ARŞ.GÖR. İREM SAKA    
Adı : İREM
Soyadı : SAKA
E-posta : iozkeser@ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 33 00 / 36 58
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : Gıda Mühendisliği
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim Bilgileri

Doktora              :  Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü  
                               2015-                                                  

Yüksek Lisans   :  Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 
                              2012- 2015

Lisans                 :  Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 
                               2007-2012
                            
------------------------------------------------------------------------------------
Akademik Kariyer

Araştırma Görevlisi    : Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,
                                        2013-...

------------------------------------------------------------------------------------

Uzmanlık Alanı


Tahıl Bilimi ve Teknolojisi 


Projeler

  • Mikro ve nano düzeyde inceltilmiş bulgur ve nohut kepeğinin ekmekte lif kaynağı olarak kullanılabilirliği. TÜBİTAK, 114O394. Bursiyer. 2014-2016.

  • Mikrofludizasyon işlemiyle parçalanan bulgur ve nohut kepeğinin bisküvi özelliklerine etkisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, 15B0443008. Bursiyer. 2015-2017.

  • Mikrofludize edilmiş keten tohumunun ekmekte fonksiyonel katkı olarak kullanılabilirliği. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, 17H0443007. Bursiyer. 2017-2018.


SCI-SCI Expanded Kapsamındaki Yayınlar

  1.      Baumgartner, B., Özkaya, B., Saka, I., & Özkaya, H. (2018). Functional and physical properties of cookies enriched with dephytinized oat bran. Journal of Cereal Science. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcs.2018.01.011

  2. Özkaya, B., Turksoy, S., Özkaya, H., Baumgartner, B., Özkeser, İ., & Köksel, H. (2018). Changes in the functional constituents and phytic acid contents of firiks produced from wheats at different maturation stages. Food Chemistry, 246(Supplement C), 150-155. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.11.022
Uluslararası Kongrelerdeki Poster Bildiriler

Özkaya, B., Özkaya, H., Duman, B., Özkeser,İ. “Effect of wheat bran of reduced phytic acid content with hydrothermal treatments on the quality of cookies”, Poster Sunumu, 2. Uluslararası Gıda Kongresi, 5-7 Kasım 2014, Kuşadası, Türkiye.

Özkaya, B., Duman, B., Özkeser, İ., Çetin, H., Özkaya, H. “Effect of Carrot Fiber on Fiber Content, Cooking Quality and Sensorial Properties of Erişte”, Poster Sunumu, 3.Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 01-04 Ekim 2015, Saraybosna, Bosna-Hersek.

Özkaya, B., Özkaya, H., Duman, B., Özkeser, İ., Çetin, H.  “Factors Affecting on Chemical Composition and Functional Properties of Traditional Product, Firik”, Poster Sunumu, 3.Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 01-04 Ekim 2015, Saraybosna, Bosna-Hersek.

Özkaya, H., Özkeser, İ., Duman, B.,  Özkaya, B. “The Importance of Bulgur Bran as a Source of Dietary Fiber”, Poster Sunumu, 3.Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 01-04 Ekim 2015, Saraybosna, Bosna-Hersek.

Özkaya, B., Duman, B., Özkeser, İ., Özkaya, H. “Microfluidized chickpea bran as a functional ingredient”, Poster Sunumu, 15. Uluslararası  Tahıl ve Ekmek Kongresi, 18-22 Nisan 2016, İstanbul, Türkiye.

Özkaya, B., Duman, B., Özkeser, İ., Özkaya, H. “The effect of microfluidization process on the functional properties of bulgur bran”, Poster Sunumu, 15. Uluslararası  Tahıl ve Ekmek Kongresi, 18-22 Nisan 2016, İstanbul, Türkiye.

Özkaya, H., Duman, B., Özkaya, B., Özkeser, İ. “Effect of concentrated and dephytinized oat bran on bread textural properties”, Poster Sunumu, 15. Uluslararası  Tahıl ve Ekmek Kongresi, 18-22 Nisan 2016, İstanbul, Türkiye.

 Baumgartner, B., Saka, İ., Özkaya, B., Özkaya, H. “Leblebi by-product: chickpea hull, and its effect on dough rheological properties”, Poster Sunumu, 4.Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 19-21 Nisan 2018, Girne, KKTC.

Baumgartner, B., Saka, İ., Özkaya, B., Özkaya, H. “Effect of process conditions on phytic acid content of corn bread”, Poster Sunumu, 4.Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 19-21 Nisan 2018, Girne, KKTC.

Saka, İ., Babaoğlu Çetin, H., Baumgartner, B., Özkaya, B.  “Changes in Chemical Composition of Wheat During Bulgur Processing”, Poster Sunumu, 4.Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 19-21 Nisan 2018, Girne, KKTC.


Başarılar / Burslar :
  • Bölüm Birinciliği

Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2012

  • Fakülte İkinciliği
Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2012