ARŞ.GÖR. İREM KAR    
Adı : İREM
Soyadı : KAR
E-posta : ikar@ankara.edu.tr
Tel : 3125958126
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Biyoistatistik
Kişisel Akademik Bilgiler
E-Posta ikar@ankara.edu.tr
Telefon (İş) 3125958126
Faks 3125958126
AdresAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 2. Kat Biyoistatistik AD 06100 Sıhhiye/Altındağ/ANKARA

Öğrenim Bilgisi
Doktora (2017 - )
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans (2015 - 31/Temmuz/2017)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI

Tez adı: BULANIK ÇIKARSAMA SİSTEMLERİ İLE VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİNİN SINIFLAMA PERFORMANSININ BENZETİM ÇALIŞMASI İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLIK ALANINDA UYGULANMASI  (2017) Tez Danışmanı:(SERDAL KENAN KÖSE)
Lisans-ÇiftAnadal (2008 - 31/Mayıs/2013)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/İSTATİSTİK PR.

Görevler
 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (2015- )
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI) 

 Ödüller
 1. Poster Birincilik Ödülü, Biyoistatistik Derneği, 2015


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
1. BAKIRARAR BATUHAN,KAR İREM,GÖKMEN DERYA,DOĞANAY ERDOĞAN BEYZA,ELHAN ATİLLA HALİL (2017).  Demonstration Of A Computerized Adaptive Testing Application Over A Simulated Data.  10th International Statistics Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3724421)
2. KAR İREM,BAKIRARAR BATUHAN,DOĞANAY ERDOĞAN BEYZA,GÖKMEN DERYA,KÖSE SERDAL KENAN,ELHAN ATİLLA HALİL (2017).  A Comparison Of Maximum Likelihood And Expected A Posteriori Estimation In Computerized Adaptive Testing.  10th International Statistics Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3724439)

3. KÖSE SERDAL KENAN,KAR İREM,BAKIRARAR BATUHAN (2017).  Bulanık Çıkarsama Sistemleri ile Lojistik Regresyon Sınıflandırıcılarının Performanslarının Apandisit Verisinde Karşılaştırılmas.  19. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3625310)

4. BAKIRARAR BATUHAN,KAR İREM,ELHAN ATİLLA HALİL (2017).  LMS Yönteminin Uyum İyiliğinin Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması.  19. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3625297)

5. KAR İREM,BAKIRARAR BATUHAN,KÖSE SERDAL KENAN (2017).  Bulanık Çıkarsama Sistemleri ile Veri Madenciliği Yöntemlerinin Sınıflama Performansının Benzetim Çalışması ile Karşılaştırılması.  19. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3625307)

6. BAKIRARAR BATUHAN,KAR İREM,ELHAN ATİLLA HALİL (2017).  Rserve ile Veri Madenciliği Algoritmalarının Web Uygulaması.  19. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3625292)

7. BAKIRARAR BATUHAN,KAR İREM,ELHAN ATİLLA HALİL,KÖSE SERDAL KENAN (2017).  Big Data and Usage in Data Mining Applications on Medicine.  9th EMR-IBS and Italian Region Conference, 1-172. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3512312)

8. BAKIRARAR BATUHAN,KAR İREM,YAVUZ YASEMİN (2016).  Büyük Veriye Genel Bakış  Sağlık Alanında Örnek Uygulama.  18.Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3150255)

9. KAR İREM,BAKIRARAR BATUHAN,KÖSE SERDAL KENAN (2016).  Veri Madenciliği Sınıflandırıcılarının Performanslarının Karşılaştırılması.  18.Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve 1.  Uluslararası Biyoistatistik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3150117)

10. EFE CEREN,KAR İREM,ÜNAL İLKER,SERTDEMİR YAŞAR,BURGUT HÜSEYİN REFİK (2015).  Three Way ROC Analysis  Theory and Application.  8th Conference of Eastern Mediterranean Region International Biometric Society (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2134418)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bölüm adı:(Nitel Araştırmalar) (2018)., KAR İREM,GÖKMEN DERYA, Ankara Üniversitesi Basımevi, Editör:Gökmen Derya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 130, ISBN:978-605-136-384-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4492009)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. KİMYON CÖMERT GÜNSU,TURKMEN OSMAN,KAR İREM,SINACI SELCAN,YILMAZ ERGANİ SEVAL,KARALOK ALPER,BASARAN DERMAN,TURAN AHMET TANER (2018). Independent predictors of survival in endometrium cancer: platelet-to-lymphocyte ratio and platelet/neutrophil/monocyte-to-lymphocyte ratio. Journal of the Turkish-German Gynecological Association, 19(2), 78-86., Doi: 10.4274/jtgga.2017.0112 (Kontrol No: 4401412)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. KİMYON CÖMERT GÜNSU,TURKMEN OSMAN,KAR İREM,YÜCEL ÇELİK ÖZGE,KILIÇ ÇİĞDEM,BORAN NURETTİN,BASARAN DERMAN,KARALOK ALPER,TURAN AHMET TANER (2018).  Hormone therapy following surgery in low grade endometrial stromal sarcoma: Is it related with decrease in recurrence rate?.  XII. Turkish-German Gynecologic Congress, 19(Suppl 1), 161-163. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4423975)

2. KAR İREM,BAKIRARAR BATUHAN,KÖSE SERDAL KENAN (2015).  İki Sürekli Değişken Arasındaki Uyum  Araştırmalarında En Uygun Kesim Noktasının Tespiti  ROC Analizi mi  Tek Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi mi.  17.Ulusal Biyoistatistik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1863598)

3. BAKIRARAR BATUHAN,KAR İREM,YAVUZ YASEMİN,KÖSE SERDAL KENAN (2015).  Veri Madenciliği ne Genel Bakış Ve Çok Katmanlı Algılayıcı Yönteminin WEKA Programında İncelenmesi  Sağlık Alanında Bir Uygulama.  17. Ulusal Biyoistatistik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1863702)