DR.ÖĞR.ÜYESİ ZEHRA SEMRA KARAKAŞ    
Adı : ZEHRA SEMRA
Soyadı : KARAKAŞ
E-posta : karakas@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 203 3371
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Adı Soyad: Zehra Semra KARAKAŞ

Ünvanı: Yard.Doç.Dr.

İş Adresi: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği  Bölümü  06100, Beşevler, Ankara

İş Telefon: +90 (312) 203 33 71

İş Fax: +90 (312) 215 04 87

E-mail Adresi:karakas@ankara.edu.tr

Anabilim Dalı: Mineraloji-Petrografi

Bilim Dalı: Mineraloji

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Jeoloji Müh. Böl

Ankara Üniversitesi

1978-1982

Yüksek Lisans

Jeoloji Müh. Böl

Ankara Üniversitesi

1982-1984

Doktora

Jeoloji Müh. Böl

Ankara Üniversitesi

1985-1993

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

İzmit – Sakarya Otoyolu Güzergahı Acısu - Arifiye Kesiminin Mühendislik Jeolojisi İncelemesi.

 Danışman: Prof.Dr. Oğuz EROL

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Ballıhisar - İlyaspaşa (Sivrihsar – Eskişehir güneyi) Yöresinin Jeolojik, Petrografik ve Mineralojik İncelenmesi.

Danışman: Prof. Dr. Baki VAROL


 İlgilendiği Bilimsel Konular:

Kil mineralojisi, Kil Jeolojisi, Göl Sedimanları, Paleoklima, Elektron Mikroskop, X-ışınları Difraktometresi.

 

 Görevleri:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

A.Ü.F.F. Jeo. Müh. Böl.

1983-1993

Dr. Araş.Gör.

A.Ü.F.F. Jeo. Müh. Böl.

1993-1998

Öğretim Görevlisi

A.Ü.F.F. Jeo. Müh. Böl.

1998- 2000

Yardımcı Doçent

A.Ü.Müh.F. Jeo. Müh. Böl.

2000-

 

İdari Görevler

-          Jeoloji Mühendisliğ Bölümü Erasmus Koordinatörü 2010- Devam ediyor 

-          Mühendislik Fakültesi Burs Komisyon Üyesi 2000- Devam ediyor           

-          AGDEJAM Merkez Yönetim Kurul Üyesi 2009- Devam ediyor 

-          AGDEJAM Müdür Yardımcısı 2012- Devam ediyor-           

-          A.Ü.Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı 2014- Devam ediyor

 

 Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

Kil Bilimleri Derneği

Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)

Türkiye Petrol Jeologları Derneği (TPJD)

 Aldığı Ödüller:      2004 YILI JMO “ALTIN ÇEKİÇ “ ARAŞTIRMA ÖDÜLܔ