DOÇ.DR. CANSIN TULUNAY KAYA    
Adı : CANSIN
Soyadı : TULUNAY KAYA
E-posta : kayac@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, 1993
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İngilizce,1999
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Araştırma Görevlisi,  2000-2005
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp, 2005
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Uzman,  2005-2013
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Doçent,  2013-

Mesleki ve Bilimsel  Dernek Üyelikleri

Türk Kardiyoloji Derneği
Avrupa Kardiyoloji Derneği
Türk Tabipleri Birliği

Yayınlar

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=kaya+ct+OR+tulunay+kaya+C+OR+tulunay+C