PROF.DR. KASIM KARAKÜTÜK    
Adı : KASIM
Soyadı : KARAKÜTÜK
E-posta : karakut@education.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMİN YÖNETİMİ VE POLİTİKASI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler