DOÇ.DR. İHSAN KARABULUT    
Adı : İHSAN
Soyadı : KARABULUT
E-posta : kbulut@science.ankara.edu.tr
Tel : 0(312)2126720/1239
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ:

 

Ad ve Soyad:                                     İhsan Karabulut

Doğum Yılı:                                      1961

Medeni Durumu:                              2 çocuk babası

Çalışma Adresi ve Telefon:             Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

                                                            İstatistik Bölümü  06100 Tandoğan, Ankara.

                                                            0(312) 2126720/1239

Ev Adresi ve Telefon:                       Batıkent, Ankara

EĞİTİM

 

Lisans:                      Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,      İstatistik  Bölümü, Haziran     1984.

 

Lisansüstü:

 

Y. Lisans:         İstatistikte yüksek lisans. Gazi Üniversitesi, Şubat 1987.

                           Tez Başlığı : 1981 Türkiye tarımsal yapısının önemli bileşenleri ve tarımsal bölgelerin elde edilmesi.

 

                           İstatistikte yüksek lisans. Iowa State University, Aralık 1991.

                           Tez Başlığı : Edgeworth expansion and bootstrap approximation for the distribution of M-estimators of a simple linear regression parameter without Cramer’s condition.

 

Doktora:           İstatistikte doktora. Gazi Üniversitesi, Mayıs 1995.

               Tez Başlığı : Bootstrap yaklaşımında beklenen değerlerin yakınsama hızına etkisi.

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 

 

1984-1986       İstatistikçi, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,

İnput-Output       birimi.

 

1986-1998       Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü.

 

1998-2006       Öğretim Üyesi(Yrd. Doç. Dr.), Ankara Üniversitesi, İstatistik

Bölümü.

 

2006-2008       Öğretim Görevlisi Dr., Ankara Üniversitesi, İstatistik

Bölümü.

 

2008-2010       Öğretim Üyesi(Yrd. Doç. Dr.), Ankara Üniversitesi, İstatistik

Bölümü.

2010-               Öğretim Görevlisi Dr., Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü

 

 

BURSLAR

 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü’nce  1982-1984 yılları arasında verilen iki yıllık eğitim bursu.

 

Gazi Üniversitesi’nce  verilen Amerika Birleşik Devletleri’nde Iowa State University İstatistik Bölümü’nde yüksek lisans eğitim desteği.

 

YAYINLAR

 

Gamgam, H., Karabulut, İ.(1994). Two tests for umbrella  alternatives in randomized  block design originated from the sign test and the Wilcoxon signed-rank test. Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi, Vol.4, Sayı 1, 111-120.

 

Karabulut, İ., Lahiri, S. N.(1997). Two-term Edgeworth expansion for M-estimators of a simple linear regression parameter without Cramer-type conditions. Journal of Australian Mathematical  Society, Seres A, 62, 361-370.

 

Karabulut, İ.(1998). A Bayesian estimation of population size via removal method. American Statistical Association  1997 Proceedings of the Section on Bayesian Statistical  Science, 274-279.

 

İ. Karabulut (1998). Aritmetik-Geometrik  Ortalamalar  Eşitsizliğinin  Kullanımı Üzerine. Türk Matematik Derneği  Matematik Dünyası , Cilt:7, Sayı:3, 23-24.

 

Karabulut, İ.(1998). The Influence of Moments in Bootstrap Approximation.  İstatistik, Journal of the Turkish Statistical  Association , Vol:1, Number: 3, 55-63.

 

M. Ekni, İ. Karabulut (1999). İki Değişkenli Poisson Dağılımı ve Futbol Karşılaşmalarının  Modellenmesi. Gazi Üniversitesi  Fen Bilimleri  Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, No:1, 153-165.

 

Karabulut, İ. (2000). A Note On The Probability Bound For m-Dependent Random Variables, İstatistik, Journal of the Turkish Statistical Association, Vol.3,  No: 1-2.,  pp.13-20.

 

Karabulut, İ.(2000). Mode estimation for a bivariate distribution. Communications, de là Facultè des Sciences de I’ Univarsitè d’Ankara, Cilt:49,  pp.77-86.

 

 

Karabulut, İhsan ve Fikri Öztürk (2001). Derinlik Ölçüleri ve Çokdeğişkenli Normal Dağılıma Uygunluğun Grafikle Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, No : 2,  519-530.

 

Karabulut, İhsan (2002). Mode Estimation of a Bivariate Distribution by Half-Space Depth, İstatistik, Journal of the Turkish Statistical Association, Vol.5,   No:1, pp. 7-17.

 

Atakan, C., Karabulut, İ. (2003). Derinliğe Dayalı Diskiminasyon, Selçuk Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi,  Sayı:22,  ss 53-63.

 

Karabulut,  İ., Öztürk, F. (2003). Lineer Modellerde Yarı Uzay Derinliğine Dayalı  Dengeli Bootstrap Güven Bölgeleri, İstatistik Araştırma Dergisi, Cilt: 02,  No: 03,  ss 63-72.

 

Karabulut, İhsan (2005). Çok Değişkenli Veri Analizinde Derinliklere Dayalı Yüzdelikler, Selçuk Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi,  Sayı:25, ss1-7.

 

Öztürk,  F., Karabulut, İ. (2006). Interval Estimators for the Parameters of the Normal Distribution, de là Facultè des Sciences de I’ Univarsitè d’Ankara,  Communications,   Series A1: Mathematics and Statistics, Vol. 55(1),  23-32.

 

Atakan, C., Karabulut, İ., Öztürk, F.(2006). İki Boyutlu Veriler İçin Görsel Etkili Bazı Betimsel  İstatistikler, Selçuk Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi,  Sayı:27,  ss 37-48.

 

 

BİLDİRİ:

 

Aydoğdu, H., Karabulut, İ., Öztürk, F. (2000). Derinlik Çizgileri ve Çanta Çizitleri, Biyoistatistik 2000,  5. Ulusal Biyoistatistik  Kongresi Bildiriler Kitabı, 191-199, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

 

 

KİTAP :

 

Öztürk,  F., Akdi, Y., Aydoğdu, H., Karabulut,  İ. (2006). Parametre Tahmini Ve Hipotez Testi,  Bıçaklar Kitabevi   Istatistik Dizisi  No:4, Ankara.

 

 

 

Atıflar:

 

SCI da taranan

 

Karabulut, I. , Lahiri, S.N.(1997) Two-term Edgeworth expansion for M-estimators of a linear regression parameter without Cramer-type conditions and an application to the bootstrap, J.Austral.Math,Soc.Ser. A , 62(3), 361-370.

 

 

 

Lahiri, S. N. (1994). On the second order correctness of Efron’s bootstrap without Cramer-type  conditions in linear regression models. Mathematical Methods of Statistics, Vol.4, No:2, 130-148.

 

Hlavka, Z.(2003) Asymptotic properties of robust three-stage procedure based on bootstrap for M-estimator, Journal of Statistical Planning and Inference, 115(2), 637-656.

 

çalışmalarda  kaynak olarak gösterilmiştir.

 


1998-2006 Yıllarında  Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’ nde Vermiş Olduğum Dersler:

 

Öğretim Yılı

Dönemi

Düzeyi

Ders Kodu ve Adı

Kredisi

1998-1999

Güz

Lisans

İS 307 Fen ve Mühendislik  Bilimlerinde  İstatistik

(2,2,0)3

 

Güz

,,

İS 433 İstatistiksel Deney                  Tasarımı

(2,2,0)3

 

Bahar

,,

İS 140 Biyoistatistik(B)

(2,2,0)3

 

Bahar

,,

İS 140 Biyoistatistik(C)

(2,2,0)3

 

Bahar

,,

İS 140 Biyoistatistik(B)  II.Öğ.

(2,2,0)3

1999-2000

Güz

,,

İS 201 Matematiksel İstatistiğe Giriş I

(4,0,0)4

 

Güz

,,

İS 225 İstatistik I(A)

(2,2,0)3

 

Güz

,,

İS 225 İstatistik I(A) II.Öğ.

(2,2,0)3

 

Bahar

,,

İS 202 Matematiksel İstatistiğe Giriş II

(4,0,0)4

 

Bahar

,,

İS 226 İstatistik II(A)

(2,2,0)3

 

Bahar

,,

İS 226 İstatistik II(A) II.Öğ.

(2,2,0)3

 

Öğretim Yılı

Dönemi

Düzeyi

Ders Kodu ve Adı

Kredisi

2000-2001

Güz

Lisans

İS201Matematiksel İstatistiğe Giriş I

(4,0,0)4

 

Güz

Lisans

FA 5031 İstatistik (DTCF)

(4,0,0)4

 

Bahar

Lisans

İS202Matematiksel İstatistiğe Giriş II

(4,0,0)4

 

Bahar

Lisans

FA 6091 Biyoistatistik (DTCF)

(4,0,0)4

2001-2002

Güz

Lisans

İS 415 Ölçü ve Olasılık Teorisi I

(2,2,0)3

 

Güz

Lisans

FA 5031 İstatistik (DTCF)

(4,0,0)4

 

Güz

Y. Lisans

810518 İleri İstatistik Teorisi

(3,0,0)3

 

Bahar

Lisans

İS 308 Reel Analiz ve Olasılık Teorisi

(2,2,0)3

 

Bahar

Lisans

İS 416 Ölçü ve Olasılık Teorisi II

(2,2,0)3

 

Bahar

Y.Lisans

810518 İleri İstatistik Teorisi

(3,0,0)3

 

Bahar

Lisans

FA 6091 Biyoistatistik (DTCF)

(4,0,0)4

2002-2003

Güz

Lisans

İS 307 Fen ve Mühendislik

Bilimlerinde İstatistiksel Yöntemler 

(2,2,0)3

 

Güz

Lisans

İS 415 Ölçü ve Olasılık Teorisi I

(2,2,0)3

 

Güz

Lisans

FA 5031 İstatistik (DTCF)

(4,0,0)4

 

Bahar

Lisans

İS 308 Reel Analiz ve Olasılık Teorisi

(2,2,0)3

 

Bahar

Lisans

FA 6091 Biyoistatistik (DTCF)

(4,0,0)4

 

Bahar

Y.Lisans

810518 İleri İstatistik Teorisi

(3,0,0)3

 

 

Öğretim Yılı

Dönemi

Düzeyi

Ders Kodu ve Adı

Kredisi

2003-2004

Güz

Lisansüstü

810518 İleri İstatistik Teorisi

(3,0,0)3

 

Güz

Lisansüstü

810531 İstatistikte Asimptotik Teknikler

(3,0,0)3

 

Güz

Lisans

PA 5041 İstatistik (DTCF)

(4,0,0)4

 

Bahar

Lisans

İS 308 Reel Analiz ve Olasılık Teorisine Giriş

(2,2,0)3

 

Bahar

Lisans

PA 6091 Biyoistatistik (DTCF)

(4,0,0)4

 

Bahar

Lisansütü

810518 İleri İstatistik Teorisi

(3,0,0)3

2004-2005

Güz

Lisans

İST429 Oyun Teorisi

(2,2,0)3

 

Güz

Lisans

AP 5011 İstatistik (DTCF)

(4,0,0)4

 

Bahar

Lisans

İST 304 İstatistik Karar Kuramı Ve Yöntemleri

(2,2,0)3

 

Bahar

Lisans

AP 6011 Biyoistatistik (DTCF)

(4,0,0)4

 

Bahar

Lisansütü

810531 İstatistikte Asimptotik Teknikler

(3,0,0)3

2005-2006

Güz

Lisans

İST 429 Oyun Teorisi

(2,2,0)3

 

Güz

Lisans

AP 5011 İstatistik (DTCF)

(4,0,0)4

 

Bahar

Lisans

İST 304 İstatistik Karar Kuramı Ve Yöntemleri

(2,2,0)3

 

Bahar

Lisans

AP 6011 Biyoistatistik (DTCF)

(4,0,0)4

 

Bahar

Lisansütü

810531 İstatistikte Asimptotik Teknikler

(3,0,0)3

 

 

 

 

 

 

Öğretim Yılı

Dönemi

Düzeyi

Ders Kodu ve Adı

Kredisi

2006-2007

Güz

Lisansüstü

810528 Olasılık Teorisinde Limit Teoremleri

(3,0,0)3

 

Güz

Lisans

İST 429 Oyun Teorisi

(2,2,0)3

 

Güz

Lisans

İST 304 İstatistik Karar Kuramı Ve Yöntemleri

(2,2,0)3

2007-2008

Güz

Lisans

JFM 227 Olasılık ve İstatistik

(2,2,0)3

 

Güz

Lisansüstü

75703005 Spor Bilimlerinde AraştırmaTeknikleri(Sağlık Bil. Ens.)

(3,0,0)3

 

Bahar

Lisans

İST 304 İstatistik Karar Kuramı Ve Yöntemleri

(2,2,0)3

 

Bahar

Lisansüstü

75703007 Spor Bilimlerinde İstatistik(Sağlık Bil. Ens.)

(3,0,0)3

2008-2009

Güz

Lisansüstü

810530 İstatistikte Asimptotik Teknikler

(3,0,0)3

 

Güz

Lisansüstü

75701001 Proje Geliştirme ve AraştırmaTeknikleri(Sağlık Bil. Ens.)

(3,0,0)3

 

Güz

Lisansüstü

75703005 Spor Bilimlerinde AraştırmaTeknikleri(Sağlık Bil. Ens.)

(3,0,0)3

 

Bahar

Lisans

İST 304 İstatistik Karar Kuramı Ve Yöntemleri

(2,2,0)3

 

Bahar

Lisansütü

75703007 Spor Bilimlerinde İstatisik (Sağlık Bil. Ens.)

(3,0,0)3

 

Bahar

Lisansüstü

75701005 Spor Bilimlerinde İleri İstatistik(Sağlık Bil. Ens.)

(3,0,0)3

 

 

 

Danışmanlığında Bulunduğum ve Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri:

 

Mükerrem Bahar Başkır :N Çaplı Rasgele Bir Örneklem İçin Belirli Bir Aralıkta Değer Alan Maksimum Gözlem Sayılarının Dağılımı , Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Aralık  2004.

 

Elmas Burcu Mamak : Çok Değişkenli Verilerde Yüzdelikler, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Ocak 2005.

 

 

Serhat Duman : Markov Zincirlerinde Bootstrap, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Şubat 2006.

 

Fürüzan Köktürk :Taramas İstatistikleri ve Bazı Uygulamaları, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Haziran 2007.

 

Bengül Arkant : Bağımlı Gözlemlerle Bootstrap Yöntemi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Temmuz 2008.

 

 

 

Tamamlanmış Dönem Projesi (Tezsiz Yüksek Lisans):

 

Feride Kızılca : Kabul Örneklemeleri Ve Hazır Plan Sistemleri, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri  Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Ocak 2005.

 

Serap Yörübulut : Koşullu Beklenen Değer Aracılığıyla Üstel Dağılımın Karakterizasyonu, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Mayıs 2007. 

 

Şeyma Suna Demir : Yanıt Yüzeyi Tasarımlarına Kısa Bir Bakış, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Ocak 2008.

 

 

 

Süregelen Danışmanlıklar :

 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalında halen 2 tezli yüksek lisans ve 2 tane tezsiz yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 4 öğrencinin danışmanlığını yürütmekteyim.

 

Diğer:

 

Çeşitli tarihlerde yüksek lisans ve doktora tez  değerlendirme jüri üyeliklerinde ve tez izleme komitelerinde bulundum. Bilimsel dergilerde hakemlik görevlerim olmuştur.