PROF.DR. MÜMTAZ İŞCAN    
Adı : MÜMTAZ
Soyadı : İŞCAN
E-posta : iscan@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 203 31 14
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ