PROF.DR. YUSUF KAĞAN KADIOĞLU    
Adı : YUSUF KAĞAN
Soyadı : KADIOĞLU
E-posta : kadi@ankara.edu.tr, ykadioglu@gmail.com
Tel : 0.312.4842129/3700
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yusuf-kagan-kadioglu
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU

İlgi Alanları :

Kaya Petrografisi, Jeotermal, Jeokimya, Petroloji, Yer Radarı (GPR),  Arkeometri

 

Öğrenim Durumu:

Yıl

Derece

Üniversite & Bölüm

Tez Danışmanı

1996

Doktora

(Ph.D.)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Nilgün GÜLEÇ

1991

Yüksek Lisans

(M.Sc.)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Nilgün GÜLEÇ

1988

Lisans

(B.Sc.)

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

-

 

Akademik Unvanlar:

 

Araştırma Görevlisi      1989-1999 (Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği B.)

Yrd. Doç. Dr.               1999-2002 (Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği B.)

Doç. Dr.                       2002-2009 (Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği B.)

Prof. Dr.                      2009-…… (Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği B.)

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

1-       Beypazarı (Oymaağaç) Granitoidinin Petrolojisi ve Anklavlarının Kökeni, Ankara Üniversitesi, Oğuz ZOROĞLU.

2-     Tahir (Beypazarı) Magmatik Kayaçlarının Jeolojisi ve Petrografisi, Ankara Üniversitesi, Mefküre UĞUR.

3-     Yozgat Batolitinin Kuzey Bölümünün Jeoloji ve Petrolojisi, Ankara Üniversitesi, Musa Avni AKÇE.

4-      Bergama Ovacık Civarındaki Hidrotermal Alterasyona Uğramış Volkanik Kayaçların Petrografisi ve Cevherleşme İle Olan İlişkisi, Ankara Üniversitesi, Ali BAYRAM.

5-      Mursal (Sivas-Divriği) Magmatik Kayaçları’nın Jeolojisi ve Petrolojisi, Ankara Üniversitesi, Nebiye İnci ÇETIN.

6-      Tuz Gölünün Doğusu ve Batısındaki Gabroların Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi, Burçin YILDIRIM.

7-      Buzlukdağı (Kırşehir) Alkali Magmatik Kayaçların Petrolojisi ve Konfokal Raman Spektrometresi İle İncelenmesi, Ankara Üniversitesi, Kıymet DENİZ.

8-      Günyüzü-İnönü (Eskişehir) Arasında Kalan Magmatik ve Metamorfik Kayaların Jeoloji ve Petrolojisine Bir Yaklaşım, Ankara Üniversitesi, Meral GÜREL.

9-      Derbent (Manisa) Granitoyidlerinin Jeolojisi ve Jeokimyası, Ankara Üniversitesi, Rabia KUŞÇU.

10-  Demirköy (Kırklareli) intruzif kayaçlarının jeolojisi ve petrolojisi, Ankara Üniversitesi, Ezgi ULUSOY

11-  Kaman (Kırşehir) Çevresindeki Metamorfiklerin Jeolojisi, Petrografisi ve Magmatik Sokulumlarla Olan Kökensel İlişkisi, Ankara Üniversitesi, Cumhur Özcan KILIÇ.

12-  Alaçam (Kütahya) Granitoyidlerinin Jeolojisi ve Jeokimyası, Ankara Üniversitesi, Tunç YÜCEL.

13-  Beton Petrografisi: Raman Konfokal ve LIBS Spektroskopik Yöntemleriyle Sınıflandırılmaları, Ankara Üniversitesi, Erdem BAŞAR .

14-  Malatya-Doğanşehir Berit Metaofiyolitlerindeki Yakut  oluşumlarının gemolojik ve petrolojik özellikleri, Ankara Üniversitesi, Tuğba VELIOĞLU .

15-  Bursa Kösrelik Bor oluşumlarının petrografik ve ekonomik jeolojisi açısından incelenmesi, Ankara Üniversitesi Mustafa DOĞAN (Devam ediyor).

 

Doktora Tezleri
 1. İncesu İgnimbiritinin (Kayseri) Jeolojisi, Petrolojisi ve Ayırtman Özellikleri, Ankara Üniversitesi, Tamer KORALAY.
 2. Sivrihisar (Eskişehir)-Beypazarı (Ankara) Granitoyidlerinin Jeolojisi, Petrolojisi va Anklavlarının Kökeni, Ankara Üniversitesi, Oğuz ZOROĞLU.
 3. Yozgat İntrüzif Kompleksinin Jeolojisi ve Petrografisi, Ankara Üniversitesi, Musa Avni AKÇE.
 4. Topkaya (Eskişehir) Granitoyidlerinin Zamansal ve Mekansal Konumları, Ankara Üniversitesi, Bahattin GÜLLÜ.
 5. Material Characterization of Ancient Mural Paintings, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ali Akın AKYOL.
 6. İç Anadolu İntrüzif Kayalarının Radyoaktif Element İçerikleri, Kökeni ve Çevreye Etkisi, Ankara Üniversitesi, Oğuz ABİZ. (Devam Ediyor)
 7. Akçakent (Kırşehir) Foid İçerikli Magmatik Kayaların Zamansal ve Mekânsal Konumu, Ankara Üniversitesi, Kıymet DENİZ 
 8. Bati Karadeniz Bartin-Yiğilca-Düzce-Ağva- arasi alandaki çok Evreli  Volkanizmanin (Geç Kretase-Eosen) Petrolojik Modellemesi, Ankara Üniversitesi, Doğan ALAYGUT (Devam Ediyor).
 9. Ankara Üniversitesi, Ezgi ULUSOY (Devam Ediyor).
 10. Ankara Üniversitesi, Ayşegül ÇETİN (Devam Ediyor).
 11. Ankara Üniversitesi, Cumhur Özcan KILIÇ (Devam Ediyor).

 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.      Akiman, O., Erler, A., Goncülu, C., Güleç, N., ve Kadioğlu, Y.K., 1993. Geochemical characteristics of granitoids along the western margin of the Central Anatolian Crystalline Complex and their tectonic implications. Geological Journal, 28, 371-382.

2.      Kadioğlu, Y.K. ve Güleç. N. 1996. Mafic microgranuler enclaves and interaction between felsic and mafic magmas in Ağaçören Intrusive Suite: Evidence from petrografic features and mineral chemistry. International Geology Review 38, 854-867.

3.      Güleç, N. Toprak, V. Kadioğlu, Y.K. ve Barreiro, B. 1996. Anatomy of a gabbro body and ıts bearing on the origin of mafic enclaves in the Ağaçören Granitoid (Central Turkey). Isr.J.Earth Sci., 45, 169-192.

4.      Koç, Ş. and Kadioğlu Y.K. 1997. Mineralogy, Geochemistry And Precious Metal Content of Karacakaya (Yunusemre-Eskişehir) Listwaenites. Ofioliti 21 (2), 125-130.

5.      Ates, A., Sevinc, A., Kadioglu, Y.K. and Kearey, P. 1997. Geophysical investigations of the deep structure of the Aydın-Milas region, southwest Turkey: Evidence for the possible extension of the Hellenic Arc. Isr.J.Earth Sci., 46, 29-40.

6.      Arslan, M., Kurt, H. and Kadioğlu, Y.K. 1998. Glassy textures and emplacement characteristics of the Tahtayayla rhyolite-obsidian flow, Hasandağ (Aksaray) volcanic rocks, Central Turkey. Minerl. Mag., 2A, 77-78.

7.      Kadioğlu, Y.K., Ates, A. and Güleç, N. 1998. Structural interpretation of gabbroic rocks in Ağaçören Granitoid, Central Turkey: Field observation and Aeromagnetic Data. Geological Magazine, 135 (2), 245-254.

8.      Güleç, N. and Kadioğlu, Y.K. 1998.Relative Involvement of Mantle and Crustal Components in the Ağaçören Granitoid (Central Anatolia-Turkey): Estimates from Trace Element and Sr-Isotope Data. Chem Erde, 58, 23-37.

9.      Kadioğlu, Y.K., Kurt, H. and Arslan, M. 1998. Determination of Ophiolitic and nonophiolitic gabbroic rocks in Central Anatolia using the Cr/Si ratio in clinopyroxene. Minerl. Mag., 2A, 735-736.

10.  Kadioğlu, Y. K. and Güleç, N. 1998. The role of anorthite contents on the generation of granitoid, enclaves and gabbro in the Ağaçören Intrusive Suite: Central Anatolia, Turkey, Minerl. Mag., 2A, 733-734.

11.  Arslan, M., Kurt, H. and Kadioglu, Y.K. 1998. Glassy textures and emplacement characteristics of the Tahtayayla rhyolite-obsidian flow, Hasandağ (Aksaray) volcanic rocks, Central Turkey. Minerl. Mag., 2A, 77-78.

12.  Kadioğlu, Y.K. and Güleç, N. 1999.Types and genesis of the enclaves in Central Anatolian granitoids, Geol. J. 34: 243-256.

13.  Kadioğlu, Y.K., Dilek, Y., Güleç, N. and Foland, K.A. 2003. Tectonomagmatic Evolution of Bimodal Plutons in the Central Anatolian Crystalline Complex, J.of Geology, 111, 671-690.

14.  Kadıoğlu, Y.K. 2004.Nature of Beypazarı Granitoids: Ankara - Turkey, Geochimica et Cosmochimica Acta, 68, No11, 687-688.

15.  Kadioğlu, Y.K., Dilek, Y., Güleç, N. and Foland, K.A. 2005. Tectonomagmatic Evolution of Bimodal Plutons in the Central Anatolian Crystalline Complex: A Reply, Journal of Geology, 113, 497-499.

16.  Diker, S., Çelik, M. and Kadioğlu, Y.K. 2006. Finger prints of the formation of geothermal springs on the granitoids: Beypazarı-Ankara, Turkey, Environmental Geology, 51 (3), 365-375.

17.  Diker, S., Çelik, M., Kadioğlu, Y.K. 2006. Finger prints of the formation of geothermal springs on the granitoids: BeypazarI-Ankara, Turkey, Environmental Geology, 51 (3), pp. 365-375.

18.  Üstündağ Z., Kalfa O. M., Erdoğan Y., Kadioğlu Y.K. 2006. Elemental speciation of different stages of silver metal recovery process using PEDXRF, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 213-217.

19.  Kadioğlu Y.K., Dilek Y., Foland K.A. 2006. Slab Breakoff And Syncollisional Origin of the Late Cretaceous Magmatism in the Central Anatolian Crystalline Complex. Geological Society of America Bulletin, 409, 381-415.

20.  Ergin, M., Keskin, Ş., Doğan, U.A., Kadioğlu, Y.K., Karakaş, Z. 2007. Grain size and heavy mineral distribution as related to hinterland and environmental conditions for modern beach sediments from the Gulf of Antalya and Finike, eastern Mediterranean. Marine Geology 240, 185-196.

21.  Kalfa O.M., Ustundag Z., Ozkirim i. and Kadioglu Y.K. 2007. Analysis of Tincal Ore waste by energy dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) Technique. Jour.Quant.Spectroscopy & Radio Dec. 103, 424-427.

22.  Koralay, T., Kadioğlu, S. and Kadioğlu, Y. K. 2007. A new approximation in determination of zonation boundaries of Ignimbrite by Ground Penetrating Radar: Kayseri, Central Anatolia, Turkey. Environ. Geol. 52(11):1387-1397.

23.  Ustundag, I., Ustundag, Z., Kalfa, O. M., Kadioglu, Y.K. 2007. Geochemical Compositions of Trona Samples By PEDXRF and Their Identification Under Confocal Raman Spectroscopy: Beypazari Ankara, Turkey. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions With Materials And Atoms, 254.

24.  Üstündağ, I., Üstündağ, Z., Kalfa, O. M., Kadioğlu, Y.K. 2007. Geochemical compositions of trona samples by PEDXRF and their identification under confocal Raman spectroscopy: Beypazari{dotless}-Ankara, Turkey. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, 254 (1), 153-159.

25.  Günes, A., Kadioğlu, Y.K., Pilbeam J. D., Inal A., Coban S. and Aksu A. 2008. Influence of Silicon on Sunflower Cultivars under Drought Stress, II:Essential and Nonessential Element Uptake determined by Polarized Energy Dispersive X-ray Fluorescence. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 39, 1904-1927.

26.  Kadioğlu, Y.K. and Zoroğlu, O. 2008. Nature of Beypazari Granitoid: Geology and Geochemistry, Northwest Anatolia, Turkey. Earth and Environmental Science 2 012014 doi:10.1088/1755-1307/2/1/012014.

27.  Kadioğlu S., Kadilu Y.K. and Akyol A.A. 2008. Geoarchaeological Research of the ilyasbey Mosque and Its Complex Buildings with Ground Penetrating Radar in Miletus, izmir- Western Anatolia Turkey. Earth and Environmental Science, 2, 012021, doi:10.1088/1755-1307/2/1/012021.

28.  Kadioğlu M. and Kadioğlu Y.K. 2008. Native of the Marble in NYSA City of Hellenistic and Roman Period, AYDİN-Western Anatolia, Turkey. Earth and Environmental Science, 2, 012022, doi:10.1088/1755-1307/2/1/012022.

29.  Inal A., Gunes A., David J. Pilbeam, Kadioglu Y.K. and Eraslan F. 2008. Concentrations of essential and noneessential elements in shoots and storage roots of carrot grown in NaCl and Na2SO4 salinity. X-Ray Spectrom. DOI 10.1002/xrs.1104.

30.  Gunes A., Inal A., Bagci E.G., Kadioglu Y.K. and Eraslan F. 2008. Variation in essential and non- essential element composition and yield of silge corn fertilized with sulfur. Jour. Plant Inter. 3, No3, 181-188.

31.  Gunes, A., Kadioglu, Y.K., Pilbeam J. David, Inal A., Coban S., and Aksu A. 2008. Influence of Silicon on Sunflower Cultivars under Drought Stress, II:Essential and Nonessential Element Uptake determined by Polarized Energy Dispersive X-ray Fluorescence. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 39: 1904-1927.

32.  Koralay, T. and Kadioğlu, Y. K. 2008.Reasons of different colors in the ignimbrite lithology: Micro-XRF and confocal Raman spectrometry method, Spectrochim. Acta Part A, 69, P.947-955.

33.  Kadioglu, S., Kadioglu, Y. K. and Akyol, A. A. 2008. Geoarcheological Research of the Mid-Age Ilyasbey Complex Buildings with Ground Penetrating Radar in Miletus, Aydin, Western Anotolia, Turkey. Austin, USA, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2, p. 1-8 (DOI:10.1088/1755-1307/2/1/012021).

34.  Kadioğlu, Y. K., Üstündağ, Z. and Yazicigil, Z. 2009. Spectroscopic Application of Realgar Using X-ray Fluorescence and Raman Spectroscopy. Spectroscopy Letters, 42, 121-128.

35.  Eskici, B., Akyol, A. A. and Kadıoglu, Y. K. 2009. The Deteriorations and Conservational Problems of Sokollu Mehmet Pasha Complex in Payas. British Archaeological Reports S1909 2009: ISBN 9781407303925, Archaeopress, p. 21-28.

36.  Akyol, A. A., Kadıoğlu, Y. K. and Demirci, Ş. 2010. Antalya Yivli Minare Arkeometrik Çalışmaları”, The Annual of Suna & İnan Kıraç Research Instıtute On Mediterranean Civilizations - Adalya XIII, p. 417-431 (ISSN 1301-2746).

37.  Öner, Z., Dilek, Y., Kadioglu, Y. K. 2010. Geology and geochemistry of the synextensional Salihli granitoid in the Menderes core complex, western Anatolia, Turkey. International Geology Review, Vol. 52, Nos. 2–3, 336–368.

38.  Kadıoğlu, Y. K., Üstündağ, Z., Solak, A. O., Karabıyıkoğlu, G. 2010. Sources of Environmental Pollution in Ankara (Turkey): Geochemistry and Traffic Effects—PEDXRF Applications. Spectroscopy Letters, 43, 247–257.

39.  Demir, K., Sahin, O., Kadioglu, Y.K., Pilbeam, D.J., Gunes, A. 2010. Essential and non-essential element composition of tomato plants fertilized with poultry manure. Scientia Horticulturae, 127, 16–22.

40.  Kadioglu, S., Kadioglu, Y.K. and Akyol, A.A. 2011. Monitoring Buried Remains with Transparent 3D Half Bird’s Eye View of Ground Penetrating Radar Data in the Zeynel Bey Tomb in Hasankeyf Ancient City- Turkey. Journal of Geophysics and Engineering, 8, Special Issue on Cultural Heritage, Institute of Physics and IOP Publishing Limited, p. 61-75 (ISSN 1742-2132) (DOI:10.1088/1742-2132/8/3/S07).

41.  Koralay, T., Kadioğlu, Y.K. and Davis, P. 2011. Weak Compositional Zonation in a Silicic Magmatic System: Incesu Ignimbrite, Central Anatolian Volcanic Province (Kayseri-TURKEY). Journal of Asian Earth Sciences 40:371-393.

 1. Karnak, D., Köycü, G., Erdemli, E., Dizbay Sak, S., Kadıoğlu, Y. K. 2011. Acute Silicoproteinosis: Therapy Success. Respiration, DOI: 10.1159/000329563.

43.  Kazancı, N., Boyraz, S., Özkul, M., Alçiçek, M.C., Kadıoğlu, Y.K. 2012. Late Holocene terrestrial tephra record at western Anatolia, Turkey: Possible evidence of an explosive eruption outside Santorini in the eastern Mediterranean. Global and Planetary Change, 80, 36–50.

44.  Sahin, Ö., Taskin, M. B., Kadioglu, Y. K., Inal, A., Gunes, A., Pilbeam, D. J. 2012. Influence of chloride and bromate interaction on oxidative stress in carrot plants. Scientia Horticulturae, 137, 81–86.

45.  Ozer, S., Ozer, P., Ortarik, A. Z., Tuncer, S. C., Gullu, B., Kadioglu, Y. K. 2012. Analysis of inorganic elements in a dacryolith using polarised X-ray fluorescence spectrometry: a case report. Nature, doi:10.1038/eye.2012.36.

46.  Koralay, T., Kadioğlu, Y. and Jiang, S.Y. 2013. Determination of Tourmaline Composition in Pegmatite from Buldan - Denizli (Western Anatolia-Turkey) Using XRD, XRF and Confocal Raman Spectroscopy. Spectroscopy Letters. DOI:10.1080/00387010.2012.760102.

47.  Akyol, A.A. and Kadioglu, Y.K. 2011. (Yayında). Archaeometrical Studies on Haleplibahce Mosaics in Turkey. The 11th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics-Managing Archaeological Sites with Mosaics: From Real Problems to Practical Solutions, Meknes, October 24-27.

48.  Akyol, A.A. and Kadioglu, Y.K. (Yayında). Restoration Studies on Phaselis Hadrian Gate (Kemer, Antalya) Through Archaeometry. Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry.

49.  Akyol, A.A., Kadioglu, Y.K., Özkan-Aygün, Ç. (Yayında). Archaeometrical Analyses of the Artifacts from Hazar Lake Sunken City in Turkey. Journal of Mediterranean Archaeology and Archaeometry.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Çelik M. and Kadioğlu Y.K. 2007. Nature of Geothermal Waters Around Ayaş- Beypazarı (Turkey): Geochemistry and Isotopic Evaluation. GRMENA II, 455-466.

2.      Koralay T., Kadioğlu, Y.K. 2007. Geochemical Properties of Ignimbrite Series from Central Anatolia-Turkey: Petrology and Isotope Chemistry. GRMENA II, 643-655.

3.      Zoroğlu O. and Kadioğlu Y.K. 2007. Behavior of Amphiboles in the Determination of Magma Zoning Using Confıocal Raman Spectrometry: Beypazarı Oymaağaç Granitoid-Ankara, Turkey, GRMENA II, 567-580.

4.      Kadioğlu Y.K. 2007. Evolution of Adakite and Alkaline felsic Intusive of the Central Anatolian Cyrstalline Complex, Turkey. GRMENA II, 695-702.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.      Akyol, A.A., Demirci, Ş., Kadıoğlu, Y.K. ve Türkmenoğlu, A.G. 2005. Zeugma Arkeolojik Alanı A Bölgesi Duvar Resimleri Analizleri: Birinci Aşama. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2004, Konya, Türkiye, 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3032 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 105, s. 91-100.

2.      Akyol, A.A., Demirci, Ş., Kadıoğlu, Y.K. ve Türkmenoğlu, A.G. 2006. Zeugma Arkeolojik Alanı A Bölgesi Duvar Resimleri Önincelemeleri – Oda C13 – Preliminary Examinations of Wall Paintings of Zeugma Archaeological Area Sector A – Room C13. Uluslararası Geçmişten Geleceğe Zeugma Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2004, Gaziantep, Türkiye, s. 7-18.

3.      Eskici, B., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2007. Erzurum Yakutiye Medresesi Restorasyon Problemleri. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29 Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale, Türkiye, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3080-1 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 120-1, s. 381-398.

4.      Akyol, A.A., Tekkök, B., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş. 2007. Tarsus, Gözlükule Erken Roma Dönemi Seramikleri Arkeometrik Çalışmaları. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29 Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale, Türkiye, 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3081 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 119, s. 99-114.

5.      Akyol, A.A., Eskici, B. ve Kadıoğlu, Y.K. 2007. Kastamonu Kasabaköy Mahmut Bey Camisi Arkeometrik Çalışmaları. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29 Mayıs-2 Haziran 2006, Çanakkale, Türkiye, 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3081 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 119, s. 83-98.

6.      Tekkök, B., Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş. 2008. Bir Grup Troia Seramiğinde Sır ve Malzeme Analizleri. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kocaeli, Türkiye, 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3111 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 124, s. 173-186.

7.      Eskici, B., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2008. Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Yapı Malzemeleri, Bunlarda Görülen Bozulmalar ve Çözüm Önerileri. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kocaeli, Türkiye, 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3111 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 124, s. 69-90.

8.      Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2008. Ürgüp Mustafapaşa Aziz Georgios Kilisesi Arkeometrik Çalışmaları. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kocaeli, Türkiye, 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3111 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 124, s. 235-248.

9.      Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2008. Bodrum Torba Manastır Kompleksi Mozaikleri Restorasyonuna Dönük Arkeometrik Çalışmalar. IV. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyum Bildirileri-Gemişten Günümüze Mozaik Köprüsü (6-9 Haziran 2007, Gaziantep), Ed. Mustafa Şahin, Bursa Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Merkezi Yayını, Bursa, Türkiye, s. 167-174.

10.  Akyol, A.A., Güray, Ç.G., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş. 2009. Elaiussa-Sebaste Cam Örnekleri Arkeometrik Çalışmalar. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara, Türkiye, 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3173 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 132, s. 13-28.

11.  Eskici, B., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2009. Milet (Balat) İlyas Bey Külliyesi’nde Bulunan Yapılara Ait Özgün Malzemelerin Korunmasına Yönelik Araştırma Projesi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara, Türkiye, 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3173 / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 132, s.163-180.

12.  Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2009. Diyarbakır Behrampaşa Cami Arkeometrik Çalışmaları. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara ve Diyarbakır Şubeleri, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2, 15-17 Ekim 2009, Diyarbakır, Türkiye, s. 785-797.

13.  Tekkök, B., Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş. 2009. The Importance of Archaeometric Analysis on Ceramics from Archaeological Excavations: The Example of Early Roman Glazed Ware from Tarsus and Troia (Ilion). I. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress, 12-14 October, 2009, Eskişehir, Turkey, p. 101-121.

14.  Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K., Demirci, Ş. ve Özer, A.M. 2010. Ortaköy-Şapinuva Ağılönü Sediman Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları. VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 25-31 Ağustos, 2008, Çorum, Türkiye, s. 17-28.

15.  Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K., Demirci, Ş. ve Ötüken, S.Y. 2010. Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Yapı Malzemelerinin Arkeometrik Yönden İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli, Türkiye, s. 193-211.

16.  Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y.K. ve Akyol, A.A. 2010. Ankara-Ulus Vilayet Meydanı’nda Antik Roma Yolu Güzergâhının Yer Radarı Yöntemi ile Bulunması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli, Türkiye, s. 399-409.

17.  Aygün, Ç.Ö., Kadıoğlu, Y.K. ve Akyol, A.A. 2010. Elazığ, Hazar Gölü Altındaki Batık Yerleşimlere Ait Seramiklerin Petrografik İncelemeleri. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli, Türkiye, s. 411-429.

18.  Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y.K. ve Akyol, A.A. 2010. Augustus Tapınağı Arkeometrik İncelemeleri Kapsamında Jeofizik Çalışmalar. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli, Türkiye, s. 431-440.

19.  Kadıoğlu, Y.K. ve Akyol, A.A. 2010. Augustus Tapınağı 2008 Yılı Arkeometrik Çalışmaları. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 2009, Denizli, Türkiye, s. 441-458.

20.  Kadıoğlu, S., Kadıoğlu Y.K., Akyol, A.A., Ekincioğlu, E. 2010 GPR Research at the Tomb of Zeynel Bey in Hasankeyf Ancient City - Southeastern Turkey. XIII International Conference on Ground Penetrating Radar, 21-25 June 2010, Lecce, Italy (CD Proceedings).

21.  Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K., Demirci, Ş. ve Özer, A.M. 2010. Ortaköy-Şapinuva Ağılönü Sediman Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları. VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 25-31 Ağustos, 2008, Çorum, Türkiye, s. 17-28.

22.  Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2011. Alkalin Magmatik Kayaçların Ayşmasıyla Oluşan Kil Mineralleri: Buzlukdağı Siyenitoyidi, Orta Anadolu, Türkiye, Prof. Dr. Nuri MUNSUZ Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 13-17.

23.  Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş. 2011. Kaş (Antiphellos) Tiyatrosu Taşlarının Arkeometrik Yönden İncelenmesi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul, Türkiye, s. 23-36.

24.  Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Eskici, B. 2011. Isparta Aya Yorgi Kilisesi’nde Korumaya Yönelik Arkeometrik Çalışmalar. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul, Türkiye, s. 101-116.

25.  Beşer, E., Uzun, A., Demirci, Ş., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2011. Alanya Bölgesi Kazılarından Elde Edilen Bazı 13. Yüzyıl Cam Örneklerinin Arkeometrik Yönden İncelenmesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2010, İstanbul, Türkiye, s. 291-306.

26.  Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Karamağaralı, N. 2012. Ahlat Çifte Hamam Malzemeleri Üzerinde Arkeometrik Ön Çalışmaları. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2011, Malatya, Türkiye, s. 91-112.

27.  Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2012. Sivas Çifte Minareli Medrese Arkeometrik Çalışmaları. Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011, ASTAM, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2443/Edebiyat Fak Yayın No: 32, Eskişehir, Türkiye, s. 1-12.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.      Akyol, A.A., Demirci, Ş., Kadıoğlu, Y.K. and Türkmenoğlu, A.G. 2005. Conservation, Restauration et Analyses Techniques: Analyse Préliminaire Des Matériaux Des Espaces P9 (A6) Et P26 (C13) Du Secteur A (Chantier 12), Varia Anatolica XXVII Zeugma II Peintures Murales Romaines, Institut Français d’Etudes Anatoliennes Georges Dumézil-İstanbul De Boccard Edition-Diffusion, Paris, pp. 248-268.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.      Kadioğlu, Y.K., 2001. Mafik ve Ultramafik Magmatik Kayaçların Ana-Eser ve REE Jeokimyasal Karakteristikleri ve Jeofiziksel ıdan İncelenmeleri 159-195. Magmatik Petrojenez Lisans Üstü Yaz Okulu Akçakoca-Düzce, Editörler Durmuş BOZTUĞ ve Nazmi OTLU, TMMOB Yanları No:61.

2.      Beşer, E., Uzun, A., Demirci, Ş., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2010. Late Antique/Early Byzantine Glass in the Eastern Mediterranean, (Ed. Ergün Laflı), “Archaeometry of the Glass from Alanya”, İzmir, Türkiye, s. 213-233.

3.      Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2010. Prof. Dr. Yıldız Ötüken’e Armağan Kitap: Bizans ve Çevre Kültürler, “Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Yapı Malzeme Analizleri”, Ed. Sema Doğan, Mine Kadiroğlu, Ankara, Türkiye, s. 56-77.

4.      Eskici, B., Şener, Y.S., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, YK. 2011. Balat İlyas Bey Külliyesi Tarih Mimari Restorasyon - İlyas Bey Complex History Architecture Restoration, (Ed. M. Baha Tanman ve Leyla Kayhan Elbirlik), “İlyas Bey Külliyesi Yapılarına Ait Özgün Malzemelerin Korunmasına Yönelik Araştırma ve Uygulama Çalışmaları-Research and Application Work in the Conservation of the Original Building Materials of the Ilyas Bey Complex”, İstanbul, s. 187-198.

5.      Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2012. Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci’ye Armağan-Two Eminent Contribution to Archaeometry in Turkey to honour of Prof. Dr. Ay Melek Özer and Prof. Dr. Şahinde Demirci, (Ed. Ali Akın Akyol ve Kameray Özdemir), “Ankara Vilayet Meydanı Antik Roma Yolu Kazısı Arkeometrik Analizleri”, Homer Kitabevi ve Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul, s. 51-66.

6.      Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y.K., Akyol, A.A., Eskici, B., Ezgi-Baksı, E., Demirci, B.B. ve Deniz, K. 2012. Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci’ye Armağan-Two Eminent Contribution to Archaeometry in Turkey to honour of Prof. Dr. Ay Melek Özer and Prof. Dr. Şahinde Demirci, (Ed. Ali Akın Akyol ve Kameray Özdemir), “Ankara Akköprü Arkeometrik İncelemeleri Kapsamında Jeofizik Çalışmalar”, Homer Kitabevi ve Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul, s. 229-238.

7.      Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2012. Haleplibahçe Mozaikleri Şanlıurfa/Edessa, “Haleplibahçe (Şanlıurfa) Mozaikleri Arkeometrik Çalışmaları: I. Aşama”, (Ed: Nezih Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s. 151-167.

8.      Akyol, A.A., Engin, A, Kadıoğlu, Y.K. (Yayında). Prof. Dr. Engin Özgen’e Armağan Kitap, “Kilis Oylum Höyük Curuf Buluntuları Arkeometrik Çalışmaları”

9.      Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. (Yayında). Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’na Armağan Kitap, 2013, “İstanbul Tekfur Sarayı Kazısı Camları Arkeometrik Çalışmaları”

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 1. Kibar, M., Gökten, E., Lünel, T. ve Kadioğlu, Y.K. 1992. Sivrihisar (Eskişehir) Intrüzif kompleksi ve civarının jeoloji ve petrografisi. Türkiye Jeol. Kurumu bildiri metini, 7, 78-86.
 2. Aydal, D. ve Kadioğlu, Y.K. 1992. Hatay altın yataklarının jeokimyasal olarak incelenmesi. Türkiye Jeol. Bült. 35/1, S 49.
 3. Kadioğlu Y.K., Kayadibi, Ö. ve Aydal, D., 1994. Söğüt (Bilecik) Magmatik kayaçlanın mineralojisi ve petrografisi. Türkiye Jeol. Kur. B. 9, 1-10.
 4. Kayadibi, Ö., Aydal, D. ve Kadioğlu, Y.K. 1994. Söğüt (Bilecik) Altın mineralizasyonunun incelenmesi. 47. Türkiye Jeoloji Kur.B. 9, 252-259.
 5. Koç, Ş., Ünsal, A. ve Kadioğlu, Y.K., 1994. Kastamonu Küre Bakır yataklarının jeokimyası ve jeoteknik yerleşimi. MTA dergisi, 117.
 6. Koç, Ş., Kadıoğlu, Y. K. ve Erdoğan, S. 1994. Havran (Balıkesir) Güneydoğusunda yeralan volkanitlerin epitermal cevherleşme potansiyeli, MTA yayın no. 116, 65-80.
 7. Kadioğlu, Y.K. ve Güleç, N. 1993. Granitioidler içindeki anklavlan kökeni ve Türkiye’den örnekler. Türkiye Jeol. Kur.Bült. s.8, 113-118.
 8. Çoban, H., Bilgin, A., Elitok, Ö., Kadioğlu, Y.K. ve Caran, Ş., 1996. Torul Granitoyidinin Güneydoğu Kesiminin Petrografisi ve Petrokimya. S.D.Ü. IX Mühendislik Sempozyumu Isparta, 111-124.
 9. Kadioğlu, Y.K. 1996. Anklavlan mineral kimyası ve petrografik özelliklerinden yararlanarak kökenin incelenmesi: Karakaya (Eskişehir) graniti. S.D.Ü. IX Mühendislik Sempozyumu Isparta, 161-170.
 10. Kadioğlu, Y.K. ve Güleç, N. 1996. Ağaçören Granitoidinde Yeralan Gabro Kütlelerinin Yapısal Konumu: Jeolojik ve Jeofizik (Özdirenç) verilerin yorumu". Turkish Journal of Earth Sciences, V5, 153-159.
 11. Kadioğlu, Y.K. ve Yildiz, M. 1996. Akdağmadeni (Yozgat) Metamorfitlerinde Yeralan Ortaköy Granitoidindeki Ksenolitlerin Mineralojik ve Petrografik Özellikleri. 30.yıl, K.T.Ü., Trabzon, 195-207.
 12. Kadioğlu, Y.K. ve Özsan, A. 1997. Sulakyurt granitoidindeki gabrolan derin yapısının sondajlarla belirlenmesi. Türkiye Jeol. Bült., 41, 177-185.
 13. Kadioğlu, Y.K. ve Özsan, A. 1997. Kırıkkale-Sulakyurt plutonunun günlenme ve alterasyon dereceleri. Yerbilimleri, 30, 901-910,
 14. Kadioğlu, Y.K., Koç, Ş., ve Reçber, A. 1997. Ultramafitlerin hidrotermal alterasyon derecesini belirleyen doku çeşitleri: Eskişehir. Selçuk Üniv. Muh.Mim. Fak. 20. Yıl Jeoloji Semp. Bil. Met. 293-298.
 15. Reçber, A., Koç, Ş. ve Kadioğlu, Y.K. 1997. Hidrotermal alterasyona uğraş Yunusemre (Eskişehir) serpantinitlerin jeolojisi ve petrografisi. Selçuk Üniv. Muh.Mim. Fak. 20. Yıl Jeoloji Semp. Bil. Met. 387-394.
 16. Özsan, A., ve Kadioğlu, Y.K. 1997. Sulakyurt granitoidinde açılacak derivasyon tünelindeki destek tasarımı. Yerbilimleri, 30, 297-303.
 17. Özsan, A., ve Kadioğlu, Y.K. 1997. Sulakyurt Baraj Yeri Granitoidlerinin Mühendislik Jeolojisi Özellikleri. Mühendislik Jeolojisi Bülteni, 51, 30-35.
 18. Tufan, S. ve Kadioğlu, Y.K. 1998. Divriği ve çevresindeki manyetik anomalilerin demir yataklarının aranmasındaki rolü, Ofiyolit-Granitoid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Sempozyumu (ed: Boztuğ, D., Özer, T., ve Otlu, N.), 168-180.
 19. Kadioğlu, Y. K. 2001. Yozgat-rıkkale çevresinin jeoloji ve kırıklarının genel özellikleri. Yukarı Orta Anadolu Jeofizik Toplantısı, 89-103.
 20. Zoroğlu, O., Kadioğlu, Y.K. 2003. Oymaağaç granitoidinin zonlu kristalizasyon özelliği: Beypazarı Ankara. F.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 16/1, 81-95.
 21. Koralay, T., Kadioğlu, Y. K. 2003. İgnimbiritlerin tavan ve taban ilişkilerini belirleyen petrografik veriler: İncesu (Kayseri) ignimbiriti. Selçuk Üniv. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 18-1, 43-54.
 22. Zoroğlu, O., Kadioğlu, Y.K. 2003. Oymaağaç (Beypazarı-Ankara) Granitoidinin jeolojisi ve Petrografisi. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 16(2), 299-308.
 23. Kadioğlu, S., Aldaş, G.U., Karpuz, C., Düzgün, Ş.B ve Kadioğlu, Y.K. 2005. Taş Ocağı Yer Seçiminde Mühendislik disiplininin Önemi: Gölbaşı Andezitlerinde Bir Uygulama. Madencilik, Cilt 44, Sayı 2, 25-33.
 24. Kurt, H., Koçak, K., Aslan, K., Kadioğlu, Y.K. ve Karakaş, M. 2005. Ortoamfibolit ve Metagabrolan Petrolojik İlişkileri, Himmetli Köyü Kuzeyi (Niğde). S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., C20, S4.
 25. Dengiz, C., Kibar, M., Yüksel, M., Kadioğlu, Y.K., Karaca, S., Durak, A., 2006. Farklı Yöney Fizyografik Ünite ve Jeolojik Birimler Üzerinde Oluşmuş Toprakların Oluşumları. Tarım Bilimleri Dergisi, 12 (4), 349-356.
 26. Kadioğlu, S., Kadilu, Y.K. 2006. Yer Radarı (GPR) Yöntemi ile Bir Mermer Sahandaki Kalınlık ve Süreksizliklerin Belirlenmesi, S.Ü. Müh-Mim Fak. Derg., 21, 1-2.
 27. Eskici, B., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2006. Erzurum Yakutiye Medresesi Yapı Malzemeleri, Bozulmalar, ve Koruma Problemleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 46, Sayı 1, Ankara, Türkiye, s. 165-188.

28.  Eskici, B., Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2008. Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi Malzeme Analizleri ve Koruma Sorunları. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi (ISSN: 1302 9231), Sayı 8, Ankara, Türkiye, s. 15-30.

29.  Koralay, T., Zoroğlu, O. ve Kadioğlu, Y. K. 2009. İncesu İgnimbiritindeki (İncesu-Kayseri) fiamme tiplerinin kökeni: petrografik ve jeokimyasal özellikleri. Selçuk Üniv. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 24-2, 45-68.

30.  Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Şenol, A.K. 2010. Bybassos’da Bulunan Helenistik Dönem Ticari Amphoralar Üzerine Yapılan Arkeometrik Çalışmaların İlk Sonuçları. Abstracts of the International Workshops on Hellenistic Ceramicsin Anatolia (4th to 1st Cent. B.C.), Kubaba Arkeoloji-Sanat Tarihi-Tarih Dergisi (ISSN 1304-3455), Sayı: 16 (31 Aralık 2010), İzmir, Türkiye, s. 36.

31.  Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş. 2011. Zeugma (Gaziantep) Antik Kenti Duvar Resimleri Arkeometrik Çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - Anadolu University Journal of Science and Technology (ISSN: 1302 3160), Cilt/Vol.: 12 - Sayı/No: 1, s. 37-56.

32.  Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2012. Kilis Ravanda Kalesi Yapı Malzeme Analizleri. Arulis Arkeoloji Tarih Nümismatik Epigrafi Etnografya Dergisi (ISSN: 2146-0760, Sayı: 3, Müze Dostları Derneği Yayınları, Gaziantep, s. 54-59.

33.  Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2012. Hasankeyf Artuklu Köşkü Arkeometrik Çalışmaları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt I, Sayı: 2 (2012), (ISSN: 2147-4877), Batman, s. 29-42.

34.  Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K., Şenol, A.K. 2013. Bybassos Helenistik Ticari Amforaları Arkeometrik Çalışmaları. Cedrus Dergisi (Yayında).

35.  Akyol, A.A., Yıldırım, E.E., Erten, E. ve Kadıoğlu, Y.K. 2013. Olba Kazı Kiremit Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları. Selevcia Ad Calycadnvm, Olba Kazısı Yayınları, Sayı: 3.

36.  Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2013. Ankara Akköprü Arkeometrik Çalışmaları. VEKAM Dergisi.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Kadioğlu, Y. K. ve Aydal, D. 1989. Kastamonu-Araç Masifi Kuzey Kesimi Litostratigrafi Birimleri ve Petrografisi” 43. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri S 27.

2.      Aydal, D. ve Kadioğlu, Y. K. 1991.Hatay Altın Yataklarının Jeokimyasal Olarak Incelenmesi. Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, S 150.

3.      Güleç, N. ve Kadioğlu, Y. K. 1991. Ağaçören (Aksaray) Magmatik Kayaçlarının Jeokimyası ve Kökenleri Hakkında Tartışma. Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, S 94.

4.      Kadioğlu, Y. K. ve Güleç, N. 1992. Ağaçören (Aksaray) Magmatik Kayaçlarının Jeolojisi ve Petrografisi. 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri S 70.

5.      Kibar, M., Gökten, E., Lünel, T., ve Kadioğlu, Y. K., 1992. Sivrihisar Intrüzif Kompleksi ve Civarı Jeoloji ve Petrografisi. 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri S2.

6.      Kadioğlu, Y. K. ve Güleç, N. 1993. Granitoidler içindeki Anklavların Kökeni ve Türkiye’den Örnekler. 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri S 89.

7.      Kayadibi, Ö., Kadioğlu, Y. K. ve Aydal, D., 1994. Söğüt Magmatitlerinin Petrografisi ve Jeokimyası. 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri S 57.

8.      Kayadibi, Ö., Kadioğlu, Y. K. ve Aydal, D., 1994. Bilecik-Söğüt Altın Mineralizasyonunun Incelenmesi. 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri S 94.

9.      Kadioğlu Y. K. 1994. Kaymaz (Eskişehir) Granitlerinde Magma Karışım Ürününü Gösteren Bulgular. 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri S 143.

10.  Yildiz, M., ve Kadioğlu, Y. K. 1995. Akdağmadeni (Yozgat) Metamorfitlerinde Yeralan Ortaköy Granitoidindeki Ksenolitlerin Mineralojik ve Petrografik Özellikleri. 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu K.T.Ü., Trabzon.

11.  Çoban, H., Bilgin, A., Elitok, Ö., Kadioğlu, Y. K. ve Caran, Ş. 1996. Torul Granitoyidinin Güneydoğu Kesiminin Petrografisi ve Petrokimyası. S.D.Ü. Müh. IX Mühendislik Sempozyumu Isparta, 111-124.

12.  Kadioğlu, Y. K. 1996. Anklavların mineral kimyası ve petrografik özelliklerinden yararlanarak kökenin incelenmesi: Karakaya (Eskişehir) graniti. S.D.Ü. Müh. IX Mühendislik Sempozyumu Isparta, 161-170.

13.  Kadioğlu, Y. K., Koç, Ş. ve Reçber, A. 1997. Ultramafitlerin Hidrotermal alterasyon derecesini belirleyen doku çeşitleri: Eskişehir. Selçuk Üniv. Jeol.Müh. Böl.20.Yıl Jeoloji Semp. Konya, Türkiye, Abstract, 91.

14.  Reçber, A., Koç, Ş. ve Kadioğlu, Y.K. 1997. Hidrotermal alterasyona uğraş Yunusemre (Eskişehir) serpantinitlerinin jeolojisi ve petrografisi. Selçuk Üniv.Jeol.Müh. Böl.20.Yıl Jeoloji Semp. Konya, Türkiye, 88.

15.  Kadioğlu, Y. K. ve Güleç, N. 1997. Mineral kimyası ve petrografik özelliklerinden yararlanarak granitoidlerdeki anklav ve gabroların ilişkilerinin belirlenmesi: Ağaçören (Aksaray). Selçuk Üniv. Jeol. Müh. Böl. 20. Yıl Jeoloji Semp., Konya, Türkiye, Abstract, 95.

16.  Kadioğlu, Y. K. ve Özsan, A. 1997. Sulakyurt plutonun günlenme ve alterasyon dereceleri, Kırıkkale. Çukurova Üniv. Jeol.Müh. Eğit. 20.Yıl Semp., Adana, Türkiye, Abstract 133-134.

17.  Reçber, A., Koç, Ş. ve Kadioğlu, Y. K. 1997. Yunusemre (Eskişehir) listvenitlerinin jeokimyasal ve jeoistatiksel incelenmesi. Çukurova Üniv. Jeol.Müh. Eğit. 20.Yıl Semp. Adana, Türkiye, Abstract 131-132.

18.  Özsan, A. ve Kadioğlu, Y. K. 1997. Sulakyurt Granitoidinde Açılan Derivasyon Tünelindeki Destek Tasarımı. Çukurova Üniv. Jeol.Müh. Eğit. 20.Yıl Semp. Adana, Türkiye, Abstract 97-98.

19.  Kadioğlu, Y. K. ve Güleç, N. 1997. Ağaçören Intruzif Tamının Petrolojisi (Aksaray). Çukurova Üniv. Jeol.Müh. Eğit. 20.Yıl Semp. Adana, Türkiye, Abstract 35-36.

20.  Özsan, A. ve Kadioğlu, Y.K. 1997. Sulakyurt baraj yeri sondajları ve granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri. 50. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, S13.

21.  Kadıoğlu, Y. K. ve Özsan, A. 1997. Sulakyurt granitoidindeki ofiyolitik olmayan gabroların konumunun sondajlarla belirlenmesi, 50. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 14.

22.  Tufan, S. ve Kadioğlu, Y. K. 1998. Divriği ve çevresindeki manyetik anomalilerin demir yataklarının aranmasındaki rolü, Ofiyolit-granitoid ilişkisiyle gelişen demir yatakları Semp. Sivas, Türkiye, Abstract, 22.

23.  Kadioğlu, Y. K. ve Eppelbaum, L. 2000. Orta Anadolu’nun jeoloji ve potansiyel alan verileri açisindan incelenmesi, haymana tuzlü- ulukişla basenlerinin uygulamali çalişmasi. Bildiri Özleri, 41.

24.  Kadioğlu, Y. K. 2000. İç Anadolu Bayındır plutonundaki (Kırşehir-Kaman) psödolösit içeren alkali kayaçların petrolojisi. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Abstract, 305-306.

25.  Kadioğlu, Y. K. ve Tufan, S. 2000. Murmano (Divriği) Plutonun petrolojisi ve demir cevherleşmesiyle olan ilişkisi. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Abstract, 282-283.

26.  Koralay, T. ve Kadioğlu, Y. K. 2003. İgnimbritlerin Tavan ve Taban ilişkilerini belirleyen petrografik veriler: İncesu (Kayseri) ignimbiriti. S.D.Ü.Müh.Mim.Fak.20. l Sempozyumu, Isparta, 126-127,

27.  Kadioğlu, Y. K. 2003. Orta Anadolu Kristalen Karmaşığındaki granitoidlerin çeşitleri: Petrografi ve mineral kimyası. S.D.Ü.Müh.Mim.Fak.20. yıl Sempozyumu, Isparta, 135- 136.

28.  Akçe, M.A. ve Kadioğlu, Y.K. 2003.Yozgat Batolitindeki kabuk kökenli lökogranitlerin jeolojisi ve petrolojisi. S.D.Ü.Müh.Mim.Fak.20. yıl Sempozyumu, Isparta, 140-141.

29.  Zoroglu, O. ve Kadioğlu, Y.K. 2003. Oymaağaç Granotoidinin Zonlu Kristalizasyon Özelliği: Beypazarı-Ankara. S.D.Ü.Müh.Mim.Fak.20. yıl Sempozyumu, Isparta, 142-143.

30.  Akçe, M. A. ve Kadioğlu, Y. K. 2003. Yozgat Batolitindeki kabuk kökenli lökogranitlerin jeolojisi ve petrolojisi. S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. 20.yıl Sempozyumu, Isparta, 140-141.

31.  Kadioğlu, Y. K. 2003. Orta Anadolu Kristalen Karmaşığındaki granitoidlerin çeşitleri: Petrografi ve mineral kimyası. S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. 20.l Sempozyumu, Isparta, 135-136.

32.  Koralay, T. ve Kadioğlu, Y. K. 2003. İgnimbritlerin Tavan ve Taban ilişkilerini belirleyen petrografik veriler: İncesu (Kayseri) ignimbiriti. S.D.Ü. Müh.Mim.Fak.20. yıl Sempozyumu. Isparta, 126-127.

33.  Diker, S., Çelik, M. ve Kadilu, Y. K., 2005. Kapullu Hamamı Kaynağının (Beypazarı-Ankara) Oluşumu ve Hidrojeolojik Özellikleri. 2. Ulusal Hidrojeolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, 195-207.

34.  Akçe, M.A. ve Kadioğlu, Y.K. 2006. Sarıhacılı Lökogranitinin Mineral Kimyası: Yozgat Batoliti Kuzeyi. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 273.

35.  Kadioğlu, S. ve Kadioğlu, Y.K. 2006. Yer Radarı (GPR) Yöntemi ile bir mermer ocağındaki kalınlıkları ve süreksizlikleri görüntüleme. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 447-449.

36.  Kadioğlu, Y.K., Dilek, Y. ve Foland, K. 2006. Adakit ve Alkali Magma evriminin Orta Anadolu Kristalen Karmaşığındaki Yeri ve Zamanı. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 500-501.

37.  Koralay, T., Kadioğlu, S., Kadilu, Y.K. 2006. İgnimbiritlerin Düşey Yöndeki Litolojik Dişimlerinin GPR ile İncelenmesi: İncesu İğnimbiriti (Kayseri). 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 502-503.

38.  Koralay, T., Kadioğlu, Y. K. ve Zoroğlu, O. 2006. Tekkedağ volkaniklerinin (İncesu-Kayseri) kökeni: Petrografik ve jeokimyasal özellikleri. 30.yıl Fikret Kutman Sempozyumu, 147–148.

39.  Özsoy, E.A., Yilmaz, G., Özsan, A. ve Kadioğlu, Y.K. 2006. Yakakayı (Eskişehir) Gölet yerindeki ofiyolitik kayaçlarının mühendislik ve petrografik özellikleri. 8. Bölgesek Kaya Mekaniği Sempozyumu, 375-385.

40.  Üstündağ, İ., Kadilu, Y.K., Üstündağ, Z. 2007. Hematit Cevherlerinin polarize enerji ayrımlı X-ışı flüoresans yöntemiyle analizi ve karakterizasyonu. 21. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi.

41.  Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2007. Kütahya Balıklı Cami Yapı Malzemeleri Arkeometrik Çalışmaları. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-1, 27-29 Eylül 2007, Ankara, Türkiye, s. 293-305.

42.  Koralay, T., Kadioğlu, Y. K. ve Zoroğlu, O. 2008. İncesu ignimbiriti içerisindeki fiamme tipleri: İç Anadolu Volkanik Bölgesi (İAVB). III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 68-69.

43.  Çolakoğlu, A. R., Kadioğlu, Y. K., Çiftçi, Y. and Kadioğlu, S. 2009. Hidrotermal Yatakların İncelenmesinde Yer Rada: Pb-Zn (Hasbey-Van) ve Fe (Altınsaç-Van) Cevherleşmeleri. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 234-235.

44.  Akçe, M. A. and Kadioğlu, Y. K. 2009. Yozgat İntrüzif Kompleksindeki Granatlan Raman Konfokal Spektroskopik Karakteristikleri. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 614- 615,

45.  Güllü, B. and Kadioğlu, Y. K. 2009. Orta Anadolu’daki Farkli Turmalinlerin Konfokal Raman Spektrometresi ile TanimlanmasI. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayi, 630- 631.

46.  Çiftçi, Y., Çolakoğlu, A.R., Kadioğlu, Y. K. and Kadioğlu, S. 2009. Ahlat Taşı (Ahlat- Bitlis) ve Toprak-Proklastik Zonlanmasında (Altınsaç-Van) Yanal 15 Korelasyonunun Yer Radarı Yöntemi ile Araştırılması, 62. Türkiye Jeoloji Kurulta, 122-123.

47.  Candansayar, M. E., Kaya, C., Dikmen, Ü., Konak, N., Kadioğlu, Y. K., Yilmaz, H., Arslan, S., Akin, U., Kiliç, A. R., Gürer, A., Ulugergerli, E. U., Başokur, A. T., Demirci, İ., Erdoğan, E., Kaçmaz, F., Özyildirim, Ö. and Okay, H. 2009. KB Anadolu KYJFYA Projesi: Zonguldak-Akşehir Doğrultusu Boyunca Kabuk Yapısının Manyetotellürik, Sismoloji, Gravite, Havadan Manyetik ve Jeokimyasal Çalışmalarla Araştırılması. 62. Türkiye Jeoloji Kurulta, 202-203.

48.  Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2009.Çataldağ ve Ilıca Granitoyidinin Jeokimyasal ve Petrografik Karşılaştırması, Batı Anadolu, Türkiye. 62.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 642-643.

49.  Zoroğlu, O., Kadioğlu, Y. K., Koralay, T. ve Güllü, B. 2010. Günyüzü (Eskişehir) İntrüzif Kütlesinin Jeolojisi ve Petrografisi. IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 59-60.

50.  Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2010.Uvarovit Mineralinin Alkali Magmatik Kayalardaki Önemi: rşehir, İç Anadolu, Türkiye. Karadeniz Teknik Üniversitesi 45.Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 51-52.

51.  Koralay, T., Kadioğlu, Y. K. 2010. Buldan Pegmatoidi (Buldan-Denizli) içerisindeki turmalin yığışımlarının mineralojik ve spektroskopik özellikleri. Uluslararası Katılımlı 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı. 68-69.

52.  Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y. K. 2010. Ksenolit Türü Anklavlan Petrolojik Önemi: Buzlukdağı Siyenitoidi, Kırşehir Türkiye. Selçuk Üniversitesi 35.Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 70-71.

53.  Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2010. Buzlukdağı Siyenitoidindeki Geç Mesozoyik Alkalen Kayaçların Petrolojik Özellikleri, İç Anadolu, Türkiye. 4. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 57-58.

54.  Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2010. Sivrihisar Ulu Cami Arkeometrik Çalışmaları. XII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Çanakkale, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yayınları No: 98, İzmir, Türkiye, s. 229-239.

55.  Herdem, D., Keleş, M., Deniz, K., Kadıoğlu, Y.K. 2012. Maden sularının kimyasal bileşimleri ve içilebilirlikleri: Türkiye’den örnekler. Uluslar arası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 222.

56.  Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2012. Lösit ve Pseudolösit İçeren Bazaltların Kökeni ve İç Anadolu’daki Önemi: Çiçekdağ, Kırşehir, Türkiye. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 128-129.

57.  Kadıoğlu, Y.K. 2012. Sıcak kuru kayalar ve Türkiyedeki potansiyeli. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 5-6.

58.  Akçe, M.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2012. Yozgat İntrüzif Kompleksi’ndeki silisçe doygun olmayan kayaçların kökenleri, İç Anadolu, Türkiye. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 11-12.

59.  Ulusoy, E. ve Kadıoğlu, Y.K. 2012. Demirköy intrüzif kütlesinin petrografik ve jeokimyasal özellikleri: Istranca Masifi, Kırklareli. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 23-24.

60.  Güllü, B. Ve Kadıoğlu, Y.K. 2012. Turmalinli kuvarsitlerin kökeni: Karakaya (Kaymaz) intrüzif kütlesi Eskişehir, Türkiye. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 101-102.

61.  Gürel, M., Kadıoğlu, Y.K. ve Duru, M. 2012. Karadere (Eskişehir) metamorfiklerinin petrolojisi: XRF ve raman konfokal spekroskopik yöntemler. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 105-106.

62.  Kuşoğlu, R., Kabakcı, B. Ve Kadıoğlu, Y.K. 2012. Kaya yünü özelliği taşıyan bazaltların jeokimyasal özelliği ve Türkiye’den örnekler. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 207-208.

63.  Kılıç, C. Ö. ve Kadıoğlu, Y.K. 2012. Kaman-Kırşehir metamorfiklerinin intrüzif kütlelerle olan ilişkisi: Kaman, Kırşehir, Türkiye. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 230-231.

64.  Koralay, T. ve Kadıoğlu, Y.K. 2012. Toygar volkanitinin (Alaşehir-Manisa) petrografik ve jeokimyasal özellikleri. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 241-242.

65.  Tunçay, T., Kadıoğlu, Y. K. ve Bayramin, İ. 2012. Alifakı topraklarının jeokimyasal özellikleri. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 252.

66.  Koralay, T., Kadioğlu, Y. K. ve Fallick, T. 2012. Altıntaş Bölgesindeki (Uşak-Bati Anadolu) Silis Oluşumlarinin Jeokimyasi ve Oksijen İzotop Bileşimleri. 65. TJK bildiri özleri kitabı, 368-369.

67.  Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K., Demirci, Ş. ve Özgümüş, Ü. 2012. İstanbul Yeni Cami Hünkar Kasrı Camları Üzerine Arkeometrik Çalışmalar. ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı 2. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı – Türkiye Arkeolojisi’nde Cam: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar, 6-8 Ekim 2011, Ankara, Türkiye, s. 159-171.

68.  Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. 2012 İstanbul Üsküdar Camilerinden Cevri Kalfa, Malatyalı İsmail Ağa ve Hüsrev Ağa Camilerinin Korunmasına Yönelik Arkeometrik Çalışmalar. Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu TAYKON 2011, 26-29 Ekim 2011, İstanbul, YTÜ Basım Yayım Merkezi, Ed. Kocatürk T, Can, C., Öz, E., Özakın, R., Alp, S., Şimşek, M., Bakır, B., İstanbul, Türkiye, s. 61-71 (ISBN: 978-975-461-487-9).

69.  Akyol, A.A., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş. 2012. Arkeometrik Çalışmaların Işığında Elaiussa Sebaste Camları Karakterizasyonu. Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu.

Uluslararsı bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Koç, Ş., Kadioğlu, Y. K. ve Erdoğan, S. 1994. Hydrothermal Alterations of Köylüce and Hallaçlar Volcanics (Havran-Balıkesir). International Volcanological Congress, METU, Ankara.

2.      Koç, Ş., Ünsal, A. ve Kadioğlu, Y. K. 1994. Geochemical Defination of the Geotectonical Location of Kastamonu Küre Pyrite Deposits. International Volkanological Congress, METU, Ankara.

3.      Çelik, M., Kadioğlu, Y. K. and Afsin, M. 1995. Geochemical Evolution of Elmalı polje karstification: Beydağla limestones Antalya/Turkey. EUG 8, Strasbourg (FRANCE) p. 190.

4.      Koç, Ş. and Kadioğlu, Y. K., 1995. Geochemical Evolution of Karacakaya (Yunusemre- Eskişehir) Listwaenites. EUG 8, Strasbourg (FRANCE) p. 332.

5.      Güleç, N. and Kadioğlu, Y. K., 1995. Relative involvement of Mantle and crustal components in the Ağaçören Granitoid: estimates from trace element and Sr-isotope data. IESCA, İZMİR, 22.

6.      Güleç, N., Toprak, V., Kadioğlu, Y. K. and Barreiro, B. 1995. Anatomy of a gabbro body and its bearing on the origin of mafic anklaves in the Ağaçören Granitoid (Central Turkey). Isreail.

7.      Kadioğlu, Y.K. ve Güleç, N. 1995. Mafic microgranuler enclaves and interaction between felsic and mafic magmas in Ağaçören Intrusive Suite: Evidence from ptrografic features and mineral chemistry. Second International Turkish Geology Workshop, Sivas Turkey.

8.      Kadioğlu, Y. K., Güleç, N. and Ateş, A. 1995. Structural Position of Gabbroic rocks in Ağaçören Granitoid: Field Observation and Aeromagnetic Data. Second International Turkish Geology Workshop, Sivas Turkey.

9.      Kadioğlu, Y. K., Ateş, A. and Tufan, S. 1996. A possible boundary of a granitoid body utilising potential field data: The Ağaçören Granitoid, Kıehir Crystalline Complex TURKEY. 30 th International Geological Congress, Beijing-CHINE. Abstract.2, 417.

10.  Kadioğlu, Y. K. 1996. Zoned Crystallization History of Baskil Intrusive Series, Southeast Taurids, TURKEY. 30 th International Geological Congress, Beijing-CHINE. Abstract, 2, 428.

11.  Kadioğlu, Y. K. and Gulec, N., 1997. Triple relations of the granitoid enclaves and gabbro of the Agacoren Intrusive Suite (Central Anatolia-Turkey): Geological, Petrographic and Geochemical Constraints. International GEOENV’97, 54.

12.  Büyüksaraç, A., Ateş, A. and Kadioğlu, Y. K. 1997. Deep Structure of the Capadocia Region, Central Turkey from Potential Field Data. Istanbul 97’ International Geophysical Conferance and Exposition, SEG, 251.

13.  Öztürk, F., Ateş, A., and Kadioğlu, Y. K. 1997. Geophysical Investigations into The Deep Structure of the Kesikköprü-Keskin Region, Central Turkey. Istanbul 97’ International Geophysical Conferance and Exposition, SEG, 246.

14.  Tufan, S., Ateş, A. and Kadioğlu, Y. K., 1997. Tectonic controls on the formation of iron deposits around Divriği (Sivas) Turkey. Istanbul 97’ International Geophysical Conferance and Exposition, SEG, 140.

15.  Kadioğlu, Y.K., Ateş, A. and Tufan, S. 1997. A possible boundary of Murmano and Dumluca plutons and their petrogenesis: Divriği (Sivas) Turkey. Istanbul 97’ International Geophysical Conferance and Exposition, SEG, 141.

16.  Kadioğlu, Y. K. and Güleç, N. 1998. The role of anorthite contents on the generation of granitoid, enclaves and gabbro in the Ağaçören Intrusive Suite: Central Anatolia, Turkey. Goldschmidt Conference, Minerl. Mag., 2A, 733-734.

17.  Kadioğlu, Y. K., Kurt, H. and Arslan, M. 1998. Determination of Ophiolitic and nonophiolitic gabbroic rocks in Central Anatolia using the Cr/Si ratio in clinopyroxene. Goldschmidt Conference, Minerl. Mag., 2A, 735-736.

18.  Arslan, M., Kurt, H. and Kadioğlu, Y.K. 1998. Glassy textures and emplacement characteristics of the Tahtayayla rhyolite-obsidian flow”, Hasandağ (Aksaray) volcanic rocks, Central Turkey. Goldschmidt Conference, Minerl. Mag., 2A, 77-78.

19.  Kadioğlu, Y. K., Ateş, A. and Gulec, N. 1998. Petrological and deep structural features of the gabbroic rocks and granitoid within the metamorphic basement in Central Anatolia: South of Ağaçören Intrusive Suite”, Third International Turkish Geology Symposium, Abstract, 162.

20.  Kadioğlu, Y. K. and Gulec, N. 1998. Types and genesis of the enclaves in Central Anatolian granitoids. Third International Turkish Geology Symposium, Ankara, Abstract, 159.

21.  Kadioğlu, Y. K., Düzgören, N. S., Güleç, N., Savaşçin, M. Y. and Malpas, J., 2000. Geological and Geochemical characteristic of alkaline magmatism in Central Anatolia (Turkey): Example from Bayindir Pluton. IESCA, 105.

22.  Zoroğlu, O. and Kadioğlu, Y. K. 2001. Petrology of Oymaağaç (Beypaza-Ankara) Granodiorite. Fourth International Turkish Geology Symposium, Adana, Abstract, 218.

23.  Kadioğlu, Y. K. and Gulec, N. 2001. Gabbro Types in the Central Anatolian Crystalline Complex: Field Aspects, Petrographic Features and Geochemistry. Fourth International Turkish Geology Symposium, Abstract, 206.

24.  Kadioğlu, Y.K. and Gulec, N. 2001. Nature and Distribution of Felsic Plutons in Central Anatolian Crystalline Complex: Time-Space Relations”, Fourth International Turkish Geology Symposium, Abstract, 202.

25.  Kadioğlu, Y.K., Dilek, Y., Gulec N. and Foland, K.A. 2002.Structure, petrology and geochronology of the Agacoren Intrusive Suite and its Tectonic implications for the Geodynamic Evolution of Central Anatolia. 1st International Symposium of the Faculty of Mines (ITÜ) on Earth Science and Engineering, İstanbul, 115.

26.  Zoroğlu, O. and Kadioğlu, Y. K. 2002. Genesis of the enclaves in Oymaağaç (Beypazarı-Ankara) Granitoid. 1st International Symposium of the Faculty of Mines (ITÜ) on Earth Science and Engineering, İstanbul, 122.

27.  Bayram, A. and Kadioğlu, Y. K. 2004. Silicified calkalkaline volcanic rocks indicator of gold occurrences: Western Anatolia – Turkey. Abstracts of the 13th Annual V.M. Goldschmidt Conference Copenhagen, Denmark, 313.

28.  Ugur, M. and Kadioğlu, Y. K. 2004. Petrogenesis of Tahir (Beypazarı) Granitoids: Ankara- Turkey. Abstracts of the 13th Annual V.M. Goldschmidt Conference Copenhagen, Denmark, A687.

29.  Bayram, A. and Kadioğlu, Y.K. 2004. Silicified calkalkaline volcanic rocks indicator of gold occurrences: Western Anatolia – Turkey. Abstracts of the 13th Annual V.M. Goldschmidt Conference Copenhagen, Denmark, 313.

30.  Recber, A. and Kadioğlu, Y.K. 2004. Nature of Listwaenite: Eskisehir (Yunusemre) Turkey. Abstracts of the 13th Annual V.M. Goldschmidt Conference Copenhagen, Denmark, 254.

31.  Zoroğlu, O. and Kadioğlu, Y. K. 2004. Amphiboles as a petrogenetic indicator of granitoid enclaves: Oymaağaç, Turkey. Abstracts of the 13th Annual V.M. Goldschmidt Conference Copenhagen, Denmark, A674.

32.  Koralay, T. and Kadioğlu, Y.K., 2004. Petrological features of an ignimbrite flow unite: Incesu Ignimbrite Turkey. Abstracts of the 13th Annual V.M. Goldschmidt Conference Copenhagen, Denmark, A658.

33.  2004.Yozgat Batholith:Central Anatolian Crystalline Complex. 13th Annual V.M. Goldschmidt Conference Copenhagen, Denmark, A659.

34.  Kadioğlu, Y. K. 2004. Nature of Beypazarı Granitoids: Ankara – Turkey. Abstracts of the 13th Annual V.M. Goldschmidt Conference Copenhagen, Denmark, A688.

35.  Bayram, A. and Kadioğlu, Y. K. 2005. Petrography and Ore Deposit Relations of Hydrothermal Altered Volcanic Rocks in the vicinity of Ovacık, Bergama. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions.

36.  Koralay, T. and Kadioglu, Y. K. 2005. Mineral chemistry of Incesu ignimbrite (Kayseri-Central Anatolia/Turkey). Int. Earth Sci. Colloquium on the Aegean Regions IESCA2005, 69.

37.  Koralay, T., Kadioglu, S. and Kadioglu, Y. K. 2005. A new method to differentiate a zonation boundry of ignimbrite at the depth using GPR: Incesu (Kayseri) ignimbrite Cappadocia Region. Int. Earth Sci. Colloquium on the Aegean Regions IESCA2005. 254-255.

38.  Kadioğlu, Y. K., Kadioğlu, S., Kibar, M., Bayramin, İ., Erpul, G., Zoroğlu, O. and Koralay, T. 2006. Nature and geochemical element mapping of surface soils in the vicinity of alkaline rocks: Akpınar (Kırşehir) Central Anatolia. 18th Int. Soil Meeting (ISM) on "Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology". Proceedings (2), 1025.

39.  Kadioğlu, Y. K., Kadioğlu, S., Kibar, M., Bayramin, İ., Erpul, G., Koralay, T. And Zoroğlu, O. 2006. A New Method in Determination of Soil Horizons by Ground Penetrating Radar: Akpınar (Kırşehir) Central Anatolia. 18th International Soil Meeting (ISM) on "Soil Sustaining Life on Earth, Menaging Soil and Technology", 1005.

40.  Koralay, T., Kadioğlu, S. and Kadioğlu, Y. K. 2006. Detection of Welding Degrees in the ignimbrite with ground Penetrating Radar: Kayseri, Central Anatolia. 11th International Conference on Ground Penetrating Radar, Columbus Ohio, USA.

41.  Kadioğlu, S., and Kadioğlu, Y. K. 2006. Measuring the Thickness and Figuring out the Discontinuities of a Marble Quarry with GPR, 11th International Conference on Ground Penetrating Radar, Columbus Ohio, USA.

42.  Kadioğlu, Y. K., Bayramin, İ., Kibar, M., Erpul, G., Zoroğlu, O. and Koralay, T. 2006. Nature and geochemical element mapping of surface soils in the vicinity 8 of alkaline rocks: Akpinar (Kirşehir) Central Anatolia. 18th international soil meeting (ism) on soil sustaining life on earth, managing soil and tecnology, 1025.

43.  Kibar, M., Orhan, D. and Kadilu, Y. K. 2006. Geochemistry and genesis of soils and eastern and western side of mogan lake (Gölbaşi-Ankara). 18th international soil meeting (ism) on soil sustaining life on earth, managing soil and tecnology, 1018.

44.  Kadioğlu, S., Kadilu, Y. K. 2006. Determination of Discontiniuties of a Marble Quarry with Ground Penetrating Radar. Understanding the Genesis of Ore Deposits to Meet the Demands of the 21st Century. 12th Quadrennial IAGOD Symposium, Moscow, 21-24.

45.  Akyol, A.A. and Kadıoğlu, Y.K. 2006. The Archaeometric Material Study of Castle of Darb-i Sak (Hatay, Kırıkhan). X. Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA 2006, Ankara, Türkiye, p. 27.

46.  Akyol, A.A., Tekkök, B., Kadıoğlu, Y.K. ve Demirci, Ş. 2006. A Study on Roman Lead Glazed Ceramics. 4th Mediterranean Clay Meeting, 5-10 September, 2006, Ankara, Turkey, p. 4.

47.  Koralay, T., Kadioğlu, Y. K. and Chen, F. 2007. Geochemical properties of ignimbrite series from Central Anatolia–Turkey: Petrology and isotope chemistry. Proceedings of the Second International Conference on Geo-Resources in the Middle East and North Africa, Cairo University February 2007, (GRMENA-II), Vol. 2, 643-655p.

48.  Kadioğlu, S. ve Kadioğlu, Y. K. 2007. Yer Radarı (GPR) ve Kayaç Petrografisi Yöntemleri ile bir mermer ocağındaki Yapısal ve Dokusal Süreksizliklerin rüntülenmesi. Türkiye 20. Uluslar arası Madencilik Kongresi ve Sergisi ISBN, 978- 9944-89-287-2, 153-160.

49.  Babaoğlu S., Açik N., Kadioğlu Y. K. 2007. B1=Quantitive analysis of nickel and a group of metals using X-Ray fluorescence spectrometer and molecular analysis in the Ni hyperaccumulator Alyssum corsicum. 102. Congressodella Societa Botanica Italiana-Palermo, 78.

50.  Kadioğlu Y. K. 2007. Evolution of Adakite and Alkaline felsic Intusive of the Central Anatolian Cyrstalline Complex, Turkey. GRMENA II, P. 695-702.

51.  Zoroğlu O., Kadioğlu Y.K. 2007. Behavior of Amphiboles in the Determination of Magma Zoning Using Confıocal Raman Spectrometry: Beypazarı Oymaağaç Granitoid-Ankara Turkey. GRMENA II, P. 567-580.

52.  Koralay T., Kadioğlu Y.K. 2007. Geochemical Properties of Ignimbrite Series from Central Anatolia-Turkey: Petrology and Isotope Chemistry. GRMENA II, P. 643-655.

53.  Çelik M., Kadioğlu Y. K. 2007. Nature of Geothermal Waters Around Ayaş-Beypazarı (Turkey): Geochemistry and Isotopic Evaluation. GRMENA II, P. 455-466.

54.  Kadioğlu Y. K. 2007. Vision of Mineralgy and Petrography in the Interretation of Conservation of Cultural Heritage Studies. Internatonal Congress on Spectroscopic Methods for Conservation of Cultural Heritage.

55.  Koralay, T., Kadioğlu, Y. K. and Chen, F., 2007. Magma zonation of an ignimbrite serie from Central Anatolia–Turkey: Petrology and isotope chemistry. Second International Conference on Geo-Resources in the Middle East and North Africa (GRMENA-II), 111.

56.  Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2007. Konya, Altınekin Zıvarık, Zalmanda ve Dedeler Hanları Yapı Malzeme Çalışmaları ve Sorunları. Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu Prof. Dr. Rüçhan Arık – Prof. Dr. Mehmet Oluş Arık Armağanı, 25-27 Nisan 2007, Konya, Türkiye s. 22-23.

57.  Akyol, A.A. and Kadioglu, Y.K. 2008. Archaeometric Studies on Hatay Yumurtalik Castles. 12th Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA 2008, March 5-8, 2008, Magusa, Northern Cyprus Turkish Republic, s. 9.

58.  Dağan, M., Meriç, N. and Kadioğlu, Y. K. 2008. Gis application in the definition of radiation and heavy metal pollution in the vicinity of seyitömer thermic poerhouse. The fifth conference nuclear science and its application, Ankara, Turkey, 97.

59.  Koycu, G., Karnak, D., Dizbay, S., Erdemli, E., Kadioğlu, Y. K., Beder, S. 2008. Alveolar proteinosis due to acute silicosis in an iron-steel factory worker, European Respiratory Journal, Abstracts, 18th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, 680.

60.  Kadioğlu, Y. K. and Zoroğlu, O. 2008. Nature of Beypazari Granitoid: Geology and Geochemistry, Northwest Anatolia, Turkey. Aegean Symposium, 24, Texsas, USA.

61.  Kadioğlu S., Kadilu Y. K. and Akyol A. A. 2008. Geoarchaeological Research of the ilyasbey Mosque and Its Complex Buildings with Ground Penetrating Radar in Miletus, izmir- Western Anatolia Turkey. Aegean Symposium, 25, Texsas, USA.

62.  Kadioğlu M. and Kadioğlu Y. K. 2008. Native of the marble in nysa city of hellenistic and roman period, Aydin-Western Anatolia, Turkey. Aegean Symposium, p24 Texsas, USA.

63.  Kadilu Y. K. 2008. Nature of Beypazari Granitoid: Geology and Geochemistry, Northwest Anatolia, Turkey. Aegean Symposium, p24, Texsas, USA.

64.  Tasdelen, S., Koralay, T., Kadioglu, Y K., Kumral, M., 2009. Mineralogic, petrographic, mechanical and physical properties of incesu ignimbrite (Central Anatolia - Turkey) used building stone in historical buildings. 2009 Joint Assembly, Toronto-Canada.

65.  Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2010 Investigation of Buzlukdagi (Kırsehir-Turkey) Syenitoids by Confocal Raman Spectroscopy. METU Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa- Arabia, 44.

66.  Turkmen, F., Deniz, K., Bayramin, İ. and Kadıoğlu, Y.K. 2010. Geolojical and Mineralojical Properties of a Soil Formed on the Augite-Basalt Rocks in Ordu Conditions. International Soil Science Congress, Abs. book, p:177.

67.  Akyol, A.A. ve Kadıoğlu, Y.K. 2010. Ürgüp-Mustafapaşa Topakoğlu Konağı Duvar Resimlerinde Mikro – XRF ve Raman Konfokal Spektroskopik Yöntemlerle Element Analizleri. 1. Eser Analiz Çalıştayı - ESAN 2010, 22-25 Nisan 2010, Denizli, Türkiye, s. 32.

68.  Kadıoğlu, Y. K., Koralay, T., Zoroğlu, O., Gülü, B., Akçe, M. A., Deniz, K and Yıldırım, B. 2011. Differentiation of Ophiolitic and Nonophiolitic Gabbros using Confocal Raman Spectroscopy: Central Anatolia Turkey. Goldschmidt Conference Abstracts, Mineralogical Magazine, 1133.

69.  Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2011. Confocal Raman Spectroscopic Characteristic of Psedoleucite in Alkaline Intrusive Rocks: Central Anatolia, Turkey, Goldschmidt Conference Abstracts, Mineralogical Magazine, 748.

70.  Kadıoğlu, Y.K. and Deniz.K. 2011. A new approach in the interpretation of nature of Migmatitization and their Sources: Western Anatolia Turkey. European Geosciences Union General Assembly, 4-8 April 2011, Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-12617.

71.  Deniz, K. and Kadıoğlu, Y.K., 2011. Nature of Potassium rich alkaline rocks in Central Anatolia: Buzlukdagi Syenitoids (Kırsehir-Turkey). European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-9492.

72.  Üstündağ, İ., Akçe, M.A., Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K. and Üstündağ, Z. 2011. Raman Spektrometresiyle Jeolojik Örneklerin Karakterizasyonu. Uluslar arası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi Bildiri Özleri Kitabı, 167.

73.  Akyol, A.A., Kadioglu, Y.K., Özkan-Aygün, Ç. 2011 Archaeometrical Analyses of the Artifacts from Hazar Lake Sunken City in Turkey. European Geosciences Union General Assembly 2011 - GI-9 From Artefact to Historical Sites: Geoscince and Non-Invasive Methods for the Study and Conservation of Cultural Heritage, 3-8 April, 2011, Vienna, Austria.

74.  Kadioglu, S., Kadioglu, Y. K. and Akyol, A. A. 2011. Defining Buried Remains in the Eastern Site of the Great Mosque and Hospital of Divrigi, Sivas-Turkey with 3D GPR Imaging. European Geosciences Union General Assembly 2011 - GI-9 From Artefact to Historical Sites: Geoscince and Non-Invasive Methods for the Study and Conservation of Cultural Heritage, 3-8 April, 2011, Vienna, Austria.

75.  Akyol, A. A. and Kadioglu, Y. K. 2011. Archaeometrical Studies on Haleplibahce Mosaics in Turkey. The 11th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics-Managing Archaeological Sites with Mosaics: From Real Problems to Practical Solutions, Meknes, October 24-27, Morocco, p. 43.

76.  Koralay, T., Kadioğlu, Y. K. 2011. Monitoring of Plagiogranite of the Yeşilova Ophiolite: Geochemistry and Confocal Raman Spectroscopy, Southwest Anatolia, Turkey. Mineralogical Magazine 75(3):1222p.

77.  Deniz, K., Kadıoğlu, S. ve Kadıoğlu, Y. K. 2012. A new Method in the displaying of Deep Contact relationships of an intrusive body with the wall rocks: Ground Penetrating Radar (GPR) Buzlukdagi Syenitoids (Kırsehir-Turkey). European Geosciences Union General Assembly, 22-27 April 2012, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-11475.

78.  Kadıoğlu, S. ve Kadıoğlu, Y. K. 2012. Research of Stability Problems on Ankara-Konya High Speed Railway Line (Turkey) using Ground Penetrating Radar and Petrographical Methods. European Geosciences Union General Assembly Geophysical Research Abstracts Vol. 14, 4742.

79.  Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2013.Nature of the Pseudoleucite within the Alkaline Basalts, Akçakent, Central Anatolia, Turkey, Basalt 2013, 108.

80.  Akçe, M. A. and Kadıoğlu, Y. K. 2013. Petrology and Origin of Yozgat Intrusive Complex: Central Anatolia, Turkey. Goldschmidt 2013.

81.  Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Koralay, T., Güllü, B., Akçe, M. A. and Kılıç, C. O. 2013. Petrology and Raman Characterization of Leucitites within the Ultrapotassic Rocks: Afyon, NW Turkey. Goldschmidt 2013.

82.  Koralay, T., Kadıoğlu, Y. K., Jiang, S. Y., Deniz K. and Güllü B. 2013. Origin of High-K Ignimbrite in the Miocene Volcanism Surrounding Uşak Region (Western Turkey): Rb-Sr, Sm-Nd Isotopic Evidence. Goldschmidth 2013.

83.  Güllü B., Kadıoğlu, Y. K., Zoroğlu, O., Koralay, T., Deniz K. and Kılıç, C.O. 2013. Geochemical Characteristic of Felsic Dykes Within the Karakaya (Kaymaz) Granite Eskişehir, Turkey. Goldschmidth 2013.

84.  Kadıoğlu, Y. K. 2013. Diamond Bearing Mantle Xenoliths in Alkaline Basalts: Karacadağ Volcano, South East Anatolia, Turkey. Goldschmidth 2013.

85.  Kadıoğlu, S. and Kadıoğlu, Y. K. 2013. Determination the Step of Karst Formation Using GPR and Raman Spectroscopy Methods, South East Anatolia, Turkey. Goldschmidth 2013.

Projeler

Kurumsal Araştırma Projeleri

1.      “Atatürk Müze Köşkü Yapı ve Dekoratif Malzeme Analizleri Projesi”, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Ali Akın Akyol (Proje Yöneticisi), Yusuf Kağan Kadıoğlu, Selma Kadıoğlu (Proje Bütçesi: 15930 TL) (Haziran-Ağustos 2005).

2.      “Ürgüp Kayakapı Kaya Kilisesi Yapı Malzeme Analizleri ve Koruma Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Araştırma Projesi”, Eski Kapadokya Turizm Yatırım San. Tic. A.Ş. / KA.BA Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme Mimarlık Ltd., Bekir Eskici (Proje Yöneticisi), Yusuf Kağan Kadıoğlu, Ali Akın Akyol (Proje Bütçesi: 9440 TL) (15 Mart-20 Temmuz 2006).

3.       “Tarsus-Gözlükule Erken Roma Dönemi Seramikleri Üzerine Arkeometrik Çalışmalar”, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şahinde Demirci (Proje Yöneticisi), Yusuf Kağan Kadıoğlu, Ömür Bakırer, Billur Tekkök, Ali Akın Akyol (DAP-2006-07-02-01, Proje Bütçesi: 10000 TL) (Mart 2006-Nisan 2007).

4.      “Ankara Vilayet Meydanı Antik Roma Yolu Güzergahının Jeofizik ve Petrografik Yöntemlerle Belirlenmesi Araştırma Projesi”, Ankara Valiliği, Selma Kadıoğlu (Proje Yöneticisi), Yusuf Kağan Kadıoğlu, Ali Akın Akyol (Proje Bütçesi: 10620 TL), (Ekim-Kasım 2006).

5.      “Aydın, Söke, Balat, Milet İlyas Bey Külliyesinde Bulunan Yapılara, Kalıntılara ve Buluntulara Ait Özgün Malzemelerin Korunmasına Yönelik Araştırma ve Uygulama Projesi”, SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. / KA.BA Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme - Mimarlık Ltd., Bekir Eskici (Proje Sorumlusu), Y. Selçuk Şener, Yusuf Kağan Kadıoğlu, Selma Kadıoğlu, Ali Akın Akyol (Proje Bütçesi: 16520 TL) (Haziran - Eylül 2007).

6.      “Zeynel Bey Külliyesi ve Hamam Yapıları Arasındaki Alanda Zemin Altında Bulunan Kalıntıların Saptanmasına, Zeynel Bey Türbesi'nde Kullanılan Özgün Yapı Malzemelerine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi ve Korunmasına Yönelik Çözüm Önerilerini İçeren Araştırma Projesi”, Hasankeyf Kazı Başkanlığı / KA.BA Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme - Mimarlık Ltd., Bekir Eskici (Proje Yöneticisi), Yusuf Kağan Kadıoğlu, Selma Kadıoğlu, Ali Akın Akyol (Proje Bütçesi: 7965 TL) (Mayıs-Ağustos 2007).

7.      “Anıtkabir Aslanlı Yol Anıtlar Grubu ve Aslan Heykelleri, Sakarya Meydan Muharebesi Kabartmaları ile Revaklı Avlu Taş Yüzeylerinde Malzeme Korumaya Yönelik Belgeleme, Malzeme Analizi ve Jeofizik Çalışmaları Araştırma Projesi”, Anıtkabir Komutanlığı, Ali Akın Akyol (Proje Yöneticisi), Yusuf Kağan Kadıoğlu, Y. Selçuk Şener, Selma Kadıoğlu, Şakir Meraki (Proje Bütçesi 10620 TL) (Haziran-Eylül 2007).

8.      “Hatay, Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı Kapsamında Geleneksel Yapılarda Kullanılmış Olan Malzeme Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve Antik Dönem Yapıları Jeofiziksel Önçalışmaları Araştırma ve Belgeleme Projesi”, A Proje Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Ali Akın Akyol (Proje Yöneticisi), Yusuf Kağan Kadıoğlu, Selma Kadıoğlu (Proje Bütçesi: 4130 TL), (Temmuz-Ağustos 2007).

9.       “Elaiussa-Sebaste Cam Örnekleri Malzeme Araştırmaları”, Akdeniz Medeniyetlerini Araştırma Enstitüsü (AKMED), Çiğdem Gençler Güray (Proje Yöneticisi), Şahinde Demirci, Yusuf Kağan Kadıoğlu, Ali Akın Akyol (Proje Bütçesi: 3540 TL) (Kasım 2007-Mart 2008).

10.  “Şam (Suriye) Süleymaniye Külliyesi’ne Ait Yapıların Korunmasına Yönelik Malzeme ve Jeofizik Araştırmaları Projesi”, Atelye Mim Tasarım ve Yapım Ltd. Şti / Ani Anıtsal Yapılar Koruma Değerlendirme ve Yapım Mimarlık Restorasyon Ltd. Şti., Bekir Eskici (Proje Yöneticisi), Yusuf Kağan Kadıoğlu, Selma Kadıoğlu, Ali Akın Akyol (Proje Bütçesi: 15340 TL) (Ekim 2008-Şubat 2010).

11.  “Şapinuva (Çorum, Ortaköy) Arkeolojik Alanından Ele Geçen Hurrice Tabletlerin Belgelenmesi Projesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aygül Süel (Proje Yöneticisi), Mustafa Süel, Esma Reyhan, Leyla Murat, Sedef Ayyıldız, Yener Duran, Murat Önür, Kurtuluş Kıymet, Ali Akın Akyol (BAP 09B 5358 003; Proje Bütçesi: 25000 TL) (Kasım 2009-Mayıs 2011).

12.  “İstanbul Yeni Cami Hünkar Kasrı Camlarının Arkeometrik Yönden İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Sezer Aygün (Proje Yöneticisi), Şahinde Demirci, Yusuf Kağan Kadıoğlu, Ömür Bakırer, Üzlifat Özgümüş, Ali Akın Akyol, Serra Kanyak (ODTU BAP-07-02-2010-01, Proje Bütçesi: 10000 TL) (Mart 2010-Mart 2011).

13.   “Ortaköy Şapinuva (Çorum) Arkeolojik Alanı Ağılönü Bölgesine Ait Malzemelerin Arkeometrik Yönden Araştırılması: 1. Aşama”, Ali Akın Akyol (Proje Yöneticisi), Yusuf Kağan Kadıoğlu, Şahinde Demirci, Aygül Süel, Mustafa Süel, Yener Duran (Ankara Ün. BAP; 67500 TL) Onay Aşamasında).

14.  “Daskyleion (Balıkesir, Bandırma) Arkeolojik Alanı’ndaki Koru Tümülüsü’nden Ele Geçen Arkeolojik Malzemelerin Arkeometrik Yöntemlerle Belgelenmesi ve Araştırılması Projesi”, Ali Akın Akyol (Proje Yöneticisi), Yusuf Kağan Kadıoğlu, Yılmaz Selim Erdal, Emel Oybak, Bekir Salih, Kaan İren, Şahinde Demirci, Kameray Özdemir, Aslı Hekimoğlu İren, Kıymet Deniz, Elif Saraç (Ankara Üniversitesi BAP 11B 6055003; Proje Bütçesi 61000 TL) (23 Haziran 2011- 23 Aralık 2012).

15.   “Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) DPT Altyapı Projesi”, Yusuf Kağan Kadıoğlu (Proje Yürütücüsü), Ergun Gökten, Mehmet Çelik, İlhami Bayramin, Günay Erpul, Selma Kadıoğlu,  Savaş Özün, Erdoğan Tekin, Mümtaz Kibar, Yılmaz Özçelik, Tamer Koralay, Musa Avni Akçe, Ünal Dikmen, Seda Alp, Kıymet Deniz, Cumhur Kılıç, Ezgi Ulusoy, Deniz Kayalı, Ali Akın Akyol, Bekir Eskici, Y. Selçuk Şener, Musa Kadıoğlu, Uğur Erdem Dokuz, Zafer Üstündağ, Bahattin Güllü, İlknur Üstündağ, Niyazi Meriç, Özlem Güllü, Murat Sert, Zehra Karakaş, Meltem Çelik, Başak Eser Doğdu, Ceyda Öztürk, Tülay Tuncay, Selen DEVİREN, Ferhat Türkmen, İlhami Tüzün, Gökben Başaran, Rıdvan Kuşoğlu, Büşra Kabakcı, Koray Koç (DPT Proje Bütçesi 2500000 TL) (Ekim 2011- Ekim 2014).

16.   “Hasankeyf Kazısından Ele Geçen Camların Fiziksel ve Kimyasal (Arkeometrik) Yöntemlerle İncelenmesi”, Nurşen Özkul Fındık, Nurşen Sarı, Yusuf Kağan Kadıoğlu, Ali Akın Akyol, Kıymet Deniz, (Gazi BAP; Proje Bütçesi: 15000 TL) (Mayıs 2012-Aralık 2013).

17.  Kuzey Batı Anadolunun Derin Kabuk Yapısının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması Ve Bölgenin Depremselliği Açısından Yorumlanması. (TÜBİTAK; Proje Bütçesi:6299722TL) (01/07/2006-01/07/2010)(Araştırmacı).

18.  Kefken-Ereğli (Batı Karadeniz) Sahil Plajlarının Sedimentolojik Özellikleri Ve Ekonomik Mineral Potansiyelinin Araştırılması. (TÜBİTAK; Proje Bütçesi:24932TL) (15/01/2009-15/01/2010)(Araştırmacı).

19.  Elmas Tel Kesme Yönteminde Kesilebilirlik Abaklarının Oluşturulması Ve Elmas Boncuk Kesme Mekanizmasının Sayısal Modellemesi. (TÜBİTAK; Proje Bütçesi:174712TL) (15/02/2010-15/01/2013)(Araştırmacı).

20.  Yerg. Havadanma. Uy. Görü. Veri. Enteg. Kul. ile Demir Ma. Pot. Beli. ve Kla. D. Arama Yöntemleriyle Karşı. Pilot Projesi(TÜBİTAK; Proje Bütçesi:214TL) (01/04/1996-01/08/1998)(Araştırmacı).

 1. Tuz Gölü doğusundaki magmatic kayaçların kökeni, derin yapısı ve cevherleşme potansiyeli, Ankara Üniversitesi Araştırma Projesi,97-05-01-05, Proje Yürütücüsü  (1997-1999).
 2. Orta Anadolu Granitoid ve Gabrolarının Zamansal ve Mekansal Konumu. TÜBİTAK Projesi, YDABÇAG 638 (197Y137) Proje Yürütücüsü  (1998-2001).
 3. Çiçekdağı – Kırıkkale arasındaki magmatic kayaçların jeolojik evrimi ve ekonomik potansiyeli,  Ankara Üniversitesi Araştırma Projesi, 98-05-01-09, Proje Yürütücüsü  (1998-2000).
 4. Beypazarı Granitoidlerinin petrrolojisi ve mermercilik açısından ekonomik potansiyeli Ankara Üniversitesi Araştırma Projesi, 2000-07-05-015, Proje Yürütücüsü  (2000-2003).
 5. Kayseri civarındaki ignimbritlerin petrografik indeksleri. Ankara Üniversitesi Araştırma Projesi, 2003-07-45-015, Proje Yürütücüsü  (2003-2006).
 6. Orta Anadolu (Kırşehir-Yozgat) plutonik kayaçların blok verimi ve  ayrışmasından oluşan toprak kuşaklarının jeokimyasal  haritalanması ve kalınlıklarının belirlenmesi. 2003-K-120-190-4-1 nolu DPT Proje Yürütücüsü (2004-2005).
 7. Sivrihisar-Karacaören (Eskişehir) Granitoyidlerinin  zamansal - mekansal konumu  ve Raman Konfokal Spektrometresi ile İçermiş Oldukları Amfibollerin Sınıflandırılması.  Ankara Üniversitesi Araştırma Projesi, 07B4343003, Proje Yürütücüsü (2006-2009).
 8. Kütahya Seydişehir Termik santali çevresindeki Toprak kirliliği ve kaynağının belirlenmesi. Elektrik Etüdleri Üğretim A.Ş. Kütahya, Proje Yürütücüsü 2008.
 9. Ağaçören (Aksaray) Granitoid Kütlelerinde Yeralan Anklavların Kökeni. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, ODTÜ, Araştırıcı (1993-1994)
 10. Kastamonu-Araç masifi Platin zenginleşmelerinin jeokimyası ve kökeni. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje No: 92-05-01-02, Araştırıcı (1992-1995)
 11. Yergerçekleri, Havadan manyatik, uydu görüntülü verilerinin entegre kullanımı ile demir madeni potansiyelinin belirlenmesi ve klasik demir arama yöntemleriyle karşılaştırma pilot projesi. TÜBITAK projesi, YDABÇAG 292., Araştırıcı ( 1996-1998)
 12. Tuz Gölü Havzasının Hidrokarbon potansiyeli. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Projesi, Araştırıcı (1995-2000)
 13. Tuz Gölü ve çevresinin derin jeolojisinin jeofizik yöntemlerle incelenmesi. TÜBITAK. YDABÇAG- 118., Araştırıcı (1995-1997).
 14. Doğu Anadolu Bölgesinde Cevherli Birimlerin Incelenmesi: Baskil Granitoidi  Elazığı ve Malatya çevresi. MTA Pilot proje, Araştırıcı (1992-1998)
 15. Kaman (Kırşehir) Alkali Magmatizmaya bağlı Florit Zenginleşmelerin Incelenmesi, MTA Projesi, Araştırıcı (1996-1998)
 16. Baglum Andezitlerinin Petrojeokimyasal Özellikleri. Ankara Üniversitesi Araştırma Projesi, Araştırıcı (1997-1998)
 17. Konya civarının Derin Jeolojisinin İncelenmesi Ankara Üniversitesi Araştırma Projesi, Araştırıcı (1997-1998)
 18. Tuz Golu batısındaki Magmatik kayacların Petrolojisi ve Ekonomik yonden cevherlesme potansiyelleri Ankara Üniversitesi Araştırma Projesi, Araştırıcı (1997-1998)
 19. Goztepe (Kırıkkale) Manganez cevherlerinin İncelenmesi Ankara Üniversitesi Araştırma Projesi, Araştırıcı (1996-1998).
 20. Mekanik Kazılarda kayaçların petrografik özellikleriyle kesilebilirlik  ve aşındırıcılık özellikleri arasındaki ilişkilerinin incelenmesi, Araştırıcı, Hacettep Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Prje No:HÜo1o2602013. (2002-2004).
 21. Afşin Elbistan Termik santarli çevresindeki Toprak kirliliği ve kaynağının belirlenmesi. Elektrik Etüdleri üretimi A.Ş. Afşin, Araştırıcı 2009.
 22. Kuzeybatı Anadolu’nun Kabuk Yapısının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması Projesi, TUBİTAK, Proje No 105G145, Araştırıcı 2005-2010.
 23. Menderes Nysası Meclis Binası (Gerontikon/Bouleuterion) Kazı, Belgeleme ve Araştırma Projesi, TÜBİTAK Projesi, SOBAG, Araştırıcı, 2007.
 24. Jeofizik Yer Radarı Yönteminin Drenaj Sistemleri Etkinliğinin Belirlenmesinde Kullanımları, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Geliştirme Projesi (BAP), BAP 09 B 4347 001 Araştırıcı, 2008.
 25. Mermer Bloklarının Alım ve İşlenmesinde Süreksizliklerin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Geliştirme Projesi (BAP), BAP 2005-07-45-030, Araştırıcı, Mayıs 2005-Aralık 2008.
 26. Ankara Vilayet Meydanı Antik Roma Yolunun Yer Radarı Yöntemi İle Araştırılması ve Arkeolojik Malzemelerin Petrografik ve Arkeometrik Tanımlanması, Ankara Üniversitesi - Ankara İl Özel İdaresi, Araştırıcı, Aralık 2006.
 27. Anıtkabir Aslanlı Yol Anıtlar Grubu ve Aslan Heykelleri, Sakarya Meydan Muharebesi Kabartmaları ile Revaklı Avlu Taş Yüzeylerinde Malzeme Korumaya Yönelik Belgeleme, Malzeme Analizi ve Jeofizik Çalışmalar (Yer Radarı Yöntemi ile Aslanlı yol üzerindeki Kadın-Erkek Heykellerindeki ve Aslanlardaki Gömülü Kırık-Çatlakların Görüntülenmesi) Araştırma Projesi, Ankara Üniversitesi - Anıtkabir Komutanlığı, Araştırıcı, 2007.
 28. Milet İlyas Bey Camisi ve Külliyesinde Bulunan Yapılara, Kalıntılara ve Buluntulara ait Özgün Malzemelerin Korunmasına Yönelik Araştırma ve Uygulama Projesi; Yer Radarı Yöntemi ile Milet İlyas Bey ve Külliye Alanında Gömülü Arkeolojik Yapıların Araştırılması, Ankara Üniversitesi- Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Araştırıcı, 2007.
 29. Batman-Hasankeyf, Zeynel Bey Külliyesi ve Hamam Yapıları Arasındaki alanda Zemin Altında Bulunan Kalıntıların Saptanmasını, Zeynel Bey Türbesi’nde Kullanılan Özgün Yapı Malzemelerine İlişkin Sorunların Tespit Edilmesi ve Korunmasına Yönelik Çözüm Önerilerini İçeren Araştırma Projesi, Ankara Üniversitesi- KA.BA Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme LTD., Araştırıcı, 2007.
 30. Hisarönü-Zonguldak İstasyonları Arasında Bulunan 55 Nolu Tüneldeki Kaplama Kalınlığının ve Stabilitasyon Durumunun Petrografi ve Yer radarı Yöntemi İle Araştırılması Projesi, Ankara Üniversitesi- Ankara Devlet Demiryolu Varyantlar ve Yeni Yollar İnşaatları Grup Müdürlüğü, Araştırıcı, 2008.
 31. Proje: Yozgat Batolitinin Kuzeydoğu Bölümünün Jeoloji, Petroloji ve Cevherleşme

 Açısından Ekonomik Potansiyeli. Erciyes Üniversitesi, (Erciyes Universitesi, Araştırma Projesi) Proje Kodu: EÜBAP: 01-58-1, Araştırıcı, Suresi: 2001-2004.

Proje: Merkezi Araştırma Laboratuvarı. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) Araştırma Altyapısı Projesi, (Sektör: DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA) Proje Kodu: 2009K120530, Araştırıcı,  Suresi: 2009- 2011

 

İdari Görevler

 

2009-…..: Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

2010-…..: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

2008-2010: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.      Jeoloji Mühendisleri Odası

2.      Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arziçi Kimyası Komisyonu'nu

3.      European Geosciences Union - EGU (2010 - 2011)

 

Burslar

ÜLKE ADI

Tarih

Bursu Veren Kuruluş

1) Leicester Univ.Geol.Dept

England

1993  June-September

TÜBİTAK

2) Clausthal Technical Univ. Miner. Inst.

Germany

1997 Sptember- December

 

TÜBİTAK

3)Tel-Aviv University,  Israel

1999 June-November

İsrail Hükümeti

4) Ohio State University &Miami University, USA

2002 January- November

Fulbright (Amerika Birleşik Develeti)

 

Atıflar

2013 yılı itibarı ile 136

 

Verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Lisans Dersleri

JEM301

Güz Dönemi

Petrografi

4

-

JEM201

Güz Dönemi

Mineraloji

4

 

JEM431

Güz Dönemi

Mühendislikte Projelendirme-I

3

 

JEM202

Bahar Dönemi

Optik Mineraloji

3

 

JEM310

Bahar Dönemi

Petroloji

2

 

JEM432

Bahar Dönemi

Mühendislikte Projelendirme-II

3

 

JEM306

Bahar Dönemi

Jeolojik Harita Alımı

4

 

 

Lisansüstü Dersler

812548

Güz Dönemi

Petrolojide İleri Konular

3

-

812547

Bahar Dönemi

Petrojenez

3

 

812

 

Kimyasal Analiz Yöntemleri

3

 

 

Dergilerde Hakemlik

 

 1. Turkish Journal of Earth Science, TÜBİTAK
 2. Maden Tetkik ve Arama Dergisi
 3. Spectroscopy Letters