ARŞ.GÖR. ÇİĞDEM KARAASLAN    
Adı : ÇİĞDEM
Soyadı : KARAASLAN
E-posta : karaslan@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 203 30 63
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

  

I.            Bireysel Bilgiler

 

        Adı                               :        Çiğdem

        Soyadı                          :        KARAASLAN

        İletişim adresi              :        Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  

                                                      Farmasötik Kimya Anabilimdalı 

                                                      Tandoğan / ANKARA

              Telefon                         :        03122033063

              E-posta                         :        karaslan@pharmacy.ankara.edu.tr

 

II.         Eğitimi

 

   2008-2014   Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

                       Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (Doktora)

         2011-2012   Cardiff University, Welsch School of Pharmacy,

                       (Erasmus programı, Eylül 2011-Ocak 2012)

   2005-2008   Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

                       Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)

         2001-2005   Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Lisans)

   1990-2001   TED Ankara Koleji-ilkokul, ortaokul, lise

 

  Yabancı dili : İngilizce

 

III.      Ünvanları :

 2005-Eczacı

 2008-Uzman Eczacı

                     2014-Doktor

 

IV.      Bilimsel İlgi Alanları

            Verdiği Seminerler :

               2007- AİDS Kemoterapisindeki Yeni Gelişmeler

               2010- Atropisomerism

               2010- Suistimal Edilen İlaçlar

  

V. Bilimsel Etkinlikleri

 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BIDEB) Yurtiçi Doktora Bursu

 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BIDEB) Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

 19th Annual Conference of the European Association of Faculties of Pharmacy  (EAFP) in Ankara  (16-18 May 2013),   Organizasyon Komitesi

 

VI.                  Yayınları

1. Karaaslan Cıgdem,  Suzen Sıbel. Electrochemical Behavior Of Biologically Important Indole Derivatives J Int. Electrochemistry, 1, (2011).

2. Karaaslan Cıgdem, Suzen Sıbel. Mucize Hormon Melatonin Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Modern Fitofarmakoterapi Ve Doğal Farmasötikler, 1, 5, (2011), P.30-36.

3. Goker Hakan, Karaaslan Cıgdem, Yıldız Sulhıye. Potent Antifungal And Antistaphylococcal 2-Anilinobenzimidazoles, Z.Naturforsch. 67c, (2012),486-496.

4. Das-Evcimen Net, Sarıkaya Mutlu, Karaaslan Cigdem, Yılmaz Didem, Shirinzadeh Hanif, Suzen Sibel. Rat Lung Aldose Reductase Inhibition Capacity of Substituted Indole Hydrazide /Hydrazone Derivatives. FABAD J.Pharm Sci., (2012),  37(4), 169-174.

5. Karaaslan Cıgdem, Kadrı Hachemı, Coban Tulay, Suzen Sıbel, Westwell Andrew D. Synthesis And Antioxidant Properties Of Substituted 2-Phenyl-1h-İndoles. Bioorg.Med.Chem.Lett. 23, (2013), 2671-2674.

6. Yılmaz A.Dıdem, Karaaslan Cıgdem, Shırınzadeh Hanıf, Suzen Sıbel, Ozcan Senem, Gurer Orhan Hande. New Antioxidant Drug Development Studies On Neurohormone Melatonin And Synthetic Analogues. Academic Journal Of Science. 03(02) (2014), 51-56.

7. Karaaslan Cıgdem.; Suzen Sıbel.  Antioxidant Properties Of Melatonin And İts Potential Action İn Diseases. Curr Top Med Chem (2015) 15(9) 894-903.

8. Puskullu Mustafa Orhan, Karaaslan Cigdem. , Bakar Filiz., Goker Hakan. Synthesis And Potent Cytotoxicity Of Some Novel Imidazopyridine Derivatives Against Mcf-7 Human Breast Adenocarcinoma Cell Line. Chemistry Of Heterocyclic Compounds (2015), 51(8), 723–733.

9. Göker Alı Hakan, Karaaslan Cıgdem, Puskullu Mustafa Orhan,Yıldız Sulhıye,Yalcın Duydu,Ustundag Aylın,Can Ozgur Yalcın.  Synthesis And In Vitro Activity Of Polyhalogenated 2-Phenylbenzimidazoles As A New Class Of Anti-Mrsa And Anti-Vre Agents.  Chem Bio Drug Design, (2016) 87(1), 57-68.

10. Gurer-Orhan Hande, Karaaslan Cigdem, Ozcan Senem, Firuzi Omidreza, Tavakkoli Marjan, Saso Luciano, Suzen Sibel. Novel Indole-Based Melatonin Analogues: Evaluation Of Antioxidant Activity And Protective Effect Against Amyloid B-Induced Damage. Bioorg.Med.Chem., (2016) 24, 1658–1664.

11. Karaaslan Cigdem, Kaiser Marcel,Brun Reto,Goker Hakan. Synthesis and potent antiprotozoal activity of mono di amidino2 anilinobenzimidazoles versus Plasmodium falciparum andTrypanosoma brucei rhodesiense. Bioorg Med Chem. (2016), 24, 4038-4044.

12. Karaaslan Cigdem, Goker Hakan. Total Structural Elucidation of Erlotinib and Gefitinib by Mainly 2D-Rotating Frame Overhauser Effect Spectroscopy (2D ROESY NMR).Chem Sci Transac, (2017), 6(2), 189-198.

13. Karaaslan Cigdem,  Bakar Filiz, Goker Hakan. Antiproliferative activity of synthesized some new benzimidazole carboxamidines against MCF-7 breast carcinoma cells. Z.Naturforsch. C, Journal of biosciences,(2018), 73(3-4),137-145. 

1.     

VII.               Bildirileri

 

1. Hakan  Göker,  Çiğdem Karaaslan,  Sulhiye Yıldız,  Studies on the Synthesis, Structure Elucidation of some novel substituted -2-(2,4-dihalosubstitutedanilino)-1H-benzimidazole derivatives and evaluation of their antifungal effects against Candida Species and antibacterial effects against Staphylococcies, 45th International Conference on Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Selection, Orleans-France, July 1-3, 2009, p.133.

 

2. Hakan  Göker,  Çiğdem Karaaslan.  Synthesis of Some Novel 1H-Anilinobenzimidazole dicarboxamidines, The 18th International Conference on Organic Synthesis, Bergen-Norway, August 1-6, 2010, p.339.

3. Çiğdem Karaaslan, Hakan Göker. Synthesıs And Structure Elucıdatıon Of Some New Monocatıonıc Anılıno Benzımıdazole Carboxıamıdıne Derivatives, RICT 2013 Drug Discovery and Selection, When Chemical Biology meets Drug Design, Nice, France - July 3-5, 2013.

4. Çiğdem Karaaslan, Hakan Göker, Sulhiye Yıldız, Bazı Yeni 2-(2,4-dihalojensübstitüe-anilino)benzimidazol Türevlerinin Sentez, Yapı-Aydınlatmaları ve Candida Türü Mantarlara Karşı Antifungal ve Stafilokoklara Karşı Antibakteriyel Etkilerinin İncelenmesi, 2. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi, Mersin, 13-15 Kasım 2009.

5. Hakan Göker, Çiğdem Karaaslan. Some Novel 1H-Anilinobenzimidazole-dicarboxamidine Derivatives Possessing Antiparasitic Activity, RICT 2011 Drug Discovery and Selection, Lyon, France - July 6-8, 2011.

6. Cigdem Karaaslan, Betul Tekiner-Gulbas, Didem Yılmaz, Hanif Shirinzade, Hande Gurer-Orhan, Sibel Suzen, Antioxidant Properties of Melatonin Analogue New Indole Derivatives, 10th International Symposium on Pharmaceutical sciences, ISOPS, Ankara, University Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey, June 26-29, 2012.

7. Danae Casada, Cigdem Karaaslan, Hanif Shirinzade, Hande Gurer-Orhan, Sibel Suzen, Synthesis and Investigation of Antioxidant Behaviour of New Indole Derivatives, 10th International Symposium on Pharmaceutical sciences, ISOPS, Ankara, University Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey, June 26-29, 2012.

8. Hanif Shirinzade, Cigdem Karaaslan, Betul Tekiner-Gulbas, Burcu Eren, Hande Gurer-Orhan, Seckin Ozden, Sibel Suzen, Antioxidant Properties of New Melatonin Analogues: Synthesis and in vitro Biological Activity Studies,  10th International Symposium on Pharmaceutical sciences, ISOPS, Ankara, University Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey, June 26-29, 2012.

9. Hanif Shirinzade, Cigdem Karaaslan, Betul Tekiner-Gulbas, Didem Yılmaz, Mehmet Gumustas, Sibel A.Ozkan, Sibel Suzen, Investigation on Electrochemical Behaviour of Indole-Hydrazones, 10th International Symposium on Pharmaceutical sciences, ISOPS, Ankara, University Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey, June 26-29, 2012.

10. Cigdem KARAASLAN, Hakan GOKER,Synthesıs And Structure Elucıdatıon of Some New Monocatıonıc Anılıno Benzımıdazole Carboxıamıdıne Derıvatıves  “RICT 2013-International Conference on Medicinal Chemistry- Drug Discovery and Selection-When Chemical Biology Meets Drug Design“ da, 3-5Temmuz 2013.

11. M. Orhan Püsküllü, Cigdem Karaaslan, Filiz Bakar, Hakan Göker,  Synthesis and Potent Anticancer Activities of Some Novel Imidazopyridine Derivatives,  RICT 2014 - 50th International Conference on Medicinal Chemistry,  Rouen (France) - July 2-4, 2014.

12. M. Orhan Puskullu, Cigdem Karaaslan, Sulhiye Yildiz , Hakan Göker :    Synthesis and Very Potent Antistaphylococcal  Activity of Polyhalogenated 2-Phenylbenzimidazoles, III International Conference on Antimicrobial Research (ICAR) 2014 , 1-3 October Madrid, Spain.

13. KARAASLAN Ç., GOKER H., BAKAR F., Antiproliferative activity of newly synthesized 4-(1H-Benzimidazole-2-yl-amino)Benzimidamide against breast carcinoma cell line MCF-7, 2nd EACR Sponsored Anticancer Agents Congress. Bodrum, Turkey, 23-25 April, 2014, p.:107.

14. Cigdem Karaaslan, Hakan Goker, Filiz Bakar : Anti-proliferative Activity of Newly Synthesized Some Benzimidazole Derivatives Against Breast Carcinoma Cell Line MCF-7, EACR-Sponsored 3rd Anticancer Agent Development Congress, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey, Closing Lecture: p38, 18-19 May 2015.

15. Karaaslan Cigdem, Goker Hakan: Antiproliferative Activity of Newly Synthesized Amidino Benzimidazole Derivatives and  Examination of Their Conformity with Lipinsky Rules, 8th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2015), Chios, Greece, MT-12: p47, 21, 25 June 2015.

16. Goker Hakan.; Karaaslan Cigdem; Puskullu Mustafa Orhan; Yildiz  Sulhiye.; Duydu Yalcin; Ustundag Aylin; Yalcin Can Ozgur.  Synthesis and In Vitro Activity of Polyhalogenated 2- phenyl benzimidazoles as a New Class of anti-MRSA and Anti-VRE Agents.Recent Developments in Pharmaceutical Analysis, Perugia, Italy, p36, June 28-July1 2015.

17.Ince Elif, Alev Tasci, Karaaslan Cigdem, Suzen Sibel, Gurer Orhan Hande. Comparision Of Antioxidant And Cytotoxic Activities Of 5-Metoxyindole-3-Aldehyde Hydrazones And Indole-7-Aldehyde Hydrazones.  ISOPS 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (2015). 

18. Omıd Reza Firuzi, Karaaslan Cigdem, Marjan Tavakkoli, Suzen Sibel, Saso Luciano. Indole-based analogs of melatonin protect neuronal cells against amyloid-beta-induced damage.  International workshop on "Biochemistry, Physiology and Pharmacology of Oxidative stress" (2015).

19. Karaaslan Cıgdem, Goker Alı Hakan, Brun Reto (2015).  Antiprotozoal activity of newly synthesized mono/dicationic benzimidazole carboxamidine derivatives..  The Internatıonal Chemıcal Congress Of Pacıfıc Basın Socıetıes 2015 Honolulu, Hawaii, USA.


PROJELERİ

Development of Indole and carbazole derivative drug active substances: Evaluation of antioxidant and chemopreventive activity in cancer. (Tubitak -Ankara-2013) Tubitak proje no    112S599

  

     GÖREVLERİ

    Türk Farmakopesi Çalışma Kurulu Üyeliği (2015-   )

    A.Ü. Kadın Platformu Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyeliği (2016 -  )

    A.Ü.Eczacılık Fakültesi Uluslararası Akreditasyon Komisyonu

    A.Ü.Eczacılık Fakültesi Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

    A.Ü. Eczacılık Fakültesi  Erasmus Grubu    (2010-2015)

    EAFP Annual Conference 2013 (16-18 Mayıs 2013) organizasyon komitesi


VII.    Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar

 

         Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği

         Moleküler Kanser Araştırma Derneği

         The European Association of Cancer Research