DOÇ. DR. HALİSE KARAASLAN ŞANLI    
Adı : HALİSE
Soyadı : KARAASLAN ŞANLI
E-posta : karaasla@media.ankara.edu.tr, halisekaraaslan@gmail.com
Tel : (0312) 319 77 14 - 5280
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : Halkla İlişkiler ve Tanıtım
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/halise-karaaslan-sanli
Kişisel Akademik Bilgiler

Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi                 :   Mayıs 2005 (Ankara Üniversitesi)

Dr. Araştırma Görevlisi           :   Şubat 2010

Yardımcı Doçent                     :   Mayıs 2012

Doçent                                    :   Aralık 2017

 

 

Yayınlar

 

KARAASLAN SANLI HALISE (2015). The Historiography of
Public Relations in Turkish Public
Relations Books. Galatasaray Ileti-s-im Dergisi(23), 135-149)
 
KARAASLAN SANLI HALISE (2015). Democracy and Nationalism in Political Party Leader's
Speeches: An Assessment with a focus on 2015 Elections. Middle East Studies Association
(MESA'15) (Özet bildiri),
 
KARAASLAN SANLI HALISE (2014). Speeches on the Issue of Physical Training Delivered
During the Parliament Session in Single-Party Period. IAPESGW International Gender and
Sport (Özet bildiri),
 
KARAASLAN SANLI HALISE (2015). Public Relations Activities during the Nation-Building
Process in Turkey. International History of Public Relations Conference (IHPRC) (Tam metin
bildiri),
 
KARAASLAN SANLI HALISE (2014). New Perspectives on Public Relations History in Turkey.
European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet bildiri),
 
 
KARAASLAN SANLI HALISE (2015). Tek Parti Döneminde Politik Söz ya da Retoriğin Yeri.
Kültür ve İletişim(36), 11-37., Doi: 10.18691/imge.20153612938,
 
 
KESKİN FATİH, KARAASLAN ŞANLI Halise (2014). Demokrasi Tartışmaları Bağlamında 2011
Milletvekili Genel Seçimleri ve Medya Üzerine Niceliksel Bir Analiz. Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5(1), 5-26.
 
KARAASLAN SANLI HALISE (2015). (Etkinlik değerlendirmesi) İnançta ve Toplumsal
Yasamda Alevilikte Kadın Konferansı. Kültür ve İletişim (35), 226-234.
 
KARAASLAN SANLI HALISE,ÖZDEMIR TASTAN INAN (2015). AK Parti Lideri Ahmet
Davutoğlu’nun Konuşmalarında Milliyetçilik Söylemi. İletişim Araştırmaları, 13(1), 9-40.,
 
DOĞANAY, Ü., KARAASLAN ŞANLI, H., ÖZDEMİR TAŞTAN İ., DEMİRCİ K. (2016). Siyasal Parti Liderlerinin Demokrasi Kavrayışı. Seçim Konuşmaları Üzerine Bir İnceleme. Mülkiye 40 (3) 115-158
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
 
KARAASLAN SANLI HALISE (2015). Siyasal İletişim Perspektifinden 2015 Seçimlerine Bir
Bakış: Seçim Kampanyalarında ve Lider Konuşmalarında Öne Çıkanlar, Gözardı Edilenler.
14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
 
KARAASLAN SANLI HALISE,ÖZDEMIR TASTAN INAN,DEMIRCI KENAN (2015). Türkiye'de Lider Konuşmalarında Demokrasi ve Milliyetçilik Söylemi: 2015 Seçimleri  Odağında Bir
Değerlendirme. 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
 
KARAASLAN SANLI HALISE (2014). Sağlık İletişimi Eğitimi- Müfredat Taraması. Sağlık
İletişimi ve İletişim Sağlığı Sempozyumu
 
Diğer yayınlar
(Kitap ve kitap bölümleri)
 
Seçimlik Demokrasi, (2017). Doğanay, Ü, Karaaslan Şanlı, H., Özdemir Taştan İ., İmge Kitabevi, Ankara.
 
Iletisim Sosyolojisi, Bölüm adı:(Basın Özgürlügü) (2017)., Köker Eser. Karaaslan Sanlı Halise,
Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: Tüfekçioğlu Hayati, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı),