PROF.DR. SALİH SELÇUK İŞSEVER    
Adı : SALİH SELÇUK
Soyadı : İŞSEVER
E-posta : selcuk.issever@gmail.com, issever@humanity.ankara.edu.tr
Tel : +90.312.3103280 / 1647
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Güncel özgeçmiş bilgileri için lütfen aşağıdaki bağlantıları izleyiniz:

Academia: http://ankara.academia.edu/SelcukIssever

Wordpresshttp://selcukissever.wordpress.com/


ÖZGEÇMİŞ

EĞİTİM BİLGİLERİ

2000 (Doktora): Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü 

1995 (Yüksek Lisans): Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Bölümü 

1992 (Lisans): Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü

 

AKADEMİK BİLGİLER

2003- : Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi, Dilbilim Bölümü

2004-2006: Misafir Öğretim Üyesi, Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi

1993-2003: Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dilbilim Bölümü

1992-1993: Okutman, Ankara Üniversitesi, TÖMER Katıldığı Kurslar

2005-2006: Tokyo Üniversitesi Doktora Semineri:

2005 (Bahar Dönemi): "Left Periphery and Movement" (Öğretim Üyesi: Akira Watanabe)

2005-2006 (Güz Dönemi): "Reduplication" (Öğretim Üyesi: Akira Watanabe)

 

Okuma Grubu:

2005 (Bahar Dönemi): "Focus" (Öğretim Üyesi: Christopher Tancredi)

1997: Charles Üniversitesi (Prag, Çek Cumhuriyeti) Wilem Mathesius Lecture Series, XI. (Uluslararası Kış Dilbilim Okulu) 


Kurultay ve Çalıştay Düzenleme:

2008- XIV. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı (ICTL2008), Ankara Üniversitesi (Düzenleme Kurulu üyeliği)

2004- XVIII. Ulusal Türk Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi (Düzenleme Kurulu üyeliği)

1999- Konu Kavramına Dilbilimsel Yaklaşımlar Çalıştayı, Ankara Üniversitesi (Düzenleme Kurulu yardımcılığı)

1996- VIII. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi (Düzenleme Kurulu yardımcılığı) 


Hakemlik:

20010-2013 Iberia: International Journal of Theoretical Linguistics

2006, 2008- Lingua, Elsevier Yayınevi

2005- Dilbilim ve Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi Yayınları

2003- Dil Dergisi, TÖMER, Ankara Üniversitesi Yayınları

 

DERGİLER ve MAKALELER

İşsever, S. 2010, “Türkçede Çıplak Nesneler ve Taşıma”, (Martina Gracanin-Yüksek ile),24. Ulusal Dilbilim Konferansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

İşsever, S. 2010, “‘O’nun Hikayesi: bağlamada özne-karşıtı yönelim”, (Özgür Aydın ile), 24. Ulusal Dilbilim Konferansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

İşsever, S. 2010, “Multiple Topic Fronting, Multiple Specifiers and Feature Inheritance“, (Ángel Jiménez Fernández ile), 24. Ulusal Dilbilim Konferansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

İşsever, S. 2009, “A Syntactic Account of wh-in-situ in Turkish”,Türk Dilbilim Denemeleri : 14. Uluslararası Türk Dilbilim Konferansı, (yay.):Ay, S., Aydın, Ö., Ergenç, İ., Gökmen, S., İşsever, S., & Peçenek, D., Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 103-112.

İşsever, S. 2008, “EPP-driven Scrambling and Turkish“. Ambiguity of Morphological and Syntactic Analyses, (yay.) Tokusu Kurebito. Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies (Research Institute for Languages of Asia and Africa [ILCAA]) Press. 27-41.

İşsever, S. 2008, “Nesne Kaydırımı ve Türkçe”, XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Yeşim Aksan & Mustafa Aksan (yay.). Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları, 98-107.

İşsever, S. 2007, “Towards a Unified Account of Clause-initial Scrambling in Turkish: a feature analysis”. Turkic Languages, 11:1, Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 93-123.

İşever, S. 2006, “On the NSR and Focus Projection in Turkish”. Advances in Turkish Linguistics: proceedings of the 12th international conference on Turkish linguistics. S. Yağcıoğlu & A. Cem Değer (eds.). İzmir: Dokuz Eylül University Press, 421-435.

İşsever, S. 2006, “Türkçede Takısız Nesne Adöbekleri ve Çalkalama” [Bare Object NPs and Scrambling in Turkish]. Dil Dergisi, sayı: 131. Akara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 42-56.

İşsever, S. 2005, Dilbillim İncelemeleri. Ankara: Doğan Yayıncılık. (İ. Ergenç, S. Gökmen, Ö. Aydın ile)

İşsever, S. 2003, “Information Structure in Turkish: the word order-prosody interface”. Lingua, 113:11. 1025-1053, Elsevier.

İşsever, S. 2003, “The Interaction of Negation with Focus: ne…ne phrases in Turkish”. Lingua, 113:11. 1089-1117, Elsevier. (Serkan Şener ile)

İşsever, S. 2003, “Anlambilim”. Felsefe Ansiklopedisi. (der.) Ahmet Cevizci. İstanbul: Etik Yayınevi.

İşsever, S. 2003, “Anlambulanıklığı”. Felsefe Ansiklopedisi. (der.) Ahmet Cevizci. İstanbul: Etik Yayınevi.

İşsever, S. 2002, “Konu: tanımlanışı, bilgi yapısı ve kimi sorunlar”[The definition of Topic, information structure and some problems]: (içinde) L. Uzun & E. Huber (yay.), Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler. Essen: Verlag Die Balue Eule. 37-54.

İşsever, S. 2002, “Türkçe Bilimsel Metinlerde Konu” ['Topic' in Turkish Scientific Texts]. (içinde) L. Uzun & E. Huber (yay.), Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler. Essen: Verlag Die Balue Eule. 117-130.

İşsever, S. 1999, “Dilbilgisinin Görünüm Düzlemleri: kimi belirlemeler ve Türkiye’deki durum”. Çağdaş Türk Dili Dergisi, Ankara. (İ. Ergenc, S. Karabağ, S. Şener, L. Uzun ile)

İşsever, S. 1996, “Kullanımsal İşlevleri Açısından Türkçedeki Bağlaçlar”. (içinde) X. Ulusal Dilbilim Kurultayı, İzmir: Ege University Pres. 83-94.

İşsever, S. 1996, “Edinim Sürecinde Bağdaşıklık”. (içinde) IX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Bolu: İzzet Baysal Üniversitesi. (Seda Karabağ ile)

 

SUNULAR

2008 “Licensing wh-in-situ in Turkish”. XIV. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı (ICTL2008), 6 Ağustos 2008, Ankara Üniversitesi, Antalya.

2007 “Nesne Kaydırımı ve Türkçe”. XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 11 Mayıs 2007, Mersin Üniversitesi, Mersin.

2007 “Towards a Unified Account to Clause-initial Scrambling in Turkish: a feature analysis”. Ankara Linguistics Circle, 13 Nisan 2007, ODTÜ, Ankara.

2005 “Some Remarks on Scrambling in Turkish and Optionality”. “Ambiguity in Linguistic Analysis” konulu Sempozyum, 17 Aralık 2005, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo.

2004 “Focus Projection in Turkish”. XII.Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı (ICTL XII), Ege Üniversitesi, İzmir.

2000 “The [ne...ne] Phrase in Turkish: some basic observations on its information structure and syntax”. “Focus” konulu Çalıştay, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. (Serkan.Şener ile birlikte).

1999 “Konu: tanımlanışı, bilgi yapısı ve kimi sorunlar”. Konu Kavramına Dilbilimsel Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi, Ankara .

1999 “Türkçe Bilimsel Metinlerde Konu”. Türkçe Bilimsel Metinler, Essen University, Essen (Germany).

1996 “Kullanımsal İşlevleri Açısından Türkçedeki Bağlaçlar”. X. Ulusal Türk Dilbilim Kurultayı,, Ege Üniversitesi, İzmir.

1995 “Edinim Sürecinde Bağdaşıklık”. IX.Ulusal Türk Dilbilim Kurultayı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. (S. Karabağ ile birlikte)

Davetli Konuşma ve Seminerler:

2005 “Türkçede Bilgi Yapısının Gerçekleşmesi: konu ve odak”. Japonya Türk Öğrenciler Derneği, Tokyo .

2002 “Dilbilim ve Müzik”. Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri için ortak Seminer. Hacettepe Üniversitesi,Müzikoloji Bölümü, Ankara .

2000 “Türkçede Bilgi Yapısı”. Cuma Konuşmaları. Ankara Üniversitesi, Ankara.

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans Dersleri

(1993-2007) Dilbilime Giriş Sözdizimi I

Kullanımbilim

20. yy. Dilbilim Akımları

Dilbilim Kavramları

Toplumdilbilim

Metindilbilim ve Kullanımbilim

Söylem Çözümlemesi

Sözcük Anlambilimi

Dilbilim ve Çeviri Kuramları

Türk Dilbilimine Giriş (Tokyo University of Foreign Studies)

Türkçe Sözlü Anlatım (Tokyo University of Foreign Studies)

Türkçe Yazılı Anlatım (Tokyo University of Foreign Studies)

Türkçe Haber Metinleri (Tokyo University of Foreign Studies)

Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

(2003-2007) Bilgi Yapısı I, II

Türkçe Sözdiziminde Çalkalama

Sözdizim İncelemeleri: Minimalist Yaklaşım (Özgür Aydın ile birlikte)

Türkçe Yazılı Anlatım ve Metinleştirme (Tokyo University of Foreign Studies)

Bu Dönem Verdiği Dersler:

DBB209 Sözdizimi I (Lisans)

 Bilgi Yapısı I (Yüksek Lisans)

 Kullanımbilim (Yüksek Lisans)

Sözdizim İncelemeleri: Minimalist Yaklaşım (Doktora) (Ö. Aydın ile birlikte)

UZMANLIK ALANLARI

sözdizimi, kullanımbilim, bilgi yapısı, sözdizimi-kullanımbilim arakesiti