PROF.DR. HAYRETTİN KENDİR    
Adı : HAYRETTİN
Soyadı : KENDİR
E-posta : kendir@ankara.edu.tr
Tel : (312) 5961277
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı ve Soyadı                        : Hayrettin KENDİR

Doğum Yeri                         : Giresun

Doğum Tarihi                      : 11.10.1965

Medeni Durumu                  : Evli

Yabancı Dil Durumu          : İngilizce

Adres                                     : Ankara Üniversitesi

                                                 Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

                                                 06110, Dışkapı ANKARA

                                                 Tel: 312 5961277 Faks: 312 318 26 66

                                                 E posta: kendir@ankara.edu.tr

 

 

1. EĞİTİM DURUMU

 

 

1.3.1. Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi                          1983-1987

Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara

1.3.2. Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü              1987-1991

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

1.3.3. Doktora

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü              1991-1995

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

1.4. Doçentlik Bilim Sınavı

T.C. Yükseköğretim  Kurulu                                    Kasım, 1999

Doçentlik Sınav Komisyonu, Tarla Bitkileri

Anabilim Dalı,

 

 

 

  

2. MESLEKİ ÇALIŞMA

 

            2.1. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

            Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,                                   1989 -2000

Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara

 

2.2. ÖĞRETİM ÜYESİ

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi                                   2000 - Devam

Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara

 

 

 

3. YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERİ

 

İsrail                                                  1989

Kurak Bölgelerde Bitkisel Üretimin Fiziksel ve Biyolojik Esasları kursu

 

Suriye                                                1993

Marjinal Alanların Islahı kursu

 

Suriye                                                10-17 Temmuz 1996

Orta Anadolu merlarının Islahı konusunda seminer vermek üzere

 

Suriye                                                1-12 Eylül 1997

Bilimsel  Yazma ve Sunum Teknikleri kursu

 

Azerbeycan                                      2004

Şahdağ Milli Parkı Otlatma Alanları konusunda inceleme yapmak üzere

 

Almanya                                           2005

Çimbitkileri Tohumculuğu Konusunda inceleme yapmak üzere

 

Almanya                                           2005

Sempozyuma katılmak üzere

 

Hollanda                                           2006

İleri Buğdaygil tohumculuğu konusunda inceleme yapmak üzere

 

Danimarka                                       2009

Çimbitkileri ıslahı konusunda inceleme yapmak üzere

 

 

4. YURTİÇİ GÖREVLERİ

 

Mera fonu uzmanlar kurulu üyeliği                     1999-2003

 

Mera fonu üyeliği                                                   2003-2005

 

Tarım Bilimleri dergisi yayın kurulu üyeliği      2004-2008

 

5. İDARİ GÖREVLERİ

 

Bölüm Başkan Yardımcılığı          Nisan-2006- Mayıs-2007    

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 

Müdürlük                                         Kasım-2008-Mart 2009

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlikleri Müdürlüğü

 

Dekan Yardımcılığı                                    Şubat-2009- Ocak 2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı