DR. ÖĞR. ÜYESİ KIYMET DENİZ    
Adı : KIYMET
Soyadı : DENİZ
E-posta : kdeniz@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 203 33 63
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/kiymet-deniz
Kişisel Akademik Bilgiler
EĞİTİM

2010-2016: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora)
2008-2010 : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans)
2003-2008 : Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü (Lisans)

TEZ BİLGİLERİ

Doktora Tezi Konusu: Akçakent (Kırşehir) Foid İçerikli Magmatik Kayaların Zamansal ve Mekânsal Konumu
Yüksek Lisans Tezi Konusu: Buzlukdağı (Kırşehir) alkali magmatik kayaçların jeolojisi, petrolojisi ve konfokal Raman spektrometresi ile incelenmesi
Bitirme Tezi Konusu: Susurluk ve Ilıca (Balıkesir) Plütonlarının Petrografik ve Jeokimyasal Açıdan Karşılaştırılması

İDARİ GÖREVLER

05/2020-........... : Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü (Dr. Öğr. Üyesi)
02/2010-05/2020 : Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü (Araştırma Görevlisi)
02/2013-12/2014 : Erasmus Koordinatör Yardımcılığı
07/2017-              : Erasmus Koordinatör Yardımcılığı

İŞ DENEYİMİ

01/2014-2015 :  Scottish Universities Environmental Research Centre (SUERC) (Araştırmacı)
11/2014 :  British Geological Survey (BGS) NERC Isotope Geosciences Laboratory (NIGL) (Araştırmacı)
04/2014 : University of Glasgow, School of Geographical and Earth Sciences, Mineral Separation Laboratory (Araştırmacı)

İLGİ ALANLARI

Petrografi, Petroloji, Jeokimya, Alkali Magmatik Kayalar

ÜYELİKLER

European Association of Geochemistry (EAG)

European Geosciences Union (EGU)

Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arziçi Kimyası Komisyonu (TUVAK)


BURSLAR-ÖDÜLLER

12/01/2014-12/01/2015 : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (2214-A)
04/2015 : European Geosciences Union (EGU) Young Scientist's Travel Award (YSTA)
2018 : Günay, F., Çullas İlarslan, N. E., Bakar, F., Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Kıran, S., Çobanoğlu, F. N. 2018. Çocuklarda çevresel tütün dumanına maruz kalmanın saç ağır metal düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi Lokman Hekim Vakfı Sarıay Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü, 11-15 Nisan 2018, Antalya.

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
 • Kadıoğlu, Y.K., Üstündağ, Z., Deniz, K., Yenikaya, C., Erdoğan, Y. 2009. XRF and Raman Characterization of Antimonite. Instrumentation Science and Technology, 37, 683-696. 
 • Kibar, M., Deniz, K. ve Sarıoğlu, F.E.  2012. The Morphologic, Mineralogical, Geochemical, Physical Implications of Foid bearing Syenite and Syenite-Carbonate Rocks Contact Zone Soils: Kırşehir-Akpınar-Buzlukdağ, Turkey. Eurosian Journal of Soil Science, V: 1, I: 2, 69-74.
 • Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2016. Assimilation and fractional crystallization of foid-bearing alkaline rocks: Buzlukdağ intrusives, Central Anatolia, Turkey. Turkish J Earth Sci, 25, 341-366.
 • Koralay, T., Baykara, M. O., Deniz K., Kadıoğlu, Y. K., Duman, B., Jiang, S. Y. 2019. A Multi-Isotope Investigations for Scientific Characterization and Provenance Implication of Banded Travertine from Tripolis Antique City (Denizli-Turkey). Environmental Archaeology: The Journal of Human Palaeoecology, 24, 317-336 (DOI: 10.1080/14614103.2018.1498164).
 • Kariper, A., Üstündağ, İ., Deniz, K., Mülazımoğlu, İ. E., Erdoğan, M. S., Kadıoğlu, Y. K. 2019. Elemental Monitoring of Street Dusts in Konya in Turkey. Microchemical Journal, 148, 338-345,  (https://doi.org/10.1016/j.microc.2019.04.084)
 • Rizzo, A. L., Uysal, İ. T., Mutlu, H., Ünal-İmer, E., Dirik, K., Yüce, G., Caracausi, A., Italiano, F., Misseri, M., Temel, A., Bayarı, S., Özyurt, N., Zhao, J., Deniz, K. 2019. Geochemistry of fluid inclusions in travertines from Western and Northern Turkey: inferences on the role of active faults in fluids circulation. G-Cubed (Geochemistry Geophysics Geosystems), 5473-5498,  DOI:10.1029/2019GC008453.1.
 • Günay, F., Çullas İlarslan, N. E., Bakar Ateş, F., Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Kıran, S., Bakırarar, B., Çobanoğlu, F. N. Evaluation of hair cotinine and toxic metal levels in children who were exposed to tobacco smoke. Pediatric Pulmonology Journal, (DOI: 10.1002/ppul.24692).
Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler
 • Sözüdoğru Ok, S., Kibar, M. ve Deniz, K. 2016. Jeofazi Materyallerinin Bazı Kimyasal ve Mineralojik Özellikleri.  Bilinçli Sağlıklı Yaşam Dergisi, Ocak 2016, Sayı: 12, 80-86.
 • Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y. K. 2018. Nefelin Siyenitlerin Seramik Sanayiinde Kullanılma Potansiyeli: Buzlukdağ Örneği. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES), 24-6, 1209-1219, DOI:10.5505/pajes.2017.80947.
 • Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y. K. 2019. Investigation of feldspar raw material potential of alkali feldspar granites and alkali feldspar syenites within Central Anatolia. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 158: 265-289. (Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y. K. 2019. İç Anadolu Alkali Feldispat Granit Ve Alkali Feldispat Siyenitlerinin Feldispat Hammadde Potansiyelinin İncelenmesi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Dergisi, 158, 269-293.
 • Eroğlu, M., Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K., Gates, M. H., Killebrew, A. E., Tobin, J. 2019. Hatay-Erzin Küçük Burnaz (Hatay-Erzin) Yerleşmesinde Ele Geçen Amphora Ve Tuğla-Kiremit-Künk Örnekleri Arkeometrik Çalışmaları Ve Kaynak Değerlendirmeleri. Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research), SRMKA, 1, 154-185.

Ulusal kitaplarda yayınlanan kitap bölümü
 • Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y. K., Akyol, A. A., Eskici, B., Baksı, E. E., Demirci, B. B., Deniz, K. 2012. Ankara Akköprü Arkeometrik İncelemeleri Kapsamında Jeofizik Çalışmalar. Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci’ye Armağan, Homer Kitabevi ve Yayıncılık Ltd. Şti., 229-238, 2012 (ISBN: 978-9944-483-42-1).

Uluslararası kitaplarda yayınlanan kitap bölümü

 • K
  adioglu, S., Kadioglu, Y. K., Deniz, K., and Akyol, A. A. 2014. “Ground Penetrating Radar and Micro Raman Spectroscopy in Keciova Mosque Casbah-Algiers (Algeria)”, IEEE Xplore Digital Library Conference Publications, the 15th International Conference on Ground Penetrating Radar, Brussels-BELGIUM, IEEE Conference record num: 35163, ISBN: 978-1-4799-6789-6, IEEE part num: CFP14538-ART, p. 50-53.
 • Koralay, T., Duman, B., Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K. 2017. Provenance of Banded Travertine From Tripolis Antique City (Yenice/Buldan - Denizli) Based on The Minero-Petrographic and Geochemical Characterization. Landscape and History in the Lykos Valley (editörler: Şimşek C. ve D'andria F.), Cambridge Scholars Publishing, ISBN(13): 978-1-4438-5686-7, 143-164.
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan uluslararası bildiriler
 • Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2011 Confocal Raman Spectroscopic Characteristic of Psedoleucite in Alkaline Intrusive Rocks: Central Anatolia, Turkey. Mineralogical Magazine, 75-3, 748.
 • Kadıoğlu, Y. K., Koralay, T., Zoroğlu, O., Gülü, B., Akçe, M. A., Deniz, K and Yıldırım, B. 2011. Differentiation of Ophiolitic and Nonophiolitic Gabbros using Confocal Raman Spectroscopy: Central Anatolia Turkey. Mineralogical Magazine75-3, 1133.
 • Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Koralay, T., Güllü, B., Akçe, M. A. and Kılıç, C. O. 2013. Petrology and Raman Characterization of Leucitites within the Ultrapotassic Rocks: Afyon, NW Turkey. Mineralogical Magazine, DOI: 10.1180/minmag.2013.077.5.4, p. 974.
 • Koralay, T., Kadıoğlu, Y. K., Jiang, S. Y., Deniz K. and Güllü B. 2013. Origin of High-K Ignimbrite in the Miocene Volcanism Surrounding Uşak Region (Western Turkey): Rb-Sr, Sm-Nd Isotopic Evidence. Mineralogical Magazine, DOI: 10.1180/minmag.2013.077.5.11, p.1498.
 • Güllü B., Kadıoğlu, Y. K., Zoroğlu, O., Koralay, T., Deniz K. and Kılıç, C.O. 2013. Geochemical Characteristic of Felsic Dykes Within the Karakaya (Kaymaz) Granite Eskişehir, Turkey. Mineralogical Magazine, DOI: 10.1180/minmag.2013.077.p. 1231.
 • Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Stuart, F. M., Ellam, R. M., Boyce A., Barfod, D. 2015. The Nature of the Early Cenozoic Alkaline Mafic Magmatism: Implications for Mantle Source. Mineralogical Magazine, DOI: 
 • Koralay, T., Deniz K., Jiang, S. Y., Kadıoğlu, Y. K. 2015. Rb-Sr, Sm-Nd Isotopic Composition of Toygar Volcanics in Alaşehir Graben (Western Turkey). Mineralogical Magazine, DOI:
 • Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Koralay, T., Güllü, B. 2017. Type and Formation of Cancrinite Within the Alkaline Intrusive Rocks: Özvatan (Kayseri)–Turkey. Goldschmidt 2017, 13-18/08/2017, Paris/Fransa.
 • Koralay, T., Deniz, K., Güllü, B., Kadıoğlu, Y. K. 2017. Multispectroscopic Applications for the Determination of Serpentine Minerals from Different Geologic Environments (SW-Turkey). Goldschmidt 2017, 13-18/08/2017, Paris/Fransa.
 • Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K., Koralay, T., Güllü, B. 2017. Nature of Mafic Intrusions in Central Anatolia, Turkey. Goldschmidt 2017, 13-18/08/2017, Paris/Fransa.
 • Güllü, B., Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K., Koralay, T. 2017. Petrogenetic Implication of Yörükkaracaören Sub–Volcanic Rocks (Eskişehir –Turkey). Goldschmidt 2017, 13-18/08/2017, Paris/Fransa.
Hakemli Konferans/Sempozyumların bildiri kitaplarında tam metin basılan ulusal ve uluslararası bildiriler
 • Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2011. Alkalin Magmatik Kayaçların Ayrışmasıyla Oluşan Kil Mineralleri: Buzlukdağı Siyenitoyidi, Orta Anadolu, Türkiye. Prof. Dr. Nuri MUNSUZ Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 13-17.
 • Tunçay, T., Ekincioğlu, E. E. ve Deniz, K. 2011. Yer Radarı İle Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Prof. Dr. Nuri MUNSUZ Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 230-236.
 • Kadıoğlu, S., Çınar, T., Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K. 2014. İnşaat Zemininin Ve Temel Altyapısının Yer Radarı Yöntemi İle Denetlenmesi: Pursaklar, Ankara’da Bir Uygulama. 5.Yer Elektrik Çalıştayı, 26-28 Mayıs 2014, Enez, CD Genişletilmiş Özetler.
 • Deniz, K. and Kadıoğlu, Y. K. 2015. Fluorit Oluşumu ve Süstaşında Kullanılabilirlikleri: İç Anadolu, Türkiye. Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 52-59, 10-11 Aralık 2015, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye.
 • Kılıç, C. Ö., Deniz, K., Özer, A., Kadıoğlu, Y. K. 2015. Kalsedonlarda Doku ve Renk Farklılıklarının Nedenleri: Eskişehir, Türkiye. Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, 103-110, 10-11 Aralık 2015, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye.
 • Kadıoğlu, S., Çınar, T., Kadıoğlu, Y. K., Akyol, A. A., Deniz, K., Kılıç, C. Ö. 2016. Tarihi Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü İç ve Dış Duvar Özelliklerinin Yer Radarı Yöntemi ile Araştırılması. 6.Yer Elektrik Çalıştayı, 23-25 Mayıs 2016, Kartepe Park Otel-Kocaeli, Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı, 102-106.
 • Koralay, T., Maden, N., Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K. 2017. Dekoratif Amaçlı Kullanılan Bazı Magmatik-Metamorfik Kayaçların Mineralojik, Petrografik Özellikleri ve Doğal Radyasyon Seviyelerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (MERSEM2017), 239-249, 13-15 Aralık 2017, Antalya.
 • Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Koralay, T. 2017. Bazaltların Yapıtaşı Kullanılabilirliğinin Konfokal Raman Spektroskopisi (KRS) ile İncelenmesi: Çiçekhanetepe Bazaltı, Kırşehir, İç Anadolu. Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (MERSEM2017), 503-514, 13-15 Aralık 2017, Antalya.
 • Çeliktaş, B. G., Kadıoğlu, Y. K., Fener, M., Deniz, K. 2017. Volkanik Kökenli Kayaların Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliği: Ankara Civarı Volkanitleri Örneği, Türkiye. Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (MERSEM2017), 515-524, 13-15 Aralık 2017, Antalya.
 • Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y. K., Akyol, A. A., Deniz, K., Kılıç, C. 2018. Yazılıkaya Anıtı ve Çevresinin Jeofizik ve Petrografik Yöntemlerle Araştırılması. 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 257-269, 22-26 Mayıs 2017, Bursa.
 • Yaşar, A., Koralay, T., Söğüt, B., Deniz, K. 2018. Stratonıkeıa Propylon Kilisesi’nde Korumaya Yönelik Araştırma Ve Uygulamalar. 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 65-80, 22-26 Mayıs 2017, Bursa. 
 • Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Koralay, T. 2018. Behavior Of The Mafic Minerals Within The Different Source Of Magma For Implication Nature, Thermobarometry, Depth And Tectonic Settings. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference & Expo (SGEM 2018), 27-34, 30 Haziran–09 Temmuz 2018, Bulgaria.
 • Koralay, T., Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K. 2018. Spectroscopic Characterization Of Manganese Occurrences Along Crack Surfaces Of The Rhyolitic Ignimbrite (Inner West Anatolia-Turkey). 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference & Expo (SGEM 2018), 481-488, 30 Haziran–09 Temmuz 2018, Bulgaria.
 • Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K., Koralay, T. 2018. Nature Of Quaternary Basalts From Amanus Mountain: Southern Part Of Turkey. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference & Expo (SGEM 2018), 331-338, 30 Haziran–09 Temmuz 2018, Bulgaria.
 • Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K., Demirbaş, N. 2018. Determining Construction Problems With GPR Method In Zigana Tunnels, Gumushane-Turkey. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference & Expo (SGEM 2018), 763-777, 30 Haziran–09 Temmuz 2018, Bulgaria.
 • Koralay, T., Çelik, S. B., Deniz K. 2019. Emirdağ (Afyonkarahisar) Travertenlerinin Minero-Petrografik, Jeokimyasal Ve Fizko-Mekanik Özellikleri Üzerine Değerlendirmeler. Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2019), 1379-1390, 16-19 Nisan 2019, Antalya.
 • Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Koralay, T., Güllü, B. 2019. Comparison Of The Collision And Extensional Related Mafic Intrusive Rocks Within Central Anatolia, Turkey. 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference & Expo (SGEM 2019), 91-98, 29 Haziran–07 Temmuz 2019, Bulgaria (Sözlü Bildiri).
 • Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K., Koralay, T., Güllü, B. 2019. Nature Of The Gabbro In Central Anatolia: Geological Observation And Spectroscopic Applications, Turkey. 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference & Expo (SGEM 2019), 377-384, 29 Haziran–07 Temmuz 2019, Bulgaria (Sözlü Bildiri).
 • Güllü, B., Kadıoğlu, Y. K., Koralay, T., Deniz, K. 2019. Raman Characterıstıcs Of Gucunkaya (Aksaray) Gabbroıc Rocks, Central Anatolıa-Turkey. 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference & Expo (SGEM 2019), 475-482, 29 Haziran–07 Temmuz 2019, Bulgaria (Sözlü Bildiri).
 • Ören, U., Koralay, T., Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K. 2019. Investigations On Minero-Petrographic, Spectroscopic And Gemological Properties Of Pyroxene Crystals In Pegmatite Gabbro. 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference & Expo (SGEM 2019), 43-50, 29 Haziran–07 Temmuz 2019, Bulgaria (Sözlü Bildiri).
 • Koralay, T., Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K., Güllü, B. 2019. Mineral Chemistry Of Ophiolitic Gabbros Within Central Anatolia: Hirfanli Dam Gabbros. 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference & Expo (SGEM 2019), 335-343, 29 Haziran–07 Temmuz 2019, Bulgaria (Sözlü Bildiri).

Hakemli Konferans/Sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan uluslararası bildiriler
 • Turkmen, F., Deniz, K., Bayramin, İ. and Kadıoğlu, Y.K. 2010. Geological and Mineralogical Properties of a Soil Formed on the Augite-Basalt Rocks in Ordu Conditions. International Soil Science Congress, Abs. book, p:177, 26-28 May 2010 SamsunTURKEY.

 • Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2010. Investigation of Buzlukdagi (Kırsehir-Turkey) Syenitoids by Confocal Raman Spectroscopy. METU Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia Abstract Book, 44.
 • Deniz, K. and Kadıoğlu, Y.K., Nature of Potassium rich alkaline rocks in Central Anatolia: Buzlukdagi Syenitoids (Kırsehir-Turkey), European Geosciences Union General Assembly, 4-8 April 2011, Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-9492, 2011.
 • Kadıoğlu, Y.K. and Deniz.K., A new approach in the interpretation of nature of Migmatitization and their Sources: Western Anatolia Turkey, European Geosciences Union General Assembly, 4-8 April 2011, Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-12617, 2011.
 • Deniz, K., Kadıoğlu, S. ve Kadıoğlu, Y. K. 2012. A new Method in the displaying of Deep Contact relationships of an intrusive body with the wall rocks: Ground Penetrating Radar (GPR) Buzlukdagi Syenitoids (Kırsehir-Turkey). European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts Vol. 14.
 • Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2013. Nature of the Pseudoleucite within the Alkaline Basalts, Akçakent, Central Anatolia, Turkey, Basalt 2013, 108.
 • Amirov, F., Özkeser, A., Deniz, K. 2013. Spectroscopic characterization of barite ores using X-ray fluorescence and Raman confocal, 4th International Geosciences Student Conference (IGSC 2013), 25 – 28 April 2013, Berlin.
 • Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K., ve Akyol, A. A. 2014. 3D Monitoring under the Keciova Mosque (Casbah-Algier, Algeria) with Ground Penetrating Radar Method. European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-9575.
 • Koralay, T., Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K. and Duman, B. 2014. Provenance of banded travertine from Tripolis antique city (Yenice/Buldan - Denizli) based on the minero-petrographic and geochemical characterization. European Association of Archeologists 20th Annual Meeting, 10-14 September 2014, İTÜ, İstanbul.
 • Kadıoğlu, S., Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K., Akyol, A. A. 2014. Ground Penetrating Radar and Micro Raman Spectroscopy in Keciova Mosque Casbah-Algiers (Algeria). 15th International Conference on Ground Penetrating Radar, GPR2014, 30th June-4th July 2014, Brussels, Belgium.
 • Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Stuart, F. M., Ellam, R. M. 2014. Crystallisation History and Sr-Nd Isotope Geochemistry of Çiçekdağ Igneous Complex (ÇIC) (Central Anatolia, Turkey). 30th International Conference on "Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism", 29 September-02 October 2014, Antalya.
 • Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Stuart, F. M., Ellam, R. M., Boyce A., Condon, D. J. 2015. U-Pb Dating, whole rock and Sr-Nd-Pb-O isotope geochemistry of collisional magmatism in the CACC: Çiçekdağ igneous complex (ÇIC). European Geosciences Union General Assembly, 12-17 April 2015, Geophysical Research Abstracts, EGU2015-9575.
 • Deniz, K. and Kadıoğlu, Y. K. 2015. FTIR, CRS and LA-ICP-MS Characteristics of Different Coloured Fluorites from Central Anatolian (CAF), Turkey. 12th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM2015), Abstract Book, 23, 10-12 August 2015, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye.
 • Koralay, T., Deniz, K., Güllü, B., Kadıoğlu, Y. K. 2017. Crystallization Conditions Of The Toygar Volcanics (Alaşehir-Western Anatolia / Turkey). Basalt 2017, Kadan/Çek Cumhuriyeti, 36. 
 • Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Koralay, T., Güllü, B. 2017. Petrology Of The New Identified Lamprophyres: Samsun (Central Pontides)–Turkey. Basalt 2017, Kadan/Çek Cumhuriyeti, 18.
 • Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Koralay, T., Gullu, B. 2018. Petrology of the Özvatan Foid Bearing Syenites, Kayseri, Central Anatolia, Turkey. The 36th National and the 3rd International Geosciences Congress, 25-27 February 2018, Tehran, Iran.
 • Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K., Koralay, T., Gullu, B. 2018. Raman Characteristics of the Mafic Minerals of Ophiolitic and Non Ophiolitic Gabbros from Central Anatolia, Turkey. The 36th National and the 3rd International Geosciences Congress, 25-27 February 2018, Tehran, Iran.
 • Koralay, T., Maden, N., Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K. 2018. Assessment on Natural Radiation Level of Carbonate based Natural Stones from Turkey. EGU 2018, 8-13 April 2018, Vienna.
 • Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K., Koralay, T. 2018. Microtextures of Quartz as indication of Au Anomaly. EGU 2018, 8-13 April 2018, Vienna.
 • Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Gullu, B. 2018. Amarat Bazaltlarının Petrolojisi (Kayseri – Türkiye). Uluslararası Katılımlı 8. Jeokimya Sempozyumu, 2-6 May 2018, Antalya.
 • Gullu, B., Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K., Koralay, T., Kılıç, C. Ö. 2018. Nature and Distribution of Radioactivity within the Karakaya (Kaymaz) Granitoid (Northwestern Anatolia, Turkey). 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (İSEMG 2018), 7-11 May 2018, Antalya.
 • Koralay, T., Ulusoy, E., Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Gullu, B., Gürel, M. 2018. Küçük Asya Bölgesi Antik Kentlerindeki Granit Sütunlarin Kaynaği İçin Yeni Bir Bilgi Seti: Koçali Granit Ocaklari (Çanakkale – Türkiye). 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2018, Çanakkale.
 • Görmüş, M., Kadıoğlu, Y. K., Demircan, H., Yağmurlu, F., Şen, G., Bulut, S., Canbolat, S., Deniz, K. 2018. Geochemical and isotopic data of microborings in the larger benthic foraminifera from the Ankara region, Turkey. Forams2018, 18–22 June 2018, Edinburg, Scotland.
 • Günay, F., Çullas İlarslan, N. E., Bakar, F., Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Kıran, S., Çobanoğlu, F. N. 2018. Assessment of the Effect of Exposure to Environmental Tobacco Smoke on Hair Heavy Metal Levels in Children. ERS International Congress 2018, 15-19 September 2018, Paris/Fransa, European Respiratory Journal, 52, DOI: 10.1183/13993003.congress-2018.OA3811.
 • Koralay, T., Deniz K., Duman, B., Kadıoğlu, Y. K. 2018. Granite Columns Of Nymphaeum in Tripolis Antique City (Denizli Region in Asia Minor): Is it Possible to Come from Egypt? ASMOSIA XII 2018, 149, 8–14 October 2018, İzmir / Türkiye.
 • Görmüş, M., Kadıoğlu, Y. K., Demircan, H., Yağmurlu, F., Deniz, K. 2018. Comparison of seawater temperatures based on geochemical and isotopic data from the Cretaceous and Paleogene sediments of the Ankara region. 19. Paleontoloji – Stratigrafi Çalıştayı, 27-29 Ekim 2018, Zonguldak / Türkiye, 57-58.
 • Görmüş, M., Kadıoğlu, Y. K., Deniz, K. 2018. The importance of EPMA and RAMAN data from Foraminiferous Shells. 19. Paleontoloji – Stratigrafi Çalıştayı, 27-29 Ekim 2018, Zonguldak / Türkiye, 59-60.
 • Sözüdoğru Ok, S., Akça, M. O., Deniz, K., Elnour, M. A., Kibar, M. Determination of Structural Characteristics of Biochars Derived from Different Agriultural Wastes with Spectroscopic Techniques. 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healty Life & Sport, 02-06 October 2019, Ankara-Turkey.

Hakemli Konferans/Sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan ulusal bildiriler
 • Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2009. Çataldağ ve Ilıca Granitoyidinin Jeokimyasal ve Petrografik Karşılaştırması, Batı Anadolu, Türkiye. 62.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 642-643.
 • Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2010. Buzlukdağı Siyenitoidindeki Geç Mesozoyik Alkalen Kayaçların Petrolojik Özellikleri, İç Anadolu, Türkiye. 4. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 57-58.
 • Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K.  2010. Ksenolit Türü Anklavların Petrolojik Önemi: Buzlukdağı Siyenitoidi, Kırşehir Türkiye. Selçuk Üniversitesi 35.Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 70-71.
 • Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K. 2010. Uvarovit Mineralinin Alkali Magmatik Kayalardaki Önemi: Kırşehir, İç Anadolu, Türkiye. Karadeniz Teknik Üniversitesi 45.Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 51-52.
 • Üstündağ, İ., Akçe, M.A., Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K. and Üstündağ, Z. 2011. Raman Spektrometresiyle Jeolojik Örneklerin Karakterizasyonu. Uluslar arası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi Bildiri Özleri Kitabı, 167.
 • Deniz, K. ve Kadıoğlu, Y.K., 2012. Lösit ve Pseudolösit İçeren Bazaltların Kökeni ve İç Anadolu’daki Önemi: Çiçekdağ, Kırşehir, Türkiye. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 128-129.
 • Yedek, Ö., Deniz, K. ve Güllü B. 2012. Sütun bazaltların oluşumunda meydana gelen dokusal ve jeokimyasal değişimler: Güvem – Kızılcahamam (Ankara). Uluslar arası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 207-208.
 • Herdem, D., Keleş, M., Deniz, K., Kadıoğlu, Y.K. 2012. Maden sularının kimyasal bileşimleri ve içilebilirlikleri: Türkiye’den örnekler. Uluslar arası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 222.
 • Kabakcı, B., Deniz, K., Kılıç, C.Ö., Güllü, B. 2012. Fluorit Oluşumunda Alkali Magmatik Kayaların Önemi: İç Anadolu’dan Örnekler. Uluslar arası Katılımlı V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 234-235.
 • Güllü, B., Kadıoğlu, Y. K., Kılıç, C. Ö., Canbaş, H., Deniz, K. ve Koralay, T. 2014. Sarıcakaya Granitoyidi içerisinde yer alan pegmatitlerin petrokimyasal karakteristikleri. Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 106-108.
 • Sözüdoğru Ok, S., Kibar, M. ve Deniz, K. 2015. Jeofazi Materyallerinin Bazı Kimyasal ve Mineralojik Özellikleri. Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi 2015, 20-23 Mayıs 2015, Bilecik, Türkiye.
 • Kadıoğlu, Y. K. ve Deniz, K. 2015. Orta Anadolu Fluoritlerinin (OAF) Kökeni: NTE ve Sr İzotop Jeokimyası, Türkiye. Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Bildiri zleri Kitabı, 150-151, 7-11 Eylül 2015, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye. 
 • Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Stuart, F. M., Ellam, R. M., Boyce A. 2015. Çiçekdağ Magmatik Kompleksi’nin (ÇMK) Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası, İç Anadolu, Türkiye. Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, 48-51, 7-11 Eylül 2015, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye.
 • Akyol, A. A., Koralay, T., Deniz, K., Bingöl, O. 2016. Magnesia Kazısı (Söke, Aydın) Artemission Bölgesi Şehir Surlarında Arkeometrik Çalışmalar. Uluslararası Katılımlı VII. Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 3-4.
 • Deniz, K. and Kadıoğlu, Y. K. 2016. Akçakent Dasitlerinin Petrolojisi ve Çiçekdağ Magmatik Kompleksi (ÇMK)’nin Oluşumundaki Önemi. Uluslararası Katılımlı VII. Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 276-177.
 • Akyol, A. A., Erol, F., Deniz, K. 2016. Cıngırt Kayası Kazısı Camlarında XRF Analizleri. ‘III. Tarihi Eserleri Koruma Onarım Çalıştayı: Cam Eserler, 12-14 Ekim 2016.
 • Günay, F., Çullas İlarslan, N. E., Bakar Ateş, F., Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Kıran, S., Çobanoğlu, F. N. 2017. 12 yaşından küçük çocuklarda çevresel tütün dumanına maruz kalımı göstermede ebeveyn anketleri ile saç kotinin düzeylerinin karşılaştırılması. 61.Milli Pediatri Kongresi.
 • Günay, F., Çullas İlarslan, N. E., Bakar, F., Deniz, K., Kadıoğlu, Y. K., Kıran, S., Çobanoğlu, F. N. 2018. Çocuklarda çevresel tütün dumanına maruz kalmanın saç ağır metal düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya.

PROJELER
 • Kuzey Batı Anadolunun Derin Kabuk Yapısının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması Ve Bölgenin Depremselliği Açısından Yorumlanması (TÜBİTAK) (01.07.2006-01.07.2010)(Bursiyer Öğrenci)
 • Şam Süleymaniye Külliyesine Ait yapı Malzemelerinin Korunmasına Yönelik Araştırma Projesi (TÜBİTAK)(01.01.2008) (Yardımcı Araştırmacı)
 • Topkaya ve Karakaya (Eskişehir) Granitoidlerinin Zamansal -Mekansal Konumu ve İçermiş Oldukları Amfibollerin LIBS ve CRS İle Sınıflandırılması (BAP 09B4343016) (03.11.2009-03.11.2012) (Araştırmacı)
 • Bilgisayar ortamında kaya ince kesitleri üzerinde mineral alanı, tane boyu ve doku katsayısı hesabı (BAP) (01.01.2009-01.01.2011) (Yardımcı Araştırmacı)
 • Daskyleion (Balıkesir, Bandırma) Arkeolojik Alanı’ndaki Koru Tümülüsü’nden Ele Geçen Arkeolojik Malzemelerin Arkeometrik Yöntemlerle Belgelenmesi Ve Araştırılması (BAP 11B6055003) (15.06.2011-31.12.2012) (Araştırmacı)
 • Elektromanyetik Yer Radarı ve Manyetik Yöntemler Kullanılarak Gömülü Kara Mayınlarının Konumlarının ve Türlerinin Belirlenmesi (11B6055002) (09.05.2011-09.05.2013)(Araştırmacı)
 • Şam Süleymaniye Külliyesine Ait yapı Malzemelerinin Korunmasına Yönelik Araştırma Projesi, TÜBİTAK, 01/01/2008 (Yardımcı Araştırmacı)
 • Hasankeyf Kazısından Ele Geçen Camların Fiziksel ve Kimyasal (Arkeometrik) Yöntemlerle İncelenmesi, Nurşen Özkul Fındık, Nurşen Sarı, Yusuf Kağan Kadıoğlu, Ali Akın Akyol, Kıymet Deniz, (Gazi BAP; Proje Bütçesi: 15000TL) (Mayıs 2012-Temmuz 2015) (Araştırmacı)
 • Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma ve Merkezi  (YEBİM) Altyapı Projesi, DPT(2012K120440) (2012-2017) (Araştırmacı)
 • Akçakent (Kırşehir) Alkalen Magmatik Kayaçlarının Zamansal ve Mekansal Konumu, İç Anadolu –Türkiye, Doktora Tezi Araştırma Projesi. (13L4343001) (14.02.2013-14.02.2016)(Yardımcı Yönetici)
 • Afşin-Elbistan Havzasındaki Obruk Oluşumlarının Yer Radarı (GPR) Yöntemi İle İncelenmesi. Elektrik Üretim Aş Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Maden Etüt Proje Müdürlüğü, 2015 (Araştırmacı). 
 • Sivrihisar Ulu Cami Restorasyonu Arkeometrik Malzeme Analizi Araştırma Projesi. Gazi Üniversitesi BAP-44/2015-01 (Araştırmacı)
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’ne Genel Poliklinik başvurusu yapan 1 ay-12 yaş aralığındaki çocuklarda ağır metal ve nikotin toksisite göstergelerinin ve maruz kalım öyküsünün değerlendirilmesi. BAP (16B0230002), 23.02.2016-23.08.2017.
 • Türkiye Plütonları Veri Tabanı, MTA, 2016-30-14-21 (Danışman)
 • Kayseri–Özvatan Alkalen Magmatik Kayalarının Zamansal ve Mekansal Konumu, Bağımsız Araştırma Projesi, BAP (17B0443003) (30.03.2017-30.03.2020) (Yürütücü) (18.000,00 TL)
 • Türkiye Plütonları Veri Tabanı, MTA, 2017-30-14-17 (Danışman)
 • Orta Anadolu Gabrolarının Kökeni ve U-Pb Yöntemi ile Yaşlandırılması, TÜBİTAK-1001, 2018-2021 (Araştırmacı)
 • Samsun Çevresinde Yeni Tespit Edilmiş Lamprofirlerin Yayılımları ve U-Pb İzotop Verileri ile Kökenlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK-3001, 2018-2020 (Proje Yürütücüsü)
 • Türkiye Yüzey Jeolojisi ile Jeofizik Anomalilerin Karşılaştırılarak Yorumlanması ve Olası Gömülü Cevherleşmelerin Araştırılması, MTA, 2018-30-14-13 (Danışman)
 • Türkiye’deki İntrüzif Kayaların Tektojenetik Sınıflandırılması ve İlişkili Olarak Gelişen Olası Metalojenik Provenslerin Araştırılması, MTA, 2018-30-14-12 (Danışman)
 • Spatiotemporal Evolution of North Anatolian Fault Zone: Combined Geochronological (K-Ar, Rb-Sr, U/Pb, and U-Th) Evidence, TÜBİTAK-2232, 01/02/2020-01/02/2023 (Araştırmacı).
 • Elazığ çevresinde Yüksekova Karmaşığı'na ait bazik volkanik kayaçların mineral kimyası özellikleri, Fırat Üniversitesi BAP (MF.20.06), (Araştırmacı).
 • Elazığ çevresinde Yüksekova Karmaşığı'na ait felsik volkanik kayaçların mineral kimyası özellikleri, Fırat Üniversitesi BAP (MF.20.07), (Araştırmacı). 
 • Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi, Muğla Sıtkı Koçman ve Muş Alparslan Üniversitesi BAP, (Araştırmacı).
EĞİTİM KURSLARI

 • Sem-Agilent Technologies Inc.’nin düzenlediği AAS, ICP-OES, ICP-MS, FT-IR, UV-VIS Sistemleri hakkında bilgilendirme toplantısı, Swissotel, Ankara, 16 Şubat 2011.
 • “Yıldırım Dilek-Jeoloji Çalıştayı”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, 12-13 Aralık 2011.
 • ‘‘Kuvaterner Bilimi Lisansüstü Yaz Okulu’’, Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 18-23 Haziran 2012.
 • Short Course: ‘Fluids in the Earth’, Earth Sciences School “G. De Lorenzo” University of di Napoli Federico II, Napoli, Italy (Coordinatore Prof. B. De Vivo),October 15 – 19th, 2012.
 • pbEncom Yer Bilimleri Semineri, 12 Şubat 2013.
 • Workshop: ‘From the rock to the date - The U/Pb La-ICP-MS method’ Senckenberg Natural History Collection Dresden (by Ulf Linnemann), April 23rd 2013.
 • Uygulamalı Dozimetri ve Tarihlendirme (Lüminesans & ESR) Yaz Okulu (Spektroskopik Yöntemlerle Element Analizi), Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, 26-31 Ağustos 2013.
 • Magmatizma ve Jeodinamik Lisansüstü Bahar Okulu, 25-29 Eylül 2013, Adrasan, Antalya.
 • ‘Araştırma ve Yayın Etiği’ konulu eğitim Semineri (Dr. Canan Özgen tarafından verilen), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 19 Kasım 2013.
 • ‘Laboratuvar Güvenliği Eğitimi’, Biyoteknoloji Enstitüsü misafir öğretim üyesi Doç. Dr. Demet Cansaran Duman tarafından, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mavi Salon, 6 Şubat 2015.
 • ‘İş Güvenliği Eğitimi Programı’, Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent AKAY, Prof. Dr. Nazlı ATAK, Prof. Dr. Birgül PİYAL, Doç. Dr. Deniz ÇALIŞKAN, Araş. Gör. Çağla ERDOĞAN tarafından, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu ve Fuayesi Alanı, 22 Haziran 2015.
 • ‘From Melt To Igneous Rock: An International Workshop On The Petrology & Petrogenesis Of Igneous Rocks’, Robert J. BODNAR, Erdin BOZKURT, William M. WHITE, Quentin CROWLEY, Yener EYÜBOĞLU, Donna L. WHITNEY, John W. GEISSMAN, Othmar MUNTENER, Di-Cheng ZHU, Haibo ZOU, Nilanjan CHATTERGEE tarafından, Karadeniz Teknik Üniversitesi 14-16 Ekim 2015.
 • ‘Hidrotermal yatakların aranmasında alterasyon minerallerinin jeokronolojik ve iz element/izotop jeokimyası ile incelenmesi’ Dr. İ. Tonguç Uysal, MJD AKADEMİ ve AMD Seminerler Dizisi, 9 Ocak 2016, 09:00-13:00, Swissotel, Ankara.
 • ‘Noble Gas Geochemistry Short Course’ Prof. Dr. Finlay M. STUART, Prof. Dr. David R. HİLTON, Prof. Dr. T. Nilgün GÜLEÇ, Prof. Dr. Halim MUTLU, Doç. Dr. Harun AYDIN, 19 Mayıs 2016, 08:30-17:00, Antalya.
 • ‘Accessory mineral geochronology: from allanite to zircon and from Hadean to Holocene’ Short Course given by Dr. Axel SCHMITT, 06/05/2018, 09:00-12:00, 8th Geochemistry Sympossium.
 • ‘Geochemical data processing and isotopic calculations’ Short Course given by Dr. Lukas ACKERMAN, 06/05/2018, 14:00-17:00, 8th Geochemistry Sympossium.
 • “Thermochronology”, Short Course given by Prof. Dr. Andy Gleadow, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 23/04/2019, Trabzon/Türkiye.
 • “Structural Geology and Global Tectonics: Links to Lithosphere Evolution and Mantle Geodynamics”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 24-26/04/2019, Trabzon/Türkiye.
 • “MELTS, GLASSES, MAGMAS” Short Course given by Prof. Dr. D. B. Dingwell, Ludwig Maximilians University, 03-07/06/2019, Münih/Almanya.

         SEMİNERLER
 • Alkali Magmatizma ve İç Anadolu'dan Örnekler, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mayıs 2009.
 • Türkiye Alkalen Magmatik Kayaçların Dağılımı ve Petrolojik Önemleri, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mayıs 2012. 
 • Spatial and Temporal Relations of Akçakent (Kırşehir) Foid Bearing Magmatic Rocks. British Geological Survey NERC Isotope Geosciences Laboratory (NIGL), 11 November 2014, Keyworth, Nottingham, England, UK. 
 • The geochemistry and geochronology of collisional magmatism in Central Anatolia: Çiçekdağ igneous complex (ÇIC). Scottish Universities Environmental Research Centre (SUERC), 09 January 2015, East Kilbride, Glasgow, Scotland, UK.
 • Elektron Prob Mikro Analiz (EPMA) Tekniğinin Arkeometrik İncelemelerde Kullanımı. Orta doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı, 30 Kasım 2018, ODTÜ Fizik Bölümü Cavit Erginsoy Toplantı OdasıAnkara, Türkiye. 
         VERİLEN DERSLER
 • JEM 459 Magmatik Petrografi (2 2 3), 2017-Halen

 • JEM 419 Magmatik Petrografi (2 0 2), 2017-Halen

 • JEM 458 Deniz Jeolojisi (2 0 2), 2017-2018 Bahar Dönemi

 • JFM 221 Mineraloji ve Petrografi (2 2 3), 2019-Halen

         GİRİLEN UYGULAMA DERSLERİ
 • JEM 301 Petrografi Dersi Uygulaması
 • JEM 304 Jeokimya Dersi Uygulaması
 • JEM 251 Temel Mineraloji Dersi Uygulaması
 • JEM 211 Mineraloji Dersi Uygulaması
 • JEM 202 Optik Mineraloji Dersi Uygulaması
 • JEM 152 Genel Jeoloji Dersi Uygulaması
 • JFM 221 Mineraloji ve Petrografi Uygulama Dersi
 • JEM 208 Saha Jeolojisi Dersi
 • JEM 306 Jeolojik Harita alımı Dersi
 • GEO 320 Mesleki Saha Uygulamaları Dersi