PROF.DR. AYŞE ÇAKIR İLHAN    
Adı : AYŞE
Soyadı : ÇAKIR İLHAN
E-posta : ilhan@ankara.edu.tr, aysecakirilhan@gmail.com
Tel : + 90 312 319 18 56
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ayse-cakir-ilhan
Kişisel Akademik Bilgiler

1.GENEL

ÜNVANI ADI SOYADI

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan

YAZIŞMA ADRESİ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, 06590, Cebeci/ANKARA

DOĞUM YILI

1956

TEL

0 312 363 33 50/5212

E-POSTA

ilhan@ankara.edu.tr

aysecakirilhan@gmail.com

FAX

0 312 363 61 45

 

2.EĞİTİM

1989-1994

Doktora Öğrenimi: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim / Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programı. Doktora Tezi: Türkiye Üniversitelerinde Seçimlik Güzel Sanatlar Dersinin Değerlendirilmesi

1981-1985

Yüksek Lisans Öğrenimi: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim/ Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programı.

Yüksek Lisans Tezi: Temel Eğitim İkinci Basamağında Plastik Sanatlar Eğitimi

1978-1980

Lisans Tamamlama

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

1973-1976

Lisans Öğrenimi

Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü.

 

3.ÇALIŞMA DURUMU

12.09.2012-…

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı

2009 - 2012

Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanlığı

2007-2010

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

2007 – Devam Ediyor

Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

2006…

Profösörlük Kadrosuna Atanma Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

2000 - 2003

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı

1999-2006

Doçent Kadrosuna Atanma, Doçentlik Ünvan ve Yetkisi (25.11.1997)

(Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında)

1998 - 1999

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim (Güzel Sanatlar Eğitimi) Anabilim Dalı

1994-1998

Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim (Güzel Sanatlar Eğitimi)Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

1989-1994

Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim (Güzel Sanatlar Eğitimi) Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

1976-1989

MEB Orta Okul ve Liselerde Resim-İş ve Sanat Tarihi Öğretmenliği

 

4.MESLEKİ GELİŞİM AMACIYLA KATILDIĞI EĞİTİMLER

2012

International Study Group-International Centre Loris Malaguzzi Reggio Emilia, Italy.

06.08.2005-14.08.2005

European Akademy Berlin “Sanat Eğitimi ve Öğretimi” konusunda 8 lisansüstü öğrencisi ile araştırma çalışması

11.05.2005-15.05.2005

Ankara 10. Uluslararası Drama Semineri. Dans Atölyesi

24.04.2004-25.04.2004

Müzikten Dramaya Uluslararası Atölye Çalışması

(Prof.Dr.Ulrike Jungmaier)

02.03.2003-06.03.2003

Ankara 9. Uluslararası Drama Semineri

26.02.2001-03.03.2001

Ankara 8. Uluslararası Drama Semineri

22.03.1999-27.03.1999

Yaratıcı Süreçte Psiko-Fiziksel Hareketler ve Müzelere Karakter Oluşturma TOBAV Ankara (William Shephard)

13.02.1999-19.02.1999

Drama Atelyesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

(David Davis-Eileen Pennington)

31.01.1999-02.02.1999

Estetik Çalışmalar Aracılığıyla Yaratıcılığın Geliştirilmesi Alman Kültür Merkezi. Ankara (Sabine Stange)

12.06.1998-23.06.1998

Berlin ve Erfurt Şehirlerinde Alman Oyun ve Tiyatro Pedagojisi alanında yoğun eğitim

25.03.1998-25.04.1998

Yaratıcı Drama Kursu

08.12.1997-13.12.1997

Ankara. 7. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri

16.10.1997-18.10.1997

Uluslararası Müze ve Eğitim Semineri

23.10.1996-28.10.1996

Ankara. 6. Eğitimde Drama Semineri

16.01.1995-05.06.1995

İleri Drama Semineri

23.04.1993-26.04.1993

Ankara. 4. Uluslararası Dramatizasyon Semineri

15.03.1993-20.03.1993

Ankara. 5. Uluslararası Eğitimde Drama Semineri

01.04 1993 -26.02.1993

Yoğun Dil Kursu Bonn/Almanya (Goethe Institut Bursu)

1981-1982

MEB Devlet Memurları Yabancı Dil Eğitim Merkezi Almanca Bölümü

 

5.ÜYESİ OLDUĞU MESLEKİ DERNEKLER

Sanat Eğitimcileri Derneği  (Başkan)

Müze Eğitimcileri Derneği  (Başkan Yardımcısı)

Çağdaş Drama Derneği

 

6.YAYINLAR

Yurtdışı Makaleler

2010

History of Drama as a Teaching Method in Turkey.  Issues on Education Volume:2 by Atiner, Atina.

2006

“The Analysis of Child Painting From the Development Side”. International Perspectives And Training. Ed: John Kelvyn Richards., 660.s.57-67. Atıner, Atina. ISBN:960-6672-03-4.

2005

 “Educating Turkish Primary School Teachers in Visual Arts: The Past and the Future”. The International Journal of Art and Design Education. 24.3. s 254-261. London. ISSN 1476-8062.

 

Yurtiçi Makaleler

2009

Öğretmenlik ve Estetik Duyarlılık. Öğretmenim/Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1.

2008

“Yaratıcı Drama İle Örtüşen Çağdaş Sanat Akımları. Yaratıcı Drama Dergisi cilt 1 3/4 138-155.

2007

“Çocuk Kitapları ve Sanat Eğitimi” Meşale Dergisi TED Yayınları. Sayı: 3.s: 40-43, Ankara.

2005

“Dramanın Sanat Dalları İçindeki Yeri” Abece Dergisi. 212. 6-8, Ankara.

2005

“Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programı” Abece Dergisi. Sayı. 213. s: 26-28. Ankara

2005

“21.Yüzyılda Öğretmen Yeterlilikleri" Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim sayı: 58. s: 55-58. Ankara.

2003

“Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programları ve Sanat Eğitimi”

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Ankara Üniversitesi Basımevi 36, 13-25. Ankara.

2003

“İlköğretim Resim İş Dersinin İlköğretim Müfettişleri Tarafından Değerlendirilmesi” Milli Eğitim Dergisi. 161,123-132. Ankara.

2002

“Okulöncesi Çocuklarda Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesinde Sanat Eğitiminin Rolü” Çoluk Çocuk Dergisi, Kök Yayınları, 16-18. Ankara.

2001

“Bir Eğitim Ortamı Olarak Müze ve Müze Çalışmaları” Anadolu Sanat Dergisi Anadolu Üniversitesi Basımevi. 1270, 86-94. Eskişehir.

2000

“1980 Sonrası Sanat Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmalar” Anadolu Sanat Dergisi Anadolu Üniversitesi Basımevi.1084,  78-79. Eskişehir.

2000 

“İlköğretim Resim-İş Dersinde Yaratıcı Drama” İletişim Dergisi, Ankara.  9, 249-253.

2000

“Okulöncesi Dönemde Estetik Duyarlılığın Geliştirilmesi” Öğretmen Dünyası,   270, 16-20. Ankara.

1998

“İlköğretimde Değişen Yapı ve Sanat Eğitimi” Öğretmen Dünyası” 220, 8-10. Ankara.

1997

“Çıplak Resimlerin Mitolojik Öyküleri” Anadolu Sanat Dergisi Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir 18,  80-100.

1995

“Üniversitelerde Sanat Eğitiminin Gerekliliği”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, A.Ü. Basımevi, 1, 174-183. Ankara.

1995

“Okulöncesi Eğitim Programlarında Resim Dersinin Yeri” Anadolu Sanat DergisiAnadolu Üniversitesi Basımevi, 874,  57-65. Eskişehir

1994

“Çocuk Kitaplarındaki Resimlerin Çocuğun Yaratıcılığına Etkisi” Yaşadıkça Eğitim, 6, 27-29. İstanbul.

1993

“Cumhuriyetten Bu Yana Güzel Sanatlar Eğitimi. Eğitim Dergisi” MEB Basımevi, 6, 50-51. Ankara.

 

Kitaplar

 

2006

San,İ., Sanat Eğitiminde Sanat Biliminin Rolü. Sempozyum Kitabı, Natürel Yayınevi, Ankara.

2006

Sağlam, T., Okvuran, A. “Sanat Etkinlikleri Öğretim Programı ve Klavuzu”. MEB Basımevi, Ankara.

2004

Okvuran, A., Adıgüzel, H.Ö. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Drama Ders Kitabı. MEB Basımevi. Ankara.

 

Türkçe Kitap Bölümleri

 

2003

“Okulöncesi, Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi” Okulöncesi Eğitimde Yaratıcılık ve

Drama, (Edt: Ali Öztürk) “Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Anadolu Üniversitesi Yayınları. 1488, 105-118.

2003

"Okulöncesinde Sanatlar Eğitimi ve Drama”  Okulöncesi Eğitimde Yaratıcılık ve Drama, (Edt: Ali Öztürk) “Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı. Anadolu Üniversitesi Yayınları. 1488, 245-260.

2003

“Dolgu Oyuncaklar” Okulöncesi Eğitimde Araç Geliştirme Araç Geliştirme

(Edt: Ayşen Gürcan Namlu)  Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı. Anadolu Üniversitesi Yayınları. 1460,105-11.

 

7. ULUSLARARASI KONGRELERDE SÖZLÜ BİLDİRİ SUNMAK

2012

Ozer, A., Tanır, A.K., Aslan, C.M., Deniz, Z. “Determining Candidates of Religion Culture and

 Moral Knowledge Teacher's Attitude Towards Art and Role of Art in Contributing to their

 Personal Development”. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012),

 May 1-3 2012, Antalya, Turkey.  Procedia - Social and Behavioral Sciences,  Volume 51,

Pages 1039–1043.

2012

Tanır, A.K., Özer, A., Deniz, Z. “Teaching Visual Arts in Primary School Teaching Departments with Postmodern Art Education Approach”. The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012), May 1-3 2012, Antalya, Turkey.

Procedia - Social and Behavioral Sciences,  Volume 51, Pages 1044-1049.

2011

Çabuk, B. “Fine Arts in Early Childhood Teacher Training Programs, International Journal of Arts & Design Conference (IJADE). University of Chester, United Kingdom, 7-9 Mart 2011.

2011

Karadeniz, C., Sungurtekin S., Bringing in Cultural Awareness to Primary School Students Through Museum Education (Example of Ankara Museum of Foundation Works) (Ortak Bildiri) INTED2011 (International Technology, Education and Development Conference) ), 7-9 March, Valencia, Spain.

2010

Museum Education in Turkey. International Internet Education Conference (ICT-Learn 2010) Caira Egypt.

2009

Museum Education in Turkey. 11th Annual International Conferenceon Education, Athens.

2009

Educational Studies in Turkish Museums, WCES 2009 World Conference on Educational Sciences, Kıbrıs.

2008

Okul Öncesi Eğitimde Görsel Sanatlar. Uluslararası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitimi Kongresi. 30 Nisan – 3 Mayıs, Trabzon.

2008

Educational Studies in Turkish Museums Procedia. Social and Behavioral Sciences.(1)1,pp.342-346.

2005

“Görsel Sanatlar Bağlamında Kültürlerarası Etkileşim ve İstanbul Bianelleri”

Kültürlerarası Etkileşimde Yaratıcı Drama. 11.Uluslararası Drama semineri.

Çağdaş Drama Derneği ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Ankara.

2005

“Tiyatro ve Eğitim Biliminde Plastik Sanatların Rolü”. Estetik Eğitimde Sanat Biliminin Rolü. Çağdaş Estetik Eğitimi Seminerler Dizisi I. Alman Kültür Merkezi ve Sanat Eğitimcileri Derneği. Ankara.

2005

“The Analysis of Child Painting From the Development Side”.

 7th International Conference on Education. 20-22 May 2005, Athens, Greece.

2003

Erdoğan, S., Haktanır, G., Köksal, A. “The Place which I Wish to Play. An Analises of Six Years Old Children's Drawings: Turkey Sample” OMEP Council and Conference. 5-11 October, Turkey. p:159.

2002

 “Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Müzeler”. I. Uluslararası Katılımlı

Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul.

2002

“Müzelerde Gerçekleştirilen Eğitim Çalışmaları”. Sanat ve Sosyal Adanmışlık Uluslararası Sempozyum. ODTÜ, Ankara.

1999

“Türk Resim Sanatında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları”. Uluslararası Katılımlı 43. Milli Pediatri Kongresi. Ankara.

1996

Okvuran, A. ''Beyin Yapısı. Yaratıcı Düşünme ve Karikatür''

2. Uluslararası Karikatür Festivali. Ankara.

 

8.ULUSAL KONGRELERDE SÖZLÜ BİLDİRİ SUNMAK

2011

Müze Eğitimi ve Dostluk Treni Projesi: Müze Eğitimi Modülü. 9. İyi Örnekler Konferansı, İstanbul.

2010

Yaratıcılık Eğitimi Bağlamında Çocuk Müzeleri. Çocuk Müzelerinin Nitelik ve İşlevleri. Ankara.

2010

İlköğretimde Sanatlar Eğitimine Yaklaşımlar 2. Ankara Müzik Öğretmenleri Semineri. Ankara

2009

Öğretmen Yetiştirmede Alan Öğretiminin Yeri ve Önemi. Eğitimde Yansımalar IX. Ankara

2008

Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. Geçmişten Geleceğe Türkiye'de Müzecilik Sempozyumu, 13-15 Ekim 2008, VEKAM.

2008

Ailede Çocuk Yetiştirmede Sanat Eğitiminin Rolü. VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi - Türkiye'de Çocuk Yetiştirme.

2006

Okvuran, A., Tavşancıl, E., “Çocuk Tiyatroları İçerik Analizi-Ankara İli Örneği- “II. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Ankara.

2006

Acer. D. “Türk Resminde Cinsellik”. VI.Ulusal Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi. 24-26 Kasım. CETAD. İstanbul.

2005

Acer, D. “Çocuk Resimlerinin Gelişimsel Yönden İncelenmesi”. Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu. Morpa Yay.s: 10-17.  Ankara

2005

”Çocuk Resimlerinde Popüler Kültürün İzleri”. IV Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. Popüler Kültür ve Çocuk. Ankara.

2005

 “İlköğretim Türkçe Dersi (1-5.Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu’nun “Estetik Eğitim” Açısından İncelenmesi” Eğitimde Yansımalar. VII.Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Tekışık Eğitim Araştırma Vakfı ve Erciyes Üniversitesi.

2005

“Sınıf Öğretmeninin Sanat ve Estetik Konusundaki Yeterlilikleri” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Denizli

2005

“Öğretmen Eğitiminde Sanat Eğitiminin Rolü”. Çeşitli Yönleri İle Öğretmen Eğitimi. Gazi  Osman Paşa   Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Tokat

2005

“Türk Eğitim Sisteminin Geleceği. Türkeye’de ve Almanya’da Eğitim Reformu” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Konrad Adenauer Stiftung. Ankara.

2005

“Tiyatro ve Eğitimbiliminde Plastik Sanatların Rolü”. Estetik Eğitimde Sanat Biliminin Rolü. Çağdaş Estetik Eğitimi Seminerler Dizisi I. Alman Kültür Merkezi/Sanat Eğitimcileri Derneği. Ankara

2005

“Çocuk Resimlerinin Gelişimsel Yönden İncelenmesi”.Erken Çocukluk Eğitiminde

Sanat Sempozyumu Morpa Yay. s: 10-17. Ankara.

2004

“Cumhuriyet Dönemi Türk Resminde Kadının Konumu”. AnkaraÜniversitesi Kastamonu  Meslek Yüksek Okulu. Kastamonu.

2004

''Türk Resminde Çocuğun Konumu''. IV Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. Cumhuriyetin 80. Yılında Disiplinler Arası Bakışla Türkiye'de Çocuk, ÇOKAUM Yayınları 11. Ankara.

2002

“Cumhuriyet Döneminde İlköğretimde Plastik Sanatlar Eğitimi” V. Türk Kültür Kongresi. Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünü Dünü, Bugünü, Geleceği. Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Yayınları, Ankara.

2002

“Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programları ve Sanat Eğitimi”, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi. Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs

2002

“Yaratıcı Drama Liderinin Yetiştirilmesinde Çağdaş Sanatların Rolü”,

Drama Liderleri Buluşması Semineri, 17-23. Ankara.

2002

“Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programları ve Günümüz Sanatı” Sanat Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 43-50, Ankara.

2000

“Çocuk Kitaplarının Sanat Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi”, I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu. 399-403, Ankara.

1999

Okvuran, A. “Bir Eğitim Ortamı Olarak Müzeler”,Türkiye I. Drama Liderleri Buluşması. Fersa Matbaacılık. 82-86 (Anadolu Sanat Dergisinde makale olarak yayımlandı.)

1998

“Türkiye’de Resim-İş Eğitiminin 75. Yılı”, II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Cumhuriyet ve Çocuk, Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara, s. 276-289.

1997

“İlköğretimde Değişen Yapı ve Sanat Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana. (Öğretmen Dünyasında makale olarak yayınlandı.)

1997

“1980 Sonrası Sanat Eğitimi Üzerine Yapılan Kuramsal Çalışmalar” 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir.(Anadolu Sanat Dergisinde makale olarak yayımlandı.)

1997

“Sanat Eğitiminde Yaratıcı Dramanın Yeri”, İlköğretim Okullarında Sanat Eğitimi ve Sorunları. XV. Öğretim Toplantısı, 79-101. Kayseri.

1996

“Okulöncesi Eğitimde Sanat Eğitimi. Bir Eğitim Ortamı Olarak Oyuncak Müzesi”,III. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bursa

1996

“Çıplak Resimlerin Mitolojik Öyküleri”, II. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul. (Anadolu Sanat Dergisinde makale olarak yayımlandı).

1995

"Okulöncesi Eğitim Programlarında Resim Dersinin Yeri”, 10. YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ankara. (Anadolu Sanat Dergisinde makale olarak yayımlandı).

1994

“Çocuk Kitaplarındaki Resimlerin Çocuğun Yaratıcılığına Etkisi" YA-PA Çocuk Kitapları Semineri, Ankara (Yaşadıkça Eğitim Dergisinde makale olarak yayımlandı).

1994

"Üniversite Programlarında Seçimlik Güzel Sanatlar Dersinin Yeri". I. Eğitim Bilimleri Kongresi, Çukurova Üniversitesi Adana, 1118-1127

1990

"Ortaöğretimde Sanat Eğitimi Sorunları”, Ortaöğretim Kurumlarında Resim-İş Öğretimi ve Sorunları Türk Eğitim Derneği, VIII. Öğretim Toplantısı, Şafak Matbaası,  117-123, Ankara.

1990

"Çocuklar İçin Hazırlanan Boyama Kitapları ve Çocuğun Yaratıcılığına Etkisi" Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, II-2, Ankara Milli Eğitim Basımevi,101-115, Ankara

1985

“Ortaokullarda Plastik Sanatlar Eğitimi”. 5. İstanbul Sanat Bayramı Sanat ve Gençlik Sempozyumu. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, 54-67, İstanbul.

 

9.ULUSAL KONGRELERDE/ SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ KONUŞMACI OLMAK

2008

Anadolu Medeniyetleri Müzesi “Müze Eğitimi”, Ankara.

2008

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeline “Müze Eğitimi” semineri, Ankara.

2008

“Fikir Üretme ve Yaratıcılık” Çevre Bakanlığı. ANKÜSEM, Ankara.

2008

" Yaratıcı Düşüncenin Gelişi ve Çocukların Ufkunu Açmak” Hapy Kids. İstanbul

2008

“MEB Programlarında Müze Eğitimi” Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Ankara

2006

”Başlangıçtan Günümüze Eğitim” Türkiye Emekli Subaylar Derneği. Ankara

2006

"Öğrencilerin Sanatsal Düşüncelerini Geliştirme Yöntemleri” Yenimahalle Kaymakamlığı, Ankara

2005

“Türk Eğitim Sisteminin Geleceği. Türkeye’de ve Almanya’da Eğitim Reformu”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Konrad Adenauer Stiftung. Ankara.

2005

“Öğretmen Eğitiminde Sanat Eğitiminin Rolü”. Çeşitli Yönleri İle Öğretmen Eğitimi Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Tokat

2004

“Cumhuriyet Dönemi Türk Resminde Kadının Konumu”. Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu. Kastamonu.

 

10. HAKEMLİK YAPMAK / DANIŞMA KURULU ÜYESİ OLMAK

1. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi         

2. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

3. Milli Eğitim Dergisi

4. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

5. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (Editör yardımcısı)

6. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi

7. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

8. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

9. Yaratıcı Drama Dergisi

10.Eğitim ve Bilim Dergisi

11. Çağdaş Eğitim Dergisi (Hakem Kurulu Üyesi) vb. dergiler

 

11. LİSANS / YÜKSEK LİSANS / DOKTORA 

1.       Sanat ve Eğitim

2.       Sanat Akımları ve Kuramları       

3.       Okulöncesinde Araç Yapımı I-II                

4.       Yaratıcılık ve Sanat Sorunları

5.       Müzelerde Yaratıcılık Eğitimi     

6.       Dramada Materyal Geliştirme  

7.       1950 Sonrası Sanat Akımları       

8.       Sanat Eğitimi ve Müzeler            

9.       Sanat Eğitimi Sorunları 

10.   Yaratıcılık ve Sorunları  

11.   Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri 

12.   Çağdaş Sanat Akımları

13.   Müzelerde Sanat Eğitimi

14.   Drama ve Sanatlar Eğitimi

15.   Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratılık

16.   Resim-iş Öğretimi /Görsel Sanatlar Öğretimi

17.   Öğretmen Yeterlikleri                             

18.   Yaratıcı Drama Eğitimi

19.   Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme

 

12. DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZİLERİ

 

Yüksel, Reyhan (2003)

Drama Destekli Öğretim Modeli'nin Plastik Sanatlar Temel Tasarım Edinimlerinin Aktarımına Etkisi

Keser, Nimet (2004)

Tek Parti Döneminde Türk Resim Sanatının İdeolojik Üretimi (AÜ EBE)*

Tekiner, Aylin (2004)

"1980 Sonrası Atatürk İmgesinin Yeniden Üretiminde Anıt Heykellerin Rolü” (AÜ EBE)

Özmen, S. Selin(2005)

Sanat Eğitimi Bağlamında Müze Eğitimi Ve Uygulamaların Değerlendirilmesi (Askeri Müze Örneği)

Cihaner, Sezer (2005)

Devlet Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakültelerinde Sanatçı Adayı Yetiştirme Sorunsalı

Özer, Ayhan (2011)

1980 sonrası Türk Resim Sanatında Yeni Oluşumlar ve Sanat Eğitiminde Yansımalar

Demirova, Güler (2010)

Piyano Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Dikkat Toplama Yetisine Etkisi

Baltacıoğlu, Yeşim (2011)

Üç Boyutlu Makyaj Uzmanı Alan Yeterliklerinin Geliştirilmesi

Aksoy, Nermin (2010)

Postmodern Sanat Eğitimi Kapsamında İlköğretim Görsel Sanatlar Eğitimi Programının Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi

Sevcan Acar (2010)

Oyuncu ve Yönetmen Yetiştiren Tiyatro Bölümlerinde Sahne Tasarımı Eğitimine Çağdaş Bir Yaklaşım.

Öztürk, Ferda (2010)

Türkiye'deki Arkeoloji Müzelerinde Müzikle İlgili Nesnelerin Kültür, Sanat Müzik Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

Aykaç, Murtaza (2011)

Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatı Metinleriyle Kurgulanan Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Anlatma Becerilerine Etkisi

 

 

* Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

DANIŞMANLIĞINDA DEVAM EDEN DOKTORA TEZİLERİ

 

Kıvrak, Arif

Televizyon dizilerinde Türk Polis İmajının Analizi

Tuna, Serdar

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İlköğretimin İlk Beş Sınıfında Görsel Sanatlar Dersi Programının İçerik Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Altunöz, Güler

Resim-İş Öğretmenliği Alan Yeterliliklerinin Belirlenmesi

İnanç, Özgür Adam

Uzmanlık Alanı Olarak Modern Dans Sanatında Koreografi Eğitimi Programlarının İncelenmesi ve Bir Program Önerisi

Kaynar Tanır, Ayben

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Özgün Baskı Resim Derslerinin Eylem Araştırması Kapsamında Değerlendirilmesi

Çıldır, Zekiye

Türkiye’deki Çocuk Eğitim Evlerinde Sanat Eğitimi Çalışmalarında Müze Eğitiminin Kullanımına İlişkin Durum Saptaması (Müze Eğitimi Model Önerisi)

Boduroğlu, Cihan Şule

 

Şener Ertem, Müge

Bilim Merkezi Eğitim Materyallerinin İncelenmesi ve Örnek Bir Eğitim Materyali Paketi Geliştirilmesi

Sungurtekin, Şehnaz

Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Müzik Eğitimi Derslerinin Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterliliklerinden Sanat ve Estetik Boyutu Açısından Değerlendirilmesi

Giritli, Fatma

Müzedeki Halkbilim Nesnelerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi (KKTC Örneği)

Ekinci, Berivan

Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Programında  Yer Alan Kurumsal Dersler Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Dilek Özçelik

 

 

13. DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZİLERİ

 

Koç, F. (1998)

Eğitimde Yaratıcı Dramanın Öğrenmeye Etkisi. (AÜ SBE)**

Girgin, T. (1998)

Ankara İlinde Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. (AÜ SBE)

Doğan, G. (2001)

Türkiye’de Resim-İş Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Kavramsal Sanata Yaklaşımın Saptanması. (AÜ SBE)

Akoğuz, M. (2001)

İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi. (AÜ EBE)*

Canduran, Ç. (2002)

Okulöncesi Kurumlarda Kil Çalışmaları. (AÜ EBE)

Keskin, G. (2002)

10. Sınıf Psikoloji Dersi Programının İşlenmesinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanımı. (AÜ EBE)

Kaya, Mikail (2002)

Polisin İnsan Hakları Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. AÜ.EBE

Aytaç, Bülent

Gezi, Göç Ve Sürgün Yaşamış Ressamların Yaratıcı Süreçlerinde Görülen Değişiklikler (Modernizm Örneği) (AÜ EBE)

Sezer, Deniz

Rabindranathph Tagore’un Yaşamı ve Eserlerinin Kadının Gelişmesinde ve Özgürleşmesinde Sanatın Rolü Açısından İncelenmesi. (AÜ EBE)

Baltacı, E.

Reklam Sektöründe Yardımcı Grafikler ve Bilgisayar Kullanımı. (AÜ EBE)

Sobacı, B.

Yaratıcı Drama Tezsiz Yüksek Lisans Programının Alana Yönelik

Beklenti ve Güdülenme Düzeyi Üzerine Etkisi. (Mezunlar üzerine bir alan araştırması) (AÜ EBE)

Aksoy. D.F.

1990-2004 Arası Ankara Devlet Tiyatrolarında Oynanan Çocuk

Oyunlarında Bir Özdeşim Öğesi Olara Kahramanların İncelenmesi (AÜ EBE)

Özkan, H (2006)

Farklı Sosyo- Ekonomik Düzeydeki Çocukların Resimsel Gelişimlerinin Değerlendirilmesi (Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği) (AÜ EBE)

BAYKAN, Zeynep Özlem (2007)

2005 ve 2006 İlköğretim Programlarının Müze Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi.

HEPDİNÇ, Deniz (2012)

İtalya – Floransa’daki Müzelerdeki Eğitim Etkinlikleri ile Ankara’daki Müzelerdeki Eğitim Etkinliklerinin Karşılaştırılması ve Ankara için bir Müze Eğitimi Modeli Oluşturulması.

BİLGİLİ, Aytül

Sınıf Öğretmenliğinin Gerektirdiği Temel Müzik Bilgi Ve Becerilerinin Kazanılma Düzeyleri (Mustafa Kemal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Örneği)

DEMİROVA, Güler

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Koro Anasanat Dalına Alınan Öğrencilerin Hazır bulunuşluk Düzeylerinin Saptanması

ÖZKAYA, Hüma

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Çocukların Resimsel Gelişmelerinin Değerlendirilmesi (Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği)

BAYKAN, Zeynep Özlem

2005 ve 2006 İlköğretim Programlarının "Müze Eğitimi" Açısından Değerlendirilmesi.

ÖZDEMİR, Nurten

İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Kazanımlar Boyutuna İlişkin Değerlendirilmesi.

AŞILIOĞLU, Emre

Grafik Sanatçılarının Çocuk Kitaplarının Grafik Tasarımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

KESKİN, Gürsel

10. Sınıf Psikoloji Dersi Programının Yürütülmesinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması.

BALTACI, Abdullah Ertaç

Reklam Sektöründe Yardımcı Grafiker Ve Bilgisayar Kullanım Düzeyi.

AKOĞUZ, İbrahim Mete

İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi.

CANDURAN, Çiğdem

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kil Çalışmaları (Ankara İli Örneği)

 

DOĞARAY, Gülizar

Türkiye'de Resim-İş Öğretmeni Yetiştiren Kurumlara, Kavramsal Sanata Yaklaşımın Saptanması

KARADAĞ, Fadime Nesrin

Hizmet İçi Eğitimlerinde Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanılan Yetişkinlerin Yaratıcı Drama  Hakkındaki Görüşleri

* Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

** Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü

 

DANIŞMANLIĞINDA DEVAM EDEN YÜKSEK LİSANS TEZİLERİ

 

Gültekin, İsmet İzgi

Okulöncesi Döneminde Uygulanan Farklı Eğitim Yaklaşımlarında Müzik Eğitiminin İncelenmesi

Kantemir, Ebru

Devlet Konservatuvarlarında Kurumsal Sanat Eğitimi Derslerinin Değerlendirilmesi

Poyraz Tunç, Fadime

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Okutulan “Sanat Eserlerini İnceleme” Dersinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Mehmet karaman

 

 

14. JÜRİ ÜYESİ OLARAK BULUNDUĞU BAZI DOKTORA TEZLERİ

 

Candan Dizdar (1999).

Okulöncesi Sanat Eğitiminde Bir Malzeme Olarak Kilin Yeri. (AÜ SBE)

Safi Avcı. (2000).

3-12 Yaş Arası Çocukların Sanat Eğitimi Üzerine Görüş ve Öneriler. (AÜ SBE)

Yıldız Kurtuluş . (2000).

Türkiye’de Sanat Eğitimi Tarihi. (AÜ SBE)

H. E. Giderer,(2001).

Resmin Sunu Sorunsalı. (AÜ SBE)

Çokokumuş, B. (2002).

Bileşenlerin Diyalektiği Açısından Görsel Algı ve Yaratıcılık.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tuna, Serdar. (2002).

Sanat Eğitimi Bölümlerinde Tasarım İlke ve Elemanlarının Bilgisayar Yardımı ile Uygulanması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kılıç, A. (2003).

İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Resimleme ve İçerik İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Apaydın, Ş. (2003).

Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programlarında Yer Alan Yaratıcılıkla İlgili Derslere İlişkin Görüşler. (AÜ SBE)

Akbulut, H. (2003).

1960-1975 Arası Türk Melodram Sinemasında Kadının Sunumu. (AÜ EBE)

Şendur, G. (2003).

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Gazeteci Kimlikleri. (AÜ EBE)

Kavalcı, F. (2004).

Alüminyum Seramik Formlarında Kadın İmgesi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Önalan Akfırat,F.(2004).

"Yaratıcı Dramanın İşitme Engellilerin Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi”

(AÜ SBE)

Karaküçük, S. A: (2004)

Altı Türk Romanında Mekansal Öğe ve Mekansal Davranışın İncelemesi. (AÜ EBE)

 

15. JÜRİ ÜYESİ OLARAK BULUNDUĞU BAZI YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

Kuruoğlu, N. (1997).

Kaynaştırılmış Sanat Eğitimi Yönteminin İlköğretimde Uygulanması ve

Sonuçları. (AÜ SBE)

Yüksel, Reyhan (1998).

Güzel Sanatlar Fakültelerinde Verilen Temel Sanat Eğitimi Dersinin

Bugünkü Durumu ve Sorunları. (AÜ SBE).

Akoğuz, Mete (1998).

Türkiye’de Fotoğraf Dernekleri ve Sanat Eğitimi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Mutafoğlu, Hale (1998).

MEB. Bağlı İlköğretim Okullarının Resim-İş Dersi Programlarında Yer Alan Üç Boyutlu Biçimlendirme Çalışmalarının Önemi ve Eğitsel Değeri.(AÜ SBE)

Karagöz, B. (1998).

Sanat Teknoloji İlişkisi. (AÜ SBE)

Kurtuluş, Y. (1998).

Sanat Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme. (AÜ SBE)

Kaf, Özlem. (1999).

Hayat Bilgisi Dersinde Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akbulut, H. (1999).

Televizyon Reklamlarında İnandırıcılığı Sağlayan Öğeler. (AÜ SBE)

Altınöz, G. (1999).

5-6 Yaş Okulöncesi Televizyon Eğitim Programlarında Görsel Öğrenmede Hareketin Etkeni. (AÜ SBE)

Benuğur, P. (1999).

Arkeoloji Müzelerinin Çocuklara Yönelik Faaliyetleri. (AÜ SBE)

Çelebi, E. (2000).

Çocukta Yaratıcılık Eğitimi. H.Ü. Tıp ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Vardal, Hüseyin(2001)

İnternet Teknolojilerinin Dünya ve Türk Müzeciliğindeki Yeri ve Müze Web Sitelerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Doç.Dr.MügeArtar)

Yazıcıoğlu, F. (2002).

Sinema Kültürünün Türk Kadınının Eğitimsel ve Toplumsal Yaşamına

Etkileri. (AÜ SBE)

Koçer, Buket(2002)

Türkiye’de Doğa Tarihi Müzeleri, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof.Dr.Berna Alpagurt)

Çıldır, Zekiye

Öğretmenlerle Müzede Yetişkin Eğitimi-Feza Gürsey Bilim Merkezi Örneği, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof.Dr.Berna Alpagut)

Emeksizoğlu, Teoman Onur

Polis Müzeleri ve Polis Müzelerinde Müze Eğitimi, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Doç.Dr.Müge Artar)

Zilcioğlu, Şule Yılmaz

Almanya’da Çocuk Müzeleri ve Müze Eğitimi Almanya Örneği, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).

Karadeniz, Ceren (2009).

Dünyada Çocuk Müzeleri, Bilim, Teknoloji ve Keşif Merkezlerinin İncelenmesi ve Türkiye için Bir Çocuk Müzesi Modeli Oluşturulması, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).

Baloş, Pınar (2011)

Türkiye’deki Eğitim ve Okul Müzeleri, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur). 

Salbacak, Zerrin (2011)

Müze Eğitimi Alanında Yapılmış olan Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projeleri, Yüksek Lisans Tezleri ve Doktora Tezlerine Genel Bakış, Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Prof. Dr. Gelengül Haktanır). 

 

16. DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN BİTİRME PROJELERİ

 

 Uyar, Serdar (2011)

Tiyatro Müzeleri ve Müze Eğitimi, Bitirme Projesi

Uzunyol, Funda (2011)

İletişim Müzeleri, Bitirme Projesi

Yetimoğlu, Pınar (2011)

Eğitim Müzeleri. Bitirme Projesi

Kurt, Serap (2012)

Ankara Müzelerinde Yapılan Eğitim Faaliyetleri, Bitirme Projesi

Karagül, Güçlü, Çiğdem (2013)

Türkiye Müzelerinin Web Sayfalarında Eğitim Faaliyetlerinin İncelenmesi, Bitirme Projesi

Zor, Nihal, Gül (2013)

Houston Müzelerinde Müze Eğitimi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Bitirme Projesi

Erdoğan, Nihat (2013)

Mardin Arkeopark ve Mardin Müzesi Eğitim çalışmaları. Bitirme Projesi

Aydeniz, Muammer (2013)

İngiltere Meclis Müzesinde Eğitim Faaliyetlerinin İncelenmesi ve I.TBMM Binasında Müze Eğitim Birimi Önerisi, Bitirme Projesi

Sezginer, Yeliz

Yaratıcı Drama ve Bir Şiir İlişkisi

Özdemir, Eylem

İlköğretimde Yaratıcı Drama Yöntemi İle Beden Eğitimi Dersinin Öğretimi

Kocamaz, Gülçin

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Matematik Dersinde Problem Çözme

Çalışan, Mustafa Deha

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Yaratıcı Drama Yöntemi İle Empati Becerisi Kazandırabilme

Tezbaşaran, Umut Özgün

Dramaturgi Terimlerinin Yaratıcı Drama Teknikleriyle Öğretilmesi

Bozdoğan, Zülal

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinde Yaratıcı Dramanın Yeri

Kıran, Havva Emel

Ekip Çalışması Eğitiminde Yöntem Olarak Yaratıcı

Dağ, Hülya

Yaratıcı Drama Yöntemi İle Mitolojik Bir Öyküden Yola Çıkarak Oyun Metni Oluşturma Ve Gösteri Hazırlama

Işık, Pınar Rahşan

Yaratıcı Drama Yoluyla Atılganlık Eğitimi

Çakırkaya Beşir, Özgül

Yaratıcı Dramanın İki Boyutu

Erem, Erdem

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Programında Yer Alan İlköğretimde Drama Dersinin Değerlendirilmesi

Alkan, Tufan

Çevre Eğitiminde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Kullanımı

Aşık, Kadriye Ayla

Yaratıcı Drama Yönteminin Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Etkinliklerinde  (Meslek Seçiminde Ve Kendini Tanıma Sürecinde) Kullanılması

Şahin, Ayşe Nur

Yaratıcı Drama Yöntemi İle Kavram Eğitimi

Ürün, Aylin

Kişilerarası Sorun Çözme Becerilerinin Yaratıcı Drama Yöntemi İle Öğretimi

Öksüz, Emel

İlköğretim Birinci Kademe 3. Sunıflarda Uygulanabilecek Bir Yaratıcı Drama Dersi Projesi

Karagöz, Saliha

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Yaratıcı Yazma Etkinlikleri

Çınar, Füsun

Üniversite Öğrencileri İle Yapılacak Olan Temel Drama Ve İleri Drama Çalışmalarına Program Önerisi

Sopacı, Burcu

Yaratıcı Drama Yoluyla Sokak Çocukları Kavramından Yola Çıkarak Toplumsal Duyarlık Geliştirme

Büyük, Gülşen

Anadolu Medeniyetlerinden Frigya Uygarlığının Drama Yöntemiyle Öğretimi

Çelebi, Gülbin

Sokakta Yaşamış Çocuklarla Bir Drama Projesi

Bakır, Fevzi

Yaratıcı Dramanın, Meslek Rehberliğinde Bir Grup Etkinliği Olarak Kullanılması

Çağlayanırmak, Füsun

Okul Öncesi Dönemde Yaratıcı Drama Yöntemiyle Sanat Eğitimi

 

17. JÜRİ ÜYESİ OLARAK BULUNDUĞU BAZI BİTİRME PROJELERİ

 

Karademir, Çağla (2000)

Müze Eğitimi ve Müze Ziyaretçilerinin Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Ziyaretçi Profili Aracılığıyla İncelenmesi, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Hayat Erkanal).

Aktaş, Zübeyde (2001)

Ankara Etnografya Müzesi’nin Ziyaretçi Gözüyle Değerlendirilmesi, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur). 

Koçak, Nil (2001)

MEB 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesinin Eğitim Potansiyeli, Bitirme Projesi, (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).

Saray, Zeynep (2001)

MEB Atatürk Eğitim Müzesinin Eğitim Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur). 

Gökmen, Orhan Cihan (2002)

İlköğretim 1. Kademede Müzelerin Öğretim Ortamı Olarak Kullanılması, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).  

Denker, Saraç Çağla (2002)

Ankara’da Bir Müze Eğitimi Uygulaması, Zihinsel Engelli Çocukların Müze Deneyimi, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).

Demirtaş, Nuray (2003)

Dünyada ve Türkiye’de Gezici Müze Uygulamaları ve Cumhuriyet Treni, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).

Çanakçi, Belma (2003)

Cumhuriyet Müzesi’nin Halkla İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur). 

Çırak, Hanife (2003)

Türkiye’de İnanç Turizmi, Bitirme Projesi (Danışman: Halil Nalçaoğlu).

Uçkan, Nursel

Ankara Etnografya Müzesi, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).

Kulaçoğlu, Belma (2004)

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Anket Çalışması, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).

Uçar, Ayşe, Tuba (2004)

Ankara’daki Eğitim Müzelerinin Eğitim Potansiyeli Açısından İncelenmesi, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).

Koçerdin, Emsal (2004)

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencileri ile Bir Kültür Tarihi Eğitim Projesi, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).  

Erdoğan, Tülay (2005)

Türkiye’deki Arkeoloji Müzelerinde Yapılan Eğitsel Faaliyetler, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Hayat Erkanal).  

Emci, Mahmut Cem (2005)

Müze Eğitiminin Ankara Hava Müze Komutanlığı Koleksiyonları Bağlamında Değerlendirilmesi, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).

Çiftçi, Nihan (2005)

Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesinin Eğitim Potansiyeli Açısından İncelenmesi, Bitirme Projesi (Danışman: Prof.Dr. Bekir Onur).

Altinbiyik, Gönül (2006)

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Müze Eğitimi, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).

Gündüz, Uğur (2009)

Sanat Müzelerinde Müze Eğitiminin Önemi ve Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Örneği, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Berna Alpagut).

Arslan, Münevver (2009)

El Yapımı Düşler: Müzede Yaratıcılık Eğitimi, Bitirme Projesi (Danışman: Doç. Dr. Müge Artar). 

Arslan, Gül

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi için Eğitim Paketinin Tasarlanması, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Gelengül Haktanır).

Aras, Serhan (2011)

Türkiye’de ve Dünyada Deniz Müzeleri, Bitirme Projesi (Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur).

Göğüş, Ceren (2013)

1970’li Yıllar Sanal Müzesi ve Bu Müzede 12-14 Yaş Ergenlere Uygulanabilecek Eğitim Modeli Taslağı, Bitirme Projesi (Danışman: Doç. Dr. Müge Artar).

Polat, Mediha (2013)

Müzede Tasarım Eğitimi. Bitirme Projesi (Danışman: Doç. Dr. Müge Artar).

 

16. DÜZENLEYİCİ LİSTESİNDE YER ALMA

 

1994

V. Uluslar arası Yaratıcı Drama Semineri. ”Drama ve Öğretim Bilgisi” Alman Kültür Merkezi ve Drama Derneği. Ankara

01-03/03/2005

“Öğretmen Yetiştirmede Kalite Sorunları Çalıştayı”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

04-06/10/2006

II. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

2006

San,İ., İlhan,A.Ç. Sanat Eğitiminde Sanat Biliminin Rolü. Natürel Yayınevi. Ankara.

 

17. DÜZENLEYİCİ OLMA VE BİLDİRİ KİTABININ EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPMA

 

2012

The World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2012), May 1-3 2012, Antalya, Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Edited by Ayşe Çakır İlhan, Volume 51.

2004

Bıkmaz, F.B. Köy Enstitüleri ve Öğretmen Yetiştirme, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları Yayın No: 195. Ankara

2003

 Avrupa Birliği ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları Yayın No: 192. Ankara

2002

 78. Yılında Öğretim Birliği ve Yurt Dışında Eğitim Gören Türk Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları Yayın No: 190, Ankara Üniversitesi Basımevi, VI+134 s. Ankara

2001

77. Yılda Öğretim Birliğinin Neresindeyiz? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları Yayın No: 187, Ankara Üniversitesi Basımevi, VI+160 s. Ankara

 

18. DİĞER HİZMETLER

 

2013 - …

Ankara Üniversitesi ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalan işbirliği protokolü kapsamında yapılacak çalışmaların Üniversite Koordinatörü

2011 - 2012

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi

2010 - ….

ANKÜDEM Danışma Kurulu Üyesi

2010 - 2012

Bologna Eşgüdümü (BEK) Komisyon Üyesi

2010 - 2012

Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

2009 - 2012

Ankara Üniversitesi Vakfı Okulları Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı

2009 - 2012

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

2009 -2012

Akademik Yapılanma ve Daimi Kurul Üyesi

2009 - 2012

Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) Üyesi

2008 - 2012

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi

2008 - 2011

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyon Üyesi

2008 - 2012

Ankara Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Bilim Kurulu Üyesi

2007-2010

Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi Komisyon Üyesi

2006-2008

“Eğitim Fakülteleri Çağdaş Eğitim Ortamının Oluşturulması” YÖK Danışmanlığı. Ankara

2006 - 2012

Ankara Üniversitesi Akademik Değerlendirme, Kalite Geliştirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Komisyon Üyesi

2005

A.Ü. EBF Çift Ana Dal/Yan Dal Komisyonu

2004

A.Ü. EBF Çocuklar İçin Müze Topluluğu Başkanı

2004

A.Ü. EBF Fakülte Kurulu Üyesi

2003

A.Ü. EBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

2002

A.Ü. EBF Sigara İle Mücadele Komisyonu Başkanı

2000-2003

A.Ü. EBF Burs Komisyonu Başkanı

2000-2005

A.Ü. EBF Kütüphane Komisyonu Başkanı ve Anaokulu Komisyonu Üyesi

2000….

A.Ü. EBF Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Üyesi

2000-2004

A.Ü. EBF Mekan Komisyonu Üyesi

2000-2012

A.Ü. EBF Çocuk Kütüphanesi Komisyonu Üyesi

1998-2000

A.Ü. EBF Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Başkanı

1996-1997

A.Ü. EBF Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi

1995-1998

A.Ü. EBF Anaokulu Komisyonu Üyesi

 

19. DİĞER ETKİNLİKLER (AÇIK OTURUM, SEMPOZYUM VB. ETKİNLİKLERLE İLGİLİ BİLGİLER)

25-28/10/2012

3rd World Conferance on Learning, Teaching & Educational Leadership, Brussel, Belgium.

01-05/02/2012

4th Word Confererence On Education Sciences, University of Barcelona, Barcelona, Spain (Bilim Kurulu Üyesi).

27-29/04/2011

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu. Dün, bugün, gelecek.

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi-

Bilim Kurulu Üyesi/ Oturum Başkanı

18-20/04/2011

Eğitimde Yaratıcı Drama. İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi- Bilim Kurulu Üyesi

03-07/12/2010

3. Word Conference On Educational Sciences. Yakın Doğu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Bilim Kurulu Üyesi Oturum Başkanı

29-30/10/2010

Word Conference. Yakın Doğu Üniversitesi ve The American Üniversity

Düzenleme Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı

13-14/05/2010

Türkçe Öğretirimi / Eğitim Bilimleri Fakültesi - Oturum Başkanı

04-05/06/2007

"Proje ve Performans Ödevleri" MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü

07-08/04/2007

"Müze, Tarihi Mekânlar ve Çevrenin Eğitimdeki Yeri" TED Eğitim Derneği

 

PROJE VE BENZERİ ÇALIŞMALAR

 

Projenin Adı

Destekleyen Kuruluş(lar)

Projedeki

Görevi

Başlangıç

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Çocuk Dostu Ankara

Ankara Valiliği,

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü

Danışman

2013

Devam Ediyor

Çocuk Müze Eğitimi ve Dostluk Treni

TBC/NA/KTB. TCDD

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SHÇEK, UNICEF

Proje Yürütücüsü

2009

2011

Arkeoloji Müzelerinde Müzik Eğitimi

BAP

Proje yürütücüsü

2010

2011

Eğitim Fakültelerindeki Sınıf Öğretmenliği Programlarında Yer Alan Görsel Sanatlar Öğretimi Dersinin Postmodern Sanat Eğitimi Anlayışı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

BAP

Proje yürütücüsü

Aralık 2010

Nisan 2011

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sanata bakışlarının Saptanması ve Kişisel Gelişimlerine Katkı Sağlamada Sanatın Rolü

BAP

Proje Yürütücüsü

2009-2011

 

Çağdaş Dünya Sanatı Dersi Öğretim Programı MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğü

AVRUPA BİRLİĞİ

Danışman

2007

2009

Bilim ve Yaratıcı Drama Eşliğinde Doğa Tarihinden Doğa Müzesine Yolculuk

TÜBİTAK

Danışman

2007

2008

 

20. KATILDIĞI BAZI BİLİMSEL TOPLANTILAR, KONFERANSLAR, SEMİNERLER, ATÖLYE ÇALIŞMALARI

 

2013

KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nün ilköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğüne bağlı öğretmenlere yönelik olarak düzenlediği “Drama Formatörlüğü Kursu”na eğitim görevlisi olarak, 4-8 Mart.

2013

KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı’nın “Müzecilikte Çağdaş Yaklaşımlar” adlı seminere konuşmacı olarak katılım, 12 Nisan.

2013

(AYOS) Sınavı, Bakü, Azerbaycan.

2013

2nd World Conference on Design, Arts and Education (DAE-2013), University of Architecture and Urbanism “lon Mincu”, Faculty of Architectural, Bucharest, Romania.

2013

Müzecilikte Çağdaş Yaklaşımlar, KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı (Konuşmacı).

2013

Drama Formatörlüğü Kursu, KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü (Eğitim Görevlisi)

2013

5th World Conference on Educational Sciences,(Bilim Kurulu Üyesi) Roma, Italy.

2012

Drama Formatörlüğü Kursu, KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü.

2012

3 rd World Conference on Learning, Teaching&Administration, Brussels, Belgium.

2012-2013

Lisansüstü öğrencilere danışmanlık dersi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi (Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi)

2012

İyi Örnekler Konferansı Sanat eğitim danışmanlığı, Sabancı Üniversitesi.

2011

Bir Yöntem Yaratıcı Drama Atölye Çalışması, TED Zonguldak Koleji Özel Okulları (Konuşmacı Atölye Yürütücüsü).

2011

Müze Eğitimi Yüksek Lisans Programı Türkiye'de Müze Bilim Çalıştayı

2010

Drama Yöntemi ile Eğitim, Kültür ve Sanat Konulu Ortak Akıl Çalışması, Mardin Valiliği ve Ankara Üniversitesi (Atölye yürütücüsü), Mardin.

2010

1.Türkiye Üstün Yetenekli Bireyler Strateji TÜBİTAK-Türkiye Sanayi Sevk İdare Enstitüsü TÜSSİDE

2010

Bir Yöntem Yaratıcı Drama TED Zonguldak Koleji Vakfı ÖzelOkulları

2010

Müzelerde Eğitim Konferansı. Mardin Kaymakamlığı

2010

Drama Yöntemi ile Eğitim Kültür ve Sanat Konulu Ortak Akıl Çalışması Mardin Valiliği ve Ankara Üniversitesi

2009

Müzelerde Yaratıcılık Eğitimi Konferansı Hapy Kids. Ankara

2009

Türkiye’de Müze Eğitimi Çalışmaları Konferansı. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

2008

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeline “Müze Eğitimi” semineri

Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Ankara.

2008

MAGİC LIFE ve Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) işbirliğinde Turizm Sektöründe çalışacak Personele Drama Eğitimi. Antalya

2008

“Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyetinde Eğitimin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi” Konulu Çalıştayda Düzenleme Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara

2008

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Atölyesi Gönüllü Etkinlik Sorumlularının Eğitimi Projesi. Proje Danışmanı ve Eğitimcisi

2008

MEB. Hizmet-içi Eğitim “Eğitimde Drama” Semineri, Ankara

2008

"MEB Programlarında Müze Eğitimi”

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara.

2008

“Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri” 80.Yıl Uluslararası Eğitim Forumu TED. Ankara

2008

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları Bilim Kurulu Üyesi, Ankara.

2007

“Eğitim Fakülteleri Çağdaş Eğitim Ortamının Oluşturulması” YÖK Danışmanlığı Ankara

2007

"Çağdaş Sanat Akımlarında Sanat Eğitiminin Yeri"

Çağdaş Drama Derneği (ÇDD), Ankara.

2008

“Öğretmenlik ve Estetik Duyarlılık”

Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Karadeniz Ereğli.

2007

“3.Ulusal Sanat Eğitimi” Sempozyumu.

“Sanat Eğitimi ve Şiddet” Bilim Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2007

Yaratıcı Drama Semineri TED Batman Koleji

2007

Topluma Hizmet Uygulamaları Komisyon Üyesi

2007

Eğitim ve Müze Semineri Düzenleme Kurulu Üyesi

Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Çağdaş Drama Derneği (ÇDD), Çocuk Müzeleri Kurma Derneği (ÇMKD), Ankara.

2007

“Proje ve Performans Ödevleri” MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü   

2007

“Müze, Tarihi Mekanlar ve Çevrenin Eğitimdeki Yeri” Türk Eğitim Derneği

2004

"Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesi ve Edwart De Bono" Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Lisesi Öğretmenlerine Konferansı

2004

"Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesi" Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı İlköğretim Okulu Veli ve Öğretmenlerine Konferans

2004

"Türk Resminde Kadının Konumu" Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu ve Kastamonu Kadın Platformu'nun birlikte düzenledikleri panelde konuşma

2004

19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencilerine verilen "Bir Eğitim Yöntemi Olarak Drama" konulu panelde konuşmacı

2004

"Öğrenmeyi Öğrenme Seminerinde İletişim Becerilerini Geliştirmede Sanattan Yararlanma” MEB Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2004

Türkiye 6. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri. Oluşum Drama Enstitüsü. Ankara

2004

"Sanat Eğitimi ve Öğretimi Semineri". Milli Eğitim Bakanlığı, Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER), Türk Eğitim Derneği) TED Ankara

2004

"Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu toplantının düzenleme kurulu başkanı

2004

Türkiye 6. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri. Oluşum Drama Enstitüsü. Ankara

2004

"Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu toplantının düzenleme kurulu başkanı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

2003

Öğretmenlik Programlarının Değerlendirilmesi Paneli "Sınıf Öğretmenleri  Paneli" Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

2002-2003

MEB Ankara İl Müdürlüğü'nün düzenlediği ''Resim-Müzik-Tiyatro Şenliklerinde danışmanlık

2003

İstanbul Toplumsal Araştırmalar Vakfı ve Çağdaş Drama Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği ''Yaratıcı Bireyin Yetişmesinde Sanat ve Yaratıcı Drama İlişkisi'' konulu öğretmenlere yönelik konferans

2003

MEB. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İstanbul'da İlköğretim Müfettişleri için düzenlediği ''Yaratıcı Dramanın Eğitimde Kullanımı'' konulu seminer

2003

MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün “İletişim ve Sosyal Etkileşim” konusunda düzenlediği seminerde “Yaratıcılık” başlıklı atölye çalışması

2002

MEB Hizmet-içi Eğitim Dairesi'nin Sinop'ta düzenlediği Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Eğitimde Drama Semineri

2002

“Gecekondulara Sanat Otobüsü Projesi” 5. Uluslararası Sanat Sempozyumu kapsamında

2002

Atılım Üniversitesi’nin düzenlediği 1. Ankara Gençlik Buluşması’nda “Plastik Sanatlar Atölyesi” çalışması

2002

T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Van Devlet Tiyatrosu’nun düzenlediği Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’nde “Yaratıcı Drama Nedir?, Eğitimde Dramatizasyondan Nasıl Yararlanabiliriz?” konulu konferans

2002

Keçiören Polikliniği ve Keçiören Hastanesi Halk Sağlığı Okulu’nun düzenlediği Keçiören halkına yönelik “Çocukta Yaratıcı Düşünme” konferansı

2002

Türkiye Kalkınma Bankası okul öncesi öğretmenlerine yönelik “Okulöncesinde Sanat Eğitimi” semineri. Ankara

2001

MEB İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Eğitimde Drama Semineri

2001

MEB Hizmet-içi Eğitim Dairesi Okulöncesi Öğretmenlere yönelik Rize'de düzenlediği "Eğitimde Drama Semineri"

2001

Türkiye Zekâ Vakfı ve MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından ortaklaşa düzenlenen “Eğitim Sürecinde Zekâ ve Yaratıcı Düşünme" Çalıştayında atölye yöneticiliği, Ankara

2001

Kara Kuvvetleri Eğitimcilerin Eğitimi Programı’nda “Eğitimde Drama” konulu atölye çalışması

2001

MEB İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği "Eğitimde Yaratıcı Drama" semineri. Ankara

2001

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ''Sokak Çocukları'' konulu eğitim çalışması

2000

11. Alaçatı Uluslararası Çocuk ve Gençlik Festivalinde ilköğretim öğrencilerine yönelik “Resim, Müzik, Drama” atölyesi

2000

Ankara’da Eğitim Sen ve Çağdaş Drama Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği sınıf öğretmenlerine yönelik “Drama-Maske” atölye çalışması

2000

Antalya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyelerine ve Antalya ilköğretim öğretmenlerine yönelik uygulamaları “Yaratıcılık” semineri

2000

İstanbul Eğitim-Sen 2 No’lu Şube ve Çağdaş Drama Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Yaratıcı Drama Kursu II” konuşmacı ve atölye yöneticisi

2000

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Okullarda Oyun ve Tiyatro çalıştıran öğretmenlere yönelik düzenlediği “Yaratıcı Drama” eğitimi

2000

MEB Hizmet içi Eğitim Dairesi’nin okulöncesi öğretmenlere yönelik Hatay'da düzenlediği “Drama, Resim, Müzik Etkinlikleri” kursu

1999

Kocaeli Bölge Tiyatrosu 6. Drama Semineri Panel ve Planlı Sanatlarda Drama Atölyesi, Kocaeli

1999

Ankara Sincan Kız Meslek Lisesi öğretmenlerine “Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi” semineri

1999

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi’nin MEB İlköğretim müfettişlerine yönelik Isparta'da düzenlediği “Aktif Öğrenme, Öğrenme Stratejileri ve Materyal Kullanımı” semineri

1999

İlköğretim öğretmenlerine yönelik “Drama” Semineri. Kocaeli.

1998

MEB Hizmet içi Eğitim Dairesi’nin Ankara'da düzenlediği Okulöncesi öğretmenlere yönelik “Drama, Müzik, Resim Etkinlikleri” kursu

1998

Exeter Üniversitesi öğretim üyesi John Sumers'ın atölyesi ve konferanslarına katılım

1998

1. Türkiye Çocuk Komisyonu'na katılımı Çeşme

1999

TED Ankara Koleji Resim-İş öğretmenlerine “Sanat ve Müze Eğitimi” semineri, Antalya

1998

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Malatya'da Yetiştirme Yurdu Müdürleri için düzenlediği “Yaratıcılık Eğitimi” kursu

1997

MEB Hizmet içi Eğitim Dairesi'nin Nevşehir’de düzenlediği "Okulöncesi Eğitim Programlama Uyum'' Kursunda Eğitim Görevlisi

1997

Büyük Kolej sınıf öğretmenlerine “Eğitimde Yaratıcı Drama” çalışması

1997

Bilim Koleji Öğretmenlerine "İlköğretimde Drama" semineri

1997

Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Yaratıcı Drama Semineri

1997

“Çevik Kuvvet Eğitimcilerin Eğitimi” seminerinde “Eğitsel Yaratıcı Drama” çalışması

1996

Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerine eğitsel drama çalışması

1996

İstanbul Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği öğretmenlerine yönelik “Drama Yöntemi ile Sanat Eğitimi” konulu hizmet içi eğitimi

1996

MEB. Hizmetiçi Eğitim Dairesinin Nevşehir’de Okulöncesi öğretmenlerine yönelik düzenlediği “Drama, Oyun, Resim, Müzik” konulu Hizmet İçi Eğitim Semineri

1996

Çağdaş Drama Derneği ve Tarih Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği Habitat II kapsamında “Dünya Kenti İstanbul” ve “Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme” sergilerinin İstanbul gecekondu bölgesinin çocuklarını Yaratıcı Drama Yönetimi ile gezdirilmesi ve atölye çalışmları

1995

Milli Prodüktivite Merkezi'nin düzenlediği Beğendik personeline “Yaratıcılık” konulu atölye çalışması

1994

“Eğitsel Etken Olarak Güzel Sanatlar Eğitiminin Geleceği” konulu Alman Kültür Merkezi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği Uluslararası bilimsel toplantıda resim sergisi

1994-1995  

Aykan Koleji İlköğretim ve Lise Öğrencileri ile “Drama Yöntemi ile Sanat Eğitimi” konulu atölye çalışması

 

21.KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN PROJELERDE/ÇALIŞMALARDA

 DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ

 

1997-1999

MEB Okulöncesi Genel Müdürlüğü, ''Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Kullanılan Materyallerin Geliştirilmesi Projesi”

1997-1999

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ''Bireyin Kendi İle Gecekondunun Kenti İle Bütünleştirilmesinde Yaratıcı Eğitim Projesi”

1996

Ankara Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzesi “Yuva Müze” Projesi.

1995-1997

MEB Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı, “Okulöncesi Eğitim Projesi”

 

22. KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE DÜZENLENEN SEMİNERLERİ

 

21-25/06/2004

Sanat Eğitimi ve Öğretimi Semineri. Milli Eğitim Bakanlığı, Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER), Türk Eğitim Derneği (TED).

23-27/06/2003

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ''Temel

ve İleri Düzey Drama Semineri'' 60 Öğretim Elemanı Katılmıştır.

25-29/01/2003

“Temel Düzey Drama Semineri” ve “İleri Düzey Drama Semineri” farklı

üniversitelerden 40 öğretim elemanı katılmıştır.

22-26/01/2003

“Temel Düzey Drama Semineri” ve “İleri Düzey Drama Semineri” farklı üniversitelerden 40 öğretim elemanı katılmıştır.

 

23. TOPLUMA HİZMET BAĞLAMINDA KAMU YA DA ÖZEL SEKTÖR KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLEN SEMİNER VE EĞİTİMLER

 

Çocuk Dostu Müze Yetişkin Eğitimi  2011-2012

Kültür Ve Turizm Bakanlığı

Müze Eğitimi 2010-2011

MEB ve Mardin Valiliği

Çocuk Kültürü Müzesi 2010-2011

Mudurnu Belediyesi

Çocuk Kültürü Müzesi 2012

Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi

Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar 2012

Türkiye Özel Okulları Birliği-İstanbul

Sanat Yolu İle Çocuğu Anlamak 2012

MEB ve TED Koleji-Antalya

Drama Ve Yaratıcılık 2010-2013

Eğitimde Bilim-Lefkoşa/Kıbrıs

 

26. DOÇENTLİK, DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME, YARDIMCI DOÇENTLİĞE YÜKSELTME

2013

Yrd.Doç.Dr.Nursel Baykasoğlu Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi (Yrd.Doç.Dr.)

2013

Doç.Dr. Ali Öztürk Anadolu Üni. Eğitim Fakültesi (Doçentlik Kadrosuna Atanma)

2013

Doç.Dr Veli Toptaş Kırıkkale Üniversitesi

2013

Ufuk Tolga Savaş Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2013

Doç.Dr.Nimet Keser Çukurova Üniversitesi

2012

Dr. Fevziye Türkan Öncü Anadolu Üni. Eğitim Fakültesi (Yrd.Doç.Dr.)

2012

Dr Hülya Kartal Uludağ Üniversitesi (Doçentlik)

2008

Yrd.Doç.Yakute Develioğlu Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

2008

Yrd.Doç.Huriye Çırakoğlu Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

2008

Yrd.Doç.Nursel Baykasoğlu Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi

2008

Yrd.Doç.Dr.H.Ömer Adıgüzel A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi

2008

Doç.Dr.İsmail Güven A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi

2006

Benan Çokokumuş 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Samsun

2006

Dr.Hakkı Engin Giderer Gazi Üniversitesi Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi

2006

Dr. Reyhan Yüksel Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi/İsparta

2006

Dr. Nami Eren Beştepe Mustafa Kemal Eğitim Fakültesi/ Antakya

 

27. PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTME

2004

Prof.Dr. Kitmet Giray A.Ü. DTCF

2010

Prof.Dr. Vedat Özsoy  TOB GSF

2011

Prof.Dr. Gürcan Gürgen  A.Ü. EBF

2011

Prof.Dr. İsmail Güven  A.Ü. EBF

2013

Prof.Dr.Mehemmed Yuzbaşıyev  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi