PROF.DR. İLKAY YILDIZ    
Adı : İLKAY
Soyadı : YILDIZ
E-posta : iyildiz@pharmacy.ankara.edu.tr, ilkayyildiz48@gmail.com
Tel : 203 30 69
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu:    

Lisans             : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi (Eylül 1982-Temmuz 1986)

Yüksek Lisans   : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (Eylül 1986- Nisan 1989)  

Doktora             : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (Eylül 1989-Temmuz 1995)

 

Yükseltmeler:    

Yard. Doç. Dr.  : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD (Mayıs 1996)

Doç. Dr.        : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD (Kasım 1998)

Prof. Dr.        : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD (Mart 2004)


Doktora Sonrası Araştırmacı:  Emory Üniversitesi Kimya Bölümü Atlanta-USA 

                                                  (Kasım 2000-Şubat 2002)

Ödülleri:

            - 1996 Toprak İlaç Bilim Ödülü

- International Scientific Partnership Foundation Honourable Diploma

- Poster Ödülü: Second International Conference On new Trends In Chemometrics and Applications, 25-28 October 2013; Poster No: PP-28

Görevleri:

 • Fakülte Kurul Üyeliği
 • Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi,  Editör Yardımcılığı (2002 -2017)
 • Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi,  Editör (2017 – devam ediyor)
 • ISOPS 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences,  Sosyal Komite
 • The 15th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships & Molecular Modelling, Organizasyon Komitesi
 • WCADD, 1st Workshop on Computer Aided Drug Design & Development, Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR), Organising Committee
 • 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium, Organising Committee
 • SCI kapsamındaki ARKIVOC adlı derginin hakem listesinde yer almak.
 • Research and Reports in Medicinal Chemistry dergisinin edititorial board şeref listesinde yer almak. (Ağustos 2011- )
 • Proje Değerlendirme Grubu Üyeliği,  Ankara Üniversitesi :  16.06.2009-30.08.2012.
 • Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği,  Ankara Üniveristesi: 06. 2010-06.2011
 • Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı:  29. 03. 2011 – 29.09. 2012
 • Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcılığı: 13.06.2011-16.10.2012
 • Second International Conference On new Trends In Chemometrics and Applications, 25-28 October 2013, International Scientific Committee.
 • Second International Conference On new Trends In Chemometrics and Applications, 25-28 October 2013, Local Organising Committee.
 • Second International Conference On new Trends In Chemometrics and Applications, 25-28 October 2013, Poster Coordinators.

Üyesi olduğu bilimsel ve profesyonel topluluklar:

 • Ankara Eczacı Odası
 • Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği
 • Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Geliştirme Derneği
 • Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım ve Geliştirme Derneği (CADD&D)

 

 

Danışmanlığında biten master tezleri:

Ertan T. “Yeni 2-Fenil/Benzilbenzoksazol Türevlerinin ve Olası Metabolitlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, Mikrobiyolojik Etkileri ve Moleküler Modelleme Çalışmaları”, Ankara Üniversitesi, 2005 (Tezli Yüksek Lisans- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Farmasötik Kimya Anabilim Dalı) Ankara – 2005.

Atei S. “Bazı Topoizomeraz I ve II inhibitörleri üzerinde moleküler modelleme çalışmaları” (Tezli Yüksek Lisans- Ankara Üniversitesi- Biyoteknoloji Enstitüsü – Temel Biyoteknoloji) Ankara-Eylül 2010.  

 

Demir B. “Tarım İlaçları”. (Tezsiz Yüksek Lisans- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-FarmasötikKimya Anabilim Dalı) Ankara-Eylül 2010.

 

Düzgün Z. “Bazı lipid düşürücü ilaçların serum paraoksonaz-1 enzimine afinitelerinin docking metodu ile incelenmesi”  (İkinci danışmanlık) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Anabilimdalı Tezli Yüksek Lisans, Trabzon-2013.

 

Ustaömer-Dere T. “Yataklı Tedavi Hizmetlerinde Klinik Eczacının Yeri ve Önemi” Şubat 2015 (Tezsiz Yüksek Lisans-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Disiplinlerarası Klinik Eczacılık Anabilim Dalı) Ankara - Şubat 2015.


     Karataş E. “Topoizomeraz II İnhibitörü Bazı Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Tasarımı, Sentezi ve Enzim Aktiviteleri (Tezli Yüksek Lisans- Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Farmasötik Kimya Anabilim Dalı) Ankara – Haziran 2018.

 

Danışmanlığında biten doktora tezleri:

 

Ertan T. “Bazı Yeni Heterosiklik Bileşiklerin  Sentez, Yapı Aydınlatmaları, Antimikrobiyal Etkisi ve Moleküler Modelleme Çalışmaları”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Ankara- Mart 2012.

Ataei S. “Yeni heterosiklik bileşiklerin in silico tasarlanması,  sentezlenmesi, yapılarının aydınlatılması ve mikrobiyolojik etkilerinin incelenmesi” Ankara Üniversitesi- Biyoteknoloji Enstitüsü – Temel Biyoteknoloji) Ankara-13 Eylül 2018.


İlgi Alanları:

 • Bilgisayar destekli yeni ilaç etken madde tasarımı ( 2D QSAR (Free-Wilson ve Hansch analizi), 3D QSAR CoMFA ve CoMSIA, HipHop, HypoGen, metodları ile Farmakofor analizi, konformasyonel analiz, moleküler dinamik, molecular doking)
 • Teorik kimya (ab initio, Semiempirical, ve DFT)
 • Antimikrobiyal, Antitumor, Antiviral ve Antioksidan aktivite
 • Heterosiklik yapıların sentezi ve yapılarının aydınlatılması (IR, NMR, Mass)
 • Kullandığı programlar: MacroModel, Maestro, Catalyst, Cerius, Sybyl, MOE, Discovery Studio


 Yayın Listesi:

 

1.  Science Citation Index (SCI ve SCI-expanded) Kapsamında Yer  Alan Dergilerdeki Özgün Yayınlar

 

1. İsmail YALÇIN, İlkay ÖREN, Esin ŞENER, Ahmet AKIN, Nejat UÇARTÜRK; “The synthesis and the structure-activity relationships of some substituted benzoxazoles, oxazolo(4,5-b)pyridines, benzothiazoles and benzimidazoles as antimicrobial agents” European Journal of Medicinal Chemistry, 27: 401-406, (1992).

 

2. Esin ŞENER, Hülya TURGUT, İsmail YALÇIN, İlkay ÖREN, Lemi TÜRKER, Nihat ÇELEBİ, Ahmet AKIN; “Structure-activity relationships of some antimicrobial 5-substituted-2-(3-pyridyl)benzoxazoles using quantum-chemical calculations” International Journal of  Pharmaceutics, 110: 109-115, (1994).

 

3. Esin ŞENER, İsmail YALÇIN, Özlem TEMİZ, İlkay ÖREN, Ahmet AKIN, Nejat UÇARTÜRK;  “Synthesis and Structure-Activity Relationships of some 2,5-disubstituted Benzoxazoles and Benzimidazoles as Antimicrobial Agents” Il Farmaco, 52(2): 99-103 (1997).

 

4. İlkay ÖREN, Özlem TEMİZ, İsmail YALÇIN, Esin ŞENER, Ahmet AKIN, Nejat UÇARTÜRK; “Synthesis and Microbiological Activity of 5 (or 6)-methyl-2-substituted Benzoxazole and Benzimidazole Derivatives” Arzneimittel-Forschung/Drug Research, 47(12): 1393-1397 (1997).

 

5. İsmail YALÇIN, Bedia KOÇYİĞİT KAYMAKÇIOĞLU, İlkay ÖREN, Esin ŞENER, Özlem TEMİZ, Ahmet AKIN, Nurten ALTANLAR;  “Synthesis and Microbiological activity of some novel N-(2-hydroxyl-5-substitutedphenyl)benzacetamides, phenoxyacetamides and thiophenoxyacetamides as the possible metabolites of antimicrobial active benzoxazoles” Il Farmaco, 52(11): 685-689 (1997).

 

6. Çelik TarImcI, Filiz ERCAN, Meltem KOÇOĞLU, İlkay ÖREN; “N-[(2-Hydroxy-5-chloro)phenyl]thiophenylacetamide” Acta Crystallographica Section C,  C54: 488-489 (1998).

 

7. Özlem TEMİZ, İlkay ÖREN, Esin ŞENER, İsmail YALÇIN, Nejat UÇARTÜRK; “Synthesis and microbiological activity of some novel 5- or 6-methyl-2-(2,4-disubstitutedphenyl)benzoxazole derivatives” Il Farmaco53: 337-341 (1998).

 

8. İlkay ÖREN, Özlem TEMİZ, İsmail YALÇIN, Esin ŞENER, Nurten ALTANLAR; “Synthesis and antimicrobial activity of some novel 2,5- and/or 6-substituted benzoxazole and benzimidazole derivatives” European Journal of Pharmaceutical Sciences, 7: 153-160 (1998).

 

9. Esin AKI ŞENER, Kamuran K. BİNGÖL, İlkay ÖREN, Özlem TEMİZ ARPACI, İsmail YALÇIN, Nurten ALTANLAR; “Synthesis and microbiological activity of some N-(o-hydroxyphenyl)benzamides and phenylacetamides as the possible metabolites of antimicrobial  active benzoxazoles, Part II” Il Farmaco, 55: 469-476 (2000).

 

10. İsmail YALÇIN, İlkay ÖREN, Özlem TEMİZ and Esin AKI-ŞENER; “QSARs of some novel isosteric heterocyclics with antifungal activity” Acta Biochimica Polonica, 47(2): 481-486 (2000).

 

11. Özlem TEMİZ ARPACI, İlkay ÖREN, Nurten ALTANLAR; “Synthesis and antimicrobial activity of some novel 2-(p-substituted-phenyl)-5-substituted-carbonylaminobenzoxazoles” Il Farmaco,  57: 175-181 (2002).

12. David C. Lankin, Gary L. Grunewald, F. Anthony Romero, Ilkay Yıldız Oren, James P. Snyder; “The NH¾FC Dipole Orientation Effect for Pendant Exocylic CH2Organic Letters, 4(21): 3557-3560 (2002).

 

13. Ayşegül AKBAY, İlkay ÖREN, Özlem TEMİZ, Esin AKI-ŞENER, İsmail YALÇIN; “Synthesis and HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitor Activity of Some 2,5,6-Substituted Benzoxazole, Benzimidazole, Benzothiazole and Oxazolo(4,5-b(pyridine Derivatives” Arzneimittel-Forschung/Drug Research,  53(4): 266-271 (2003).

 

14. İsmail YALÇIN, Betul B. TEKİNER, İlkay YILDIZ-ÖREN, Özlem TEMİZ-ARPACI, Esin AKI-ŞENER, Nurten ALTANLAR; “Synthesis and antimicrobial activity of some novel 2,6,7-trisubstituted-2H-3,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one derivatives” Indian Journal of Chemistry, Vol. 42B: 905-909 (2003).

 

15. İlkay YILDIZ-ÖREN, Betül TEKİNER-GÜLBAŞ, Özlem TEMİZ-ARPACI, İsmail YALÇIN, Esin AKI-ŞENER; “3D-QSAR CoMFA studies on 2-(p-substitutedbenzyl)-5-(substitutedcarbonylamino)benzoxazoles as antibacterial agents against Staphylococcus aureus” Asian Journal of Chemistry, Vol 16, Nos. 3-4, 1359-1366 (2004).

 

16. İlkay YILDIZ-ÖREN, İsmail YALÇIN, Esin AKI-ŞENER, Nejat UÇARTÜRK; “Synthesis and structure-activity relationships of new antimicrobial active multisubstituted benzazole derivatives” European Journal of Medicinal Chemistry39, 291-298 (2004).

 

17. İlkay YILDIZ-ÖREN, Esin AKI-ŞENER, Cengiz ERTAŞ, Özlem TEMİZ-ARPACI, İsmail YALÇIN, Nurten ALTANLAR; “Synthesis and microbiological activity of some substituted N-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)benzamides and phenylacetamides as the possible metabolites of antimicrobial active benzoxazoles” Turkish Journal of Chemistry 28, 441-449 (2004)

 

18. Asli Pinar, Pinar Yurdakul , Ilkay Yildiz , Ozlem Temiz-Arpaci , N. Leyla Acan , Esin Aki-Sener and Ismail Yalcin” Some fused heterocyclic compounds as eukaryotic topoisomerase II inhibitors”, Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 317, Issue 2,  670-674 (2004).

 

19. Richard K. Plemper,   Karl J. Erlandson, Ami S. Lakdawala, Aming Sun, Andrew Prussia, Jutatip BoonsombaT, Esin Aki-Sener, Ismail Yalcin, Ilkay Yildiz, Ozlem Temiz-Arpaci, Betul Tekiner, Dennis Liotta, James P. Snyder, Richard W. Compans  "A Novel Target Site for Template-Based Design of Measles Virus Entry Inhibitors"  PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)  101(15), 5628-5633 (2004).

 

20. Ilkay YILDIZ-OREN, Betul TEKINER, Ismail YALCIN, Ozlem TEMIZ-ARPACI, Esin AKI-SENER, Nurten ALTANLAR; “Synthesis and antimicrobial activity of new 2-[p-substituted-benzyl]-5-[substituted-carbonylamino]benzoxazoles” Archiv der Pharmazie , 337(7), 402-410 (2004).

 

21.   Özlem TEMİZ-ARPACI, Aliye ÖZDEMİR, İsmail YALCIN, İlkay YILDIZ, Esin AKI-ŞENER, Nurten ALTANLAR; “Synthesis and Antimicrobial Activity of Some 5-[2-(Morpholin-4-yl)acetamido] and/or 5-[2-(4-Substituted piperazin-1-yl)acetamido]-2-(p-substituted phenyl)benzoxazoles”Arch. Pharm. Chem. Life Sci. 338, 105-111 (2005).

 

22.   Özlem TEMİZ-ARPACI, Betul TEKINER-GULBAS, İlkay YILDIZ, Esin AKI-ŞENER Ismail YALCIN, `3D-QSAR analysis on benzazole derivatives as eukaryotic topoisomerase II inhibitors by using comparative molecular field analysis method` Bioorganic and Medicinal Chemistry, 13, 6354-6359 (2005).

 

23.   Ugur YESIM, Aysegul AKBAY-YARPUZLU, Aysegul NAZI8KOGLU, Esin ASAN, Ilkay YILDIZ, Sukru KELES, ` Investigating toxic effects of the HIV-RT inhibitor 2- phenoxymethyl-5-chloro-benzimidazole on rat liver. Turkish Journal of Medical Sciences , 35(1),  5-12 (2005)

 

24.   Betul TEKINER-GULBAS, Özlem TEMİZ-ARPACI, İlkay YILDIZ, Esin AKI-ŞENER Ismail YALCIN, “3D-QSAR Study on Heterocyclic Topoisomerase II Inhibitors Using CoMSIA” SAR and QSAR in Environmental Research, 17 (2), 121-132 (2006).

 

25.   Ozlem TEMİZ-ARPACI, Tulay ÇOBAN, Betul TEKINER-GULBAS, Benay CAN-EKE, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Sener, Ismail Yalcin and Mumtaz Iscan, “A Study on the Antioxidant Activities of Some New Benzazole Derivatives” Acta Biologica Hungarica, 57(2), 201-209 (2006).

 

26.   Sabiha ALPER-HAYTA, Esin AKI-SENER, Betul TEKINER-GULBAS, Ilkay YILDIZ, Ozlem TEMIZ-ARPACI, Ismail YALCIN, Nurten ALTANLAR, `Synthesis, antimicrobial activity and QSARs of new benzoxazine-3-ones.
Eur J Med Chem., 41(12), 1398-1404 (2006).

 

27.   Pinar A, Yurdakul P, Temiz-Arpaci O, et al Eukaryotic topoisomerase I activity of some benzoxazole compounds  FEBS JOURNAL   Volume: 273   Pages: 70-70   Supplement: Suppl. 1   Published: JUN 2006

 

28.    PL Anto, Yohannan C. Panicker, Hema Tresa Varghese, Daizy Philip, Ozlem Temiz-Arpaci O, Betul Tekiner-Gulbas, Ilkay Yildiz., ` Vibrational spectroscopic studies and ab initio calculations of 5-methyl-2-(p-fluorophenyl)benzoxazole.` Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc., 67, 744-749 (2007).

29.   Tugba ERTAN, Ilkay YILDIZ, Semiha OZKAN, Ozlem TEMIZ-ARPACI, Fatma Kaynak, Ismail Yalcin, Esin Akı-Sener and Ufuk Abbasoglu, `Synthesis and Biological Evaluation of New N-(2-hydroxy-4(or 5)-nitro/aminophenyl) benzamides and phenylacetamides as Antimicrobial Agents` Bioorganic and Medicinal Chemistry, 15, 2032-2044 (2007).

 

30.   Betul Tekiner-Gulbas, Ozlem TEMIZ-ARPACI, Emine OKSUZOGLU, Hatice EROGLU, Ilkay YILDIZ, Nuran DIRIL, Esin AKI-SENER, Ismail YALCIN, QSAR of genotoxic active benzazoles` SAR and QSAR in Environmental Research, 18, 251-263 (2007). 

 

31.   Emine OKSUZOGLU, Betul TEKINER-GULBAS, Sabiha ALPER, Ozlem TEMIZ-ARPACI, Tugba ERTAN, Ilkay YILDIZ, Nuran DIRIL, Esin AKI-SENER, Ismail YALCIN, `Some benzoxazoles and benzimidazoles as DNA topoisomerase I and II inhibitors` Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 23 (1) 37-42 (2008).

 

32.   Emine OKSUZOGLU, Ozlem TEMIZ-ARPACI, Betul TEKINER-GULBAS, Hatice EROGLU, Gulseren SEN, Sabiha ALPER, Ilkay YILDIZ, Nuran DIRIL, Esin AKI-SENER, Ismail YALCIN, `A study on the genotoxic activities of some new benzazoles` Medicinal Chemistry Research, 16, 1-14(2007).

 

33.   Betul TEKINER-GULBAS, Ozlem TEMIZ-ARPACI, Ilkay YILDIZ, Nurten ALTANLAR, `Synthesis and In vitro Antimicrobial Activity of New 2-[p-substituted-benzyl]-5-[substituted-carbonylamino]benzoxazoles` European Journal of Medicinal Chemistry, 42, 1293-1299 (2007).

 

34.   Ilkay YILDIZ, Tugba Ertan, Kayhan Bolelli, Ozlem Temiz-Arpaci, Ismail Yalcin, and Esin Aki “QSAR and Pharmacophore Analysis on Amides Against Drug Resistant S. aureus, SAR and QSAR in Environmental Research, 19 (1-2) 101-113 (2008)

 

35.   Ozlem Temiz-Arpaci, Ilkay YILDIZ, Semiha OZKAN, Fatma KAYNAK, Ismail Yalcin, and Esin Aki-Sener, “Synthesis and biological activity of some new benzoxazoles.” Eur J Med Chem. 43(7), 1423-31 (2008) .

 

36.   Ambujakshan KR, Madhavan VS, Varghese HT, Panicker CY, Temiz-Arpaci O, Tekiner-Gulbas B, Yildiz I.” Vibrational spectroscopic studies and ab initio calculations of 5-methyl-2-(p-methylaminophenyl)benzoxazole” Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. , 69(3), 782-8 (2008).

 

37.   Sabiha ALPER-HAYTA, Mustafa ARISOY, Özlem TEMIZ-ARPACI, Ilkay YILDIZ, Esin AKI, Semiha ÖZKAN, Fatma KAYNAK, “Synthesis, Antimicrobial Activity, Pharmacophore Analysis of Some New 2-(substitutedphenyl / benzyl)-5-[(2-benzofuryl)carboxamido]benzoxazoles”, Eur J Med Chem., 43(11), 2568-78 (2008).

 

38.   Ilkay Yildiz, Sabiha Alper, Tugba Ertan, Ozlem Temiz-Arpaci, Betul Tekiner Gulbas, Esin Aki-Sener, Ismail Yalcin ` Molecular modelling studies on some eukaruotic topoisomerase II enzyme inhibitor fused heterocyclic compounds` DRUGS OF THE FUTURE 32: 15-16 Suppl. A, JUL 2007.

 

39.   Emine Deniz (Çalışır) Tekin, Figen Erkoç, İlkay Yıldız, Şakir Erkoç “Quantum Chemical Calculations of Warfarin Sodium, Warfarin and Its Metabolites” Commun. Comput. Phys., 4(1), 161-176 (2008).

 

40.   Mary YS, Varghese HT, Panicker CY, Ertan T, Yildiz I, Temiz-Arpaci O. “Vibrational spectroscopic studies and ab initio calculations of 5-nitro-2-(p-fluorophenyl)benzoxazole.” Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 71(2); 566-71 (2008)

 

41.   Mustafa Arısoy., Özlem Temiz-Arpaci, Ilkay Yıldız, Fatma Kaynak Onurdağ,  Esin Akı, İsmail Yalçın, Ufuk Abbasoğlu “Synthesis, antimicrobial activity and QSAR studies of 2,5-disubstitutedbenzoxazoles”, SAR and QSAR in Environmental Research, 19(5-6), 589-612 (2008).

 

42.   L. USHAKUMARI, Hema Tresa VARGHESE, C. Yohannan PANICKER, Tugba ERTAN and Ilkay YILDIZ. “Vibrational spectroscopic studies and DFT calculations of 4-fluoro-N-(2-hydroxy-4- nitrophenyl)benzamide” Journal of Raman Spectroscopy, 39, 1832-1839 (2008).

 

43.   Tugba Ertan, İlkay Yıldız, Betül Tekiner-Gulbas, Kayhan Bolelli, Ozlem Temiz-Arpacı, semiha Özkan, Fatma Kaynak, İsmail Yalçın, Esin Akı.” Synthesis, biological evaluation and 2D-QSAR analysis of benzoxazoles as antimicrobial agents” Eur. J Med. Chem., 44, 501-510 (2009).

 

44.   Panicker, C.Y., Varghese, H.T., Raj, A., Raju, K., Ertan-Bolelli, T., Yildiz, I., Temiz-Arpaci, O., Granadeirof, C.M., Nogueira, H.I.S.” IR, Raman and SERS spectra of 2-phenoxymethylbenzothiazole” Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 74 (1), pp. 132-139 (2009)

 

45.    İlkay Yıldız, Oya Bozdag-Dundar., Three-dimensional common-feature hypotheses for hypoglycemic flavonyl-2,4-thiazolidinedione  derivatives” Med. Chem. Res. 19 (3), 211-219 (2010) .

 

46.   Panicker, C.Y., Varghese, H.T., Ushakumari, L., Ertan, T., Yildiz, I., Granadeiro, C.M., Nogueira, H.I.S., Shyma Mary, Y., “FT-IR, FT-Raman, SERS spectra and computational calculations of 4-ethyl-N-(2'-hydroxy-5'-nitrophenyl) benzamide” Journal of Raman Spectroscopy 41 (4), pp. 381-390 (2010)

 

47.     Akı.  E., Yalçın. I., Yıldız., Temiz-Arpacı. O., Bolelli. K., Ertan-Bolelli. T., “DNA-Topoisomerase Inhibitory Activity of Some Heterocyclic Compounds and Their Structure-Activity Relationships”, Medicinal Chemistry Research, 19 (Suppl. 1),  S6, 2010.

 

48.     Yalçın, I., Akı, E., Yıldız, İ., Temiz-Arpacı, O., “Antimicrobial Activity and Structure-Activity Relationships of Some Synthesized Benzazoles and Their Possible Metabolites”, Medicinal Chemistry Research, 19 (Suppl. 1), S41, 2010.

 

49.     Sheena, M.Y., Panicker, C.Y. ,  Vargehese, T., Raju, K., Ertan-Bolelli, T.,  Yildiz, I., Granadeiro, MC.,  Nougueira, H.I.S. “Vibrational spectroscopic studies and computational study of 4-fluoro-N-(2’-hydroxy-4’-nitrophenyl)phenylacetamide”, Journal of Molecular Structure, 994, 223-231 (2011).

 

50.     Sheena Mary, Y., Raju, K., Yildiz, I., Temiz-Arpaci, O., Nogueira, H.I.S.., Granaderiro, C.M..., Alsenoy, C.V. . “FT-IR, FT-Raman, SERS and computational study 3 of 5-ethylsulphonyl-2-(o-chlorobenzyl)benzoxazole”,  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ,  96 , 617-625 (2012).

 

51.     SHEENA MARY, Y., RAJU, K., ERTAN BOLELLİ, T., YİLDİZ, I,. NOGUEİRA, H.I.S. GRANADEİRO, C.M. ALSEONY, C.V. FT-IR, FT-Raman, surface enhanced Raman scattering and computational study of 2-(p-fluorobenzyl)-6-nitrobenzoxazole”, Journal of Molecular Structure 1012, 22–30 (2012)

 

52.     Tugba TASKIN, Serap YILMAZ, Ilkay YILDIZ, Ismail YALCIN, Esin AKI, “Insight into eukaryotic topoisomerase II-inhibiting fused heterocyclic compounds in human cancer cell lines by molecular docking” SAR and QSAR in Environmental Research ,. 23( 3–4), 345–355 (2012).

 

53.     Kayhan BOLELLI, Ismail YALCIN, Tugba ERTAN-BOLELLI, Selda ÖZGEN, Fatma KAYNAK-ONURDAG, Ilkay YILDIZ, Esin AKI, “Synthesis of novel 2-[4-(4-substituttedbenzamido/phenylacetamido)phenyl]benzothiazoles as antimicrobial agents” Med. Chem. Res. 21:3818-3825 (2012)

 

54.     BHAGYASREE, J.B., VARGHESE, H.T., PANICKER, C.Y., SAMUEL, J., VAN ALSENOY, C., BOLELLI, K., YILDIZ, I., AKI, E; Vibrational spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, 1H NMR and UV) investigations and computational study of 5-nitro-2-(4-nitrobenzyl) benzoxazole Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 102 , pp. 99-113 (2013).

 

55.     Bhagyasree, J.B.Varghese, H.T.,Yohannan Panicker, C.Samuel, J.Van Alsenoy, C.Yilmaz, S.Yildiz, I.Aki, E. Quantum mechanical and spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, 1H NMR and UV) investigations of 2-(p-nitrobenzyl) benzoxazole , Journal of Molecular Structure 1046 , 92-100, 2013

 

56.     Alper CAN, Ilkay YILDIZ, Gulin GUVENDIK “The determination of toxicities of sulphonylurea and phenylurea herbicides with quantitative structure–toxicity relationship (QSTR) studies”  Environmental toxicology and pharmacology  35: 369-379  ( 2013).

 

57.  Serap Yilmaz, Ismail Yalcin, Fatma Kaynak-Onurdag, Selda Ozgen, Ilkay Yildiz, Esin Aki, Synthesis and In vitro Antimicrobial Activity of Novel 2-(4-(Substituted-carboxamido)benzyl / phenyl)benzothiazoles, Croatica Chemical Acta, 86(2), 223-231, 2013.

 

58.   Esin Aki-Yalcin, Tuğba Ertan-Bolelli, Tugba Taskin-Tok, Ozum Ozturk, Sanaz Ataei, Cigdem Ozen, Ilkay Yildiz, Ismail Yalcin, Evaluation of Inhibitory Effects of Benzothiazole and 3-Amino-benzothiazolium Derivatives on DNA Topoisomerase II by Molecular Modeling Studies, SAR and QSAR in Environmental Research, 25(8), 637-649, 2014.

 

59.   Tuğba Ertan-Bolelli, Yaman Musdal, Kayhan Bolelli, Serap Yılmazi Yasemin Aksoy, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin, Synthesis, Biological Evaluation of 2-Substituted-5-(4-nitrophenylsulfonamido) benzoxazoles as Human GST P1-1 Inhibitors and Description of the Binding Site Features”, ChemMedChem,9(5), 984-992, 2014.

 

60.   Serap Yilmaz, G. Altinkanat-Gelmez, Kayhan Bolelli, D. Guneser-Merdan, Ufuk Over-Hasdemir, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin, Pharmacophore Generation of 2-Substituted Benzothiazoles as AdeABC Efflux Pump Inhibitors in A. baumannii, SAR and QSAR in Environmental Research, 25(7), 551-563, 2014.

 

61.   Y.S. Marry, P.J. Jojo, C. Yohannan Panicker, C. Van Alsenoy, Sanaz Ataei, Ilkay Yildiz, Quantum mechanical and spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, 1H NMR and UV) investigations of 2-(phenoxymethyl)benzimidazole", Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 125, 12-24, 2014.

 

62.   J.B. Bhagyasree, H.T. Varghese, C. Yohannan Panicker, J. Samuel, C. Van Alsenoy, Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay YildizQuantum mechanical and spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, 1H NMR and UV) investigations of 5-nitro-2-phenylbenzoxazole", Journal of Molecular Structure, 1063, 16-29, 2014.

 

63.   Y.S. Marry, P.J. Jojo, C. Yohannan Panicker, C. Van Alsenoy, Sanaz Ataei, Ilkay Yildiz, Theoretical investigations on the molecular structure, vibrational spectra, HOMO–LUMO and NBO analysis of 5-chloro-2-((4-chlorophenoxy)methyl)benzimidazole", Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 122, 499-511, 2014.

 

64.   Fatma Zilifdar, Sabiha Alper-Hayta, Serap Yilmaz, Cigdem Kaplan-Ozen, Egemen Foto, Zeliha Aydogan, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin, Ismail Yalcin, Nuran Diril, Genotoxic potentials and eukaryotic DNA topoisomerase I inhibitory effects of some benzoxazine derivatives", Med. Chem. Res., 23(1), 480-486, 2014.

 

65.   Sanaz Ataei, Serap Yılmaz, Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz,”Generated 3D-common feature hypotheses using the HipHop method for developing new topoisomerase I inhibitors” Archiv der Pharmazie, 348 (7), 498-507, 2015.

 

66.   Karel Nesmerak, Andre A. Toropov, Alla P. Toropova, Ilkay Yildiz, Ismail Yalcin, Marketa Brozikova, Vera Klimesova, Karel Waisser, “Prediction of retention characteristics of heterocyclic compounds” Anal. Bioanal. Chem. , 407, 9185-9189, 2015; DOI 10.1007/s00216-015-9067-6. 2015.

 

67.   Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz, Selda Ozgen-Ozgacar, “Synthesis, Molecular Docking and Antimicrobial Evaluation of Novel Benzoxazole Derivatives” Med. Chem. Res. 25(4), 553-567, 2016.

 

68.   Vidya V. Menon, Egemen Foto, Y. Sheena Mary, Esin Karatas, C. Yohannan Panicker, Gozde Yalcin, Stevan Armakovic, Sanja J. Armakovic, C. Van Alsenoy, Ilkay Yildiz, Vibrational spectroscopic analysis, molecular dynamics simulations and molecular docking study of 5-nitro-2-phenoxymethyl benzimidazole, Journal of Molecular Structure, 1129, 86-97, 2017.

 

69.   Emine Oksuzoglu, Tugba Ertan Bolelli, Hatice Can, Mehtap Tarhan, Kamile Ozturk, İlkay Yıldız, Antitumor activities against  HL-60 (Human Leukemia) cells, molecular docking and quantum-chemical calculations of some sulfonamide-benzoxazoles, Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology (http://dx.doi.org/10.1080/21691401.2016.1241796)

 

70.   Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz, Selda Ozgen-Ozgacar, “Synthesis, Molecular Docking and Antimicrobial Evaluation of Novel Benzoxazole Derivatives” Med. Chem. Res. 25(4), 553-567, 2016.

 

71.   Zekeriya Düzgün, Birgül Kural, Asım Örem, Ilkay Yildiz, In silico affinities of some statins to paraoxonase 1 enzyme, The FEBS Journal, 283, 234, 2016.

 

72.    Zekeriya Düzgün, Birgül Kural, Asım Örem, Ilkay Yildiz, Homology modeling and molecular docking study of the paraoxonase 1 and its polymorphic variants QR 192 and ML 55 for non statin lipid lowering drugs, The FEBS Journal, 283, 233, 2016.

 

73.   Gözde Yalcin, Ilkay Yildiz, Molecular binding profile of protoberberinealkoloids on amyloid presursor protein cleaving enzyme 1 BACE1 as a drug candidate for Alzheimer’s diseases, The FEBS Journal, 283, 232, 2016.

 

74.   Vidya V. Menon, Egemen Foto, Y. Sheena Mary, Esin Karatas, C. Yohannan Panicker, Gozde Yalcin, Stevan Armakovic, Sanja J. Armakovic, C. Van Alsenoy, Ilkay Yildiz, Vibrational spectroscopic analysis, molecular dynamics simulations and molecular docking study of 5-nitro-2-phenoxymethyl benzimidazole, Journal of Molecular Structure, 1129, 86-97, 2017.

75.   V.V. Aswathy, Sabiha Alper-Hayta, Gözde Yalcin, Y. Sheena Mary, C. Yohannan Panicker, P.J.. Jojo, Fatma Kaynak-Onurdag, Stevan Armakovic, Sanja J. Armakovic, Ilkay Yildiz, C. Van Alsenoy, Modification of benzoxazole derivative by bromine-spectroscopic, antibacterial and reactivity study using experimental and theoretical procedures, Journal of Molecular Structure, 1141, 495-511, 2017.

 

76.   Emine Oksuzoglu, Tugba Ertan Bolelli, Hatice Can, Mehtap Tarhan, Kamile Ozturk, İlkay Yıldız, Antitumor activities against  HL-60 (Human Leukemia) cells, molecular docking and quantum-chemical calculations of some sulfonamide-benzoxazoles, Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology, 45(7), 1388-1396, 2017.  (http://dx.doi.org/10.1080/21691401.2016.1241796),

 

77.   Karel Nesmerak, Andrea A. Toropov, Alla P. Toropova, Tugba Ertan-Bolelli, Ilkay Yildiz, QSAR of antimycobacterial activity of benzoxaoles by optimal SMILES-based descriptors, Med. Chem. Res. 26(12), 3203-3208, 2017.

 

78.   Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Yaman Musdal, Ilkay Yildiz, Esin Akı-Yalcin, B. Mannervik, Ismail Yalcin, Design and Synthesis of 2-substituted-5-(4-trifluoromethylphenylsulphonamido)benzoxazole derivatives as human GST P1-1 inhibitors, Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology, https://doi.org/10.1080/21691401.2017.1324464, 2018 (Article in press)

 

79.   Karel Nesmerak, Karel Kudlacek, Martin Sticha, Vaclav Cerveny, Jana Kunesova, Ilkay Yildiz, HPLC-MS analysis of ipecacuanha alkaloids in pharmaceutical relics from eighteenth century, Monatschefte für Chemie-Chemical Montly, 149:1535-1542, 2018.

 

80.   Gozde Yalcin, Serdar Burmaoglu, Ilkay Yildiz, Oztekin Algul, Molecular docking studies on fluoro-substituted chalcones as potential DprE1 enzyme inhibitors, Jourmal of Molecular Structure, 1164, 50-56, 2018. Doi: 10.1016/j.molstruc.2018.02.087.

 

81.   Fatma Zilifdar, Egemen Foto, Tuğba Ertan Bolelli, Ilkay Yildiz, Esin Aki-Yalcin, Nuran Diril, Inhibition of DNA Topoisomerases by a series of benzoxazoles and their possible metabolites, Letters in Drug Design  Discovery, 15, .. , 2018 DOI:10.2174/1570180815666180124143246 (in press)

 

2. Yurt İçi ve Yurt Dışı Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

2.1. Özgün Yayınlar

 

82. İsmail YALÇIN, Esin ŞENER, İlkay ÖREN; “QSAR of Some Antibacterial Active Isosteric Heterocyclic Compounds Against An Enterobacter” Trends in QSAR and Molecular Modelling 92, C.G. Wermuth (Ed.), Escom, Leiden, pp: 570-572 (1993).

 

83. İsmail YALÇIN, Esin ŞENER, İlkay ÖREN, Özlem TEMİZ; “Determination of the Activity Contrubutions of Some Novel Isosteric Heterocyclics Against an Enteric Gram-Negative Rod Using the Free-Wilson Analysis” QSAR and Molecular Modelling, Concepts: Computational Tools and Biological Applications, F. Sanz, J. Giraldo and F. Manaut (Eds.), Prous Science Publishers, pp: 147-151, (1995).

 

84. Esin ŞENER, Özlem TEMİZ, İlkay ÖREN, İsmail YALÇIN, Ahmet AKIN, Nejat UÇARTÜRK; “Synthesis, Antibacterial Activity and QSAR's of some 5-Substituted-2-(p-Substitutedbenzyl)benzoxazoles using the Free-Wilson Analysis” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 24 (1): 10-20, (1995).

 

85. İlkay ÖREN; “QSAR of some antifungal active benzoxazoles and benzimidazoles against C. albicans” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 27(1): 1-9 (1998).

 

86. Asriye MOCAN, Filiz KUNTAY, Funda TUĞCU, İlkay ÖREN; “Oral Cerrahi Girisimlerde Intaranazal Midazolam Uygulanmasi” Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 27(3): 291-296 (2000).

 

87. İlkay ÖREN, Özlem TEMİZ ARPACI, İsmail YALÇIN, Esin Aki ŞENER; “QSAR`s of some novel benzoxazole, benzimidazole and oxazolo(4,5-b)pyridine derivatives against C.albicans” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 31 (1): 21-32 (2002).

 

88.  Özlem TEMİZ ARPACI, İlkay ÖREN, Esin Akı ŞENER, İsmail YALÇIN, Betül TEKİNER; “QSAR`s of some antibacterial active benzoxazoles against B.subtilis” Ankara Üniversitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 31 (2): 73-82 (2002).

 

89. İlkay YILDIZ-ÖREN and Betül P. TEKİNER-GÜLBAŞ; “DFT Calculations of some antimicrobial active 3,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one derivatives” Ankara Üniversitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 32 (3): 165-173 (2003).

 

90. Ayşegül Akbay Yarpuzlu, İlkay YILDIZ, Özlem TEMİZ ARPACI, Nedim KARAGENÇ, Esin AKI ŞENER, İsmail YALÇIN; “Adenosine deaminase inhibitor activity of some benzoxazole, benzimidazole, and oxazolo(4,5-b)pyridine derivatives” XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, Çanakkale, pp: 21-26 (2003).

 

91. Özlem TEMİZ-ARPACI, Betul TEKINER-GULBAS, İlkay YILDIZ, Esin AKI-ŞENER Ismail YALCIN, `3D-QSAR analysis on benzazole derivatives as eukaryotic topoisomerase II inhibitors by using comparative molecular field analysis method` QSAR and Molecular Modelling in Rational Design of Bioactive Molecules, Proceedings of the European Symposium on Structure-Activity Relationships (QSAR) and Molecular Modelling, 15th, Istanbul, Turkey, Sept. 5-10, 2004  (2006).

 

92. Uğur Şenel, Tuğba Ertan Bolelli, Kayhan Bolelli, İlkay Yıldız, Enoil-açil taşıyıcı protein (ACP) redüktaz enzim inhibitörleri üzerinde yapılan doking çalışmaları (Docking Studies on Enoyl-acyl carrier protein (ACP) reductase enzyme inhibitors) , Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 40(1), 25-35, 2016.

 

93. Ilkay Yildiz, Oya Bozdag-Dundar, “DFT Study of 3-[2-(4-chloro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-5-(2,4-dichloro-thiazole-5-yl-methylenyl)thiazolidine-2,4-dione as antifungal agent” International Journal of Scientific and Engineering Research, 7(1),  136-141, 2016.

 

2.2. Proceeding Yayınlar

 

94. Sun, AM; Plemper, RK; Erlandson, KJ; Lakdawala, A ; Prussia, A ; Akisener, E; Yalcin, I: Yildiz, I ; Temiz-Arpaci, O; Tekiner, B ; Liotta, DC ; Compans, RW; Snyder, JP “Inhibition of the measles virus cell entry: Fusion blockade.” 228th National Meeting of the American-Chemical-Society Location: Philadelphia, PA Date: AUG 22-26, 2004, ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 228   Pages: U968-U968   Part: 1  Meeting Abstract: 333-MEDI   Published: AUG 22 2004

  

95. Ozgur Karban, İlkay Yıldız, Sanaz Ataei, Metin Karabulut, Erdal Dinc, Raushan Tahiyeu, Mahmut Ozbek, Erkan Er,  High performance liquid chromotographic method for determination of azithromycin in Lyophilized form, J Anal. Bioanal Techniques, 3(7), 93, 2012.

 

96. Sanaz Ataei, İlkay Yıldız, Ozgur Karban, Metin Karabulut, Erdal Dinc, Raushan Tahiyeu, Mahmut Ozbek, Erkan Er, Quantitative analysis of pantoprazole in Lyophilized form by using HPLC method, J Anal. Bioanal Techniques, 3(7), 102, 2012.

 

97. Sanaz Ataei, İlkay Yıldız, Ozgur Karban, Metin Karabulut, Hakan Şimşek, Erdal Dinc, Raushan Tahiyeu, Mahmut Ozbek, Erkan Er, High performance liquid chromotographic method for determination of clarithroycin in Lyophilized form J Anal. Bioanal Techniques, 3(7), 103, 2012.

 

 2.3. Derleme Yayınlar

 

98. İlkay ÖREN, İsmail YALÇIN ; “Yeni Bir Antibiyotik, Kalsimisin” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 21(1-2): 53-65 (1992).

 

99. İlkay ÖREN, İsmail YALÇIN ; “Kemoterapötik Etkili Benzoxazole Türevleri ve Halka Analogları Üzerinde Gerçekleştirilmiş Yapı-Etki İlişkileri” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 25: 81-106 (1996).

 

 

SCI kapsamındaki dergilerde yazarın dışındaki atıf sayısı: 1350