DR.ÖĞR.ÜYESİ MUSTAFA VOLKAN KAVAS    
Adı : MUSTAFA VOLKAN
Soyadı : KAVAS
E-posta : kavas@ankara.edu.tr
Tel : 0312-5958170
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

SOYADI                                                   KAVAS

ADI                                                          Mustafa Volkan  

CİNSİYETİ                                               Erkek

DOĞUM TARİHİ                                     08 Aralık 1976

ADRES                                         Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

                                                                 Morfoloji Kampusu, 06100, Altındağ, Ankara

TELEFON                                                +90 312 5958133  

E-POSTA                                                 kavas@ankara.edu.tr     

 

Mustafa Volkan Kavas, 2002’den beri biyoetik alanında eğitim vermekte, araştırma çalışmaları yürütmekte, yüksek lisans ve doktora programlarında danışmanlık görevlerinde bulunmaktadır. TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 2017 yılında 9 aylık bir süre için araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere Amsterdam’da Vrije Üniversitesi Tıpta İnsan Bilimleri Kürsüsü’nde çalışmıştır. Dr. Kavas’ın ilgi alanları arasında biyoetik eğitimi, niteliksel araştırma yöntemleri ve klinik etik desteği başta gelmektedir.   


SÜRMEKTE OLAN PROJELER

1.       Başlık: From expert ethics to embbedded ethics: Adaptation of the Moral Case Deliberation (MCD) Method to the Turkish Healthcare Context as Process of Learning by Doing

Süre: 2 yıl (9 ay Hollanda’da, 15 ay Türkiye’de)

Destekleyen kuruluş: TÜBITAK – 2219 Programı

 

2.       Başlık VIRT2UE - Virtue based ethics and Integrity of Research: Train-the-Trainer program for Upholding the principles of the European Code of Conduct for Research Integrity

Süre: 36 ay – 13 paydaş ülke

Destekleyen kuruluş: Avrupa Komisyonu - Horizon 2020--Science with and for Society Program


EĞİTİM DURUMU

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Doktora Programı, Ankara

2002 – 2008

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara

1994 – 2001

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara

1991 – 1994

 

 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

Başlık:

“Ölüm ve Ölmekte Olan Hastaya Yaklaşım” Konusundaki Etik Eğitiminde Anlatısal Uygulamaların Etkililiği

Çalışmanın Kısa Tanımı:

Bu tez ile, Türkiye biyoetik çevrelerine anlatısallık kuramı ve anlatısal etik yaklaşımının tanıtılması ve tıp etiği eğitiminin, “ölüm ve ölümcül hastaya yaklaşım” konusunda planlanan bölümünün verilmesinde anlatısal yöntemlerin etkililiğini sorgulamak hedeflenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde kapsamlı ve derleyici bir kuramsal inceleme yapılmıştır. İkinci bölümde ise, ilgili eğitim ile öngörülen bilgi, beceri ve tutumların oluşturulmasında anlatısal yöntemlerin, öteki yöntemlerle etkililik açısından karşılaştırıldığı bir araştırmanın raporu sunulmuştur.

Tamamlanma Tarihi:

Temmuz 2008

 

Danışman:

Prof. Dr. Neyyire Yasemin OĞUZ

 

MESLEKİ DENEYİMİ

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara -  

Tıp Etiği, Biyoetik ve Tıp Tarihi alanlarında Öğretim Üyesi (Y. Doç.)

2012 – Halen

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara -  

Tıp Etiği, Biyoetik ve Tıp Tarihi alanlarında Öğretim Görevlisi

2009 – 2012

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deontoloji Anabilim Dalı, Ankara -  

Tıp Etiği, Biyoetik ve Tıp Tarihi alanlarında Araştırma Görevlisi ve Eğitmen

2002 – 2007

 

VERDİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLER

Sağlık Etiği

Doktora Programı

Biyoetikte Yöntembilime Giriş

Doktora Programı

Tarih Kuramları

Yüksek Lisans Programı

Türkiye’de Sağlık Politikalarının Uygulamalı Tarihi 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

 BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

European Clinical Ethics Network (ECEN)

2018’den beri

European Society of Philosophy of Medicine and Healthcare

2016’dan beri

The International Association for Health Policy – Europe

2011’den beri

The International Association for Education in Ethics (IAEE)

2011’den beri

The International Association of Bioethics

2008’den beri

Tıp Etiği ve Hukuku Derneği

2006’dan beri

Türkiye Biyoetik Derneği

2003’den beri

Ankara Tabip Odası

2002’den beri

 

YABANCI DİLLER

İngilizce

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Puanı - ibt: 99

Aralık 2007

Almanca

Goethe Enstitüsü, Ankara (Mittelstufe)

Eylül 2003 – Mart 2005

 

 ESERLER

 

A.        ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

A1.   Keleş, Ş., Kavas, M.V., YALIM, N.Y. (2018). LGBT+ Individuals’ Perceptions of Healthcare Services in Turkey: A Cross-sectional Qualitative Study. Journal of Bioethical Inquiry, 15(4): 497–509. DOI: 10.1007/s11673-018-9874-5

A2.   Kavas, M.V., (2018). How to increase the quality of a suffering experience: Lessons derived from the diary narratives of a dying adolescent girl. OMEGA – Journal of Death and Dying, 76(3): 256–295. DOI: 10.1177/0030222817694667

A3.   Kavas, M.V., Demirören, M., Aytuğ Koşan, A.M., Karahan, T., Yalım N.Y. (2015). Turkish students’ perceptions of professionalism at the beginning and at the end of medical education: a cross-sectional qualitative study. Medical Education Online, 20: 26614 - http://dx.doi.org/10.3402/meo.v20.26614

A4.   Kavas, M.V., Öztuna, D. (2011). Thanatophobia in Medical Students: “Approach to Death and Dying Patients Attitude Scale” for Undergraduate Years in Medicine (ADDPAS). Journal of Cancer Education, 26: 774-81. DOI: 10.1007/s13187-011-0197-z

A5.   Oguz, N.Y., Kavas, M.V., Aksu, M. (2007). Teaching thanatology: A qualitative and quantitative study. Eubios Journal of Asian and International Bioethics, 17: 172-177.

B.        ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

B1.   Kavas, M.V. Inventory analysis of ethics education curricula of medical schools in Turkey – Sözlü Bildiri. Satellite Meeting of the Cambridge Bioethics Education Network, 5-6 Eylül 2018, Amsterdam - Hollanda.

B2.   Kavas, M.V. Why cannot Western individualism be comprehensive? Vaccine refusal debates in Turkey – Sözlü Bildiri. 2017 EACME Annual Conference: “Justice in Health Care – Values in Conflict”, 7-9 Eylül 2017, Barcelona - İspanya.

B3.   Keleş, Ş., Kavas, M.V., Yalım, N. Y. Is the mainstream segregating attitude towards LGBT+ individuals in Turkey an obstacle against their access to healthcare services?: A cross-sectional qualitative analysis – Sözlü Bildiri. European Congress of Qualitative Inquiry 2017, 7-10 Şubat 2017, Leuven - Belçika.

B4.   Kavas, M.V., To choose or not to choose physicians: Can it be considered a matter of “freedom?” – Sözlü Bildiri. EACME Conference 2016, 8-10 Eylül 2016, Leuven - Belçika.

B5.   Kavas, M.V., Vatansever, K., Ülman, Y.I., Audio-visual narratives in ethics education – Sözlü Bildiri. Fifth Cambridge Consortium for Bioethics Education, 24-26 Haziran 2015, Paris - Fransa.

B6.   Kavas, M.V., “İnsanı” tersten okumak: Savulescu ve Persson’ın “ahlaki geliştirme” kavramsallaştırmasının eleştirisi ve bir alternatif anlama önerisi – Sözlü Bildiri. VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, 9-12 Nisan 2015, Ankara - Türkiye.

B7.   Aksu, M., Artvinli, F., Bakırcı N., Çakar T., Çokar M., Demir F., Kavas V., Önal G., Pakış I., Şahiner M., Topsever P., User İ., Ülman Y.I., Vatansever K., Yıldırım V. Cambridge Bioethics Education Turkey Working Group – Sözlü Bildiri. IAEE 2nd International Conference on Ethics Education, 21-23 Mayıs 2014, Ankara - Türkiye.

B8.   Kavas, M.V., Tut, H., Ermiş H., Aytekin F., Erkal D., İzgi TC. Pay for performance (P4P) and estrangement: Moral transformation of residents under a new payment policy – Sözlü Bildiri. UNESCO Chair in Bioethics 9th World Conference: Bioethics, Medical Ethics and Health Law, 19-21 Kasım 2013, Napoli - İtalya.

B9.   Kavas, M.V., Güneş, E. Historical points of parallelism and separation in healthcare services in Turkey and Bulgaria: Birth, development and destruction of social policies – Sözlü Bildiri. 5th Balkan Congress on the History and Ethics of Medicine, 11-15 Ekim 2011, İstanbul - Türkiye.

B10. Kavas, M.V. Performance based payment in healthcare and loss of values: Transformation from lettered physician to estranged technician – Sözlü Bildiri. EACME 25th Annual Conference: “Bioethics from a Cross-Cultural Perspective”, 15-17 Eylül 2011, İstanbul - Türkiye.

B11. Kavas, M.V. Historicist approach to bioethics: An evaluation on methods and focal points – Sözlü Bildiri. EACME 25th Annual Conference: “Bioethics from a Cross-Cultural Perspective”, 15-17 Eylül 2011, İstanbul - Türkiye.

B12. Kavas, M.V., Kıbar, S. Understanding of “the human being” in Islam and Marxism: A comparison on the basis of Evolution Theory – Sözlü Bildiri. 3rd Islam and Bioethics International Conference, 12-16 Nisan 2010, Antalya - Türkiye.

B13. Kavas, M.V. World of Mirac: Narratives of a fifteen-year-old terminally ill girl – Sözlü Bildiri. 9th World Congress of Bioethics, 3-8 Eylül 2008, Rijeka - Hırvatistan.

B14. Oguz, N.Y., Kavas, M.V. The Applicability of Autonomy as a Universal Principle in Medical Ethics and “Collective Autonomy” – Sözlü Bildiri.  ICANAS 38, International Congress of Asian and North African Studies, 10-15 Eylül 2007, Ankara - Türkiye.

B15. Kavas, M.V., Civaner, M. “Globalization” and Metamorphosis of Healthcare Services in Turkey – Sözlü Bildiri.  3rd Meeting of the International Society for History of Medicine, 11-14 Eylül 2005, Patras - Yunanistan.

C.        ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER

C1.   Arda, B., Kavas, M. V., A Glance to Bioethics from Turkey’s Perspective, In: Handbook of Global Bioethics, (Ed: Henk A.M.J. ten Have, Bert Gordjin) Springer Publishers: Dordrecht, 2013.

D.        ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

D1.   Namal, B., Kanber, H., Kavas, M.V. (2016). İş güvenliği uzmanlarının ücretlerini denetledikleri kurumlardan almaları nedeniyle karşılaştıkları etik sorunlar. TJOB, 3: 146-164. DOI: 10.5505/tjob.2016.21939  

D2.   Kavas, M.V., Yalım N.Y., Şahinoğlu, S., Acıduman, A., İlgili, Ö. Arda, B. (2015). Uygulamalı Aydınlatılmış Onam Alma Becerisi (UAOAB) Eğitim Programının Geliştirilmesi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi (2004-2013). TJOB, 2: 6-25.

D3.   Kavas, M.V., Yalım N.Y., Şahinoğlu, S., Arda, B., Acıduman, A., İlgili, Ö. (2014). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin “Uygulamalı Aydınlatılmış Onam Alma Becerisi (UAOAB)” Eğitim Programı ile İlgili Görüşleri: 2010-2014 Yıllarını Kapsayan Bir Anket Çalışması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 67 (3): 87-98 DOI: 10.1501/TÖpfak_000000874

D4.   Aksu, M., Artvinli, F., Bakırcı, N., Çakar, T., Çokar, M., Demir, F., Kavas, M.V., Önal, G., Pakiş, I., Şahiner, M., Topsever, P., User, İ, Ülman, Y.I., Vatansever, K., Yıldırım, V. (2014). Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group. TJOB, 1: 184-187.

D5.   Kavas, M.V., Öztuna, D., Çelebi, N.N., Selvi, H., Sayar, D., Akaslan, A. (2012). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Ölüm ve Ölümcül Hastadan Kaçınıcı Tutum Düzeyleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 65: 19-31 10.1501/Tıpfak_000000803

D6.   Kavas, M.V. (2011). Anlatısallık ve Tıp Etiği Eğitimindeki Yeri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 64 (2): 59-73 DOI: 10.1501/Tıpfak_000000787

D7.   Kavas, M.V., İlhan, İ.Ö. (2010). Türkiye’de Sağlık Sisteminin Piyasalaşması ve Tıp Eğitimi. Toplum ve Hekim, 25 (6): 448-466

D8.   Civaner, M., Kavas, V. (2006). Geriye Dönük Bir Derleme: Hekimlerin Meslek Örgütünün Ovacık Altın Madeni’yle ilgili Etkinlikleri. Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, 14: 150-154.

D9.   Kavas, M.V. (2004). Örnek bir kurum olarak Türkiye Biyoetik Derneği’nin tarihi ve örgütlenme ve eyleme üzerine düşünceler. Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, 12: 256-262.

D10. Arda, B., Kavas, V., Demirkazık, A., Akbulut, H. (2003). Off-label ilaç kullanımı üzerine etik açıdan neler söyleyebiliriz?. Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, 11: 249-252.

E.         ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

E1.   Kavas, M.V. Türkiye’de Klinik Etik Desteği: Acilen kat edilmesi gereken mesafe – Sözlü Bildiri. Türkiye Biyoetik Derneği 9. Ulusal Kongresi: “Biyoetik: Dünü, Bugünü, Yarını”, 9-12 Mayıs 2018, Mersin.

E2.   Kavas, M.V. Sağlıkla ilgili kamu spotları: İktidarın meşruiyet arayışı hangi değer dünyasını işaret ediyor? – Sözlü Bildiri. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 4-6 Aralık 2013, Ankara.

E3.   Kavas, M.V., Yalım N.Y., Şahinoğlu, S., Arda B., Acıduman A., İlgili Ö. Mezuniyet öncesi dönem için entegre etik eğitimi programının geliştirilmesi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi deneyimi – Sözlü Bildiri. 8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013, Ankara.

E4.   Kavas, M.V., Yalım N.Y., Şahinoğlu, S., Arda B., Acıduman A., İlgili Ö. Uygulamalı  aydınlatılmış onam alma becerisi eğitim programının geliştirilmesi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi deneyimi (2004-2013) – Sözlü Bildiri. 8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013, Ankara.

E5.   Şahinoğlu, S., Kavas, V. Doktor Mehmet Cemil Uğurlu ve Türk Tıp Tarihine katkıları – Sözlü Bildiri. VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 22-25 Mayıs 2013, Gaziantep.

E6.   Kavas, M.V. Biyoetiğin işlevi: Yöntem ve odaklanma noktaları üzerine
tarihselci bir değerlendirme – Bildiri/Panel konuşması. Etik Günü 2012: “Bilim Etiği”, 5 Ekim 2012, İstanbul.

E7.   Kavas, M.V. Kültürel çeşitliliği tanımak mı, eşitsizlikleri haklı çıkarmak mı? Biyoetikte “demokrasi” söylemi neye hizmet etmektedir? – Sözlü Bildiri. VI. Ulusal Tıp Etiği Kongresi: “Biyoetikte Yeni Ufuklar”, 25-26 Kasım 2010, İstanbul.

E8.   Kavas, M.V., İlhan, Ö.İ. Piyasalaşmış bir sağlık sisteminde tıp eğitimi – Sözlü Bildiri. 5. Karaburun Bilim Kongresi, 2-5 Eylül 2010, Karaburun/Mordoğan, İzmir.

E9.   Kavas, M.V., Arda, B. Tıpta uzmanlık eğitiminde etiğin yeri – Konferans Metni, XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 1-3 Aralık 2006, Balçova – İzmir.

E10. Civaner, M., Kavas, M.V. Bergama altın madeni – Hekim örgütü ne yaptı? – Sözlü Bildiri. IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 10-13 Mayıs 2005, Manisa – Bergama.

E11. Şahinoğlu, S., Aksu, M., Civaner, M., Kavas, M.V., Özgönül, M.L. Türk edebiyatında hastalık kavramı - Sözlü Bildiri. VIII. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, 16-18 Haziran 2004, Sivas.

E12. Kavas, M.V. Örgütlendik ama nasıl eyleyeceğiz? Örnek bir kurum olarak Türkiye Biyoetik Derneği’nin tarihi  - Sözlü Bildiri. VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 16-18 Haziran 2004, Sivas.

F.         YAZARI OLDUĞU KİTAP

F1.   Şahinoğlu, S., Kavas, M.V., Hekim ve Sanatçı olarak Dr. M. Cemil Uğurlu ve Doğa, Bilim ve Tıp üzerine Düşünceler, Ankara Üniversitesi Basımevi: Ankara, 2013. 

G.        RAPOR

G1. Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group. (2015) How can ethics be taught in health sciences? TJOB, 2: 213-24. – Sorumlu raportör  

H.        KONFERANSLAR

H1. “Hekim Seçme Özgürlüğü Neden Kabul Edilemez?” – Seminer sunumu, Ankara Tabip Odası – Halk Sağlığı Komisyonu Etkinliği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, 20 Aralık 2016, Ankara, Türkiye

H2. “Lisanko Vakası ve Bilim Etiği” – Seminer sunumu, Ankara Tabip Odası, 3 Şubat 2016, Ankara, Türkiye

İ.          PANELLER / ÇALIŞTAYLAR

İ1.    Cambridge Bioethics Education Working Groups Network, Katılımcı, Acıbadem University, 21-22 Ocak 2016, İstanbul.

İ2.    Bir Yaşantı Olarak Ölmek: “Kanserli Bir Genç Kızın Günlüğü” – Panel Sunumu. II. Ulusal “Genel Tıp” Öğrenci Kongresi ve Kültür Sempozyumu, 17-19 Nisan 2009, Ankara.

İ3.    Aile Hekimliği Modelinin Etik Açıdan Değerlendirilmesi – Grup Moderatörü. VI. Tıp Etiği Sempozyumu: “Sağlıkta Dönüşüm’ün Etik Boyutu”, 28-29 Nisan 2007, Ankara.

İ4.    A Narrative Trial: Approach to Death and Dying Patient – Çalıştay Yürütücüsü. Ankara International Medical Students’ Congress 2007, 19-21 Nisan 2007, Ankara.

İ5.    İş Stresi ile Baş Etme Kursu – Eğitimci ve Moderatör. Onkoloji Grubu Derneği, 6-7 Nisan, 2007, Ankara.

İ6.    Birinci Basamakta Terminal Hastaya Yaklaşım – Panel Sunumu. 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya.

İ7.    Eğitim Kurumları ve Sektörel İlişkiler: Hizmet Satın Alma ve İlaç Sektörü - Panel Sunumu. XI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 25-27 Kasım 2005, Ankara.

J.          ÇEVİRİLER

J1.    Unesco, Biyoetik Kurulların Oluşturulması, Kılavuz No. 1 (Establishing Bioethics Committees- Guide No.1). Ortak Çeviri. UNESCO Türkiye Milli Komitesi, 2008.

J2.    Unesco, Biyoetik Kurullar İş Baçında: Çalışma Biçimleri ve Politikalar, Kılavuz No. 2 (Establishing Bioethics Committees- Guide No.2). Ortak Çeviri. UNESCO Türkiye Milli Komitesi, 2008.

J3.    Unesco, Ed: Carmi A., Tıp Öğrencileri ve Hekimler için Örneklerle Aydınlatılmış Onam (Informed Consent with Samples for Medical Students and Physicians). Ortak çeviri. Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2011.

K.        GAZETE/BÜLTEN YAZILARI

K1.   Kavas, V. (2013). Sağlık Bakanlığı’ndan Riyakâr Masallar: Kamu Spotları. SoL Gazetesi, 285: 15.

K2.   Kavas, V. (2006). Nedir bu “Aydınlatılmış Onam”?. Tıp Dünyası - (Türk Tabipleri Birliği yayını), 12: 2,7.

K3.   Kavas, M.V., Arda, B. (2005). Tıp Etiği’nin işlevi. Bülten, Türk Nöroşirürji Derneği yayını, 7: 98-102.

L.         KILAVUZ METİN

L1.    Civaner, M., Kavas, V. (2007). Aydınlatılmış Onam Almak üzerine Öneriler. (Türkiye Biyoetik Derneği yayını), 1-11. <http://www.biyoetik.org.tr/wp-content/uploads/2015/08/AORapor.pdf>

 
 


ALANI İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER

M.      DÜZENLEYİCİSİ OLDUĞU BİLİMSEL ETKİNLİKLER

M1. VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, 9-12 Nisan 2015, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. Düzenleme Kurulu Üyesi.

M2. 2nd International Conference on Ethics Education, 21-23 Mayıs 2014, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. Düzenleme Kurulu Üyesi.

M3. 8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara. Düzenleme Kurulu Üyesi.

M4. “Etik Günü 2012: Bilim Etiği” – Sempozyum, 5 Ekim 2012, İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu, İstanbul. Düzenleme Kurulu Üyesi.

M5. “Hekim ve Sanatçı olarak M. Cemil Uğurlu” – Anma Toplantısı, 24 Mayıs 2012, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara. Organizasyon Sekreteri.

M6. “Ankara Tıp’ta Deontoloji 65 Yaşında” – Sempozyum, 26 Mayıs 2011, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. Organizasyon Sekreteri.

M7. 3rd Islam and Bioethics International Conference, 12-16 Nisan 2010, Ankara Üniversitesi Örsem Tesisleri, Manavgat, Antalya - Türkiye. Ankara Üniversitesi ve Haifa Üniversitesi Ortak Etkinliği. Organizasyon Komitesi Üyesi.

M8. VI. Tıp Etiği Sempozyumu, “Sağlıkta Dönüşüm’ün Etik Boyutu”, 28-29 Nisan 2007, Çağdaş Sanatlar Merkezi - Ankara. Türkiye Biyoetik Derneği Etkinliği. Düzenleme Kurulu Üyesi.

M9. Ankara Etik Günleri, 30-31 Mart 2006, Ankara. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hacettepe Üniversitesi Ortak Etkinliği. Organizasyon Komitesi Üyesi.

 

N.       KURUL/KOMİSYON ÜYELİKLERİ

N1

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tez Yazımı ve Etik Komisyonu

15.03.2018 – Halen

N2

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Alt Etik Kurulu

23.02.2016 – 21.03.2017

N3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İletişim Becerileri Eğitim Komisyonu

21.11.2014 – Halen

N4

Cambridge Biyoetik Eğitimi Türkiye Çalışma Grubu

27.12.2013 – Halen

N5

Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB – Turkish Journal of Bioethics) – Editörler Kurulu [Yardımcı Editör]

01.04.2013 – Halen

N6

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenci Araştırmaları Etik Değerlendirme Kurulu

17.12.2013 – Halen

N7

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta İnsan Bilimleri Grubu

22.10.2013 – Halen

N8

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Eğitim Komisyonu

24.04.2012 – 21.03.2017

N9

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

11.08.2009 – 31.12.2013

 

O.VERDİĞİ KURS

O1

Klinik Araştırma Etiği ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi Kursu (Eğitici, kolaylaştırıcı)  – Türkiye Biyoetik Derneği, Tekirdağ

9 – 10  Ocak 2016

P.        KATILDIĞI KURSLAR

P1

Moral Case Deliberation Facilitator Training Program in English – Vrije Üniversitesi, Tıpta İnsan Bilimleri Kürsüsü, Amsterdam, Hollanda

15 Mayıs – 6 Aralık 2017

P2

Ethics Teacher Training Course / Etik Eğiticileri Eğitimi Kursu (ETTC) – UNESCO, Dubrovnik, Hırvatistan

30 Haziran – 4 Temmuz 2014

P3

Probleme Dayalı Öğrenme Yönlendirici Eğitimi Kursu –  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Ankara

23-26 Aralık 2013

P4

İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi Kursu, Yürütücü: Klinik Psikolog Sema Yüce – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi adına Atölye Tempo, Ankara 

10-13 Aralık 2013

P5

Ölçme Değerlendirme Kursu - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Ankara

11-13 Haziran 2012

P6

Psikodrama Hazırlık Aşaması, Çalışma Grubu Üyesi, Yürütücü: Doç. Dr. Ulgen H. Okyayuz – Türk Psikologlar Derneği, Ankara

2007

P7

Niteliksel Araştırma Yöntemleri: Derinlemesine Görüşme ve Odak Gruplar, Yürütücü: Prof. Dr. N. Yasemin OĞUZ – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deontoloji Anabilim Dalı, Ankara

Aralık 2002

Q.       DANIŞMANLIKLAR

Q1.  Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri. (2014 – Halen)

Q2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Araştırma Planlama Yürütme” (APY) Dersi, Dönem III Araştırma Projelerinde Danışmanlık. (2009 – Halen)