PROF.DR. AYŞE KAŞKAŞ    
Adı : AYŞE
Soyadı : KAŞKAŞ
E-posta : kaskas@science.ankara.edu.tr
Tel : 3122126720-1296
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ayse-kaskas
Kişisel Akademik Bilgiler

I. Eğitim Durumu

1981-1986 : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Lisans

1986-1990 : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Yüksek Lisans

1990-1998 : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Doktora


II. Görev Yerleri

1986-1992 :Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Uzman

1992-1998 : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Araştırma Görevlisi

1998-2001 : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Öğretim Görevlisi

2001-2003 : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü,  Yardımcı Doçent

2003-2009 : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Doçent

2009-         : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Profesör

Doçent unvanını aldığı tarih : 2000


III. Yabancı Diller

İngilizce ( İyi)

İtalyanca  (Orta)


IV. Çalışma Konuları

1.   Nötron Transport Teori

2.   Radiatif Transfer

3.   Nükleer Fizik

 

V. Araştırma Bursları

1993-1994: İtalyan Hükümet Bursu, Politecnico di Torino, İtalya.

16.8.1999–26.3.2000 :  TUBİTAK, BAYG, University of Washington, USA.


VI. Katıldğı Projeler

1. Gamma Spektroskopisinde İz Sürme Tekniğinin Geliştirilmesi ve AGATA Projesine Aktif Katılım. Araştırıcı, 106T055 Başlangıç Tarihi: Temmuz 2006 Yürütücü : Prof. Dr. Ayşe Ataç  NYBERG.

2. Denizlerde Albedo Tahmini İçin Algoritmalar Kurulması, Araştırıcı, .Proje No: 106T026 Başlangıç Tarihi: Temmuz 2006, Yürütücü : Prof.Dr. Cevdet TEZCAN.

3. Nötron Transport Denkleminin Çözüm Yöntemlerinin Fiziksel Oşinografideki Temel Parametrelerin Hesaplanmasında Kullanılması. TÜBİTAK, Yürütücü : Prof. Dr. Cevdet Tezcan, Araştırıcı, 2003

4. PN, FN ve CN Yöntemleriyle Anizotropik Saçılma Modelli Nötron Transport Teorisi Problemleri. TÜBİTAK, Yürütücü : Prof. Dr. Cevdet Tezcan, Araştırıcı, 1997.


VII. Yürüttüğü Tezler

1-Turan Şahmaran - Doktora - Kanserli Dokulardaki Bazı İz Element Derişimlerinin Radyoterapide Alınan Doz Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak Ölçülmesi ve GATE/GEANT4 Programı ile Modellenerek İncelenmesi (2017 - Devam ediyor)

2- Mustafa Biçer- Doktora - Radiatif Transfer Problemlerinin Çeşitli Saçılma Fonksiyonlarına Uygulanması (Tamamlandığı yıl: 2019)

3- Burcu Tuğba Gül - Yüksek Lisans - Binalarda Radon Gazı Konsantrasyonunun Ölçümü - (Tamamlandığı yıl:2019)

4-Hakan Ergi- Yüksek Lisans- Kozmik Işın Kaynaklı Nötronların Akısı ve Enerji Dağılımı - (Tamamlandığı yıl : 2014).

5- Menekşe Şenyiğit – Doktora- Nükleer Reaksiyonlar sonucu açığa Çıkan Gama ışınları ve Nötronların Germanyum Detektör Sistemi ile Etkileşmeleri (Eşdanışman Ayşe Ataç Nyberg) - (Tamamlandığı yıl : 2011).

6- Nuray Yavuzkanat – Yüksek Lisans- Radyoterapide Kullanılan Koruyucu Bloklar ile Kurşun Bilye İlaveli Koruyucu Blokların Gama Işını Geçirgenliklerinin Karşılaştırılması (Tamamlandığı yıl : 2010).

7- Menekşe Karahasanoğlu – Yüksek Lisans- HN Yöteminin Düzlem Geometrideki Polarizasyon Problemlerine Uygulanması- (Tamamlandığı yıl : 2004).


VIII. SCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

1. Şenyiğit M. and Kaşkaş A., Solving Half Space and Slab Albedo Problems with a New Approximation Journal of Computational and Theoretical  Transport,  Vol. 47, No. 7, 599–613, (2018).

2Biçer M., Kaşkaş A., Solution of the radiative transfer equation for Rayleigh scattering using the infinite medium Green’s function, Astrophysics and Space Science, Volume:363:46, Issue3, (2018).

3. Hüyük T., et al., Conceptual design of the early implementation of the NEutron Detector Array (NEDA) with AGATA, European Physical Journal A, Vol: 52, Issue:3, Article number: 55(2016).

4.  M. Şenyiğit,, A. Ataç et al., Identification and rejection of scattered neutrons in AGATA, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 735, 21,Pages 267-276, (2014).

5.  Hinke, C. B. et al., Superallowed Gamow-Teller decay of the doubly magic nucleus Sn-100, NATURE  Volume: 486   Issue: 7403   Pages: 341-345 (2012).

6.S. Akkoyun, A. Algora, B. Alikhani, F. Ameil, G. de Angelis, L. Arnold, A. Astier, A. Ataç, Y. Aubert, C. Aufranc, A. Austin, S. Aydin, F. Azaiez, S. Badoer, D.L. Balabanski, D. Barrientos, G. Baulieu, R. Baumann, D. Bazzacco, F.A. Beck, et al., AGATA-Advanced GAmma Tracking Array Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 668, Pages 26-58. (2012)

7Singh B. S. Nara; Liu Z.; Wadsworth R.; et al., 16(+) Spin-Gap Isomer in (96)Cd, Physical Review Letters ,  Volume: 107   Issue: 17,  Article Number: 172502,  (2011).

8. Brock T. S.; Singh B. S. Nara; Boutachkov P.; et al., Observation of a new high-spin isomer in (94)Pd Physical  Review C  Volume: 82   Issue: 6  Article Number: 061309,  (2010). 

9Ataç A., Kaşkaş A., Akkoyun S., Şenyiğit M., Hüyük T., Kara S. O., Nyberg J., Discrimination of Gamma Rays Due to Inelastic Neutron Scattering in AGATA, NIMA 607, 554-563 (2009).

10. Güleçyüz M. Ç. and Kaşkaş A., Legendre polynomial series of the infinite medium Green's function in neutral particle theory: The half-space Albedo problem, Kerntechnik, Vol.74, No:5-6, pp. 315-319, (2009).

11.Kaşkaş A., Tezcan C., An Application of Transport Theory in Optical Oceanography: The Estimation of the Apparent Optical Properties Using Henyey-Greenstein Phase Function, Transport Theory and Statistical Physics, Vol 38, pp. 317-329, (2009).

12.Karahasanoğlu M., Kaşkaş A., The HN Method for Milne problem with polarization, Astrophysics and Space Science, 310, 85-91, 2007.

13. S. Bulut, M. Ç. Güleçyüz, A, Kaşkaş and C. Tezcan, The effects of different expansions of the exit distribution on the extrapolation length for linearky anisotropic scattering, , Kerntechnik, Vol.71, No:1-2, pp. 77-85, 2007.

14. Tezcan C. Güleçyüz M. Ç., Türeci R. G.  and Kaşkaş A,  The HN Method for Half-Space Albedo and Constant Source Problems for Isotropic and Anisotropic Scattering Kernels, J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol 103, pp. 611-619, 2007.

15.Kaşkaş A., Karahasanoğlu M., and Güleçyüz M. Ç., The neutron transport problems for the extremely anisotropic scattering function, Kerntechnik, Vol.71, No:5-6, pp. 290-296, 2006 .

16. Kaşkaş A., Güleçyüz M. Ç., Tezcan C., McCormick N. J., Analytic algorithms for determining radiative transfer optical properties of ocean waters, Applied Optics, Vol.45, No.29, pp.7698, 2006.

17. Kaşkaş A., Tezcan C., Güleçyüz M. Ç., An application of transport theory for optical oceanography:The isotropic point source, J. Opt. A: Pure Appl. Opt., 8, 683-688, 2006.

18. R. G. Türeci, M. Ç. Güleçyüz, A. Kaşkaş and C. Tezcan, The singular eigenfunction method: The critical slab problem for linearly anisotropic scattering, Kerntechnik,Vol. 70, No: 5-6,  pp.322, 2005.

19. R. G. Türeci, M. Ç. Güleçyüz, A. Kaşkaş and C. Tezcan, Application of the HN method to the critical slab problem for reflecting boundary conditions,  J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol 88, pp. 499-517, 2004.

20.Tezcan C., Kaşkaş A., and Güleçyüz M. Ç., The HN Method for Solving Linear Transport Equation: Theory and Applications, J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol 78, pp. 243-254, 2003.

21.Tezcan C., Kaşkaş A., and Güleçyüz M. Ç., Radiation Transfer In An Inhomogeneous Half-Space J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol 76, pp. 107-115, 2003.

22. Güleçyüz M. Ç., Tezcan C., Kaşkaş A., The Singular Eigenfunction Analysis of The Third Form Transport Equation Using Half Range Orthogonality Relations: The Half Space Problems, J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol 70, pp. 55-66, 2001.

23.McCormick N. J., Kaşkaş A., Isotropic Spherical Souce Analysis for Ocean Optics,  Applied Optics, Vol. 39, No: 27,  pp. 4902-4910, 2000.

24. Kaşkaş A., Tezcan C., Güleçyüz M. Ç., The Solution of The Third Form Transport Equation Using Singular Eigenfunctions: The Slab and The Sphere Criticality Problems,  J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol. 66, No: 6, pp. 519-528, 2000.

25. Tezcan C., Güleçyüz M. Ç., Kaşkaş A., The Singular Eigenfunction Method: The Milne Problem for Isotropic and Extremely Anisotropic Scattering, J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol. 62, pp. 49-57, 1999.

26. Güleçyüz M. Ç., Kaşkaş A., Tezcan C., Slab Albedo Problem for Anisotropic Scattering Using Singular Eigenfunction Solution of The CN Equations, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol. 61, No:3,  pp. 329-338, 1999.

27. Kaşkaş A., Tezcan C., The FN Method for Anisotropic Scattering in Neutron Transport Theory: Half - Space Problems, J.Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, Vol. 55, No: 1, pp. 41 - 46, 1996.

28.Kaşkaş A., Güleçyüz M. Ç., Tezcan C., The Slab Albedo Problem Using Singular Eigenfunctions and The Third form of The Transport Equation, Annals of Nuclear Energy, Vol. 23, No: 17, pp. 1371 - 1379, 1996.

29. Erdoğan F., Güleçyüz M. Ç., Kaşkaş A., Tezcan C., Solution of The CN Equations Using Singular Eigenfunctions and Applications, Annals of Nuclear Energy, Vol. 23, No: 6, pp. 533 - 541, 1996.   


IX. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Kaşkaş A., HN Yönteminin Düzlem Geometrideki Polarizasyon Problemlerine Uygulanması, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı:4, 449-453, 2007.

2-Güleçyüz M. Ç., Kaşkaş A., The Milne and  The Constant Source Problems For The FBIS Kernel, Turkish Journals of Physics, Vol. 22, Number : 6, Page: 461, 1998.

3-Kaşkaş A., Tezcan C., The Slab Albedo Problem Using Singular Eigenfunctions and The Third Form of  The Transport Equations, Turkish Journals of Physics, Vol. 21, Number : 1, Page : 146, 1997


X. Sözlü Sunumlar

1. Şahmaran T. and Kaşkaş A., Preliminary Results: The Effects Of Some Trace Element Concentrations On Radiation Dose In Cancerous Tissues At Radiotherapy,  The Sixth International Conference On Radiation And Applications In Various Fields Of Research (RAD 2018), 18 - 22 Haziran 2018, Ohrid, Macedonia.

2.Biçer M., Kaşkaş A., Calculation of the diffusion coefficient using infinite medium Green's function. TFD 33 Uluslararası Fizik Kongresi, 2017

3. Kaşkaş A., The Solutions of Neutron Transport Equations: Theory and Applications, 1. Uluslararası Yer Altı Zenginlikleri ve Enerji Konferansı, Yozgat Türkiye, 2016.

4. Şenyigit M., Akkoyun S., Ataç A., Kaşkaş A, The neutron-gamma discriminstion using 252Cf source with four AGATA triple clusters, EGAN 2011, Padova, Italy, 2011. 

5.Kaşkaş A., Karahasanoğlu M., On a Problem with Extremely Anisotropic Scattering in Slab, Nuclear Science and Its Application, Baku, Azerbeycan, 2006.

6.Karahasanoğlu M., Kaşkaş A., The effect od Extremely Anisotropic Scattering on The Critical Slab Problem in One-speed Neutron Transport Theory, Nuclear Science and Its Application, Baku, Azerbeycan, 2006.

7.Kaşkaş A., Güleçyüz M. Ç. and G. Türeci, The Solution of The Third Form of The Transport Equation Using The Singular Eigenfunction Method: Constant Source Problem, Nuclear Science and Its Application, Taşkent, Ozbekistan, 2004.

8.Tezcan C., Kaşkaş A. and Güleçyüz M. Ç., The HN Method for Solving Linear Transport Equation: Theory and Applications, The Second Eurasian Conference, Nuclear Science and Its Application, Alma Ata-Kazakhstan, 2002.

9.Kaşkaş A., Güleçyüz M. Ç., Erdoğan F., Tezcan C., The Singular Eigenfunction Method: The Milne Problem for Isotropic and Extremely Anisotropic Scatterings, The First Eurasian Conference, Nuclear Science and Its Application,  İzmir, 2000.


XI. Posterler

1-Biçer M. and Kaşkaş A., Calculation Of Diffusion Coefficients By Using The Infinite Medium Green's Function In The Spherical Geometry, Poster, 6th Conference On Computational Thermal Radiation In Participating Media, 11 -13 April 2018, Cascais, Portugal.

2-Kaşkaş A., Tezcan C., Güleçyüz M. Ç., An Application of The Transport Theory in Optical Oceonography: The Estimation of The Apparent Optical Properties Using Infinite Medium Green’s Function for Isotropic and Anisotropic Scatterings, RAD IV, The Fourth International Symposium on Radiative Transfer, Istanbul, 2004.

3-Kaşkaş A., Güleçyüz M. Ç., Tezcan C., New Approach of Solving TheThird  Form of  The Transport Equation in Plane Geometry, Third Carolus Magnus  Summer School on Plasma Physics, Spa, Belgium, 1997.