PROF.DR. KENAN KEVEN    
Adı : KENAN
Soyadı : KEVEN
E-posta : keven@medicine.ankara.edu.tr, kenankeven@hotmail.com
Tel : 5082168
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Dr. Kenan Keven, 1990'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş ve aynı yıl aynı Fakültede İç Hastalıkları uzmanlık eğitimine başlamıştır. İç Hastalıkları eğitimi sırasında 1995 yılında Sydney Üniversitesi Tıp Fakültesi Diabetes Centre'da 6 ay süre ile Visiting Fellow olarak çalışan Dr. Keven, 1996 yılında İç Hastalıkları eğitimini tamamlamış ve aynı yıl A.Ü. Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı'nda yan dal ihtisasına girmiştir. Ocak 1998'den itibaren 4 ay süre ile Finlandiya Turku Üniversitesi Geriatri Ünitesi'nde bulunmuş, 1999 yılında bu ihtisasını tamamlamıştır. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı'nda yan dal ihtisasına başlamış ve Mayıs 2001'de Nefroloji uzmanı olmuştur. Dr. Keven, 2003 yılında Uluslararası Nefroloji Derneği'nin "ISN Fellowship Training Award" programı altında Pittsburgh Üniversitesi Thomas E. Starzl Transplantasyon Enstitüsü'nde çalışmıştır. Nisan 2004'de doçent ve Kasım 2009'da profesör unvanı alan Dr. Keven, 2004 yılı TÜBİTAK Türkiye Tıp Araştırma Ödülü sahibidir. Temel ilgi alanları böbrek transplantasyonu ve transplantasyon immünolojisidir.