UZMAN KAMİL DEMİRBERK ÜNLÜ    
Adı : KAMİL DEMİRBERK
Soyadı : ÜNLÜ
E-posta : kdunlu@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 212 67 20/1473
Ünvan : UZMAN
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri

Ankara 

Doğum Tarihi

05.07.1986

Posta Adresi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 06100 Tandoğan / Ankara

E-posta

kdunlu@ankara.edu.tr

Yabancı Dil Bilgisi

İngilizce

Araştırma Alanları

Algoritma Analizi

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik (Devam etmekte)

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik (2012)

Lisans(Çift Anadal)

Çankaya Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret Bölümü (2010)

Lisans(Anadal)

Çankaya Üniversitesi, İİBF, İşletme (2009)

Lise

TED Ankara Koleji (2004)

BURSLAR

 

2211-E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı,TÜBİTAK, (2012-)

2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı, TÜBİTAK, (2010-2012)

AKADEMİK GÖREVLER

Uzman

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Risk Teorisi Anabilim Dalı (2015- )

ÖĞRETİM TECRÜBESİ

İST 105 - Bilgisayar Programlama I                  İST 205 - Bilgisayar Programlama III    

İST 206 – Bilgisayar Programlama IV               İST 226 – İstatistik II

İST 251 - İstatistik Laboratuari I                   İST 412 - İstatistik Programlama ve Veri Tabanları

İST 424 - Aktuaryal Risk Analizi                     İST 431 - Klinik Deneylerde İstatistik Yöntemler

İST 433 - Yöneylem Araştırması                     İST 434 - Çok Ölçütlü Karar Verme

İDARİ GÖREVLERİ

İstatistik Bölümü FEDEK Akreditasyon Komitesi Üyesi (2015- )  

İstatistik Bölümü Laboratuvar ve Bilgisayar Sorumlusu (2015- )

İstatistik Bölümü Mevlana Koordinatörü (2017- ) 

Fen Fakültesi Tanıtım Komisyonu Üyesi (2017- )