DOÇ.DR. YASEMİN GÜLGÜN İŞGÖR    
Adı : YASEMİN GÜLGÜN
Soyadı : İŞGÖR
E-posta : isgor@ankara.edu.tr, isgor@yahoo.com
Tel : 3573242
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doç. Dr. Yasemin G. İŞGÖR

Resmi Link:

http://shmyo.ankara.edu.tr/

http://80.251.40.59/ankara.edu.tr/isgor/

Ortak Çalışmalar:

http://biochem.atilim.edu.tr/

ÖZGEÇMİŞ

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya/ Fen Edebiyat Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Biyokimya (Kimya)/ Fen Bilimleri Enstitüsü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1998

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Biyokimya (TIP)/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2002

Doç.

Biyokimya Tıp (1010.01)/ Sağlık Bilimleri

UAK

2012

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

“Design and synthesis of a novel fluorescent chemosensor for intracellular pH”

 Danışman        : Prof. Dr. Engin Umut Akkaya

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

“İnsan akut promyelositik lösemi hücre serilerinde (HL 60) allium sativum (sarmısak)'un farklı ekstre ve preparatlarının hücrenin oksidan/antioksidan durumu ile hücre büyümesi üzerine olan etkilerinin incelenmesi”

Danışman         : Prof.Dr. İlker Durak ; Eş-Danışman: Prof.Dr. Mesude İşcan

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doç. Dr.
  Ankara Üniversitesi, SHMYO,
  Tıbbi Lab.Teknikleri Programı
  2013

Dr. Öğretim Görevlisi

Atılım Üniversitesi (yarı zamanlı), Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü.

2011-2012

Dr.Araştırmacı

 GÜ Araştırma Merkezi

2009-2010

Dr. Öğretim Görevlisi

Atılım Üniversitesi (yarı zamanlı), Mühendislik Fakültesi, Kimya Grubu

2008-2009

Dr. Ziyaretçi Araştırmacı

National Cancer Institute (NCI), Laboratory of Immune Cell Biology, Bethesda, MD, USA

2004-2006

Dr. Ziyaretçi Araştırmacı

National Cancer Institute (NCI), Developmental Therapeutics Program, Screening Technologies Branch, Development of Molecular-Targeted Therapeutics, Frederick, MD, USA

2003-2004

YURTDIŞI ARAŞTIRMA TECRÜBESİ:

1.  Ziyaretci Araştırmacı, Laboratory of Immune Cell Biology, NCI, Bethesda, MD, Maryland, ABD.

Proje Konusu: p38 MAPK otofosforilasyonuna sebep olan Fosfo-323Y-p38 MAPK enziminin inhibisyonu için küçük molekül inhibitor araştırması. Ortak Çalışma Grubu:  Dr. Nick Scudiero, Screening Technologies Branch at NCI-Frederick.

2.   Ziyaretci Araştırmacı, Screening Technologies Branch, NCI-Frederick, Maryland, ABD.

Proje Konusu: Mitokondriyal  NADH:Ubiquinone Oksidoredüktaz (Kompleks I; NADH:Ubq CoQ1) enzimini inhibe eden yeni antikanser etkinlik gösteren moleküllerin bulunması ve karakterizasyonu.

ORTAKLI ÇALIŞMALAR ve PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER (Doçentlik ünvanı alındıktan sonra başlanan ve devam etmekte olan):

1.  Atılım üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü (http://biochem.atilim.edu.tr/), ATÜ-BAP- A-1112-02, Nanoteknolojinin biyoteknolojik (Nanotıp) ve Biyokimyasal Uygulamaları Kapsamında: “Kontrollü İlaç Salımı İçin Aljinat Nanotaşıyıcı Sistemler : In Vitro Etkilerinin İncelenmesi” konulu çalışmanın “biyoteknolojik ve biyokimyasal protokollerin  minyatürizasyonu” prosedürleri araştırmacı olarak Dr. Yasemin G. İşgör (yardımcı araştırmacı) tarafından gerçekleştirilmektedir (2012-halen).

2. Ankara Üniversitesi-BAP Proje No: 13L4240003, (2013-devam):  “Ankara’nın Etrafından Toplanan Bitkilerin Antioksidan ve Antikanser Değerlendirilmesi” konulu araştırma projesinde enzimatik protokollerin minyatürizasyonu, molekül/doğal ürün tarama protoklü geliştirilmesi konularında Yardımcı Araştırmacı.

3. Ankara Üniversitesi-BAP Proje No: 13L424000x, (2012-devam):  "Ankara Etrafından Toplanan Bazı Bitkilerden Elde Edilen  Ekstrelerin Total Antioksidan Kapasiteleri ve  Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri” konulu araştırma projesinde enzimatik protokollerin minyatürizasyonu, molekül/doğal ürün tarama protoklü geliştirilmesi konularında Yardımcı Araştırmacı.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

-   Member of The Turkish-American Scientists and Scholar Associations, (establishing and interim council member) 2004.

-    Associate Member of The American Association for Cancer Research (AACR), 2003.

-    Member of the Turkish Biochemistry Society, Ankara, 1998.


Sertifikalar :

1. “Molecular Biology and PCR” 2003, Smith College, Northampton, MA (Moleküler Biyolog Sertifikası ,CMB).

2. “Mitochondrial Molecular Biology and Pathology” 2003, FAES, NIH, Bethesda, MD. (Uygulamalı eğitimi Başarıyla Bitirme Sertifikası, FAES graduate School ders kredisi tamamlandı)
3.
“The art of Drug Design and Discovery” 2004, FAES Graduate School, NIH, MD.

4. “Translational Research in Clinical Oncology”, 2003, NIH/NCI, CCR, Bethesda, MD.

5. “Making Sense of DNA and Protein Sequences" 2003, NCBI, NCI, Frederick, MD. 

6. "A Field Guide to Genbank and NCBI Molecular Biology Resources" 2003,NCBI, NCI, Frederick, MD.

7. “BLAST: Quickstart” 2003, NCBI, NCI, Frederick, MD.

8. Laboratory Safety, NIH, FAES, 2003 and 2004.

9. Laboratory safety for handling HIV and Blood-Born Pathogens, 2003.

10. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi “Eğiticilerin Eğitimi Programı”, Ağustos 2012.

ESERLER

Kasım 2014 itibariyle olan yayınlar dahil  ve Uluslararası Kongreler dahil edildiğinde

Last Updated:26/01/2015 10:39 GMT

© 2015 Thomson Reuters

 

Results found:     17

Sum of the Times Cited [?] :                 75

Sum of Times Cited without self-citations [?] :       60

Citing Articles [?] :              63

Citing Articles without self-citations [?] : 55

Average Citations per Item [?] : 4.41

h-index [?] : 5

Kasım 2014 itibariyle olan yayınlar dahil  ve Uluslararası Kongreler dahil edildiğinde

Results found:     17

Sum of the Times Cited [?] :                 75

Sum of Times Cited without self-citations [?] :       60

Citing Articles [?] :              63

Citing Articles without self-citations [?] :        55

Average Citations per Item [?] :                 5.36

h-index [?] :           5

 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI ve SCI-E):

A1.     Isgor YG, Akkaya EU., "Chemosensing in deep red: A squaraine-based fluorescent chemosensor for pH.", Tetrahedron Letters (ISI) , Cilt 38(42), 7417-7420 pp., 1997.

A2.    Akbay A, Bozbaş A, Işgör Y, Yavuz Y, Elgün S., "Serum dipeptidylpeptidase activity and tissue polypeptide specific antigen in patients with advanced cirrhosis: preliminary results.", Clin Chim Acta. (ISI) , Cilt 292(1-2), 181-185 pp., 2000.

A3.    Glover CJ, Rabow AA, Isgor YG, Shoemaker RH, Covell DG., "Data mining of NCI's anticancer screening database reveals mitochondrial complex I inhibitors cytotoxic to leukemia cell lines", Biochem Pharmacol (ISI) , Cilt 73(3), 331-340 pp., 2007.

A4.    Isgor YG, Iscan M, Ozturk HS, Durak I, "Effects of Water Soluble Garlic Extract on Human Leukemia HL60 Cell Lines.", Turk J Biochem (ISI) , Cilt 33(3), 78-84 pp., 2008.

A5.  Olgen S, Isgör YG, Coban T., "Synthesis and activity of novel 5-substituted pyrrolo[2,3-d]pyrimidine analogues as pp60(c-Src) tyrosine kinase inhibitors.", Arch. Pharm. (Weinheim). (ISI), Cilt 341(2), 113-120 pp., 2008.

A6.   Işgör YG, Kiliç Z, Olgen S., "Novel aminomethylindole derivatives as inhibitors of pp60c-Src tyrosine kinase: synthesis and biological activity.", CBDD (ISI) , Cilt 72(6), 599-604 pp., 2008.

A7.   Kiliç Z, Isgör YG, Olgen S., "Synthesis and pp60c-Src tyrosine kinase inhibitory activities of novel indole-3-imine and amine derivatives substituted at N1 and C5.", Arch. Pharm. (Weinheim) (ISI) , Cilt 342(6), 333-343 pp., 2009.

A8.    Kiliç Z, Işgör YG, Olgen S., "Evaluation of new indole and bromoindole derivatives as pp60(c-Src) tyrosine kinase inhibitors", CBDD (ISI) , Cilt 74, 397-404 pp., 2009.

A9.  Kiliç Z, Şener F, Isgör YG, Çoban T, Olgen S., "N-Substituted Indole-3-Imine Derivatives and their Amine Congeners: Antioxidant and Src Kinase Inhibitory Effects.", Z Naturforsch C. (ISI) , Cilt 65c, 347-354., 2010

A10.  Olgen S, Kiliç-Kurt Z,  Şener F, Isgor YG, Çoban T. “Evaluation of Novel Aminomethyl Indole Derivatives as Src Kinase Inhibitors and Antioxidant Agents”, Chemotherapy (ISI), 2011; 57: 1-6.

A11.  Isgor BS and Isgor YG, Effect of Alpha-1-Adrenoceptor Blocker on Cytosolic Enzyme Targets for Potential use in Cancer Chemotherapy, Int J Pharmacol (ISI), 8(5): 333-343 pp.,2012

A12.  Keskin T, Isgor BS, Isgor YG, Yukruk F. “Evaluation of Perylenediimide derivatives for potential therapeutic benefits on cancer chemotherapy”, CBDD (ISI) ,80: 675-681, 2012.

A13.  Isgor BS, Ozalp-Yaman S, Isgor YG; “The role of metal coordination complexes in cytosolic cellular defense”, (invited) Pure Appl. Chem., 85(2):365-375, 2013.

A14.  Kurt, Z. K., Aydin, D., Isgor, Y. G., Isgor, B. S., Olgen, S. “Synthesis and Biological Study of Novel Indole-3-Imine-2-on Derivatives as Src Kinase and Glutathione S-Transferase Inhibitors”. Lett Drug Des Discov, 10(1), 19-26 pp., 2013.

A15.  Koc S, Isgor BS, Isgor YG, Shomali Moghaddam N, Yildirim O. The potential medicinal value of plants from Asteraceae family with antioxidant defense enzymes as biological targets. Pharm Biol. 2014 Oct 23:1-6.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.      Akkaya E.U., Isgor Y.G., 214th ACS National meeting konferansı dahilinde "Abstracts of Papers of the American Chemical Society" bildiri kitapçığındaki "Squaraine-based red-fluorescent chemosensor for pH.", ORGN-7 pp., Las Vegas, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri., Eylül 1997.

B2.      Isgor Y.G., Akkaya E.U., The First International Biosciences Days: The Ist Congress of Balkan Association of Biosciences, XVth National Congress of Biochemistry, Clinical Laboratory Automation Symposium-II konferansı dahilinde "Abstract Book of The First International Biosciences Days: The Ist Congress of Balkan Association of Biosciences and XVth National Congress of Biochemistry" bildiri kitapçığındaki "Design and Synthesis of Novel Fluorescent Chemosensor for intracellular pH", P-240 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 1999.

B3.      Kilic Z., Isgör Y.G., Çoban T., Ölgen S., International Symposium on Drug Research and Development "From Chemistry to Medicine" & Educational Fair On "GLP and Laboratory Safety: New Approaches" konferansı dahilinde "Abstract Book of International Symposium on Drug Research and Development "From Chemistry to Medicine" & Educational Fair On "GLP and Laboratory Safety: New Approaches"" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of New Indole and Bromoindole derivatives as pp60c-Src Tyrosine Kinase Inhibitors", 117 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 2009.

B4.      Kilic Z., Isgör Y.G., Çoban T., Ölgen S., 16th European Symposium on Organic Chemistry konferansı dahilinde "Book of abstracts ESOC 2009" bildiri kitapçığındaki "Synthesis of Novel 1,3,5-Trisubstituted indole deivatives as inhibitors pp60c-src Tyrosine Kinase", 428 pp., Prag, Çek Cumhuriyeti, Temmuz 2009.

B5.      Aydın D., Isgor B.S:, Isgor Y.G., Olgen S., 3rd International Meeting On Pharmacy and Pharmaceutical Sciences konferansı dahilinde "Abstract Book of 3rd International Meeting On Pharmacy and Pharmaceutical Sciences" bildiri kitapçığındaki “Evaluation Of Novel Indole-3-Imine-2-On Derivatives As Src Kinase And Mammalian Glutathione S-Transferase Inhibitors” 119 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2010

B6.      Isgor B.S., Isgor Y.G., Kurt-Kılıç Z., Olgen S., 240th ACS National Meeting & Exposition, Chemistry of Preventing and Combatting Disease Konferansı dahilinde “Abstract Book of 240th ACS National Meeting” Bildiri Kitapçığındaki “Medicinal Chemistry Division” bölümündeki “The Effect of novel pp60c-src Inhibitors on Mammalian Glutathione S-Transferase Activity”  453 pp., Boston, Massachusetts, Amerka Birleşik Devletleri, 22-26 Ağustos 2010.

B7.      Kilic-Kurt Z, Isgor YG, Isgor BS, Olgen S. “The Effect Of Novel Indole Derivatives As Inhibitors Of Src Kinase And Mammalian Glutathione S-Transferase”. Joint meeting of 4th International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry (IMMPC-4) and 6th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry (ISPC-6), Ankara Türkiye, Eylül 2010.

B8.      Dincer S, Isgor BS, Isgor YG, Olgen S. “Evaluation of Benzimidazole Derivatives as Src Kinase and Mammalian Glutathione S-Transferase Inhibitors”. Joint meeting of 4th International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry (IMMPC-4) and 6th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry (ISPC-6), Ankara Türkiye, Eylül 2010.

B9.      Isgor YG  and Isgor BS. 36th FEBS Congress “Biochemistry for tomorrow's medicine", Konferansı dahilinde, bildiri kitapçığındaki “The effect of doxazosin on selected kinase and glutathione transferases to evaluate its potential for therapeutic use in various cancers” , Torino (Turin), Italy; June 2011.

B10.    Isgor BS, Isgor YG  and Ozalp-Yaman S., International Conference on Enzyme Science and Technology (ICEST), In Abstract Book of ICEST, the presentation on “The selected kinase and transferase inhibition profiles of novel oxime derivatives of platinum complexes”, p27 , Kuşadası, TURKEY, 31 October- 04 November 2011.

B11.    Isgor B.S., Isgor Y.G., Ozalp-Yaman S., 12th Eurasia Conference on Chemical Sciences Conference, In Abstract Book of 12th Eurasia conference, at the Pharmaceutical Chemistry and Drugs Section, the Oral Presentation (by Isgor BS) on “The Role of Metal Coordination Complexes on Nuclear and Cytosolic Cellular Defense” , Corfu, Greece, April 16-21 2012.

B12.    Isgor BS, Isgor YG, Korkmaz F, Ozgen O, Ertan S, 2nd International Engineering Education Conference, in “pedagogical approaches and assessment of engineering education” section of the abstract book, the oral presentation on "Success Trends of Engineering Students in Science Courses: 3 years survey", 34 pp., Antalya, Turkey, October 31-November3, 2012.

D. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI-CORE VE SCI-Exp dışında kalan):

D1.  Isgor Y.G., Yilmaz S., Olgen S., "Kombinatoryal (Bütünleştirici) Kimya, Kombinatoryal Sentez Yöntem ve Teknolojileri, Kombinatoryal Kütüphaneler ve Yüksek Hızda Aktivite Tarama (YHAT), (Türkçe yayın), Ankara Ecz. Fak.Derg.-J. Fac. Pharm. Ankara , 37(1), 41-61, 2008.

D2. Isgor YG, Isgor BS, “Kinases and Glutathione Transferases: selective and sensitive targeting” (Invited review) Frontiers in Biology, 6(2), 156-169, 2011.

D3. Isgor, B. S., Kilic-Kurt, Z., Isgor, Y. G., Olgen, S. “Indole derivatives as SRC family kinase and glutathione S-transferase inhibitors: Evaluation of their selectivity and drug resistance properties”.  Turk. J. Pharm Sci., 9(2), 151-160, 2012.

D4.  Gunes MG, Isgor BS, Isgor YG, Shomali Moghaddam N, Geven F, Yildirim O. "The potential medicinal value of plants from Asteraceae family with antioxidant defense enzymes as biological targets", Turk. J. Pharm Sci., 11(3), 339-346, 2014.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

E1.      Shomali N , Isgor BS, Isgor YG, Geven F, Esen-Yıldırım O., IV. Multidisipliner Kanser Araştırma kongresi dahilinde bildiri kitapçığındaki “Heliotropium europaeum, Carlina oligocephala ve Echinops ritro bitki ekstrelerinin Hücresel Savunmadaki Rollerinin İncelenmesi”, Poster , Bursa, Turkiye, 13-16 Aralık 2012.

E2.      Keskin T, Isgor BS, Isgor YG, Yukruk F, 26. National Congress on Chemistry, The poster presentation on “The synthesis of perylenediimides and Investigation their effects on drug resistance and related target mechanisms”, poster no: 49, Muğla (Fethiye), Turkey,1-6 October 2012.

E3.      Kilic Z., Sener F., Isgör Y.G., Çoban T., Ölgen S., 1st Turkish-Russian Joint Meeting On Organic and Medicinal Chemistry konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Investigating Antioksidant and Src Kinase Inhibitory Effects of Aminomethylindole Derivatives", 51 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009.

F. Diğer (Popüler bilim/sanat/eğitim dergilerinde )Yayınlar  :

F1. İşgör, Y.G.; “Zehirin de Bilimi Var: Toksikoloji”, Eğlenceli Bilim Dergisi (ISSN: 1309-4270), Sayı 3, Sayfa 41, Ekim 2010.

F2. İşgör, Y.G.; “Zehir Biliminde Öğrenilmiş Yanlışlar”,  Eğlenceli Bilim Dergisi (ISSN: 1309-4270), Sayı 9, Sayfa 41, Ekim 2012

F3. İşgör, Y.G.; “Doğal demek sağlıklı demek değildir”,  Eğlenceli Bilim Dergisi (ISSN: 1309-4270), Sayı 11, Sayfa 26, 2013

F4. İşgör, Y.G.; “Zehirin de Bilimi Var: Toksikoloji”, Yıldız Çocuk Dergisi (ISSN: ), Sayı 1, Sayfa 1, Ekim 2014.