PROF.DR. İNANÇ ŞAHİN    
Adı : İNANÇ
Soyadı : ŞAHİN
E-posta : inancsahin@ankara.edu.tr
Tel : 2126720-1204
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Fizik
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/inanc-sahin
Kişisel Akademik Bilgiler

1. Öğrenim Durumu ve Aldığı Dereceler:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fizik

Ankara  Üniversitesi

1998

Y. Lisans

 Fizik

Ankara Üniversitesi

2000

Doktora

 Fizik

Ankara Üniversitesi

2005

Doçentlik

 Fizik

Üniversitelerarası Kurul

2010

 

2. Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

1998-2005

Dr.Ar.Gör.  

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2005-2009

Yrd.Doç.Dr.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi

2009- 2010

Doç.Dr.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi

2010-2013

Doç.Dr.

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2013-2015

Prof.Dr.

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2015


Yurt Dışı Görevleri:

DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACI:  2008-2009 Wisconsin  Üniversitesi (Madison A.B.D) Fizik Bölümü, Teorik Nükleer Fizik Grubu.  

 

3. Yönetilmiş Olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

3.1. Yüksek Lisans Tezleri

Öğrenci : Pelin TEKTAŞ

Tez Başlığı: Parçacık Fiziğinde Modern Kaluza-Klein Teorileri

Tezin Tamamlanma Tarihi: Haziran 2012

 

Öğrenci: Serdar SPOR

Tez Başlığı: Üst Kuarkların Büyük Hadron Çarpıştırıcısında Foton-İndüklü Reaksiyonlarda Üretimi 

Tezin Tamamlanma Tarihi: Nisan 2013

 

3.2. Doktora Tezleri

Öğrenci : Murat KÖKSAL   

Tez Başlığı: Standart Model Ötesi Fiziğin Araştırılmasında Nötrino Etkileşmeleri

Tezin Tamamlanma Tarihi: Şubat 2012


Öğrenci : Gülistan AKKAYA SELÇİN   

Tez Başlığı: Higgs Bozonu'nun Standart Model Ötesi Bağlaşımlarının Foton İndüklü Süreçlerde İncelenmesi

Tezin Tamamlanma Tarihi: Ocak 2018

Öğrenci: Serdar SPOR

Tez Başlığı: Parçacık Fiziğinde Eşdeğerlik Prensibini İhlal Eden Çeşitli Model ve Yaklaşımlar

Tezin Tamamlanma Tarihi: Nisan 2019


4.Yayınlar:


Yayınları Görmek için Tıklayınız



5. Kazandığı Burslar:

· Türk Fizik Derneği Lisans Bursu

· TÜBİTAK Yurtdışı  Bütünleştirilmiş Doktora Bursu

· TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

6. Projeler:

 TÜBİTAK Araştırma projesi, Proje Yürütücüsü

 Proje Başlığı: Ek Boyutların CERN LHC’de Foton İndüklü Reaksiyonlarda Araştırılması