ARŞ.GÖR. İNCİ ÖZTÜRK FİDAN    
Adı : İNCİ
Soyadı : ÖZTÜRK FİDAN
E-posta : iiozturk@yahoo.com.tr
Tel : 3015
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler
Öğrenim Bilgileri
2003- 2007: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

2008- 2009: Erciyes Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bilimsel Hazırlık

2009- 2013: Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Teftişi Tezli Yüksek Lisans Programı

2009- 2014: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 

2013-2018: Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Teftişi Doktora Programı

Tezleri:
Yüksek Lisans Tez Çalışması: Millî Eğitim Bakanlığının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ankara İli Kamu İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Görüşleri
Danışman: Prof. Dr. Ali Balcı

Doktora Tez Çalışması: Üniversitelerde İz Bırakma ve Kurumsallaşma
Danışman: Prof. Dr. Ali Balcı
 
İş Bilgileri
2008- 2010 Şanlıurfa Suruç Vali Ziya Çoker İlköğretim Okulu
Fen ve Teknoloji Öğretmeni

2010-2011 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personel Dairesi Başkanlığı
Bilgisayar İşletmeni

2011- ... Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü
Araştırma Görevlisi