PROF.DR. JALE DEMİRCİ    
Adı : JALE
Soyadı : DEMİRCİ
E-posta : jdemirci@ankara.edu.tr
Tel : 03123103280/1298
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu

 

1994    A.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Doktora)

1987    A.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yüksek Lisans)

1982    A.Ü., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Lisans)

 

İş Deneyimi

 

2010-    Prof. Dr., A.Ü., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü.

2002-2010    Doç. Dr., A.Ü., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

1995-2002    Yard. Doç. Dr., A.Ü., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

1994-1994    Dr., Araştırma Görevlisi, A.Ü.,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

1986-1994    Araştırma Görevlisi, A.Ü., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

 

İdari Görevi

1998-2007 Anabilim Dalı Başkanı,  A. Ü., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Güney Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı          

 

Çalışma Alanı

Kıpçak Türkçesi, Eski Oğuz Türkçesi, Irak Türkmen Türkçesi

 

 

Verdiği Derslerden Bazıları

Lisans

 Kıpçak Türkçesi

Türk Dilinin Ses Tarihi

Batı Türk Yazı Dilinin Oluşumu ve Kaynakları

Türk Dili Tarihi

Türk Dili Araştırmalarında Temel Kavramlar

Türk Dili Araştırmalarında Temel Kaynaklar

Oğuz Edebiyatı Tarihi

Türk Dil Bilimi

 

Yüksek Lisans

Eski Oğuz Dili ve Edebiyatı

Tarihi Kıpçak Türkçesi

 

Doktora

Dil Tarihi

Kıpçak Türkçesi Grameri

Eski Kıpçak Metinleri