PROF.DR. METİN KARTAL    
Adı : METİN
Soyadı : KARTAL
E-posta : kartalm@ankara.edu.tr, arkeologkartal@mynet.com
Tel : 0.312.3103280/1158
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Metin KARTAL

 

Doğum yeri: Ankara

 

Doğum tarihi: 16.07.1967

 

Öğrenim durumu: Ankara Etlik İlkokulu'unu (1978); Ankara Etlik Ortaokulu (2 sene) ve Ankara Yalçınkaya Ortaokulu'nu (1 sene) (1981); Ankara Etlik Lisesi'ni (1984); A.Ü.D.T.C.F. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı'nı bitirdi (Haziran 1989). Lisans Tezi (1989) "Paleolitik Kültürler ve Gelişimleri" konuludur.

 

Yabancı dili: İngilizce

 

Medeni hali: Araş.Gör.Dr.Gizem Kartal ile evli (30.09.2004) ve 1 oğlu var (Uygar Atakan Kartal, 10.08.2009).

 

Askerlik durumu: “İstihkam Okulu Eğitim Komutanlığı – Narlıdere İzmir’de Asteğmen Adayı Rütbesiyle (4 ay süreyle)” ve “Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay, İstihkam Savaş Bölüğü 2. Takım Komutanı, Asteğmen Rütbesiyle (12 ay süreyle)” olağanüstü hal bölgesinde tamamladı.

 

Akademi dışındaki ilgi alanları: Siyaset, ekonomi, seyahat, otomobil, rock müzik, gitar, sinema, futbol (Galatasaray), kayak ve bilardo.

 

Yazışma adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Atatürk Caddesi No 45, 06100-Sıhhiye/Ankara - TÜRKİYE.

 

Telefon (İş): (0.312) 310.32.80 / 1158

Fax: (0.312) 309.34.82

e-mail: kartalm@ankara.edu.tr  

e-mail: arkeologkartal@mynet.com

 

 

ARKEOLOJİ EĞİTİMİNİ ALDIĞI ÖĞRETİM ÜYELERİ (Arkeolog)

1) Prof.Dr.Işın Yalçınkaya

2) Yrd.Doç.Dr.Güner Soylu

3) Prof.Dr.Kutlu Emre

4) Prof.Dr.Uğur Silistreli

5) Prof.Dr.Hayat Erkanal

6) Prof.Dr.Aykut Çınaroğlu

7) Prof.Dr.Aliye Öztan

8) Prof.Dr.Cevdet Bayburtluoğlu

9) Prof.Dr.Coşkun Özgünel

10) Doç.Dr.Seyhan Doruk

 

 

DİĞER DALLARDA EĞİTİM ALDIĞI ÖĞRETİM ÜYELERİ

1) Prof.Dr.Orhan Acıpayamlı (Antropolog)

2) Prof.Dr.Berna Alpagut (Antropolog)

3) Prof.Dr.Zafer İlbars (Antropolog)

4) Prof.Dr.Özdoğan Sür (Coğrafyacı)

5) Prof.Dr.Ayhan Sür (Coğrafyacı)

6) Prof.Dr.Gürbüz Erginer (Halk Bilimci)

7) Prof.Dr.E.Yaşar Bostancı (Antropolog)

8) Doç.Dr.Yener Ataman (Ziraatçi)

 

 

AKADEMİK JÜRİLERİ

Lisans (1989): Prof.Dr.Işın Yalçınkaya (Danışman)

Yüksek Lisans (1993): Prof.Dr.Işın Yalçınkaya (Danışman), Yrd.Doç.Dr.Güner Soylu, Prof.Dr.Aykut Çınaroğlu

Doktora (1999): Prof.Dr.Işın Yalçınkaya (Danışman), Prof.Dr.Mehmet Özdoğan, Prof.Dr.Harun Taşkıran, Prof.Dr.Hayat Erkanal ve Prof.Dr.Berna Alpagut

Yardımcı Doçentlik Kadro (2003) Prof.Dr.Işın Yalçınkaya, Prof.Dr.Harun Taşkıran, Prof.Dr.Nur Balkan-Atlı,

Doçentlik Unvan (2010) Prof.Dr.Nur Balkan-Atlı, Prof.Dr.Sevil Gülçur, Prof.Dr.Kemalettin Köroğlu, Prof.Dr.Ahmet Taşağıl, Prof.Dr.İlhami Durmuş

Doçentlik Kadro (2010) Prof.Dr.Harun Taşkıran, Prof.Dr.Nur Balkan-Atlı, Prof.Dr.Aliye Öztan

Profesörlük Kadro (2015) Prof.Dr.Harun Taşkıran, Prof.Dr.Vecihi Özkaya, Prof.Dr.Mihriban Özbaşaran, Prof.Dr.Aliye Öztan, Prof.Dr.Nur Balkan-Atlı

 

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

A) AKADEMİK AŞAMALARI

1) A.Ü.D.T.C.F. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak girdi (23 Ağustos 1990).

 

2) "Paleolitikte Çekirdekler ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine Ait Örnekleri" konulu Yüksek Lisans tezini bitirerek Yüksek Lisans Diplomasını aldı (1993).

 

3) "Öküzini Mağarası (Katran Dağı) Mikrolitik Endüstrisi" konulu Doktora tezini tamamlayarak Sosyal Bilimler Alanında Doktor unvanını aldı (1999).

 

4) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent oldu (03 Ocak 2003).

 

5) Üniversiteler Arası Kurul’ca Doçent unvanını aldı (19 Nisan 2010).

 

6) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı'nda Doçent kadrosuna atandı (21 Eylül 2010).


7) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı'nda Profesör kadrosuna atandı (03 Kasım 2015). Halen aynı kurumda çalışmaktadır.

 

 

B) AKADEMİK İLGİ ALANLARI

* Genel olarak Pleistosen Arkeolojisi. Ancak, spesifik açıdan:

1) Anadolu'da Üst Paleolitik Dönem

2) Anadolu ve Yakındoğu'da Epi-paleolitik Dönem

3) Anadolu’nun Neolitikleşme süreci

4) Anadolu ve Yakındoğu'da Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem

5) Anadolu’da Çanak Çömlekli Neolitik Dönem

6) Mezolitik Çağ Avrupa’sı

7) Avrupa’nın Neolitikleşme süreci

8) Tarih Öncesi ekonomi modelleri (toplayıcılık, avcılık, balıkçılık, bitki ve hayvan evcilleştirme)

9) Tarih Öncesi yontmataş alet tekno-tipolojisi ve üretim teknikleri

10) Deneysel yontmataş alet üretim teknikleri

11) Paleolitik Çağ Arkeolojisi’nde kazı ve yüzey araştırması teknikleri

12) Tarih Öncesi yerleşimlerde kazı teknikleri ve sistematiği

13) Mağaralarda kazı teknikleri ve sistematiği

14) Mağaralarda arkeolojik stratigrafi ve sedimanter birikim dinamiği

15) Müzelerde yontmataş eser teşhiri ve eğitici gösteri uygulamaları

 

 

C) KAZI, YÜZEY ARAŞTIRMASI VE DİĞER ARAŞTIRMALARI

I. Yurtiçinde Katıldığı Kazı ve Yüzey Araştırmaları

I.a. Yurtiçi Kazılar

1) Prof.Dr. Işın Yalçınkaya’nın başkanlığı altında yapılan Karain Mağarası kazılarına 1987 yılından itibaren heyet üyesi olarak katılmaktadır. 2015 yılına kadar söz konusu mağaranın B gözünün kazı sorumluluğunu yürütmüştür.

 

2) Prof. Dr. Işın Yalçınkaya’nın bilimsel başkanlığında Öküzini Mağarası kazılarını yürüttü (tamamlandı).

 

3) 1994 yılında Prof.Dr.Işın Yalçınkaya ve Prof.Dr.Berna Alpagut’un bilimsel başkanlığında Bodrum-Peynirçiçeği Mağarası (Holosen dönem) kazısına heyet üyesi olarak katıldı (tamamlandı).

 

4) 2007 yılında Prof.Dr.Harun Taşkıran’ın bilimsel başkanlığını yürüttüğü Suluin kazısına heyet üyesi olarak katıldı.

 

5) 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında Prof.Dr.Vecihi Özkaya’nın bilimsel başkanlığında devam eden Diyarbakır-Körtik Tepe kazılarına heyet üyesi olarak katıldı.

 

6) 2008, 2011 ve 2012 yıllarında Doç.Dr.Halil Tekin’in bilimsel başkanlığını yürüttüğü Diyarbakır-Hakemi Use kazısına heyet üyesi olarak katıldı (tamamlandı).


7) 2015 yılında Prof.Dr.Douglas Baird'in başkanlığını yürüttüğü Konya Boncuklu Höyük kazısına heyet üyesi olarak katıldı.


8) 2015 ve 2016 yıllarında Prof.Dr.Harun Taşkıran’ın başkanlığı altında yapılan Karain Mağarası kazılarına araştırmacı heyet üyesi olarak katılmıştır.

 

I.b. Yurtiçi Yüzey Araştırmaları

1) Karain kazıları çerçevesinde çeşitli yıllarda Prof.Dr.Işın Yalçınkaya Başkanlığındaki Antalya İli’nde yapılan yüzey araştırmalarına katıldı (tamamlandı).

 

2) 1998 Yılında Prof.Dr.Işın Yalçınkaya ile Hatay İli yüzey araştırmasına katıldı (tamamlandı).

 

3) 1998 ve 1999 yıllarında Doç.Dr.Harun Taşkıran Başkanlığında Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi sınırları içinde yer alan Kargamış Baraj Gölü Alanında yapılan Paleolitik Çağ yüzey araştırmalarına başkan yardımcısı olarak katıldı (tamamlandı).

 

4) 2001 yılından itibaren Prof.Dr.Harun Taşkıran başkanlığında Diyarbakır İli, Bismil İlçesi ile Batman İli ve Şırnak İli sınırları içinde yer alan Ilısu Baraj Gölü Alanında yapılan Paleolitik Çağ yüzey araştırmalarına başkan yardımcısı olarak katıldı (tamamlandı).

 

5) 2013-2016 yılları arasında Sakarya İli ve ilçelerinde tarih öncesi arkeolojisi yüzey araştırmalarını yürütmüştür (tamamlandı).

 

 

II. Yurtdışında Katıldığı Kazılar

1) Prof.Dr.Marcel Otte’un Başkanlığında yürütülen Belçika, Namur bölgesi, Sclayn Köyü’ndeki Scladina Mağarası (Orta Paleolitik) kazısına katıldı. Bu mağaranın orijinal malzemesi üzerinde çalıştı.

 

2) Prof.Dr.Marcel Otte’un Başkanlığında yürütülen Belçika, Liège bölgesi, Huccorgne Kasabası’ndaki Huccorne l'Hermitage açık hava buluntu yerleri (Orta Paleolitik) kazılarına katıldı.

 

3) Prof.Dr.Marcel Otte’un Başkanlığında yürütülen Belçika, Namur bölgesi, Dinant Şehri’ndeki Abri du Pape Kaya Sığınağı (Üst Paleolitik ve Mezolitik) kazısına katıldı.

 

4) Prof.Dr.Marcel Otte’un Başkanlığında yürütülen Belçika, Liège bölgesi, Modave Köyü’ndeki Trou al'Wesse Mağarası (Mezolitik) kazısına katıldı. Bu mağaranın orijinal malzemesi üzerinde çalıştı.

 

III. Diğer Fiili Arkeolojik Araştırmalar

1) Adıyaman İli Samsat İlçesi çevresinde yapılan yüzey araştırmalarından tespit edilen yontmataş eserler üzerinde çalıştı (tamamlandı).

 

2) 1993 yılında, Prof.Dr.M.Otte'un daveti üzerine gittiği Belçika’da, Liège Üniversitesi "Service du Préhistoire"daki orijinal koleksiyonlar üzerinde katrşılaştırmalı pratik çalışmalar yaptı.

 

3) Antalya İli Yeniköy Beldesi Öküzini Mağarası kazılarından tespit edilen yontmataş eserler üzerinde çalıştı (tamamlandı).

 

4) Kargamış Baraj Gölü altında kalan alanlarda yapılan yüzey araştırmaları sonucunda tespit edilen yontmataş eserler üzerinde çalıştı (tamamlandı).

 

5) Ankara İli merkez ilçelerine bağlı alanlardan yüzeyden ele geçmiş olan yontmataş eserler üzerinde çalıştı (tamamlandı).

 

6) Ilısu Baraj Gölü altında kalacak alanlarda yapılan yüzey araştırmaları sonucunda tespit edilen yontmataş eserler üzerinde çalıştı (tamamlandı).

 

7) Diyarbakır İli Bismil İlçesi Hakemi Use kazılarından tespit edilen yontmataş eserler üzerinde çalışmaktadır.

 

8) Antalya İli Yeniköy Beldesi Karain Mağarası B Gözü kazılarından tespit edilen Holosen Dönem yontmataş eserler üzerinde çalıştı.

 

9) Antalya İli Yeniköy Beldesi Karain Mağarası E Gözü kazılarından tespit edilen Pleistosen Dönem yontmataş eserler üzerinde çalıştı.

 

10) Batman İli Körtik Tepe kazılarından tespit edilen Epi-paleolitik ve Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem yontmataş eserler üzerinde çalışmaktadır.

 

11) Mardin İli Ilısu Baraj Gövdesi Şantiyesi içinde kalan ve Boncuklu Tarla kazılarından tespit edilen Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem yontmataş eserleri üzerinde çalışmaktadır.

 

 

 

D) YAYIN ÇIKARMA FAALİYETLERİ ve EDİTÖRLÜKLERİ

 

1) 2005 yılı içinde Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü dergisi olan Anadolu / Anatolia’nın 28 ve 29. sayılarını yayına hazırlamıştır (Her iki sayı da basılmıştır).

 

2) 2011 yılında Işın Yalçınkaya’ya Armağan – Studies in Honour of Işın Yalçınkaya isimli kitabın editörlüğünü yapmıştır.


3) Murat Karakoç'un hazırladığı Son Buzul Çağı ve Holosen Başlangıcında Anadolu ve Balkanlar isimli kitabın editörlüğünü yapmıştır

 

3) Bilgin Kültür Sanat Yayınları’nın Editörüdür.

 

 

 

E) KATILDIĞI MEDYA PROGRAMLARI

 

1) 26.03.2006 tarihinde Radyo ODTܒde Ali Akın Akyol’un sunduğu “Ayışığında Agora” isimli programın, “Geçmişe Ses Verenler” köşesinde “Anadolu Prehistorya Çalışmaları” konulu bir söyleşi ile yer aldı.

 

 

 

F) DİĞER ÜNİVERSİTELERDE ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

 

1) Şanlıurfa, Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde “İlkçağ Tarihi” ve “İlkçağ Avrupa Tarihi” isimli lisans dersleri vermiştir (2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı).

 

2) Ankara, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Güz ve Bahar yarıyıl dönemleri kapsamında “Anadolu’da İlk Arkeolojik Kültürler ve Yerleşik Hayata Geçiş” isimli Yüksek Lisans dersi vermiştir (2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı).

 

3) Hatay, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Danışman Öğretim Üyesi olarak Yüksek Lisans tezi yönetmiş (Bkz. yönettiği tezler) ve bu teze ilişkin uzmanlık alanı dersi vermiştir.

 

 

 

G) YAYINLARI

 

a) MAKALELER

 

1- Otte, M., I. Yalçınkaya, J.-M. Leotard, M. Kartal, O. Bar-Yosef, J. Kozlowskı, (1994), “Öküzini: Une site du Paléolithique tardif en Anatolie”, Bulletin de l’Association Scientifique Liégeoise pour la Recheche Archéologique, XXI: 201-213.

 

2- Otte, M., I. Yalçınkaya, J.-M. Leotard, M. Kartal, O. Bar-Yosef, J. Kozlowskı, I. López-Bayón, A. Marshack, (1995), “The Epi-Paleolithic of Öküzini cave (SW Anatolia) and its mobiliary art”, Antiquity, 69/266: 931-944.

 

3- Yalçınkaya, I., J.-M. Léotard, M. Kartal, M. Otte, O. Bar-Yosef, I. Carmi, A. Gautier, E. Gilot, P. Goldberg, J. Kozlowskı, D. Lieberman, I. Lopez-Bayon, M. Pawlikowski, S. Thiebault, V. Ancion, M. Patou, A. Emery-Barbier, D. Bonjean, (1995), “Les Occupations Tardiglaciaires Du Site D’Öküzini (Sud-Ouest De La Turquie) Résultats Préliminaires”, L’Anthropologie, 99, 4:562-583.

 

4- Yalçınkaya, I., M. Kartal, C.M. Erek, M.B. Kösem, K. Ceylan, A.L. Atıcı, M. Otte, (1997), “1990-1995 Öküzini Kazıları  (Tardiglasiyer Yerleşimleri)”, XVIII.Kazı Sonuçları Toplantısı I: 11-16.

 

5- Yalçınkaya, I., H. Taşkıran, M. Kartal, M.B. Kösem, K. Ceylan, C.M. Erek, A.L. Atıcı, M. Otte, (1998), “1995 ve 1996 Yılları Karain Kazıları”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 17-45.

 

6- Yalçınkaya, I., M. Kartal, C.M. Erek, A.L. Atıcı, M.B. Kösem, K. Ceylan, J.-M. Leotard, M. Otte, (1998), “1995 ve 1996 Yılları Öküzini Kazıları”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 47-71.

 

7- Kartal, M., (1998), “Samsat Yöresinin Paleolitik Çekirdekleri Hakkında Tekno-tipolojik Gözlemler”, A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt:38, Sayı:1-2: 157-172.

 

8- Kartal, M., C.M. Erek, (1998), “The Burials in Öküzini Cave (SW Anatolia)”, Préhistoire d’Anatolie Genèse de deux mondes (Anatolian Prehistory at the Crossroads of Two Worlds) ERAUL 85, Vol. 2, Actes du colloque international: 551-558.

 

9- Léotard, J.-M., I. Lopez-Bayon et M. Kartal, (1998), “La Grotte d’Öküzini: évolution technologique et cynégétique”, Préhistoire d’Anatolie Genèse de deux mondes (Anatolian Prehistory at the Crossroads of Two Worlds) ERAUL 85, Vol. 2, Actes du colloque international: 509-530.

 

10- Otte, M., I. Yalçınkaya, J.-M. Léotard, I. Lopez-Bayon, O. Bar-Yosef et M. Kartal, (1998), “Öküzini: un site de chasseurs épipaléolithiques en Anatolie”, Préhistoire d’Anatolie Genèse de deux mondes (Anatolian Prehistory at the Crossroads of Two Worlds) ERAUL 85, Vol. 2, Actes du colloque international: 531-550.

 

11- Otte, M., I. Yalçınkaya, O. Bar-Yosef, J.K. Kozlowski, J.-M. Leotard, H. Taşkıran, P. Noiret, and M. Kartal, (1999), “The Anatolian Palaeolithic:data and reflections”, The Palaeolithic Archaeology of Greece and Adjacent Areas, British School at Athens Studies 3: 73-85.

 

12- Yalçınkaya, I., M. Kartal, M.B. Kösem, C.M. Erek, A.L. Atıcı, K. Özçelik (Ceylan), H. Taşkıran, M. Otte, (1999), “1997 Yılı Öküzini Kazıları”, XX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 39-54.

 

13- Taşkıran, H., M. Kartal, (1999), “Karkamış Baraj Gölü Alanında Yapılan Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması: İlk Gözlemler” , “Palaeolithic Survey in the Carchemish Dam Reservoir Region:Preliminary Observations” (Türkçe-İngilizce), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Akeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1998 Yılı Çalışmaları, (Derleyenler: Numan Tuna-Jean Öztürk), ODTÜ-TAÇDAM Yayınları: 45-56;57-62.

 

14- Yalçınkaya, I., M. Otte, M. Kartal, A.L. Atıcı, K. Özçelik, M.B. Kösem, C.M. Erek, H.  Taşkıran, (2000), "1998 Yılı Öküzini Kazısı", 21. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 29-36.

 

15- Yalçınkaya, I., M. Otte, H. Taşkıran, K. Özçelik, A.L. Atıcı, B. Kösem, M. Erek, M. Kartal, (2000), "1998 Yılı Karain Kazısı", 21. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 15-28.

 

16- Yalçınkaya, I., M.B. Kösem, A.L. Atıcı, K. Özçelik, C.M. Erek, M. Kartal, (2000), "1998 Yılı Yüzey Araştırmaları ve Hatay Paleolitiği", 17. Araştırma Sonuçları Toplantısı II: 163-174.

 

17- Yalçınkaya, I., M. Kartal, K. Özçelik, M.B. Kösem, A.L. Atıcı, H. Taşkıran, C.M. Erek, (2001), "1999 Yılı Öküzini Kazısı", 22. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 21-26.

 

18- Yalçınkaya, I., H. Taşkıran, A.L. Atıcı, M.B. Kösem, K. Özçelik, M. Kartal, C.M. Erek, (2001), "1999 Yılı Karain Kazıları", 22. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 9-20.

 

19- Taşkıran, H., M. Kartal, (2001), "1999 Yılı Karkamış Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması", "Palaeolithic Survey in the Carchemish Dam Reservoir Region: 1999 Season", (Türkçe-İngilizce), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Akeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları, ODTÜ TAÇDAM Yayınları, (Derleyenler Numan Tuna-Jean Öztürk-Jale Velibeyoğlu): 487-514;515-528.

 

20- Otte, M., I. Yalçınkaya, J.-M. Léotard, I. Lopez-Bayon, J. Kozlowski, M. Kartal, A. Marshack, (2002), “Final Paleolithic Evolution at Öküzini (Turkey), Journal of Human Evolution, Vol. 42, N.3: A26.

 

21- Kartal, M., (2002), "Anadolu'nun Epi-paleolitik Dönem Buluntu Toplulukları", İdol, Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2002, Sayı 13: 11-12.

 

22- Özdoğan, M., M. Kartal, (2002), "Adım Adım Yerleşik Yaşam Mezolitik Çağ, Öküzini Mağarası", Arkeo-Atlas, Sayı 1: 58-63.

 

23- Lopez Bayon, I., J-M. Léotard, M. Kartal, (2002), "Séquence stratigraphique de la grotte d'Öküzini. Remplissage naturel et remplissage anthropique", La Grotte D'Öküzini: Evolution Du Paléolithique Final Du Sud-Ouest De L'Anatolie / Öküzini: Final Paleolithic Evolution In Southwest Anatolia, ERAUL 96, (ed. Işın Yalçınkaya, Marcel Otte, Janusz Kozlowski, Ofer Bar-Yosef), Liège: 27-39.

 

24- Lopez-Bayon, I., J-M. Léotard, M. Kartal et P. Noiret, (2002), "La grotte d'Öküzini: chronologie et mode de fonctionnement d'un remplissage (Analyse radiométrique, rythme sédimentaire et cycles climatiques)", La Grotte D'Öküzini: Evolution Du Paléolithique Final Du Sud-Ouest De L'Anatolie / Öküzini: Final Paleolithic Evolution In Southwest Anatolia, ERAUL 96, (ed. Işın Yalçınkaya, Marcel Otte, Janusz Kozlowski, Ofer Bar-Yosef), Liège: 49-73.

 

25- Kartal, M., (2002), "The Microliths of Öküzini Cave", La Grotte D'Öküzini: Evolution Du Paléolithique Final Du Sud-Ouest De L'Anatolie / Öküzini: Final Paleolithic Evolution In Southwest Anatolia, ERAUL 96, (ed. Işın Yalçınkaya, Marcel Otte, Janusz Kozlowski, Ofer Bar-Yosef), Liège: 235-252.

 

26- Kartal, M., C.M. Erek, (2002), "The Burials in Öküzini Cave (SW Anatolia)", La Grotte D'Öküzini: Evolution Du Paléolithique Final Du Sud-Ouest De L'Anatolie / Öküzini: Final Paleolithic Evolution In Southwest Anatolia, ERAUL 96, (ed. Işın Yalçınkaya, Marcel Otte, Janusz Kozlowski, Ofer Bar-Yosef), Liège: 347-351.

 

27- Otte, M., I. Lopez-Bayon, P. Noiret, O. Bar-Yosef, I. Yalçınkaya, M. Kartal, J.-M. Léotard, P. Pettitt, (2003), "Sedimentary Deposition Rates and Carbon-14: The Epi-paleolithic Sequence of Öküzini Cave (Southwest Turkey)", Journal of Archaeological Science, 30: 325-341.

 

28- Taşkıran, H., M.Kartal, (2003), "2001 Yılı Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması", 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II: 191-202.

 

29- Yalçınkaya, I., H. Taşkıran, M. Kartal, M.B. Kösem, C.M. Erek, (2003), "2001 Yılı Karain Kazıları", 24. Kazı Sonuçları Toplantısı-II: 159-170.

 

30- Kartal, M., (2003), “Anadolu’nun Epi-paleolitik Dönem Buluntu Toplulukları: Sorunlar, Öneriler, Değerlendirmeler ve Çeşitli Yaklaşımlar”, "Anatolian Epi-Paleolithic Period Assemblages: Problems, Suggestions, Evaluations and Various Approaches” (Türkçe-İngilizce), Anadolu/Anatolia 24: 35-61.

 

31- Yalçınkaya, I., H. Taşkıran, M. Kartal, M.B. Kösem, (2004), “2002 Yılı Karain Kazıları”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı-II: 19-28.

 

32- Taşkıran, H., M. Kartal, (2004), “Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması 2002 Yılı Çalışmaları”, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II: 295-304.

 

33- Taşkıran, H., M. Kartal, (2004), "2001 Yılı Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Dönem Yüzey Araştırması", "2001 Palaeolithic Survey in the Ilısu Dam Region", (Türkçe-İngilizce), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları, ODTÜ TAÇDAM Yayınları: 695-724;725-737.

 

34- Otte, M., I. Yalçınkaya, M. Kartal, (2005), “Le Paléolithique Supérieur d’Anatolie”, Journal of the Israel Prehistoric Society, 35: 179-188.

 

35- Yalçınkaya, I., H. Taşkıran, M. Kartal, K. Özçelik, B.C. Sevencan, (2005), “2003 Yılı Karain Mağarası Kazısı”, 26. Kazı Sonuçları Toplantısı-II: 215-224.

 

36- Taşkıran, H., M. Kartal, B.C. Sevencan, (2005), “2003 Yılı Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması”, 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı-I: 335-340.

 

37- Kartal M., (2005), “Yontmataş Buluntu Toplulukları Işığında Ankara: Neyi Biliyoruz? Neyi Bilmiyoruz? Yeni Değerlendirmeler ve Sonuçlar”, Anadolu/Anatolia 28: 49-72.

 

38- Yalçınkaya I., H.Taşkıran, M.Kartal, K.Özçelik, M.B.Kösem, (2006), “2004 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı-I: 403-418.

 

39- Kartal M., (2006), “2005 Yılı Karain Mağarası Kazıları – Excavations at Karain Cave in 2005”, ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri – News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas, (Türkçe-İngilizce), 2006-4: 21-24.

 

40- Kartal M., (2007), “Analyse Préliminaire des ensembles lithiques de Hakemi Use, site du Néolithique final dans le sud-est de la Turquie – Preliminary analysis of the knapped stone assemblages from Hakemi Use: A Late Neolithic settlement in S-E Turkey”, L’anthropologie, Vol. 111, N.1: 96-105.

 

41- Kartal M., (2007), “Türkiye’nin Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem Yontmataş Buluntu Toplulukları Kapsamında Neolitikleşme Sürecine İlişkin Bazı Düşünceler”, PATRONVS, Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı – Festschrift Für Coşkun Özgünel Zum 65. Geburtstag, Derleyenler; E.Öztepe-M.Kadıoğlu, Homer Kitabevi: 241-258.

 

42- Yalçınkaya I., H.Taşkıran, M.Kartal, K.Özçelik, M.B.Kösem, G.Kartal, (2007) “2005 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı-1: 539-558.

 

43- Kartal M., (2007), “Karain Mağarası Kazıları 2006 – Excavations at Karain Cave in 2006”, ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri – News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas, (Türkçe-İngilizce), 2007-5: 12-15.

 

44- Yalçınkaya I., H.Taşkıran, M.Kartal, K.Özçelik, M.B.Kösem, G.Kartal, (2008) “2006 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 29. Kazı Sonuçları Toplantısı – I: 467-482.

 

45- Taşkıran, H., M. Kartal, (2008), “Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması-2006”, 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı – 3: 439-452.

 

46- Kartal M., (2008), “Karain Mağarası Kazıları 2007 – Excavations at the Karain Cave in 2007”, ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri – News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas, (Türkçe-İngilizce), 2008-6: 24-28.

 

47- Taşkıran, H., M.Kartal, (2009), “2007 Yılı Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması”, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II: 397-410.

 

48- Yalçınkaya, I., H.Taşkıran, M.Kartal, K.Özçelik, M.B.Kösem, G.Kartal, (2009), “2007 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı-II: 285-300.

 

49- Özkaya, V., O.San, A.Coşkun, F.S.Şahin, M.Kartal, (2009), “Körtik Tepe 2007 Kazısı”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı-II: 85-106.

 

50- Kartal M., (2009), “Karain Mağarası 2008 Yılı Kazıları – Excavations at the Karain Cave in 2008”, ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri – News of Archaeology from Anatolia’s Mediterranean Areas, (Türkçe-İngilizce), 2009/7: 22-25.

 

51- Özkaya, V., A.Coşkun, O.San, F.S.Şahin, G.Barın, M.Kartal, Y.S.Erdal, (2010), “Körtik Tepe 2008 Yılı Kazısı”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı-I: 511-535.

 

52- Yalçınkaya, I., H.Taşkıran, M.Kartal, K.Özçelik, M.B.Kösem, G.Kartal, (2010), “2008 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı-IV: 41-62.

 

53- Taşkıran, H., M.Kartal, (2010), “2008 Yılı Ilısu Baraj Gövdesi Alanı Yüzey Araştırması”, 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı-III: 233-244.

 

54- Yalçınkaya I., K.Özçelik, M.Kartal, H. Taşkıran (2010), “Diffusion des cultures à bifaces en Anatolie”, “Türkiye’de İki Yüzeyli Alet İçeren Kültürlerin Dağılımı”, (Fransızca-Türkçe), Anadolu/Anatolia 35: 1-14;15-38.

 

55- Kartal, M., (2011), “Epi-paleolithic-Early Neolithic Findings in Northern and Midwestern Turkey and Lithic Comparisons With Southwestern Anatolia”, “Kuzey ve Orta-Batı Türkiye’de Epi-paleolitik-Erken Neolitik Buluntular ve Güneybatı Anadolu İle Olan Yontmataş Karşılaştırmalar”, (İngilizce-Türkçe), Işın Yalçınkaya’ya Armağan-Studies in Honour of Işın Yalçınkaya, Bilgin Kültür Sanat Yayınları: 153-166; 167-177.

 

56- Kartal, M., (2011), “Öküzini Mağarası”, Arkeo Atlas, Tarihöncesinden Demir Çağı’na, Özel Koleksiyon: 52-53.

 

57- Kartal, M., I.Yalçınkaya, (2011), “Karain Mağarası 2010 Yılı Kazıları”, “Excavations at Karain Cave in 2010”, (Türkçe-İngilizce), Anmed Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri-9: 22-24.

 

58- Taşkıran, H., M.Kartal, (2011), “2002 Yılı Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Dönem Yüzey Araştırması”, “Palaeolithic Survey in the Ilısu Dam Reservoir Area: The 2002 Season”, (Türkçe-İngilizce), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları-Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 2002, II. Cilt: 871-896; 897-909.

 

59- Carter, T., F.-X.Le Bourdonnec, M.Kartal, G.Poupeau, T.Calligaro, P.Moretto, (2011), “Marginal Perspectives: Sourcing Epi-palaeolithic to Chalcolithic Obsidian From The Öküzini Cave (SW Turkey)”, Paléorient, Vol. 37/2: 123-149.

 

60- Yalçınkaya, I., H.Taşkıran, M.Kartal, K.Özçelik, M.B.Kösem, (2012) “2010 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı-II: 373-392.

 

61- Kartal, M., (2012), “Körtik Tepe Yontmataş Endüstrisi”, 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı-I: 475-490.

 

62- Kartal, M., I.Yalçınkaya, (2012), “Karain Mağarası 2011 Kazıları”, “Excavations at Karain Cave in 2011”, (Türkçe-İngilizce), Anmed Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri-10: 27-29.

 

63- Carter, T., S.Grant, M.Kartal, A.Coşkun, V.Özkaya, (2013), “Networks and Neolithisation: Sourcing Obsidian From Körtik Tepe (SE Anatolia)”, Journal of Archaeological Science, Vol 40: 556-569.

 

64- Kartal, M., (2013), “Hakemi Use Yontmataş Endüstrisi”, 28. Arkeometri Sonuçları Toplantısı: 143-154.

 

65- Yalçınkaya, I., H.Taşkıran, M.Kartal, K.Özçelik, M.B.Kösem, G.Kartal, (2013) “2011 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı-I: 5-22.

 

66- Kartal, M., (2013), “Karain Mağarası 2012 Yılı Kazıları”, “Excavations at Karain Cave in 2012”, (Türkçe-İngilizce), Anmed Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri-11: 26-28.


67- Kartal, M., (2014), “Yukarı Dicle Havzası’nda Neolitik Çağ Yontmataş Endüstri Araştırmaları 2005-2013: Körtik Tepe, Boncuklu Tarla ve Hakemi Use”, 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı-I: 411-428.


68- Ökse, A.T., H.Taşkıran, M.Kartal, A.Görmüş, E.Atay, N.Erdoğan, (2014), “Ilısu Barajı İnşaat Sahası 2012 Yılı Kazıları”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı-I: 102-112.


69- Yalçınkaya, I., H.Taşkıran, M.Kartal, K.Özçelik, M.B.Kösem, G.Kartal, Y.Aydın, İ.D.Yaman, M.Karakoç, B.Fındık, (2014) “2012 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı-I: 233-252.


70- Yalçınkaya, I., H.Taşkıran, M.Kartal, K.Özçelik, M.B.Kösem, G.Kartal, Y.Aydın, M.Karakoç, B.Fındık, E.Erbil, (2014) “2013 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı-I: 441-458.


71- Kartal, M., H.Taşkıran, K.Bulut, O.Dinç, (2014), “Yontmataş Bulguları Işığında Yukarı Dicle Havzası’nda Yeni Bir Neolitik Yerleşim: Boncuklu Tarla”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.54-1: 481-492.


72- Kartal, M., (2014), “Neolitik Devrim”, Bilim ve Ütopya, Yıl 20, Kasım 2014, Sayı 245: 53-64.


73- Kartal, M., M. Karakoç, E. Erbil, (2015), “Sakarya İli Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüzey Araştırması (I), 2013”, 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı-I: 9-26.


74- Kartal, M., (2015), “Prehistorya (Tarih Öncesi) Kavramı”, Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi (APAD), sayı 1: 145-161.


75- Kartal, M., E. Erbil, M. Karakoç (2016), “Sakarya İli Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüzey Araştırması (II), 2014”, 33. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II: 387-408.


76- Kartal, M., (2016), “Tüfektaşları”, Türkiye Arkeolojisinde Taş: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar, IV. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı, 7-9 Mayıs 2015: 201-207.


77- Yalçınkaya, I., H.Taşkıran, M.Kartal, K.Özçelik, G.Kartal, Y.Aydın, M.Karakoç, B.Fındık, E.Erbil, (2016), “2014 Yılı Karain Mağarası Kazıları”, 37. Kazı sonuçları Toplantısı-I: 235-252.


78- Kartal, M., E.Erbil, (2017), “Sakarya İli Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüzey Araştırması (III), 2015”, 34. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II: 87-100.

 

79- Özkaya, V., F.S.Şahin, Y.S.Erdal, M.Kartal, G.Kartal, M.Benz, (2017), “Körtiktepe 2015 Kazı Çalışmaları”, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı-I: 1-22.

 

80- Kartal, M., (2017), “Körtik Tepe ve Hakemi Use Buluntuları Işığında Neolitik Çağ’da Yontmataş Alet Gelenekleri”, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, I. Cilt: 199-207.

 

81- Kartal, M., E.Erbil, M.Özturan, (2018), “Sakarya İli Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüzey Araştırması (IV), 2016”, 35. Araştırma Sonuçları Toplantısı-II: 161-179.

 

82- Kartal, M., G.Kartal, A.Coşkun, T.Carter, F.Şahin, V.Özkaya, (2018), “Chipped Stone Assemblages of Körtik Tepe (Turkey)”, Journal of Archaeological Science: Reports, Vol. 19: 92-99.

 

83- Kartal, M., (2018), “Yontmataş Aletlerde Geometri, Simetri ve Asimetri”, Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler: Teori, Metot, Pratik, (Editör Adnan Baysal), Ege Yayınları: 102-123. 


b) KİTAPLAR

 

1- Kartal, M., (2009), Konar-Göçerlikten Yerleşik Yaşama Geçiş, Epi-paleolitik Dönem, Türkiye’de Son Avcı-Toplayıcılar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

 

 

c) POSTERLER

 

1- Demir, T., M. Kartal, B. Çelik, (2001), "Some Paleolithic Artefacts Found in the Alluvial Deposits of the Mucid Stream in the South-Eastern Anatolia - Turkey", Global Correlation of Late Cenozoic Fluvial Deposits, Inaugural Meeting Prague, Çek Cumhuriyeti (Czech Republic), April 21-24 2001.

 

2- Carter, T., F.-X. Le Bourdonnec, M. Kartal, G. Poupeau, P. Moretto, (2010), “Marginal Perspectives: Sourcing Obsidian From The Öküzini Cave (SW Turkey)”, Symposium of the International Society of Archaeometry, Tampa (Florida) USA, 10-14 May 2010.

 

3- Grant, S., T.Carter, M.Kartal, V.Özkaya, (2011), “Obsidian Sourcing at Körtik Tepe (Turkey)”, SAA 76th Annual Meeting of the Society for American Archaeology, Sacramento USA, 30 March-3 April, 2011.

 

 

 

H) KATILDIĞI ULUSAL ve ULUSLARARASI TOPLANTILAR - KONFERANSLAR

 

I. Yurtiçinde ulusal - uluslararası sempozyumlara, konferanslara ve seminerlere katıldı

1) D.T.C.F. VII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu'na “Samsat Yöresinin Paleolitik Çekirdekleri Hakkında Tekno-Tipolojik Gözlemler” isimli bildiriyle (14 Nisan 1993) (basılmıştır).

 

2) XVIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na Işın Yalçınkaya ve diğ. ile birlikte “1990-1995 Öküzini Kazıları (Tardiglasiyer Yerleşimleri)” isimli bildiriyle (27 Mayıs 1996) (basılmıştır).

 

3) XIX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na Işın Yalçınkaya ve diğ. ile birlikte “1995 ve 1996 Yılları Karain Kazıları” isimli bildiriyle (26 Mayıs 1997) (basılmıştır).

 

4) XX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na Işın Yalçınkaya ve diğ. ile birlikte “1997 Yılı Öküzini Kazıları” isimli bildiriyle (25 Mayıs 1998) (basılmıştır).

 

5) XXI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na Işın Yalçınkaya ve diğ. ile birlikte “1998 Yılı Karain Kazısı” ve “1998 Yılı Öküzini Kazısı” isimli iki  bildiriyle (24 Mayıs 1999) (basılmıştır).

 

6) XXI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na Işın Yalçınkaya ve diğ. ile birlikte "1998 Yılı Yüzey Araştırmaları ve Hatay Paleolitiği" isimli bildiriyle (27 Mayıs 1999) (basılmıştır).

 

7) XXII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na “Kargamış Baraj Gölü Alanında Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması-1999” isimli bildiriyle (25 Mayıs 2000) (basılmıştır).

 

8) XXII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na Işın Yalçınkaya ve diğ. ile birlikte “1999 Yılı Karain Kazısı” ve “1999 Yılı Öküzini Kazısı” isimli iki  bildiriyle (22  Mayıs 2000) (basılmıştır).

 

9) Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ekoloji Grubu (Ekog)'nun düzenlediği "Ekoloji" isimli toplantıya "Prehistorik Ekoloji-Ekonomi" isimli konferans ile (26 Ocak 2002).

 

10) Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde "I. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu"na "Anadolu'nun Epi-paleolitik Dönem Buluntu Toplulukları" isimli bir bildiriyle (15-16 Nisan 2002) (basılmıştır).

 

11) XXIV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na “Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması-2001” isimli bildiriyle (30 Mayıs 2002) (basılmıştır).

 

12) 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'na "Ilısu Baraj Gölü Alanında Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması, 2002" isimli bir bildiriyle (26-31 Mayıs 2002) (basılmıştır).

 

13) Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde II. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu'na "Bismil-Batman Arası Paleolitik Çağ Araştırmaları" isimli bir bildiriyle (28-30 Nisan 2003).

 

14) III. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu’na “2003 Yılı Ilısu Barajı Projesi Paleolitik Çağ Araştırması” isimli bir bildiriyle (29-30 Nisan, 1 Mayıs 2004).

 

15) 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna “Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması-2003” isimli bir bildiriyle (27 Mayıs 2004) (basılmıştır).

 

16) EKAD (Ekolojik Araştırmalar Derneği) bilimsel etkinlikleri çerçevesinde aynı günde “Arkeoloji” ve “Arkeolog Gözüyle Doğa Pratiği” isimli 2 adet seminer vermiştir (16 Şubat 2005).

 

17) IV. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu’na “M.Ö. 20.000-9.000’de Yakındoğu ve Avrupa Arasında Karşılaşılan Kronolojik ve Kültürel Paradokslar” isimli bir bildiriyle (25 Nisan 2005).

 

18) “Inaugural International Meeting of IGCP 518, Fluvial sequences as evidence for landscape and climatic evolution in the Late Cenozoic” adlı sempozyuma “The last hunters-gatherers of Anatolia: problems and suggestions” isimli İngilizce bir bildiriyle (26 Eylül 2005) (abstract'ı basılmıştır).

 

19) “Uygarlık ve Bilim” adlı sempozyuma “Uygarlığa Atılan İlk Adım, Avcı-Toplayıcılıktan Besin Üretimine Geçişte Yakındoğu Örneği” isimli bir bildiriyle (13 Mayıs 2006) (Görsel ve yazılı basında haber olarak yayımlanmıştır).

 

20) 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumuna “2005 Yılı Karain Mağarası Kazıları” isimli bir bildiriyle (29 Mayıs 2006) (basılmıştır).

 

21) Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları çerçevesinde “Anadolu’nun Neolitikleşme Sürecine Dair Bazı Görüşler ve Marjinal Toplulukların Olası Fonksiyonları” konulu bir konferans ile (22 Şubat 2007).

 

22) Hatay’da, Mustafa Kemal Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu Prehistorya Seminerleri’ne Prof.Dr.Harun Taşkıran, Öğr.Gör.Dr.Kadriye Özçelik, Uz.Dr.M.Beray Kösem ve Araş.Gör.Gizem Kartal’ın da sundukları seminerler dizisine, konuşmacı katılımcı olarak “Anadolu’nun Neolitikleşme Sürecine İlişkin Bazı Görüşler” konulu bir çalışma ile katıldı (25-26 Nisan 2007).

 

23) ODTÜ Arkeometri Topluluğu’nun yürüttüğü seminerler çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere “Mağara Yerleşimleri, Kazılar ve Arkeometrik Sorunlar” isimli bir çalışma ile katıldı (02 Mayıs 2008).

 

24) 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’na “Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması-2007” isimli bir bildiriyle katıldı (27 Mayıs 2008) (basılmıştır).

 

25) 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’na “Ilısu Baraj Gölü Alanı Paleolitik Çağ Yüzey Araştırması-2008” isimli bir bildiriyle katıldı (27 Mayıs 2009) (basılmıştır).

 

26) 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’na “Körtik Tepe Yontmataş Endüstrisi” isimli bir bildiri ile katıldı (26 Mayıs 2011 Malatya) (basılmıştır).

 

27) 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’na “Hakemi Use Yontmataş Endüstrisi” isimli bir bildiri ile katıldı (31 Mayıs 2012 Çorum) (basılmıştır).

 

28) Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde “Epi-paleolitik Dönem” isimli bir konferans vermiştir (05.12.2012).

 

29) Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde “Neolitikleşme” isimli bir konferans vermiştir (12.12.2012).

 

30) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sempozyumu’na “Ilısu Barajı Etkileşim Alanında Yer Alan Neolitik Çağ Yontmataş Buluntu Toplulukları: Körtik Tepe, Boncuklu Tarla, Hakemi Use” isimli bir bildiri ile katıldı (08 Nisan 2013 Ankara).

 

31) Akademisyenler Birliği Derneği’nde (Ankara) “Konar-Göçerlikten Yerleşik Hayata Geçiş” isimli bir konferans vermiştir (17 Mayıs 2013 Ankara).

 

32) 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’na “Yukarı Dicle Havzası’nda Neolitik Çağ Yontmataş Endüstri Araştırmaları, 2005-2013: Körtik Tepe, Boncuklu Tarla ve Hakemi Use” isimli bir bildiri ile katıldı (28 Mayıs 2013 Muğla) (baskıda).

 

33) 2. Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu’na “Körtik Tepe, Boncuklu Tarla ve Hakemi Use Yontmataş Buluntu Toplulukları” isimli bir bildiri ile katıldı (07-10 Ekim, 2013 Siirt).


34) Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Anadolu Prehistoryasının Terminoloji-Kronoloji-Tanımlama Sorunları Çalıştayı”na “Prehistorya Kavramı” başlığı altında bir bildiri ile katıldı (17-19 Mart 2014 Ankara).


35) Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sempozyumu’na “2013 Yılı Sakarya Yüzey Araştırması” isimli bir bildiri ile katıldı (12 Mayıs 2014 Ankara).


36) 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’na “Sakarya İli Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüzey Araştırması 2013” isimli bir bildiri ile katıldı (02 Haziran 2014 Gaziantep).


37) Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı 2014 programları çerçevesinde Şanlıurfa’da düzenlenen “Bridging Continents Earliest Neolithic Communities Across Anatolia” Uluslararası Sempozyumu’na tartışmacı katılımcı olarak katıldı (21-23 Eylül 2014 Şanlıurfa).


38) Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu’na “Sakarya İli Tarih Öncesi Araştırmaları-2014” isimli bir bildiri ile katıldı (02 Nisan 2015 Ankara).


39) ODTÜ Arkeometri Bölümü’nce düzenlenen ve IV. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı kapsamında “Türkiye Arkeolojisinde Taş: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar” Çalıştayına “Çakmaklı Tüfek ve Tabancalarda Kullanılan Çakmaktaşları” isimli bir bildiri ile katılmıştır (08 Mayıs 2015 Ankara).


40) 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’na “Sakarya İli Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüzey Araştırması 2014” isimli bir bildiri ile katıldı (12 Mayıs 2015 Erzurum).


41) Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda düzenlenen “Yontmataş Çalışmalarında Terminoloji Sorunları Çalıştayı” II. toplantıya çalıştay düzenleyicisi ve panelist tartışmacı olarak katıldı (11-13 Ocak 2016 Ankara).


42) 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’na “Sakarya İli Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüzey Araştırması 2015” isimli bir bildiri ile katıldı (23 Mayıs 2016 Edirne) (baskıda).


43) Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu’na “Körtik Tepe ve Hakemi Use Buluntuları Işığında Neolitik Çağ’da Yontmataş Alet Gelenekleri” isimli bir bildiri ile katıldı (03 Kasım 2016 Diyarbakır) (baskıda).


44) Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde “Türkiye’de Epi-paleolitik: Kimler Yaşadı? Nerede ve Nasıl Yaşadılar? Doğal Çevre Nasıldı?” konulu bir konferans vermiştir (22 Aralık 2016).


45) Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Arkeoloji’de Ritüel ve Toplum konulu Tematik Arkeoloji Sempozyumu (TAS) 5’e, “Tarih Öncesinin Derinliğinde Simetri” isimli bir bildiri ile katıldı (10-11 Şubat 2017 Ankara).
II. Yurtdışında uluslararası sempozyumlara ve konferanslara katıldı

1) Belçika’da Liège Üniversitesi tarafından Liège’de düzenlenen “Nature et Culture” isimli uluslararası sempozyuma dinleyici katılımcı olarak katıldı (13-16 Aralık 1993);

 

2) Belçika’da Liège Üniversitesi tarafından Liège’de düzenlenen “Préhistoire d’Anatolie” adlı uluslararası sempozyuma (birisi tek, birisi iki ve ikisi üç isimli olarak);

 

"The Burials in Öküzini Cave (SW Anatolia)” (2 isimli),

 

"The Stratigraphy of Öküzini Cave” (tek isimli),

 

"La Grotte d’Öküzini: évolution technologique et cynégétique" (3 isimli),

 

"Öküzini: un site de chasseurs épipaléolithiques en Anatolie (3 isimli)"

 

konulu 4 adet bildiri ile katıldı (28 Nisan-03 Mayıs 1997) (tüm bildiriler basılmıştır, ancak 2. bildiri 4. bildiri konusu içeriğinde toplanarak basılmıştır);

 

3) Fransa, Perpignian-Tautavel’de düzenlenen “Les Cultures à Bifaces du Pléistocène Inférieur et Moyen Dans le Monde. Émergence du Sens de L’Harmonie” isimli uluslararası sempozyuma Prof.Dr.Işın Yalçınkaya ve Prof.Dr.Harun Taşkıran ile birlikte “Diffusion des cultures à bifaces en Anatolie” isimli bir bildiri ile katıldı (24-30 Haziran 2007).


4) Fransa, Paris’de düzenlenen “From the Caucasus to the Arabian Peninsula: Studying Domestic Spaces in the Neolithic” isimli uluslararası sempozyuma “Knapped Stone Assemblage of Körtik Tepe: The Earliest PPNA Site in the Upper Tigris Basin” isimli bir bildiri ile katıldı (16-17 Ekim 2015).


5) İngiltere, Liverpool Üniversitesi, Archaeology, Classics and Egyptology Bölümü’nde davetli konuşmacı olarak “The Epi-paleolithic and Neolithic Settlements of Anatolia and Turkish Thrace” isimli bir konferans vermiştir (21 Nisan 2016).

I) YÜRÜTTÜĞÜ BİLİMSEL PROJELER

 

1) Sakarya İli Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüzey Araştırması (tamamlanmıştır ve monografı hazırlanmaktadır).


2) Eskişehir İli Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüzey Araştırması (devam etmektedir). 


3) Antalya İli Kızılin Kazısı Bilimsel Danışmanı (devam etmektedir). 


 

 

İ) EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

A) Verdiği Dersler

1) Arkeoloji Bölümü’nde verdiği lisans dersleri

1) Epi-paleolitik Dönemde Anadolu-Yakındoğu Arkeolojisi (Zorunlu - 4 kredi)

2) Mezolitik Çağ Arkeolojisi (Zorunlu - 4 kredi)

3) Türkiye’de Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem (Seçmeli – 4 kredi)

4) Prehistorik Ekonomi-Ekoloji (Zorunlu - 4 kredi)

5) Prehistorik Amerika ve Pasifik Arkeolojisi (Zorunlu - 3 kredi)

6) Arkeolojide Tarihlendirme Yöntemleri (Zorunlu - 4 kredi)

7) Yakındoğu Paleolitiği (Seçmeli - 2 kredi)


 

2) Arkeoloji Bölümü’nde verdiği yüksek lisans dersleri

1) Epi-paleolitik Sonu ve Neolitizasyon Sürecinde Anadolu Arkeolojisi I (3 kredi, Güz dönemi)

2) Epi-paleolitik Sonu ve Neolitizasyon Sürecinde Anadolu Arkeolojisi II (3 kredi, Bahar dönemi)


 

3) Arkeoloji Bölümü’nde verdiği doktora dersleri

1) Prehistorik Dönem Ekonomi Modelleri I (3 kredi, Güz dönemi)

2) Prehistorik Dönem Ekonomi Modelleri II (3 kredi, Bahar dönemi)


 

B) Yönetmiş Olduğu ve Tamamlanmış (Başarılmış) Tezler

1) Arkeolog Seda Başar’ın hazırladığı Karain Mağarası Üst Paleolitik ve Epi-paleolitik Dönem Yontmataş Teknolojisi isimli yüksek lisans tezi. Bu tez, oybirliği ile başarıyla tamamlanmış olup, jüri üyeleri; Doç.Dr. Metin Kartal (Danışman) ve üyeler Prof.Dr.Işın Yalçınkaya ile Prof.Dr.Berna Alpagut’tur (26.03.2007).

 

2) Arkeolog İrfan Deniz Yaman’ın hazırladığı Mağaralarda Katlaşım Dinamiği ve Karain Mağarası B Gözü Örneği isimli yüksek lisans tezi. Bu tez, oybirliği ile başarıyla tamamlanmış olup, jüri üyeleri; Doç.Dr. Metin Kartal (Danışman) ve üyeler Prof.Dr.Işın Yalçınkaya ile Doç.Dr.Ayhan Ersoy’dur (10.06.2008).

 

3) Arkeolog Enes Aslan’ın hazırladığı Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Orta Anadolu ve Levant Ok Uçlarının Karşılaştırmalı Tipolojik değerlendirilmesi isimli yüksek lisans tezi. Bu tez, oybirliği ile başarıyla tamamlanmış olup, jüri üyeleri; Doç.Dr.Metin Kartal (1. Danışman), Yrd.Doç.Dr.Hatice Kübra Ensert (2. Danışman) ve üyeler Doç.Dr.Aynur Özfırat, Doç.Dr.Hüseyin Türk ile Yrd.Doç.Dr.Hatice Pamir’dir (20.01.2010).

 

4) Jeolog Mehmet Efe’nin ODTܒde Arkeometri Anabilim Dalı’nda hazırladığı An Investigation on the Mineralogical, Petrogaphical and Chemical Properties of Stone Objects From Karain Cave, Antalya-Turkey isimli yüksek lisans tezi. Bu tez oybirliği ile başarıyla tamamlanmış olup, jüri üyeleri; Prof.Dr.Asuman Günal Türkmenoğlu (supervisor), Doç.Dr.Metin Kartal (co-supervisor) ve üyeler Prof.Dr.Yavuz Ataman, Prof.Dr.Ay Melek Özer, Prof.Dr.Tamer Topal’dır (08.02.2012).

 

5) Arkeolog İrfan Deniz Yaman’ın hazırladığı Orta Paleolitik Dönem’de Sedimantoloji ve Yontmataş Analizleri Işığında Karain Mağarası E ve B Gözleri Bağlantısı isimli doktora tezi. Bu tez, oybirliği ile başarıyla tamamlanmış olup, jüri üyeleri; Doç.Dr.Metin Kartal (Danışman) ve üyeler Prof.Dr.Berna Alpagut, Prof.Dr.Asuman Türkmenoğlu, Prof.Dr.Harun Taşkıran ile Doç.Dr.Kadriye Özçelik’dir (20.03.2013).


6) Arkeolog Murat Karakoç’un hazırladığı Son Buzul Çağı ve Holosen Başlangıcında Anadolu Balkan İlişkileri isimli yüksek lisans tezi. Bu tez, oybirliği ile başarıyla tamamlanmış olup, jüri üyeleri; Doç.Dr.Metin Kartal (Danışman) ve üyeler Doç.Dr.Kadriye Özçelik ile Yrd.Doç.Dr.Ercan Aşkın’dır (20.06.2013).


7) Arkeolog Zehra Fürüzen Taşkıran’ın hazırladığı Suluin Mağarası Holosen Dönem Yontmataş Endüstrisi isimli doktora tezi. Bu tez, oybirliği ile başarıyla tamamlanmış olup, jüri üyeleri; Doç.Dr.Metin Kartal (Danışman) ve üyeler Prof.Dr.Işın Yalçınkaya, Prof.Dr.Nur Balkan-Atlı, Doç.Dr.Kadriye Özçelik ve Yrd.Doç.Dr.Cevdet Merih Erek’tir (18.06.2014).


8) Arkeolog Eşref Erbil’in hazırladığı Ege Gübre Yontmataş Alet Endüstrisi isimli yüksek lisans tezi. Bu tez oybirliği ile başarıyla tamamlanmış olup, jüri üyeleri; Doç.Dr.Metin Kartal (Danışman) ve üyeler Prof.Dr.Harun Taşkıran ile Yrd.Doç.Dr.Haluk Sağlamtimur’dur (10.06.2015).


9) Arkeolog Iraz Aslı Yaman’ın hazırladığı Türkiye’deki Paleolitik Endüstrilerin Yapay Katlaşım Denemesi isimli yüksek lisans tezi. Bu tez oybirliği ile başarıyla tamamlanmış olup, jüri üyeleri; Doç.Dr.Metin Kartal (Danışman) ve üyeler Doç.Dr.Kadriye Özçelik ile Doç.Dr.Ayşegül Aykurt’tur (15.06.2015). 


10) Arkeolog Zeynep Beyza Ağırsoy’un hazırladığı Geç Çanak Çömleksiz Neolitik’ten Çanak Çömlekli Neolitik’e Geçişte Görülen Yontmataş Endüstri isimli yüksek lisans tezi.  Bu tez oybirliği ile başarıyla tamamlanmış olup, jüri üyeleri; Prof.Dr.Metin Kartal (Danışman) ve üyeler Prof.Dr.Kadriye Özçelik ile Doç.Dr.Halil Tekin’dir (03.01.2019). 
C) Halen Yürüttüğü Akademik Tezler

1) Aday Eşref Erbil’in hazırladığı “Hakemi Use Yontmataş Endüstrisi” konulu doktora tezinin danışmanlığını yürütmektedir.

2) Her yıl A.Ü., D.T.C.F Arkeoloji Bölümü son sınıf lisans öğrencilerinin bir kısmının mezuniyet tezlerini yürütmektedir.

 

 

D) Danışman Öğretim Üyesi ve Jüri Üyesi Olarak Katıldığı Akademik Jüriler

1) Danışman olarak Arkeolog Seda Başar’ın “Karain Mağarası Üst Paleolitik ve Epi-paleolitik Dönem Yontmataş Alet Teknolojisi” isimli yüksek lisans tezi. Tez jürisi: Danışman Doç.Dr.Metin Kartal ve jüri üyeleri Prof.Dr.Işın Yalçınkaya, Prof.Dr.Berna Alpagut’tur (2007).

 

2) Jüri üyesi olarak Antropolog Hakan Yılmaz’ın “Üçağızlı Mağarasından Çıkarılan Öncül ve Erken Üst Paleolitik Taş Aletlerinin Sınıflandırılması ve Kullanım İzleri” isimli doktora tezi. Tez jürisi: Danışman, Prof.Dr.Erksin Güleç ve jüri üyeleri Prof.Dr.Harun Taşkıran, Doç. Dr. Aslı Erim Özdoğan, Doç.Dr.Metin Kartal, Yrd.Doç.Dr. C.Merih Erek’tir (2007).

 

3) Danışman olarak Arkeolog İrfan Deniz Yaman’ın “Mağaralarda Katlaşım Dinamiği ve Karain Mağarası B Gözü Örneği” isimli yüksek lisans tezi. Tez jürisi: Danışman Doç.Dr. Metin Kartal ve jüri üyeleri Prof.Dr.Işın Yalçınkaya, Doç.Dr.Ayhan Ersoy’dur (2008).

 

4) Danışman olarak Arkeolog Enes Aslan’ın "Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Orta Anadolu ve Levant Ok Uçlarının Karşılaştırmalı Tipolojik değerlendirilmesi” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: 1. danışman Doç.Dr.Metin Kartal ve 2. danışman, Yrd.Doç.Dr.Hatice Kübra Ensert ile diğer jüri üyeleri Doç.Dr.Aynur Özfırat, Doç.Dr.Hüseyin Türk ile Yrd.Doç.Dr.Hatice Pamir’dir (2008).

 

5) Jüri üyesi olarak Arkeolog (MA) Gökhan Mustafaoğlu’nun “Anadolu ve Yakın Çevresinde Orta Paleolitik’ten Üst Paleolitik’e Geçiş Evresi Sorunları” isimli doktora tezi. Tez Jürisi: Danışman Prof.Dr.Işın Yalçınkaya ve jüri üyeleri; Prof.Dr.Harun Taşkıran, Prof.Dr.Berna Alpagut, Doç.Dr.Metin Kartal, Yrd.Doç.Dr.Cevdet Merih Erek’tir (2009).

 

6) Jüri üyesi olarak Arkeolog Aykut Güre’nin “Karain E’nin Charentien Evre Kenar Kazıyıcılarının Biçimsel Tipolojisi” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Danışman Prof.Dr.Işın Yalçınkaya ve jüri üyeleri; Prof.Dr.Berna Alpagut, ve Doç.Dr.Metin Kartal’dır (2010).

 

7) Jüri üyesi olarak Arkeolog Yavuz Aydın’ın “Karain Mağarası B Gözü Holosen I-II-III Seviyelerinin Yontmataş Endüstrileri” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Danışman Prof.Dr.Harun Taşkıran ve jüri üyeleri; Doç.Dr.Metin Kartal ve Yrd.Doç.Dr.Cevdet Merih Erek’tir (2010).

 

8) Jüri üyesi olarak Arkeolog Funda Yüksel’in “Elazığ İli Kalkolitik Dönem Ok Uçlarının Tipolojik Analizi” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Danışman Yrd.Doç.Dr.C.Merih Erek ve jüri üyeleri; Doç.Dr.S.Yücel Şenyurt ve Doç.Dr.Metin Kartal’dır (2011).

 

9) Jüri üyesi olarak Coğrafyacı Erdem Bekaroğlu’nun “Son İnterglasyal’deki Deniz Seviyesi Değişimlerinin Tims U/Th Tarihleme Metoduyla Belirlenmesi” isimli doktora tezi. Tez Jürisi: Danışman Prof.Dr.Hakan Yiğitbaşıoğlu ve jüri üyeleri; Prof.Dr.İhsan Çiçek, Prof.Dr.Mustafa ergin, Doç.Dr.Metin Kartal ve Doç.Dr.Hüseyin Turoğlu’dur (2011).

 

10) Jüri üyesi olarak Filolog Ebru Akgül’ün “Tadeusz Borowski’nin Sanatında Toplama Kampı Gerçeği” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Danışman Doç.Dr.Seda Köycü ve jüri üyeleri; Prof.Dr.M.Neşe Yüce ve Doç.Dr.Metin Kartal’dır (2011).

 

11) Jüri üyesi olarak Arkeolog Simge Gökkoyun’un “Nevşehir-Avanos Camihöyük Yontmataş Endüstrisinin Tipolojik Analizi” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Danışman Doç.Dr.S.Yücel Şenyurt ve jüri üyeleri; Doç.Dr.Metin Kartal ve Yrd.Doç.Dr.Ayşe Fatma Erol’dur (2011).

 

12) Co-advisor olarak Jeolog Mehmet Efe’nin “An Investigation on the Mineralogical, Petrogaphical and Chemical Properties of Stone Objects From Karain Cave, Antalya-Turkey” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Prof.Dr.Asuman Günal Türkmenoğlu (supervisor), Doç.Dr.Metin Kartal (co-supervisor) ve üyeler Prof.Dr.Yavuz Ataman, Prof.Dr.Ay Melek Özer, Prof.Dr.Tamer Topal’dır (2012).

 

13) Jüri üyesi olarak, Dr.Kadriye Özçelik’in Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı’a yapmış olduğu Yardımcı Doçentlik Kadrosu başvurusu (2012).

 

14) Jüri üyesi olarak Arkeolog Buket Babataş’ın “Karkamış Baraj Gölü Alanında Levallois Çekirdeklerin Tekno-tipolojik Analizi” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Danışman Prof.Dr.Harun Taşkıran ve jüri üyeleri; Doç.Dr.Metin Kartal ve Yrd.Doç.Dr.Cevdet Merih Erek’tir (2012).

 

15) Danışman olarak Arkeolog İrfan Deniz Yaman’ın hazırladığı “Orta Paleolitik Dönem’de Sedimantoloji ve Yontmataş Analizleri Işığında Karain Mağarası E ve B Gözleri Bağlantısı” isimli doktora tezi. Tez jürisi: Doç.Dr.Metin Kartal (Danışman) ve jüri üyeleri Prof.Dr.Berna Alpagut, Prof.Dr.Asuman Türkmenoğlu, Prof.Dr.Harun Taşkıran ile Doç.Dr.Kadriye Özçelik’dir (2013).

 

16) Jüri üyesi olarak, Dr.İrfan Deniz Yaman’ın Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı’a yapmış olduğu Yardımcı Doçentlik Kadrosu başvurusu (2013).

 

17) Jüri üyesi olarak Antropolog Demet Delibaş’ın “Körtik Tepe İskelet Topluluğunda Kas Tutunma İzlerinin Analizi” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Danışman Prof.Dr.Yılmaz Selim Erdal ve jüri üyeleri; Prof.Dr.Metin Özbek, Prof.Dr.Vecihi Özkaya, Doç.Dr.Metin Kartal ve Yrd.Doç.Dr.Kameray Özdemir’dir (2013).


18) Danışman olarak Arkeolog Murat Karakoç’un hazırladığı “Son Buzul Çağı ve Holosen Başlangıcında Anadolu Balkan İlişkileri” isimli yüksek lisans tezi. Tez jürisi: Doç.Dr.Metin Kartal (Danışman) ve jüri üyeleri Doç.Dr.Kadriye Özçelik ile Yrd.Doç.Dr.Ercan Aşkın’dır (2013).


19) Danışman olarak Arkeolog Zehra Fürüzen Taşkıran’ın hazırladığı “Suluin Mağarası Holosen Dönem Yontmataş Endüstrisi” isimli doktora tezi. Tez Jürisi: Doç.Dr.Metin Kartal (Danışman) ve jüri üyeleri Prof.Dr.Işın Yalçınkaya, Prof.Dr.Nur Balkan-Atlı, Doç.Dr.Kadriye Özçelik ve Yrd.Doç.Dr.Cevdet Merih Erek’tir (2014).


20) Danışman olarak Arkeolog Eşref Erbil’in hazırladığı “Ege Gübre Yontmataş Alet Endüstrisi” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Doç.Dr.Metin Kartal (Danışman) ve jüri üyeleri Prof.Dr.Harun Taşkıran ile Yrd.Doç.Dr.Haluk Sağlamtimur’dur (2015).


21) Danışman olarak Arkeolog Iraz Aslı Yaman’ın hazırladığı “Türkiye’deki Paleolitik Endüstrilerin Yapay Katlaşım Denemesi” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Doç.Dr.Metin Kartal (Danışman) ve jüri üyeleri Doç.Dr.Kadriye Özçelik ile Doç.Dr.Ayşegül Aykurt’tur (2015).


22) Jüri üyesi olarak Dr. Lucy Ebony Bennison-Chapman’ın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’ne yapmış olduğu Yardımcı Doçentlik Kadrosu başvurusu (2015).


23) Jüri üyesi olarak Arkeolog Yavuz Aydın’ın hazırladığı “Karain E Gözü Yontmataş Endüstrisi” isimli doktora tezi. Tez Jürisi: Prof.Dr.Harun Taşkıran (Danışman) ve jüri üyeleri Prof.Dr.Metin Kartal, Doç.Dr.Kadriye Özçelik, Yrd.Doç.Dr.C.Merih Erek (2016).


24) Jüri üyesi olarak Dr. Ergül Kodaş’ın Mardin Artuklu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı’na yapmış olduğu Yardımcı Doçentlik Kadrosu başvurusu (2017).


25) Jüri üyesi olarak Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Atakuman’ın YÖK Doçentliği unvan başvurusu (2017). 


26) Jüri üyesi olarak Yrd.Doç.Dr. Serap Özdöl’ün YÖK Doçentliği unvan başvurusu (2017). 


27) Jüri üyesi olarak Arkeolog Volkan Güngördü’nün hazırladığı “Merkezi Bereketli Hilal Bölgesinde Seramik Öncesi Neolitik Dönem’de Sosyal Yapı” isimli doktora tezi. Tez Jürisi: Prof.Dr. Süleyman Yücel Şentürk (Danışman) ve jüri üyeleri Prof.Dr.Metin Kartal, Prof.Dr.Ayşe Emel Erten, Doç.Dr.Okşan Başoğlu ve Yrd.Doç.Dr.Yalçın Kamış (2017). 


28) Jüri üyesi olarak Arkeolog Masumi Uehara’nın hazırladığı “Yontmataş Teknolojide Farklı İşlem Zincir Modelleri” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Prof.Dr.Harun Taşkıran (Danışman) ve jüri üyeleri Prof.Dr.Metin Kartal ile Yrd.Doç.Dr.Neyir Kolankaya-Bostancı (2017). 


29) Jüri üyesi olarak Doç.Dr.Kadriye Özçelik’in Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı’na yapmış olduğu Profesörlük Kadrosu başvurusu (2018). 


30) Jüri üyesi olarak Arkeolog Şeyma Çiftçi’nin hazırladığı “Levant Bölgesi Neolitik Çağ Taş Figürinleri” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Doç.Dr.Halil Tekin (Danışman) ve jüri üyeleri Prof.Dr.Halime Hüryılmaz, Prof.Dr.Metin Kartal, Dr.Öğr.Üy.Neyir Kolankaya-Bostancı, Dr.Öğr.Üy.Cevdet Merih Erek (2018). 


31) Jüri üyesi olarak Arkeolog Zeynep Beyza Ağırsoy’un hazırladığı “Geç Çanak-Çömleksiz Neolitik’ten Çanak-Çömlekli Neolitik’e Geçişte Görülen Yontmataş Endüstri” isimli yüksek lisans tezi. Tez Jürisi: Prof.Dr.Metin Kartal (Danışman) ve jüri üyeleri Prof.Dr.Kadriye Özçelik ile Doç.Dr.Halil Tekin (2018).  

J) BİLİMSEL VE SOSYAL PROJE DANIŞMANLIKLARI

 

1) İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Cenk Demirkıran yönetiminde hazırlanan Karain belgeselinde bilimsel danışmanlık yapmıştır (2005) (Gösterimi “Türkiye’nin İlk Sakinleri” isimli sergi dizisinde çeşitli illerimizde yapılmıştır).

 

2) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin Anadolu Uygarlıkları Eğitim Kitapları serisinde yer alan “Senden Önce Anadolu” projesi çerçevesinde hazırlanan Yontmataş Çağı isimli kitapçığın bilimsel danışmanlığını yapmıştır (2007) (Basılmıştır).

 

3) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Amerika Birleşik Devletleri ile olan ikili anlaşma uyarınca eser kataloğunun hazırlanmasında Prehistorya adına katalog hazırlanmıştır (2011).

 

 

 

K) DERGİLERDE HAKEMLİK

 

1) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Anadolu/Anatolia Dergisi’nin danışma kurulunda hakem olarak yer almaktadır.

 

2) Türkiye Cumhuriyeti Türk Tarih Kurumu Höyük Dergisi’nin danışma kurulunda hakem olarak yer almaktadır.

 

3) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi’nin danışma kurulunda hakem olarak yer almaktadır.

 

4) Akademik Tarih Arkeoloji Araştırmaları Dergisi’nin danışma kurulunda hakem olarak yer almaktadır.

 

5) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi’nin danışma kurulunda hakem olarak yer almaktadır.


6) Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin danışma kurulunda hakem olarak yer almaktadır.


7) Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi’nin (APAD) danışma kurulunda hakem olarak yer almaktadır.


8) TÜBA-AR Dergisi’nin danışma kurulunda hakem olarak yer almaktadır.


 
L) SERGİ ve GÖSTERİ ÇALIŞMALARI

 

1) Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Ankara), Paleolitik Seksiyonu’nun düzenlenmesinde yer aldı.

 

2) Antalya Müzesi’nin Karain ve Öküzini kazıları sergilerinin hazırlanmasında yer aldı.

 

3) Karain Müzesi’nin yontmataş koleksiyonlarının teşhire hazırlanmasında yer aldı.

 

4) Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin Prehistorya seksiyonunun hazırlanmasında yer aldı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ural Akbulut’un da katıldığı Bilim ve Teknoloji Müzesi personeline prehistorik yontmataş teknolojileri hakkında pratik gösteriler düzenledi (2007).

 

5) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 2007 yılı Müzeler Haftası çerçevesinde Eğitim Atölyesi’nde İlköğretim öğrencilerine yönelik prehistorik taş yontma teknikleri hakkında pratik gösteriler düzenledi (2007).

 

6) Türkiye’nin İlk Sakinleri isimli, orijinal malzemelerin mülajlarını içeren ve Türkiye’de; Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Denizli, İzmir gibi illerdeki sergilerin ve ardından Fransa’da sergilenen bu koleksiyonun her türlü aşamasında yer almıştır.

 

7) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Şanlıurfa Müzesi’nin Paleolitik Çağ seksiyonunun hazırlanması için bilimsel destek uygulaması (2012 ve halen devam etmektedir).

 

8) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin Paleolitik Çağ seksiyonunun hazırlanması için bilimsel destek uygulaması (2013 ve halen devam ediyor).

 

 

M) BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞMALARI

Yurtiçinde birçok il ve ilçede, Yüce Yargıyı ilgilendiren ve özellikle de 2863 sayılı yasa kapsamındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına yönelik kamu davalarında onlarca kez görev almıştır, halen gerektiğinde söz konusu bilirkişilik görevini yürütmektedir.