizgisi Değişimlerinin Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri İle Analizi Ankara Üniversitesi BAP Projesi 5B0759002 

2-Karçal Dağları’nın Buzul Jeomorfolojisi ve Paleoiklimsel Değerlendirilmesi (Doğu Karadeniz-Artvin) Ankara Üniversitesi BAP Projesi 3L5358001 

1-Türkiye'de Yıllık Ortalama Yağışın Mekânsal Dağılımının Farklı Jeoistatistik Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi Ankara Üniversitesi BAP Projesi 13B5358001 

10)  Uluslararası atıflar

2021

183- Akkemik, U; Mantzouka, D; Tunc, U; Kocbulut, F (2021) The first paleoxylotomical evidence from the Mid-Eocene Climate Optimum from Turkey, REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY, 285, 10.1016/j.revpalbo.2020.104356

 

182- Akkemik, U (2021) A new fossil Cedrus species from the early Miocene of northwestern Turkey and its possible affinities, PALAEOWORLD, 30:4, 746-756

 

181-Tekin, MK; Tatli, H; Koc, T (2021) Climate classification in Turkey: a case study evaluating Holdridge life zones, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 144:1-, 661-674

 

180- Shahri, AA; Moud, FM (2020) Landslide susceptibility mapping using hybridized block modular intelligence model, BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, 10.1007/s10064-020-01922-8

 

179- Angelstam, P; Manton, M; Yamelynets, T; Fedoriak, M; Albulescu, AC; Bravo, F; Cruz, F; Jaroszewicz, B; Kavtarishvili, M; Munoz-Rojas, J; Sijtsma, F; Washbourne, CL; Agnoletti, M; Dobrynin, D; Izakovicova, Z; Jansson, N; Kanka, R; Kopperoinen, L; Lazdinis, M; Metzger, M; van der Moolen, B; Ozut, D; Gjorgieska, DP; Stryamets, N; Tolunay, A; Turkoglu, T; Zagidullina, A (2021) Maintaining natural and traditional cultural green infrastructures across Europe: learning from historic and current landscape transformations, LANDSCAPE ECOLOGY, 36:2, 637-663 

 

178- Varouchakis, EA; Kaminska-Chuchmala, A; Kowalik, G; Spanoudaki, K; Grana, M (2021) Combining Geostatistics and Remote Sensing Data to Improve Spatiotemporal Analysis of Precipitation, SENSORS, 21:9, 10.3390/s21093132

 

177- Varouchakis, EA; Hristopulos, DT; Karatzas, GP; Perez, GAC; Diaz, V (2021) Spatiotemporal geostatistical analysis of precipitation combining ground and satellite observations, HYDROLOGY RESEARCH, 52:3, 804-820

 

176- Wang, S; Cui, CF; Dai, Q (2021) Contributions of Vegetation Greening and Climate Change to Evapotranspiration Trend after Large-Scale Vegetation Restoration on the Loess Plateau, China, WATER, 13:13, 10.3390/w13131755

 

175- Guarnier, L; Barroso, GF (2021) Spatial-temporal variability and extreme climate indices of precipitation in a coastal watershed of southeastern Brazil, ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 193:11, 10.1007/s10661-021-09491-3

 

174- Aksu, HH (2021) Basin-based precipitation potential of Turkey, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 14:23, 10.1007/s12517-021-08841-2

 

173- Kale, MM (2021) Hydrological Drought Analysis for the Akarcay Closed Basin, JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, 42, 165-180

 

172- Chen, W; Chen, X; Peng, JB; Panahi, M; Lee, S (2021) Landslide susceptibility modeling based on ANFIS with teaching-learning-based optimization and Satin bowerbird optimizer, GEOSCIENCE FRONTIERS, 12:1, 93-107

 

171- Jamalinia, E; Tehrani, FS; Steele-Dunne, SC; Vardon, PJ (2021) A Data-Driven Surrogate Approach for the Temporal Stability Forecasting of Vegetation Covered Dikes, WATER, 13:1, 10.3390/w13010107

 

170- Kainthola, A; Sharma, V; Pandey, VHR; Jayal, T; Singh, M; Srivastav, A; Singh, PK; Ray, PKC; Singh, TN (2021) Hill slope stability examination along Lower Tons valley, Garhwal Himalayas, India, GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, 12:1, 900-921

 

169- Abaker, M; Abdelmaboud, A; Osman, M; Alghobiri, M; Abdelmotlab, A (2021) A Rock-fall Early Warning System Based on Logistic Regression Model, INTELLIGENT AUTOMATION AND SOFT COMPUTING, 28:3, 843-856

 

168- Farooq, S; Akram, MS (2021) Comparison of Data-Driven Landslide Susceptibility Assessment Using Weight of Evidence, Information Value, Frequency Ratio and Certainty Factor Methods, ACTA GEODYNAMICA ET GEOMATERIALIA, 18:3, 301-317

 

167- Pal, S; Debanshi, S (2021) Machine learning models for wetland habitat vulnerability in mature Ganges delta, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 28:15, 19121-19146

 

166- Ban, YX; Fu, X; Xie, Q; Cui, JF; Xu, H (2021) A Simplified Calculation Method for Ultimate Mining Dimension in Thin Coal Seam, GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING, 39:5, 3655-3667

 

165- Eiras, CGS; de Souza, JRG; de Freitas, RDA; Barella, CF; Pereira, TM (2021) Discriminant analysis as an efficient method for landslide susceptibility assessment in cities with the scarcity of predisposition data, NATURAL HAZARDS, 107, 1427-1442

 

164- Gheshlaghi, HA; Feizizadeh, B (2021) GIS-based ensemble modelling of fuzzy system and bivariate statistics as a tool to improve the accuracy of landslide susceptibility mapping, NATURAL HAZARDS, 107:2, 1981-2014

 

163- Ali, MZ; Chu, HJ; Chen, YC; Ullah, S (2021) Machine learning in earthquake- and typhoon-triggered landslide susceptibility mapping and critical factor identification, ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 80:6, 10.1007/s12665-021-09510-z

 

162- Abdo, HG (2021) Assessment of landslide susceptibility zonation using frequency ratio and statistical index: a case study of Al-Fawar basin, Tartous, Syria, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 10.1007/s13762-021-03322-1

 

161- Farooq, S; Akram, MS (2021) Landslide susceptibility mapping using information value method in Jhelum Valley of the Himalayas, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 14:10, 10.1007/s12517-021-07147-7

 

160- Crawford, MM; Dortch, JM; Koch, HJ; Killen, AA; Zhu, JF; Zhu, YC; Bryson, LS; Haneberg, WC (2021) Using landslide-inventory mapping for a combined bagged-trees and logistic-regression approach to determining landslide susceptibility in eastern Kentucky, USA, QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY, 54:4, 10.1144/qjegh2020-177

 

159- Wang, X; Li, SD; Liu, HH; Liu, L; Zeng, S; Tang, QM (2021) Landslide susceptibility assessment in Wenchuan County after the 5.12 magnitude earthquake, BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, 80:7, 5369-5390

 

158- Wang, D; Hao, MM; Chen, S; Meng, Z; Jiang, D; Ding, FY (2021) Assessment of landslide susceptibility and risk factors in China, NATURAL HAZARDS, 108:3, 3045-3059

 

157- Zhou, LY (2021) Research on economic cost of mineral resources reserve management information system based on GIS remote sensing technology, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 14:15, 10.1007/s12517-021-07756-2

 

156- Zhao, YH (2021) Coastal tourism resource development based on big data mining and environmental sustainability, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 14:16, 10.1007/s12517-021-07893-8

 

155- Zhang, YL; Wen, HJ; Xie, P; Hu, DP; Zhang, JL; Zhang, WG (2021) Hybrid-optimized logistic regression model of landslide susceptibility along mountain highway, BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, 80:10, 7385-7401

 

154- Liao, WM (2021) Evolution of dissolved total solids in groundwater based on high resolution image processing and evaluation of urban English translation, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 14:17, 10.1007/s12517-021-08028-9

 

153- Huang, WH; Lin, HT; Zhang, NN (2021) Cross basin water diversion project based on VR visual system and urban public art design, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 14:17, 10.1007/s12517-021-08029-8

 

152- Wu, JL (2021) Evolution of rainfall runoff relationship based on nonparametric model and movement recognition of aerobics training, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 14:17, 10.1007/s12517-021-08117-9

 

151- Liu, M (2021) Image recognition of coastal environment and aerobics sports based on remote sensing images based on deep learning, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 14:18, 10.1007/s12517-021-08169-x

 

150-Shu, HP; Guo, ZZ; Qi, S; Song, DQ; Pourghasemi, HR; Ma, JC (2021) Integrating Landslide Typology with Weighted Frequency Ratio Model for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study from Lanzhou City of Northwestern China, REMOTE SENSING, 13:18, 10.3390/rs13183623

 

149-Saha, S; Roy, J; Pradhan, B; Hembram, TK (2021) Hybrid ensemble machine learning approaches for landslide susceptibility mapping using different sampling ratios at East Sikkim Himalayan, India, ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 68:7, 2819-2840

 

148- Zhang, ZC; Zhou, AG; Huang, P; Yang, R; Ma, CM (2021) Using AHP-VW model to evaluate the landslide susceptibility-a case study of Zigui County, Hubei Province, China, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 14:20, 10.1007/s12517-021-08476-3

 

147- Sachdeva, S; Kumar, B (2021) A novel ensemble model of automatic multilayer perceptron, random forest, and ZeroR for groundwater potential mapping, ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 193:11, 10.1007/s10661-021-09519-8

 

146- Zweifel, L; Samarin, M; Meusburger, K; Alewell, C (2021) Investigating causal factors of shallow landslides in grassland regions of Switzerland, NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, 21:11, 321-3437

 

145- Zhou, HX; Che, AL; Wang, LM; Wang, L (2021) Investigation and mechanism analysis of disasters under Hokkaido Eastern Iburi earthquake, GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, 12:1, 1-28

 

144- Kose, O; Sarikaya, MA; Ciner, A; Yildirim, C (2021) Glacial geomorphology of the Aladaglar, central Taurus Mountains, Turkey, JOURNAL OF MAPS, 17:2, 101-113

 

143-Allard, JL; Hughes, PD; Woodward, JC (2021) Heinrich Stadial aridity forced Mediterranean-wide glacier retreat in the last cold stage, NATURE GEOSCIENCE, 14:4, 10.1038/s41561-021-00703-6

 

142-Palacios, D; Rodriguez-Mena, M; Fernandez-Fernandez, JM; Schimmelpfennig, I; Tanarro, LM; Zamorano, JJ; Andres, N; Ubeda, J; Saemundsson, D; Brynjolfsson, S; Oliva, M (2021) Reversible glacial-periglacial transition in response to climate changes and paraglacial dynamics: A case study from Heoinsdalsjokull (northern Iceland), 388, 10.1016/j.geomorph.2021.107787

 

141-Charton, J; Verfaillie, D; Jomelli, V; Francou, B (2021) Early Holocene rock glacier stabilisation at col du Lautaret (French Alps): Palaeoclimatic implications, GEOMORPHOLOGY, 394, 10.1016/j.geomorph.2021.107962

 

140-Allard, JL; Hughes, PD; Woodward, JC (2021) A radiometric dating revolution and the Quaternary glacial history of the Mediterranean mountains, EARTH-SCIENCE REVIEWS, 223, 10.1016/j.earscirev.2021.103844

 

139- Rozbicka, K; Rozbicki, T (2020) Long-term variability of bioclimatic conditions and tourism potential for Warsaw agglomeration (Poland), INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 10.1007/s00484-020-01957-2

 

138- Nouri, AS; Afacan, Y; Caliskan, O; Lin, TP; Matzarakis, A (2020) Approaching environmental human thermophysiological thresholds for the case of Ankara, Turkey, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 10.1007/s00704-020-03436-5

 

137- Oruc, S (2020) Visual and statistical inference of hourly and sub-hourly extreme rainfall trends Central Anatolia, Turkey case, ACTA GEOPHYSICA, 69:1, 199-216

 

136- Tarolli, P; Pijl, A; Cucchiaro, S; Wei, W (2020) Slope instabilities in steep cultivation systems: Process classification and opportunities from remote sensing, LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT,32:3, 1368-1388

 

135- Saranaathan, SE; Mani, S; Ramesh, V; Venkatesh, SP (2020) Landslide Susceptibility Zonation Mapping Using Bivariate Statistical Frequency Ratio method and GIS: A Case Study in Part of SH 37 Ghat Road, Nadugani, Panthalur Taluk, The Nilgiris, JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, 49:2, 275-291

 

2020

134- Nguyen, DA; Duong, SH; Tran, PA; Cao, HH; Ho, BQ (2020) Combination of data-driven models and interpolation technique to develop of PM10 map for Hanoi, Vietnam, SCIENTIFIC REPORTS, 10, 10.1038/s41598-020-75547-y

 

133- Chen, W; Sun, ZH; Zhao, X; Lei, XX; Shirzadi, A; Shahabi, H (2020) Performance Evaluation and Comparison of Bivariate Statistical-Based Artificial Intelligence Algorithms for Spatial Prediction of Landslides, ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, 9:12, 10.3390/ijgi9120696

 

131-Gavrilov, MB; Radakovic, MG; Sipos, G; Mezosi, G; Gavrilov, G; Lukic, T; Basarin, B; Benyhe, B; Fiala, K; Kozak, P; Peric, ZM; Govedarica, D; Song, Y; Markovic, SB (2020) Aridity in the Central and Southern Pannonian Basin, ATMOSPHERE, 11:12, 10.3390/atmos11121269

 

130-Chen, W; Fan, LM; Li, C; Pham, BT (2020) Spatial Prediction of Landslides Using Hybrid Integration of Artificial Intelligence Algorithms with Frequency Ratio and Index of Entropy in Nanzheng County, China, APPLIED SCIENCES-BASEL, 10:1, 10.3390/app10010029

 

129- Nachappa, TG; Kienberger, S; Meena, SR; Holbling, D; Blaschke, T (2020) Comparison and validation of per-pixel and object-based approaches for landslide susceptibility mapping, GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, 11:1, 572-600

 

128-Arabameri, A; Chen, W; Blaschke, T; Tiefenbacher, JP; Pradhan, B; Bui, DT (2020) Gully Head-Cut Distribution Modeling Using Machine Learning Methods-A Case Study of NW Iran, WATER, 12:1, 10.3390/w12010016

 

127- Sur, U; Singh, P; Meena, SR (2020) Landslide susceptibility assessment in a lesser Himalayan road corridor (India) applying fuzzy AHP technique and earth-observation data, GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, 11:1, 2176-2209

 

126- Aydin, O; Raja, NB (2020) Spatial-temporal analysis of precipitation characteristics in Artvin, Turkey, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 142:1-2, 729-741

 

125- Balov, MN; Altunkaynak, A (2020) Spatio-temporal evaluation of various global circulation models in terms of projection of different meteorological drought indices, ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 79:6, 10.1007/s12665-020-8881-0

 

124- Yilmaz, E (2020) Trends of Thornthwaite Climate Indices in Turkey, JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, 40, 163-185

 

123- Engel, Z; Braucher, R; Aumaitre, G; Bourles, D; Keddadouche, K (2020) Origin and Be-10 surface exposure dating of a coarse debris accumulation in the Hruby Jesenik Mountains, Central Europe, GEOMORPHOLOGY, 365, 10.1016/j.geomorph.2020.107292

 

122- Fernandez-Fernandez, JM; Palacios, D; Andres, N; Schimmelpfennig, I; Tanarro, LM; Brynjolfsson, S; Lopez-Acevedo, FJ; Saemundsson, P (2020) Constraints on the timing of debris-covered and rock glaciers: An exploratory case study in the Holar area, northern Iceland, GEOMORPHOLOGY, 361, 10.1016/j.geomorph.2020.107196

 

121- Palacios, D; Stokes, CR; Phillips, FM; Clague, JJ; Alcala-Reygosa, J; Andres, N; Angel, I; Blard, PH; Briner, JP; Hall, BL; Dahms, D; Hein, AS; Jomelli, V; Mark, BG; Martini, MA; Moreno, P; Riedel, J; Sagredo, E; Stansell, ND; Vazquez-Selem, L; Vuille, M; Ward, DJ (2020) The deglaciation of the Americas during the Last Glacial Termination, EARTH-SCIENCE REVIEWS, 203, 10.1016/j.earscirev.2020.103113

 

120- Saha, S; Saha, A; Hembram, TK; Pradhan, B; Alamri, AM (2020) Evaluating the Performance of Individual and Novel Ensemble of Machine Learning and Statistical Models for Landslide Susceptibility Assessment at Rudraprayag District of Garhwal Himalaya, APPLIED SCIENCES-BASEL, 10:11, 10.3390/app10113772

 

119- Paryani, S; Neshat, A; Javadi, S; Pradhan, B (2020) Comparative performance of new hybrid ANFIS models in landslide susceptibility mapping, NATURAL HAZARDS, 103:2                    , 1961-1988

 

118- Korte, DM; Shakoor, A (2020) Landslide Susceptibility and Soil Loss Estimates for Drift Creek Watershed, Lincoln County, Oregon, ENVIRONMENTAL & ENGINEERING GEOSCIENCE, 26:2, 167-184

 

117- Sameen, MI; Pradhan, B; Bui, DT; Alamri, AM (2020) Systematic sample subdividing strategy for training landslide susceptibility models, CATENA, 187, 10.1016/j.catena.2019.104358

 

116- Debanshi, S; Pal, S (2020) Assessing gully erosion susceptibility in Mayurakshi river basin of eastern India, ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, 22:2                  883, 914

 

15- Chen, Z; Liang, SY; Ke, YT; Yang, ZK; Zhao, HL (2020) Landslide susceptibility assessment using different slope units based on the evidential belief function model, GEOCARTO INTERNATIONAL, 35:15, 1641-1664

 

114- Band, SS; Janizadeh, S; Saha, S; Mukherjee, K; Bozchaloei, SK; Cerda, A; Shokri, M; Mosavi, A (2020) Evaluating the Efficiency of Different Regression, Decision Tree, and Bayesian Machine Learning Algorithms in Spatial Piping Erosion Susceptibility Using ALOS/PALSAR Data, LAND, 9-10, 10.3390/land9100346

 

113- Paryani, S; Neshat, A; Javadi, S; Pradhan, B (2020) GIS-based comparison of the GA-LR ensemble method and statistical models at Sefiedrood Basin, Iran, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 13-19, 10.1007/s12517-020-06004-3

 

112- Bicer, CT; Ercanoglu, M (2020) A semi-quantitative landslide risk assessment of central Kahramanmara City in the Eastern Mediterranean region of Turkey, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 13-15, 10.1007/s12517-020-05697-w

 

111- Saris, F (2020) The spatial pattern of selected extreme precipitation indices for Turkey (1975-2012), BULLETIN OF GEOGRAPHY-PHYSICAL GEOGRAPHY SERIES, 19:1, 19-30

 

110- Wang, WD; He, ZL; Han, Z; Li, YG; Dou, J; Huang, JL (2020) Mapping the susceptibility to landslides based on the deep belief network: a case study in Sichuan Province, China, NATURAL HAZARDS, 103:3, 3239—3261

 

109- Basu, T; Das, A; Pal, S (2020) Application of geographically weighted principal component analysis and fuzzy approach for unsupervised landslide susceptibility mapping on Gish River Basin, India, GEOCARTO INTERNATIONAL, 10.1080/10106049.2020.1778105, 25:2, 91-107

 

108- Topuz, M; Feidas, H; Karabulut, M (2020) Trend analysis of precipitation data in Turkey and relations to atmospheric circulation: (1955-2013), ITALIAN JOURNAL OF AGROMETEOROLOGY-RIVISTA ITALIANA DI AGROMETEOROLOGIA,

107- Culafic, G; Popov, T; Gnjato, S; Bajic, D; Trbic, G; Mitrovic, L (2020) Spatial and temporal patterns of precipitation in Montenegro, IDOJARAS, 124:4, 499-519

 

106- Yilmaz, E (2020) Trends of Thornthwaite Climate Indices in Turkey, JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, 40, 163-185, 10.26650/JGEOG2019-0005

 

105-Nachappa, TG; Ghorbanzadeh, O; Gholamnia, K; Blaschke, T (2020) Multi-Hazard Exposure Mapping Using Machine Learning for the State of Salzburg, Austria, REMOTE SENSING, 12:17, 10.3390/rs12172757

 

104- Rodriguez-Algeciras, J; Rodriguez-Algeciras, A; Chaos-Yeras, M; Matzarakis, A (2020) Tourism-related climate information for adjusted and responsible planning in the tourism industry in Barcelona, Spain, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY,142:3-4, 1003-1014

 

103-Ghorbanzadeh, O; Didehban, K; Rasouli, H; Kamran, KV; Feizizadeh, B; Blaschke, T (2020) An Application of Sentinel-1, Sentinel-2, and GNSS Data for Landslide Susceptibility Mapping, 9:19, ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION 10.3390/ijgi9100561

 

102- Akkemik, U; Mantzouka, D; Kiran Yildirim, D (2020) The first report of Lesbosoxylon Suss & Velitzelos from the early-middle Miocene of eastern Anatolia GEODIVERSITAS, 42: 23, 427-441 as2020v42a23

 

2019

101- Tongal, H (2019) Spatiotemporal analysis of precipitation and extreme indices in the Antalya Basin, Turkey, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 138: 3-4, 1735-1754

100- de Medeiros, ES, de Lima, RR, de Olinda, RA, dos Santos, CAC, (2019) Modeling Spatiotemporal Rainfall Variability in Paraiba, Brazil, WATER, 11:9, 1843

99- Varouchakis, EA, Theodoridou, PG, Karatzas, GP,(2019) Spatiotemporal geostatistical modeling of groundwater levels under a Bayesian framework using means of physical background, JOURNAL OF HYDROLOGY, 575, 487-498

98- Ozgur, E, Kocak, K (2019) Climatology of snowfall/total precipitation days over Turkey, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 137:3-4, 2487-2495

97- Hu, DG, Shu, H (2019) Spatiotemporal interpolation of precipitation across Xinjiang, China using space-time CoKriging, JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY, 26: 3, 684-694

96- Tongal, H, Sivakumar, B, (2019) Entropy analysis for spatiotemporal variability of seasonal, low, and high streamflows, STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, 33:1, 303-320

95- Dikis, OY, T, Dulger, SU, Kacan, CY, Haberal, MA, Cetin, T (2019) Does occupational air pollution threaten the lung health of indoor workers more than those of bus drivers?: a cross-sectional study, AGING MALE, 8, 1-7

94- Kose, O, Sarikaya, MA, Ciner, A, Candas, A (2019) Late Quaternary glaciations and cosmogenic Cl-36 geochronology of Mount Dedegol, south-west Turkey, JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE, 34:1, 51-63

93- Andres, N, Palacios, D, Saemundsson, T, Brynjolfsson, S, Fernandez-Fernandez, JM (2019) The rapid deglaciation of the Skagafjorour fjord, northern Iceland, BOREAS, 48:1, 92-106

92- Oliveros, JM, Vallar, EA, Galvez, MCD (2019) Investigating the Effect of Urbanization on Weather Using the Weather Research and Forecasting (WRF) Model: A Case of Metro Manila, Philippines, 6: 2, 10

91- Liu, J, Niyogi, D (2019) Meta-analysis of urbanization impact on rainfall modification, SCIENTIFIC REPORTS, 9, 7301

90- Gavrilov, MB, An, WL, Xu, CX, Radakovic, MG, Hao, QZ, Yang, F, Guo, ZT, Peric, Z, Gavrilov, G, Markovic, SB, (2019) Independent Aridity and Drought Pieces of Evidence Based on Meteorological Data and Tree Ring Data in Southeast Banat, Vojvodina, Serbia, ATMOSPHERE, 10:10, 586

89- Salehi, S, Dehghani, M, Mortazavi, SM, Singh, VP (2019) Trend analysis and change point detection of seasonal and annual precipitation in Iran, INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 40:1, 308-323

88- Gavrilov, MB, Lukic, T, Janc, N, Basarin, B, Markovic, SB (2019) Forestry Aridity Index in Vojvodina, North Serbia, OPEN GEOSCIENCES, 11:1, 367-377

87- Denk, T, Guner, HT, Bouchal, JM (2019) Early Miocene climate and biomes of Turkey: Evidence from leaf fossils, dispersed pollen, and petrified wood, PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 530, 236-248

86- Akkemik, U, Akkilic, H, Gungor, Y (2019) Fossil wood from the Neogene of the Kilyos coastal area in Istanbul, Turkey, PALAEONTOGRAPHICA ABTEILUNG B-PALAEOPHYTOLOGIE PALAEOBOTANY-PALAEOPHYTOLOGY, 299:1-6, 133-185

85- Akkemik, U, Yildirim, DK, Sakala, J, Akkilic, H, Altinisik, A (2019) New petrifie wood descriptions from west-central Anatolia: contribution to the composition of the Neogene forest of Turkey, NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN, 292:1, 57-71

84- Akkemik, U (2019) New fossil wood descriptions from the Pliocene of central Anatolia and the presence of Taxodioxylon in Turkey from the Oligocene to Pliocene, TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 28:3, 398-409

83- Gungor, Y, Akkemik, U, Kasapci, C, Basaran, E, (2019) Geology and woods of a new fossil forest from the Early Miocene of Gokceada (Turkey), FORESTIST, 69:1, 22-34

82- Hembram, TK, Paul, GC, Saha, S (2019) Comparative Analysis between Morphometry and Geo-Environmental Factor Based Soil Erosion Risk Assessment Using Weight of Evidence Model: a Study on Jainti River Basin, Eastern India, ENVIRONMENTAL PROCESSES-AN INTERNATIONAL JOURNAL, 6:4, 883-913

81- Jiao, YM, Zhao, DM, Ding, YP, Liu, Y, Xu, QE, Qiu, YM, Liv, CJ, Liv, ZL, Zha, ZQ, Li, R (2019) Performance evaluation for four GIS-based models purposed to predict and map landslide susceptibility: A case study at a World Heritage site in Southwest China, CATENA, 183, 104221

80- Amato, G, Eisank, C, Castro-Camilo, D, Lombardo, L (2019) Accounting for covariate distributions in slope-unit-based landslide susceptibility models. A case study in the alpine environment, ENGINEERING GEOLOGY, 260, 105237

79- Chen, W, Shahabi, H, Shirzadi, A, Hong, HY, Akgun, A, Tian, YY, Liu, JZ , Zhu, AX, Li, SJ (2019) Novel hybrid artificial intelligence approach of bivariate statistical-methods-based kernel logistic regression classifier for landslide susceptibility modeling, BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, 78:6, 4397-4419

78- Abd Majid, N, Rainis, R (2019) Application of Geographical Information Systems (GIS) and Discriminant Analysis in Modelling Slope Failure Incidence in Pulau Pinang, Malaysia, SAINS MALAYSIANA, 48:7, 1367-1381

77- Mokhtari, M, Abedian, S (2019) Spatial prediction of landslide susceptibility in Taleghan basin, Iran, STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, 33:7, 1297-1325

76- Nielsen, DM, Belem, AL, Marton, E, Cataldi, M (2019) Dynamics-based regression models for the South Atlantic Convergence Zone, CLIMATE DYNAMICS, 52:9-10, 5527-5553

75- Arabameri, A, Rezaei, K, Cerda, A, Lombardo, L, Rodrigo-Comino, J (2019) GIS-based groundwater potential mapping in Shahroud plain, Iran. A comparison among statistical (bivariate and multivariate), data mining and MCDM approaches, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 658, 160-177

74- Chen, Z, Liang, SY, Ke, YT, Yang, ZK, Zhao, HL (2019) Landslide susceptibility assessment using evidential belief function, certainty factor and frequency ratio model at Baxie River basin, NW China, GEOCARTO INTERNATIONAL, 34:4, 348-367

73- Arabameri, A, Pradhan, B, Rezaei, K, Sohrabi, M, Kalantari, Z (2019) GIS-based landslide susceptibility mapping using numerical risk factor bivariate model and its ensemble with linear multivariate regression and boosted regression tree algorithms, JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 16:3, 595-618

72- Ashournejad, Q, Hosseini, A, Pradhan, B, Hosseini, SJ (2019) Hazard zoning for spatial planning using GIS-based landslide susceptibility assessment: a new hybrid integrated data-driven and knowledge-based model, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 12:4, 126

71- Arca, D, Citiroglu, HK, Tasoglu, IK (2019) A comparison of GIS-based landslide susceptibility assessment of the Satuk village (Yenice, NW Turkey) by frequency ratio and multi-criteria decision methods, ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 78:3, 81

70- Long, NT, De Smedt, F (2019) Analysis and Mapping of Rainfall-Induced Landslide Susceptibility in A Luoi District, Thua Thien Hue Province, Vietnam, WATER, 11:1, 51

69- Asghari, M, Teimori, G, Abbasinia, M, Shakeri, F, Tajik, R, Ghannadzadeh, MJ, Ghalhari, GF (2019) Thermal discomfort analysis using UTCI and MEMI (PET and PMV) in outdoor environments: case study of two climates in Iran (Arak & Bandar Abbas), WEATHER, . ISSN 0043-1656

68- Martinez-Ibarra, E, Gomez-Martin, MB, Armesto-Lopez, XA, Pardo-Martinez, R (2019) Climate Preferences for Tourism: Perceptions Regarding Ideal and Unfavourable Conditions for Hiking in Spain, ATMOSPHERE, 10:11, 646

67- Mihaila, D, Bistricean, PI, Briciu, AE (2019) Assessment of the climate potential for tourism. Case study: the North-East Development Region of Romania, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 137:1-2, 601-622

66- Ciobotaru, AM, Andronache, I, Dey, N, Petralli, M, Daneshvar, MRM, Wang, QF, Radulovic, M, Pintilii, RD (2019) Temperature-Humidity Index described by fractal Higuchi Dimension affects tourism activity in the urban environment of Focsani City (Romania), THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 136:3-4, 1009-1019

65- Canan, F, Golasi, I, Ciancio, V, Coppi, M, Salata, F (2019) Outdoor thermal comfort conditions during summer in a cold semi-arid climate. A transversal field survey in Central Anatolia (Turkey), BUILDING AND ENVIRONMENT, 148,          212-224

 

2018

64- Rufino, MM, Vasconcelos, P, Pereira, F, Moura, P, Gaspar, MB (2018) Bivalve sanctuaries to enhance stocks along the Algarve coast of southern Portugal: A spatio-temporal approach, AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS, 28:6, 1271-1282

63- Duzenli, E, Tabari, H, Willems, P, Yilmaz, MT (2018) Decadal variability analysis of extreme precipitation in Turkey and its relationship with teleconnection patterns, HYDROLOGICAL PROCESSES, 32:      23, 3513- 528

62- Mathbout, S, Lopez-Bustins, JA, Roye, D, Martin-Vide, J,Bech, J, Rodrigo, FS (2018) Observed Changes in Daily Precipitation Extremes at Annual Timescale Over the Eastern Mediterranean During 1961-2012, PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, 175:11, 3875-3890

61- Zhang, YH, Zheng, XQ, Wang, ZH, Ai, G, Huang, Q (2018) Implementation of a Parallel GPU-Based Space-Time Kriging Framework, ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, 7:5, 193

60- Oliva, M, Zebre, M, Guglielmin, M, Hughes, PD, Ciner, A, Vieira, G, Bodin, X, Andres, N, Colucci, RR, Garcia-Hernandez, C, Mora, C, Nofre, J, Palacios, D, Perez-Alberti, A, Ribolini, A, Ruiz-Fernandez, J, Sarikaya, MA, Serrano, E, Urdea, P, Valcarcel, M, Woodward, JC, Yildirim, C (2018) Permafrost conditions in the Mediterranean region since the Last Glaciation, EARTH-SCIENCE REVIEWS, 185, 397-436

59- Makos, M, Rinterknecht, V, Braucher, R, Toloczko-Pasek, A (2018) Last Glacial Maximum and Lateglacial in the Polish High Tatra Mountains - Revised deglaciation chronology based on the Be-10 exposure age dating, QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 187, 130-156

58- Ciner, A, Sarikaya, MA (2018) Comments on "Glacio-Mechanical Effects Around Isparta Plaın (Sw Turkey): Evidence For Lower-Altitude Glacial Extent?" by Ates (Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2016, 11, 2, 415-426), CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 13:1 327-331

57- von Suchodoletz, H, Gartner, A, Zielhofer, C, Faust, D (2018) Eemian and post-Eemian fluvial dynamics in the Lesser Caucasus, QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 191, 189-203

56- Radakovic, MG, Tosic, I, Bacevic, N, Mladjan, D, Gavrilov, MB, Markovic, SB (2018) The analysis of aridity in Central Serbia from 1949 to 2015, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 133:3-4, 887-898

55- Akkemik, U, Atici, G, Poole, I, Cobankaya, M (2018) Three new silicified woods from a newly discovered earliest Miocene forest site in the Haymana Basin (Ankara, Turkey), REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY, 254, 49-64

54- Mustoe, GE (2018) Mineralogy of Non-Silicified Fossil Wood, GEOSCIENCES, 8:3, 85

53- Arabameri, A, Pradhan, B, Rezaei, K, Yamani, M, Pourghasemi, HR, Lombardo, L (2018) Spatial modelling of gully erosion using evidential belief function, logistic regression, and a new ensemble of evidential belief function-logistic regression algorithm, LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, 29:11, 4035-4049

52- Lombardo, L, Mai, PM (2018) Presenting logistic regression-based landslide susceptibility results, ENGINEERING GEOLOGY, 244, 14-24

51- Vakhshoori, V, Pourghasemi, HR (2018) A novel hybrid bivariate statistical method entitled FROC for landslide susceptibility assessment, ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 77:19, 686

50- Ba, QQ, Chen, YM, Deng, SS, Yang, JX, Li, HF (2018)A comparison of slope units and grid cells as mapping units for landslide susceptibility assessment, EARTH SCIENCE INFORMATICS, 11:3, 373-388

49- Achour, Y,Garcia, S, Cavaleiro, V (2018) GIS-based spatial prediction of debris flows using logistic regression and frequency ratio models for Zezere River basin and its surrounding area, Northwest Covilha, Portugal, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, 11:18, 550

48- Polykretis, C, Faka, A, Chalkias, C (2018) Exploring the Impact of Analysis Scale on Landslide Susceptibility Modeling: Empirical Assessment in Northern Peloponnese, Greece, GEOSCIENCES, 8:7, 261

47- Chen, W, Peng, JB, Hong, HY, Shahabi, H, Pradhan, B, Liu, JZ, Zhu, AX, Pei, XJ, Duan, Z (2018) Landslide susceptibility modelling using GIS-based machine learning techniques for Chongren County, Jiangxi Province, China, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 626, 1121-1135

46- Demir, G (2018) Landslide susceptibility mapping by using statistical analysis in the North Anatolian Fault Zone (NAFZ) on the northern part of SuAYehri Town, Turkey, NATURAL HAZARDS, 92:1, 133-154

45- Nicu, IC (2018) Application of analytic hierarchy process, frequency ratio, and statistical index to landslide susceptibility: an approach to endangered cultural heritage, ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 77:3, 79

44- Sabzevari, AA, Miri, M, Raziei, T, Oroji, H, Rahimi, M (2018) Evaluating the climate capabilities of the coastal areas of southeastern Iran for tourism: a case study on port of Chabahar, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY, 62:7, 1135-1145

43- Basarin, B, Lukic, T, Bjelajac, D, Micic, T, Stojicevic, G, Stamenkovic, I, Dordevic, J, Dordevic, T, Matzarakis, A (2018) Bioclimatic and climatic tourism conditions at Zlatibor Mountain (Western Serbia), IDOJARAS, 122:3, 321-343

42- Mohammadi, B, Gholizadeh, MH, Alijani, B (2018) Spatial Distribution of Thermal Stresses in Iran Based On Pet And Utci Indices, APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 16: 5, 5423-5445

41- Roshan, G, Yousefi, R, Kovacs, A, Matzarakis, A (2018) A comprehensive analysis of physiologically equivalent temperature changes of Iranian selected stations for the last half century, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 131:1-2, 19-41

40- Toy, S, Aytac, AS, Kantor, N (2018) Human biometeorological analysis of the thermal conditions of the hot Turkish city of Şanliurfa, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 131:1-2, 611-623

 

2017

39- Ren, JH, Zheng, XQ, Chen, P, Zhao, XH, Chen, YP, Shen, Y (2017) An Investigation into Sub-Basin Rainfall Losses in Different Underlying Surface Conditions Using HEC-HMS: A Case Study of a Loess Hilly Region in Gedong Basin in the Western Shanxi Province of China, WATER, 9:11, 870

38-Bekaroglu, E, Saris, F (2017) Physical Geography in Turkey: An Empirical Analysis of Changing Disciplinary Practices, MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, 35, 40-54

37-Ciner, A, Sarikaya, MA, Yildirim, C (2017) Misleading old age on a young landform? The dilemma of cosmogenic inheritance in surface exposure dating: Moraines vs. rock glaciers QUATERNARY GEOCHRONOLOGY, 42, 76-88

36- Bacevic, N, Vukoicic, D, Nikolic, M, Janc, N, Milentijevic, N, Gavrilov, MB (2017) Aridity in Kosovo and Metohija, Serbia, CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 12, 2, 563-570

35- Mazlum, R, Serdar, B (2017) Identification of woods dating back to the Neolithic Age released from the YENIKAPI (ISTANBUL) excavations, ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCES, 9:8, 1825-1833

34- Akkemik, U, Acarca, NN, Hatipoglu, M (2017) The first Glyptostroboxylon from the Miocene of Turkey, IAWA JOURNAL, 38:4, 561-570

33- Chen, W, Pourghasemi, HR, Kornejady, A, Zhang, N (2017) Landslide spatial modeling: Introducing new ensembles of ANN, MaxEnt, and SVM machine learning techniques, GEODERMA, 305, 314-327

 

2016

32- Walega, A, Mlynski, D, Bogdal, A, Kowalik, T (2016) Analysis of the Course and Frequency of High Water Stages in Selected Catchments of the Upper Vistula Basin in the South of Poland, WATER, 8:9, 394

31- Ates, Y (2016) Glacio-Mechanical Effects Around Isparta Plain (Sw Turkey): Evidence For Lower-Altitude Glacial Extent? CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 11:2, 415-426

30- Yenigun, K, Ulgen, MU, Aydogdu, MH, Yenigun, I (2016) Investigation of The Maximum Flow Trends And Their Impact On Risk Levels Of Spillways, APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 14:4, 589-606

29- Pravalie, R, Patriche, CV, Sirodoev, I, Bandoc, G, Dumitrascu, M, Peptenatu, D (2016) Water deficit and corn productivity during the post-socialist period. Case study: Southern Oltenia drylands, Romania, ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT, 30:3. 239-257

28- Akkemik, U, Arslan, M, Poole, I, Tosun, S, Kose, N, Kilic, NK, Aydin, A (2016) Silicified woods from two previously undescribed early Miocene forest sites near Seben, northwest Turkey, REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY, 235, 31-50

27- Nasrollahi, N, Hatami, Z, Taleghani, M (2017) Development of outdoor thermal comfort model for tourists in urban historical areas; A case study in Isfahan, BUILDING AND ENVIRONMENT, 125, 356-372

26- Ge, QS, Kong, QQ, Xi, JC, Zheng, JY (2017) Application of UTCI in China from tourism perspective, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY,128:3-4, 551-561

25- Charalampopoulos, I, Tsiros, I, Chronopoulou-Sereli, A, Matzarakis, A (2017) A methodology for the evaluation of the human-bioclimatic performance of open spaces, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 128:3-4, 811-820

24- Kovacs, A, Unger, J, Gal, C, Kantor, N (2016) Adjustment of the thermal component of two tourism climatological assessment tools using thermal perception and preference surveys from Hungary, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 2016, 125-1-2, 113-130

23- Algeciras, JAR, Consuegra, LG, Matzarakis, A (2016) Spatial-temporal study on the effects of urban street configurations on human thermal comfort in the world heritage city of Camaguey-Cuba, BUILDING AND ENVIRONMENT, 101, 85-101

 

2015

22- Kourtidis, K, Georgoulias, AK, Rapsomanikis, S, Amiridis, V, Keramitsoglou, I, Hooyberghs, H, Maiheu, B, (2015) Melas, D A study of the hourly variability of the urban heat island effect in the Greater Athens Area during summer, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 517, 162-177

21- Katerusha, O, Matzarakis, A (2015) Thermal Bioclimate and Climate Tourism Analysis for Odessa, Black Sea, GEOGRAFISKA ANNALER SERIES A-PHYSICAL GEOGRAPHY, 97:4, 671-679

20- Creemers, L, Wets, G, Cools, M (2015) Meteorological variation in daily travel behaviour: evidence from revealed preference data from the Netherlands, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 120:1-2, 183-194

19- Rutty, M, Scott, D (2015) Bioclimatic comfort and the thermal perceptions and preferences of beach tourists, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY, 59:1, 37-45

 

2014

18- Nastos, PT, Paliatsos, AG, Koukouletsos, KV, Larissi, IK, Moustris, KP (2014) Artificial neural networks modeling for forecasting the maximum daily total precipitation at Athens, Greece, ATMOSPHERIC RESEARCH, 144, 141-150

17- Brosy, C, Zaninovic, K, Matzarakis, A (2014) Quantification of climate tourism potential of Croatia based on measured data and regional modeling, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY, 58:6, 1369-1381

16- Matzarakis, A, Endler, C, Nastos, PT (2014) Quantification of Climate-Tourism Potential for Athens, Greece - Recent and Future Climate Simulations, GLOBAL NEST JOURNAL, 16:    1, 43-51

 

2013

15- Potchter, O, Ben-Shalom, HI  (2013) Urban warming and global warming: Combined effect on thermal discomfort in the desert city of Beer Sheva, Israel, JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS, 98, 113-122

14- Akkemik, U, Sakinc, M (2013) Sequoıoxylon Petrified Woods From The Mid To Late Oligocene of Thrace (Turkey), IAWA JOURNAL, 34:2, 177-182

13- Ludecke, T, Mikes, T, Rojay, FB, Cosca, MA, Mulch, A (2013) Stable isotope-based reconstruction of Oligo-Miocene paleoenvironment and paleohydrology of Central Anatolian lake basins (Turkey), TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 22:5, 793-819

12- Ndetto, EL, Matzarakis, A, (2013) Basic analysis of climate and urban bioclimate of Dar es Salaam, Tanzania, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 114:1-2, 213-226

11- Matzarakis, A, Rammelberg, J, Junk, J (2013) Assessment of thermal bioclimate and tourism climate potential for central Europe-the example of Luxembourg, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 114:1-2, 193-202

10- Caliskan, O, Turkoglu, N, Matzarakis, A (2013) The effects of elevation on thermal bioclimatic conditions in Uludag (Turkey), ATMOSFERA, 26: 1, 45-57

 

2012

9- Hisarligil, H, Karaaslan, S (2012) Energy Efficient Residential Block Design: The Case of Ankara, GREEN AND ECOLOGICAL TECHNOLOGIES FOR URBAN PLANNING: CREATING SMART CITIES, 112-132

8- Salleh, SA, Abd Latif, Z, Mohd, WMNW, Chan, A  (2012) ALBEDO PATTERN RECOGNITION AND TIME-SERIES ANALYSES IN MALAYSIA, XXII ISPRS CONGRESS, TECHNICAL COMMISSION VII, International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 22nd Congress of the International-Society-for-Photogrammetry-and-Remote-Sensing, AUG 25-SEP 01, 2012, Melbourne, AUSTRALIA, 39:B7, 235-240

7-Kazanci, N (2012) Geological Background and Three Vulnerable Geosites of the Kizilcahamam-Camlidere Geopark Project in Ankara, Turkey, GEOHERITAGE, 4:4, 249-261

6- Matzarakis, A, Hammerle, M, Koch, E, Rudel, E (2012) The climate tourism potential of Alpine destinations using the example of Sonnblick, Rauris and Salzburg, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 110: 4, 645:658

 

2009

5- Qiao, XN, Yang, DG, Zhang, XH (2009) Evolution Stages of Oasis Economy and Its Dependence on Natural Resources in Tarim River Basin, CHINESE GEOGRAPHICAL SCIENCE, 19:2, 135-143

4- Sahin, S, Bekisoglu, U (2009) Landscape planning and management strategies for the Zir Valley, near Ankara, Turkey, ENVIRONMENTAL GEOLOGY, International Conference on Environmental - Survival and Sustainability (ESS 2007), FEB 19-24, 2007, Lefkosa, CYPRUS, 57:2, 297-305

3- Yilmaz, S, Toy, S, Yildiz, ND, Yilmaz, H (2009) Human population growth and temperature increase along with the increase in urbanisation, motor vehicle numbers and green area amount in the sample of Erzurum city, Turkey, ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 148:1-4, 205-213

2- Yesilirmak, E, Akcay, S, Dagdelen, N, Gurbuz, T, Sezgin, F (2009) Quality Control and Homogeneity of Annual Precipitation Data in Buyuk Menderes Basin, Western Turkey, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 18:9A, 1748-1757

 

2006

1-Zou, XD, Shen, ZM, Yuan, T, Yin, S, Cai, JP, Chen, LP, Wang, WH (2006) Shifted power-law relationship between NO2 concentration and the distance from a highway: A new dispersion model based on the wind profile model ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 40, 8068-8073