PROF.DR. CANAN KALAYCIOĞLU    
Adı : CANAN
Soyadı : KALAYCIOĞLU
E-posta : kalayci@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 03125958061
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, FİZYOLOJİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Kalaycıoğlu Canan, Uzm.Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı, Dekanlık Binası,

06100 Sıhhiye, Ankara

Tel       :  0 312 595 8272

E-posta : kalayci@medicine.ankara.edu.tr

 

DOĞUM TARİHİ, YERİ: 1964, Ankara, Türkiye.

MEDENİ DURUM: Evli, 1 çocuk annesi

BİLİM ALANINDA EĞİTİM

·      Uzm.Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara,  1995.

            Araştırma Konusu: Kognitif Nörofizyoloji, EEG

Tez Başlığı: Görsel Kognitif Görevler Sırasında Serebral Lateralizasyonun Kantitatif EEG ile Araştırılması

·      Tıp Doktoru, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1987.

 

GÖREV DURUMU

·      Prof.Dr.                             Ankara Üniversitesi SBE                              2009-

Disiplinlerarası Sinirbilimleri                     

·      Prof.Dr.                             Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi                 2009–                                            Fizyoloji Anabilim Dalı

·      Doç.Dr.                              Ankara Üniversitesi SBE                              2008-2009

Disiplinlerarası Sinirbilimleri                     

·      Prof.Dr.                             Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi                 2003–2008                                    Fizyoloji Anabilim Dalı

·      Yard.Doç.Dr..                    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi                 1999–2003                                    Fizyoloji Anabilim Dalı

·      Uzm.Dr.                            Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi                 1995–1999                                    Fizyoloji Anabilim Dalı

 

Araştırma Faaliyetleri

- Otistik özellikler gösteren sağlıklı bireylerde görsel ve işitsel uyaranların elektroensefalografi yöntemi ile incelenmesi ve aday tek nükleotit polimorfizmleri ile ilişkisinin belirlenmesi (A.Ü.BAP tarafından desteklenmiştir) 2013-2016.

- Türkçede eylem-sonukonumunda bürün-sözdizim etkileşimi üzerine elektrofizyolojik bir inceleme (TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir), 2013-2016

- Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG verilerin ilişkilendirilmesi (A.Ü.BAP tarafından desteklenmiştir), 2011-2014.

-Çizgi bölme görevi sırasında beyin aktivitesi: EEG ve ERP çalışması ((TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir), 1998-2001

-Sağlıklı bireylerde işleve özel beyin asimetri haritasını çıkarılması (DPT tarafından desteklenmiştir), 1994-1997

 

Yayınlar

1)      Kalaycıoğlu C., Nalçacı E., Schmiedt-Fehr C., Başar-Eroğlu C.: Corpus callosum has different channels for transmission of spatial frequency information. Brain Research, 1296, 85-93, 2009.

2)      Kalaycıoğlu C., Kara C., Atbaşoğlu C., Nalçacı E.: Aspects of foot preference: Differetial relationships of skilled and unskilled foot movements with motor asymmetry. Laterality, 13(2), 124-142, 2008

3)      Çiçek M., Nalçacı E., Kalaycıoğlu C.: Frontal and posterior ERPs related to line bisection. Perceptual and Motor Skills, 105, 587-608, 2007.

4)      Atbaşoğlu E.C., Kalaycıoğlu C., Nalçacı E.: Büyüsel Düşünce Ölçeği’nin Türkçe formunun üniversite öğrencilerindeki geçerlik ve güvenilirliği, Turkish Journal of Psychiatry, 14(1), 31- 41, 2003.

5)      Çiçek M., Nalçacı E., Kalaycıoğlu C.: Line bisection task performance and resting EEG alpha power. International Journal of Neuroscience, 113: 849-866, 2003.

6)      Nalçacı, E., Kalaycıoğlu, C., Güneş, E., Çiçek, M.: El tercihi anketinin geçerlik ve güvenilirliği, Turkish Journal of Psychiatry, 13(2), 99-106, 2002.

7)      Nalçacı, E., Kalaycıoğlu, C., Çiçek, M., Genç, Y.: The relationship between handedness and fine motor performance. Cortex, 37: 493-500, 2001.

8)      Kalaycıoğlu, C., Nalçacı, E.: Accordance between EEG alpha power and dual task performance for different visual cognitive tasks. International Journal of Neuroscience, 109(3-4): 227-244, 2001.

9)      Kalaycıoğlu, C., Nalçacı, E., Budanur, O., Genç, Y., Çiçek, M.: The effect of familial sinistrality on the relation between schizotypy and pseudoneglect. Brain and Cognition, 44:564-576, 2000.

10)  Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., Çiçek M., Budanur Ö.: Magical Ideation and right-sided hemispatial inattention on a spatial working memory task: Influences of sex and handedness. Perceptual and Motor Skills, 91:883-892, 2000.

11)  Nalçacı, E., Çiçek, M., Kalaycıoğlu, C., Yavuzer, S.: Pseudoneglect of males and females on a spatial short-term memory task. Perceptual and Motor Skills, 84:99-105, 1997.