PROF.DR. KADİR GÜRDAL    
Adı : KADİR
Soyadı : GÜRDAL
E-posta : kadirgurdal@ankara.edu.tr
Tel : 0312-5951322
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ