PROF.DR. İSMAİL ÇALIŞKAN    
Adı : İSMAİL
Soyadı : ÇALIŞKAN
E-posta : iscaliskan@ankara.edu.tr, icaliskan25@gmail.com
Tel : 0312 2126800/1416
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel İslam Bilimleri
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ismail-caliskan
Kişisel Akademik Bilgiler