ARŞ.GÖR. EMİNE KÜBRA İNAL    
Adı : EMİNE KÜBRA
Soyadı : İNAL
E-posta : inal@science.ankara.edu.tr
Tel : 0312 2126720 - 1293/1279
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

E. KÜBRA İNAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 

 

E-Posta Adresi     :          inal@science.ankara.edu.tr

Telefon (İş)           :          3122126720-1293

Adres                 :         DÖGOL CAD. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ A BLOK KİMYA BÖLÜMÜ NO: Z55 TANDOĞAN

 

Öğrenim Bilgisi

Doktora                    

2011-2017

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI

Tez adı: TEK, İKİ ve ÇOK ÇEKİRDEKLİ KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN DİREKT İNLET EKİPMANLI KÜTLE SPEKTROMETRESİNDE ELEKTRON İYONLAŞTIRMAYÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ (2017) Tez Danışmanı:(MEHMET ABDULKADİR AKAY)

Yüksek Lisans                    

2007-2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI

Tez adı: KIRMIZI TÜRK ŞARAPLARINDA BULUNAN RESVERATROLÜN KROMATOGRAFİK YÖNTEMLE TAYİNİ (2011) Tez Danışmanı:(MEHMET ABDULKADİR AKAY)

Lisans            

2003-2007

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ

 

Görevler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2009-

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ

ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI

 

Projeler

1.     ONO VE ONNO TİPİNDEKİ SCHİFF BAZLARINDAN HAZIRLANMIŞ ÇOK ÇEKİRDEKLİ KOMPLEKSLERİN ELEKTRON İYONLAŞTIRMA YÖNTEMİYLE KÜTLE SPEKTROMETRESİNDE İNCELENMESİ, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Araştırmacı, 15/06/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

2.     ENERJİK MADDELERİN PATLAMA TEPKİMELERİNDE TEPKİME ÜRÜNLERİNİN KÜTLE SPEKTROMETRESİ YARDIMIYLA BELİRLENMESİ, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Araştırmacı, 27/04/2016 - 27/10/2016 (ULUSAL)

 

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.        SAYGILI RUKİYE, ULUS RAMAZAN, YEŞİLDAĞ İBRAHİM, İNAL EMİNE KÜBRA, KAYA MUHARREM, KALFA ORHAN MURAT, ZEYBEK BÜLENT (2015). Synthesis of some 1 8 dioxoacridine carboxylic acid derivatives and the determination of their ionization constants in ethanol water mixtures. Journal of Molecular Structure, 1083, 252-259. (Yayın No: 1835019)

2.        ÖZ SEVİ, ERGUN ÜMİT, YAKUT MEHTAP, SVOBODA INGRID, ATAKOL ARDA, İNAL EMİNE KÜBRA, YILMAZ NURDANE, ATAKOL ORHAN (2014). Synthesis Crystal Structure Chromatographic Seperation and Thermogravimetric Investigation of a ONNO Type Asymmetric Schiff Base and Its Trinuclear Complexes. Russian Journal of Coordination Chemistry, 40(8), 571-582. (Yayın No: 1834569)

3.       ÖZKARAMETE ELİF, ŞENOCAK NİLGÜN, İNAL EMİNE KÜBRA, ÖZ SEVİ, SVOBODA INGRID, ATAKOL ORHAN (2013). Experimental and Computational Studies on the Thermal Degradation of Nitroazidobenzenes. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 38(1), 113-119. (Yayın No: 662702)

4.        KUNDURACI MELİKE, ÖZKARAMETE ELİF, YILMAZ NURDANE, ÖZ SEVİ, SVOBODA INGRID, İNAL EMİNE KÜBRA, ATAKOL ORHAN (2013). Some New Energetic Benzaldoximes. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 112(3), 1587-1599. (Yayın No: 662355)

5.           YÜCEL ABDULLAH, İNAL EMİNE KÜBRA, AKAY MEHMET ABDULKADİR, ÖZ SEVİ, ATAKOL ORHAN (2011). Chromatographic Determination of Stabilizer in Nitrocellulose Based Propellants. Central European Journal of Energetic Materials, 8(3), 183-192. (Yayın No: 661952)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1.     İNAL EMİNE KÜBRA, ATAKOL ORHAN, AKAY MEHMET ABDULKADİR (2017). Investigation of ON and ONNO Type Schiff Base Complexes Using Electron Ionization in Mass Spectrometry. The International Joint Science Congress of Materials and Polymers (Poster)

2.     EMİR ERDAL, NAZIR HASAN, ACAR NURCAN, İNAL EMİNE KÜBRA, YILMAZ NURDANE, ATAKOL ORHAN (2017). Experimental And Theoretical Approach Towards The Evaluation Of Some Thermodynamical Values For New Generation Green Energetic Material. The International Joint Science Congress of Materials and Polymers (Poster)

3.     İNAL EMİNE KÜBRA, ATAKOL ORHAN, YILMAZ NURDANE, YAZICIOĞLU METEHAN, AKAY MEHMET ABDULKADİR (2014). The Investıgatıon Of Mass Fragments Formed Vıa Electron Impact Ionızatıon From Polynuclear Ni II And Cu II Complexes. 9th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster)

4.     ÖZLER YİĞİTER AYNUR, KUNDURACI ATAKOL MELİKE, ATAKOL ARDA, AKAY MEHMET ABDULKADİR, İNAL EMİNE KÜBRA, ATAKOL ORHAN (2014).  The Investigatıon Of Nitrogen Rich Hetero Ringed Energetic Materials Having Picryl Group By Liquid Chromatography And Thermal Analysis Methods. 9th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster)

5.     ŞEN NİLGÜN, ÖZ SEVİ, ATAKOL ARDA, İNAL EMİNE KÜBRA (2013). The Chromatographic Determination of Azido and Nitro Compounds. 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (Poster)

6.     İNAL EMİNE KÜBRA, DENİZLİ GÖKHAN, ERGUN ÜMİT, AKAY MEHMET ABDULKADİR, ATAKOL ORHAN, ERGUN ECE (2012). The Effect of o Substituent on Mass Spectrums of Schiff Bases Prepared from Salicyaldehyde. 4th EuCheMS Chemistry Congress (Poster)

7.     ÖZ SEVİ, ÖZKARAMETE ELİF, İNAL EMİNE KÜBRA, SVOBODA INGRID, ATAKOL ORHAN, AKAY MEHMET ABDULKADİR (2012). Experimental and Computational Studies on the Thermal Decomposition of Nitroazidobenzenes. 4th EuCheMS Chemistry Congress (Poster)

8.     İNAL EMİNE KÜBRA, ANLI RAHMİ ERTAN, ATAKOL ORHAN, AKAY MEHMET ABDULKADİR (2010). A New Extraction Based Method for the Analysis of Resveratrol. 7th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster)

9.     İNAL EMİNE KÜBRA, ÖZ SEVİ, DURMUŞ SEFA, ATAKOL ORHAN, AKAY MEHMET ABDULKADİR (2010). A New Extraction Based Chromatographic Method for the Analysis of Stabilizers in Explosive Material. 7th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster)

10.     İNAL EMİNE KÜBRA (2019). Zinc Selective Fluorescent Sensor Based on Schiff Base. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Sözlü Sunum)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.       DENİZLİ GÖKHAN, ÖZ SEVİ, ATAKOL ARDA, İNAL EMİNE KÜBRA, AKAY MEHMET ABDULKADİR (2013). The Effect of o-Substituents on Mass Spectra of Schiff Bases Synthesized from Salicylaldehyde. Süleyman Demirel Üniversitesi Journal of Science (Kontrol No: 3625644)

2.       İNAL EMİNE KÜBRA, ÖZ SEVİ, ATAKOL ARDA, AKAY MEHMET ABDULKADİR, ATAKOL ORHAN (2013). Liquid Liquid Extraction Based Simple Trans Resveratrol Analysis in Wine Samples Using HPLC. Süleyman Demirel University Journal of Science, 8(1) (Kontrol No: 662590)

3.         İNAL EMİNE KÜBRA, ACAR NURCAN, SOPACI ŞAZİYE BETÜL, YILDIZ CEREN, NAZIR HASAN, ATAKOL ORHAN (2018). The Thermal Investigation, Thermokinetic Analysis and Antimicrobial Activity of Two New Energetic Materials Obtained from Nuclephillic Substitution of Nitro Pyridine Ring. Süleyman Demirel University Journal of Science, 22(3), 1262-1275

4.        NAZIR HASAN, ATAKOL ARDA, İNAL EMİNE KÜBRA, ACAR NURCAN, EMİR ERDAL, ATAKOL ORHAN (2018). Synthesis, Thermal Kinetic Analysis and DFT Calculations of Pyrazine and Pyridine Complexes of Copper (II) Thiocyanate. Süleyman Demirel University Journal of Science, 22(2), 499-510


D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.       İNAL EMİNE KÜBRA, ATAKOL ORHAN, AKAY MEHMET ABDULKADİR (2017). ON, ONO, ONNO ve O3N3 Tipindeki Schiff Bazı Ligandlarıyla Hazırlanmış 1. Sıra Geçiş Metali Komplekslerinin EI Yöntemiyle Kütle Spektrometresinde İncelenmesi. 29. Ulusal Kimya Kongresi (Sözlü Sunum)

Ödüller-Burslar

2011-2016

TÜBİTAK 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı

Eğitim Başarı Bursu