PROF.DR. SÜLEYMAN TUNA KARAHAN    
Adı : SÜLEYMAN TUNA
Soyadı : KARAHAN
E-posta : karahan@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 5958238
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ