PROF.DR. İBRAHİM TEKDEMİR    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : TEKDEMİR
E-posta : itekdemir@yahoo.com, itekdemir@ankara.edu.tr
Tel : 5958244
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ