PROF.DR. KUTALMIŞ GÖRKAY    
Adı : KUTALMIŞ
Soyadı : GÖRKAY
E-posta : kgorkay@ankara.edu.tr, kgorkay@yahoo.com
Tel : 3103280/1672
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Kutalmış Görkay

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik   Arkeoloji Anabilim Dalı

Sihhiye, 6100, Ankara, Türkiye

Curriculum Vitae

Mevcut pozisyonu: Profesör, Ankara Üniversitesi

Doğum Yeri ve Yılı: Ankara,  11. Nisan 1967

Yabancı Diller: İngilizce (iyi), Almanca (iyi), Fransızca (okuma)

Antik Diller: Yunanca


Eğitim

1999- Ankara Üniversitesi, DTCF, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Doktora.

Doktora Tez adı: "Batı Anadolu'ya Korinth ve Attika Siyah Figür Seramiğinin İthali, Dağılımı ve Değerlendirmesi".

1997-1998 Almanya, Münster Üniversitesi, Klasik Arkeoloji ve Eski Çağ Tarihi Bölümü.

1995-1996 Almanya, Münster Üniversitesi, Klasik Arkeoloji ve Eski Çağ Tarihi Bölümü.

1993- Oxford Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Trinity ve Hillary Sömestrleri. 

1990- Ankara Üniversitesi, DTCF, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Y. Lisans Tezi: "6. ve 5. yüzyıllar Daskyleion Attika Siyah Figür Seramiği".

1988- Lisans, Ankara Üniversitesi, DTCF, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı.

1984-Ankara Atatürk Lisesi

1981-Ankara Namık Kemal Ortaokulu

1978-Ankara Çankaya İlkokulu

 

Burslar

Bur-15 2016 TÜBİTAK Araştırma Bursu, Oxford Üniversitesi, Wolfson College.

Bur-14 2014 Oxford Üniversitesi, Wolfson College, Ziyaretçi Öğretim Üyesi Bursu, Trinity Sömestri

Bur-13 2010 Oxford Üniversitesi, Wolfson College, Ziyaretçi Öğretim Üyesi Bursu, Trinity Sömestri

Bur-12 2010 Oxford Üniversitesi,  All Souls College, Ziyaretçi Öğretim Üyesi Bursu, Hillary Sömestri

Bur-11  2009 Oxford Üniversitesi, Christ Church College, Fowler Hamilton Visiting Fellowships, Ziyaretçi  Öğretim Üyesi Bursu ay Oxford. Michaelmas Sömestri

Bur-10 2009, Ilse Hanfmann, George Hanfmann, ve Machteld J. Mellink Bursları,

Bur-9 2009 Oxford Üniversitesi, Wolfson College, Visiting  Fellowship,  Michaelmas Sömestri Oxford.

Bur-8 2007, Almanya, Alexander von Humboldt Bursu, 12 ay, Berlin Freie Üniversitesi.

Bur-7 2003, Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi tarafından verilen 10 aylık Ziyaretçi Öğretim Üyesi Bursu.

Bur-6 2001, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi (CNRS) tarafından verilen, Bordeaux III Üniversitesi, Ausonius Arkeoloji Enstitüsünde bir yıllık post-doktora bursu.

Bur-5 2000, Oxford Üniversitesi, Ashmolean Müzesi ve Lincoln Koleji tarafından verilen kısa dönem araştırma bursu,

Bur-5 1997-1998, Alman Akademik Değişim Programı (DAAD), tarafından verilen Münster Üniversitesinde 10 aylık doktora bursu.

Bur-4 1995-1996, Münster Üniversitesi tarafından verilen bir yıllık doktora bursu.

Bur-3 1995, New York Üniversitesi,  Institute of Fine Arts, tarafından verilen kısa dönem araştırma bursu. 

Bur-2   1992, Oxford Üniversitesi tarafından Doktora programına kabul ve  Overseas Research Student bursu.

Bur-1  1991, Oxford Üniversitesi ve Atina İngiliz Arkeoloji Okulunda araştırma yapmak amacı ile verilmiş British Council araştırma bursu.

 

         Yayınlar

Kitap ve Kitapta Bölümler:

K. Görkay, Zeugma, Geçmişten Günümüze Bir Geçit, (İstanbul 2015).

K. Görkay, Zeugma – Belkıs ve Mozaikleri, (Gaziantep 2015).

M. Kadıoğlu, K. Görkay, and S. Mitchell, Roman Ancyra (Istanbul 2011).

M. Kadıoğlu – K. Görkay – S. Mitchell, Roma Döneminde Ankyra, (İstanbul 2011).

K. Görkay, “Zeugma’nın Tarihçesi – Doğu ve Batı: Zeugma ve Osrhoene Mozaikleri” E. Özuslu, (ed), Şehr-i Ayntab-ı Cihan, Gaziantep, (Gaziantep 2015), 186-253.

K. Görkay, “Zeugma im Spiegel der neuen Ausgrabungen”, J. Wagner (ed.) Gottkönige am Euphrat, Neue Ausgrabungen und Forschungen in Kommagene, (Mainz am Rhein 2012), 195-204.

K. Görkay, Tarihin Hazinesi Zeugma, National Geographic Turkey, (Istnabul 2015)

 

Makaleler:

K. Görkay, “Mosaic Programmes in Domestic Contexts at Zeugma”, JMR 10 (2017), 183-211.

K. Görkay, “Zeugma Lejyon Yerleşkesi: Yeni Araştırmalar, Sonuçlar ve Ön Değerlendirmeler - The Military Installation at Zeugma: Recent Investigations, Results and Preliminary Assessment.”, Anadolu/Anatolia 43 (2017), 161-198.

K. Görkay, “2017 Zeugma Kazıları”,  Anadolu/Anatolia 43 (2017), 225-226.

K. Görkay, “Nella Casa delle Muse”, Archeo 387 (2017), 44-54.

K. Görkay, "Konuşan Zeugma Mozaikleri: Convivium, Pantomim, Tragedya", Aktüel Arkeoloji, Sayı: 39, Mayıs 2014, 104-113.

K. Görkay, “Zeugma”, in:  O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Anadolu/Anatolia Ek Dizi III.2. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı (2012), 523-550.

K.Görkay, “Phaselis”, in:  O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Anadolu/Anatolia Ek Dizi III.2. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı (2012), 433-436.

K. Görkay, “Arykanda”, in:  O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Anadolu/Anatolia Ek Dizi III.2. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı (2012), 313-316.

K. Görkay, “Sinope”, in:  O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Anadolu/Anatolia Ek Dizi III.2. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı (2012), 471-475.

K. Görkay, Zeugma Roma Konutları, Arkeoloji Sanat Dergisi 141 (2012), 1-16.

K. Görkay, "Zeugma in the light of new research", in: K. Konuk, K. Konuk, Stephanephoros de l'economie antique a l'Asie Mineure. hommages à Raymond Descat, (Bordeaux 2011), 275-300.

K. Görkay, “The Temple of Augustus and Roma in Ankyra: A Reassessment”, Dipteros und Pseudodipteros Bauhistorische und archaeologische Forschungen, BYZAS 2012, 203-218.

K. Görkay, “Zeugma, Fırat’ın Köprüsü”, Aktüel Arkeoloji Dergisi 17 (2010), 150-160.

K. Görkay, “A Votive Stele from Zeugma”, Asia Minor Studien 65 (2010), 437-442.

K. Görkay, “New Piece, New Reconstruction, New Theories: The Athena Statue from Zeugma”, Asia Minor Studien 65 (2010), 418-435.

K. Görkay, C. Karaca and V. Toprak –, “Zeugma Antik Kenti (Türkiye) Yakınında Fırat Nehir Yatağı’ndaki Değişimin Hava Fotoğrafları Kullanılarak Belirlenmesi, - Detection of Change in the Course of Fırat River Near the Ancient City of Zeugma (Turkey) by Using Aerial Photography”, Türkiye Jeoloji Kulultayı (Ankara 2009).

            K. Görkay, “Türkiye’de Klasik Arkeolojinin Geleceği”, in S. Redford and N. Ergin (eds), Cumhuriyet Döneminde Geçmişe Bakış Açıları: Klasik ve Bizans Dönemleri (Istanbul 2010), 229-239.

K. Görkay, “The Future of Classical Archaeology in Turkey”, in S. Redford and N. Ergin (eds), Perceptions of the Past in the Turkish Republic: Classical and Byzantine Periods, Ancient Near Eastern Studies Supplement 31 (New York – London – Leuven 2010), 195-203.

K. Görkay and P. Linant de Bellefonds, “Danae”, LIMC Supplementum. 2009, 1 (Düsseldorf 2009), 159-161.

K. Görkay and P. Linant de Bellefonds, “Theonoe”, LIMC Supplementum 2009, 1 (Düsseldorf 2009), 474-475.

K. Görkay, “Zeugma”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi (Istanbul 2008), 3: 1653.

K. Görkay and M. Kadıoğlu , “Yeni Arkeolojik Araştırmalar Işığında: MHTPOΠΟΛΙΣ THΣ ΓΑΛΑΤΙΑΣ ANKYRA / Results of the Archaeological Investigations in Ancyra: MHTPOΠΟΛΙΣ THΣ ΓΑΛΑΤΙΑΣ, Anatolia / Anadolu 32 (2007), 12 -130.

K. Görkay, P. Linant De Bellefonds and É. Prioux, “Some Observations on the Theonoe Mosaic from Zeugma”, Anatolia/Anadolu 31 (2007), 23-38.

K. Görkay, “A Building Inscription from Erythrae: A Temple or Sacred Chamber to Dionysus Propator, Antoninus Pius and His Sons”, in E. Winter et al (eds), Vom Euphrat bis zum Bosporus, Kleinasien in der Antike, Festchrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag /Asia Minor Studien 65 (2008), 269-276.

K. Görkay, “Zeugma: Seleukeia/Apamea”, in S. Özpalabıyıklar (ed.), Gaziantep (Istanbul 2008), 55-84.

K. Görkay, “The Marble Portrait of a Young Girl in the Turgut Tokuş Collection in Ankara”, in M. Kadıoğlu and E. Öztepe (eds),Patronus (Istanbul 2006), 173-180.

K. Görkay, “Ankyra’s Unknown Stadium”, Istanbuler Mitteilungen 56 (2006), 247-271.

K. Görkay and C. Özgünel, “2004 Yılı Erythrai Antik Yerleşimi Arkeolojik Araştırmaları”, Uluslararası 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 30 Mayıs – 3 Haziran 2005, Antalya (Ankara 2006), 2: 239-248.

K. Görkay, “Ancyre”, in J. Leclant (ed.), Dictionnaire de L'antiquité (Paris 2005), 117-118.

K. Görkay, “Batı Anadolu'ya Korinth ve Attika Siyah Figür Seramiğinin İthali ve Dağılımı”, I.II Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Anadolu Ek Dizin /Anatolia Supplement I (Ankara 2004), 75-93.

K. Görkay, “Representations of Shield-Aprons on Attic Pottery and their Connection with the Battle of Marathon and Miltiades”, Tekmeria 7 (2004), 49-62.

K. Görkay and M. Kadıoğlu, “Antik Yunan ve Roma Dönemlerinde Büyü ve Büyücülük”, in E. Işın (ed.), Elemterefiş: Anadolu'da Büyü ve İnanışlar (Istanbul 2003), 36-45.

K. Görkay, “An Early Imperial Podium Temple at Alexandria Troas”, in C. Berns, H. von Hesberg, L. Vandeput and M. Waelkens (eds), Patris und Imperium: Kulturelle und politische Identität in den Städten der römischen Provinzen Kleinasiens in der frühen Kaiserzeit, BABesch Supplements 8 (Leuven 2002), 217-232.

K. Görkay, “A Laconian Cup from Daskyleion”, in O. Bingöl, S. Doruk, K. Görkay, V. İdil, M. Kadıoğlu and C. Özgunel (eds), Günışığında Anadolu: Cevdet Bayburtluoğlu İçin Yazılar, Anatolia in Daylight: Essays in Honour of Cevdet Bayburtluoğlu (Istanbul 2001), 104-115.

K. Görkay, “Attic Black-Figure Pottery from Daskyleion”, Studien zum antiken Kleinasien IV, Asia Minor Studien 34 (Bonn 1999), 1-100.

K. Görkay, “A Podium Temple at Alexandria Troas”, in E. Schwertheim and H. Wiegartz (eds), Die Troas. Neue Forschungen III (Bonn 1999), 5-26.

K. Görkay, “Attika Boyalı Seramiğinin Değeri, Ticareti, Dağılımı Üzerine Yeni Değerlendirmeler”, in A. Erkanal et al (eds), In Memoriam. İ. Metin Akyurt Bahattin Devam Anı Kitabı: Eski Yakın Doğu Kültürleri Üzerine İncelemeler (Istanbul 1995), 147-159.


Editörlük ve Hakemlikler:

C. Özgünel, O. Bingöl, V. İdil, S. Doruk, K. Görkay, M. Kadıoğlu  (ed.), Günışığında Anadolu: Cevdet Bayburtluoğlu İçin Yazılar, Anatolia in Daylight: Essays in Honour of Cevdet Bayburtluoğlu (İstanbul, 2001).

D. Baird, K. Görkay, J. Haldon, M. Massa, S. Mitchell, L. Vandeput (eds),

Pathways of Communication Roads and Routes in Anatolia from Prehistory to Seljuk Times, (forthcoming).

Anatolia/Anadolu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Süreli Yayını,  (2012-2015).

TÜBA-AR, Türkiye Bilimler Akademisi Danışma Kurulu Üyeliği, 2014-)

 

Bildiriler – Konferanslar:

“Shield-aprons on Attic Pottery”, Annual Symposium of Archaeological Researches at Ankara University Department of Archaeology, 28-30 April 2002, Ankara, Turkey.

“Import of Corinthian and Attic Black Figure Pottery into Western Asia Minor between 7th and 5th Centuries BC: Distribution and new evaluations”, Annual Symposium of Archaeological Researches at Ankara University Department of Archaeology, 15-16 April 2002, Ankara, Turkey. 

“Some thoughts on the seat blocks in Ankyra”, Ausonius Maison de l’Archéologie, Université Michel de Montaigne Bordeaux III, 21 November 2001, Bordeaux, France. 

“The Podium Temple and Odeon Complex at Alexandreia Troas”, Colloquium: “Kontinuität und Diskontinuität in der römischen Architektur im Kleinasien”, 22-24 November 1998, Köln, Germany.  

“Alexandria Troas: The 1996 Survey”, Annual Symposium of Excavation Results, 1997, Ankara, Turkey. 

“Erythrae in Ionia: The 2004 Survey Campaign”, 27. Annual Symposium of Excavation Results, 30 May – 03 June 2005, Antalya, Turkey. 

“Zeugma; Results of the 2005 and 2006 Excavation Seasons” AKMED, 6 February 2007. Antalya, Turkey.

“The Future of Classical Archaeology in Turkey”, Perceptions of the Past -Classical and Byzantine Periods- in the Turkish Republic, Koç University, Research Center for Anatolian Civilizations December 9-10, 2006, Istanbul, Turkey. 

“Designing the future of Ankara: Cultural levels of the city: Roman Ankyra. The Chamber of Architects, TUBITAK, 2007, Ankara, Turkey. 

“Zeugma: The 2005 Excavation campaign”, 28. Annual Symposium of Excavation Results, 29 May – 02 June 2006, Çanakkale, Turkey. 

“Zeugma: The 2006 Excavation campaign”, 29. Annual Symposium of Excavation Results, 28 May – 01 June 2007, Kocaeli, Turkey.

“Late Hellenistic and Roman Zeugma: Religion, Culture and Social Identity at the Imperial Frontier” 29 November 2007, Columbia University, Center for the Ancient Mediterranean, New York, USA 

“Zeugma in Commagene: Results of the Recent Field Works”, Geschichte und Kultur Kleinasiens, Aus Anlass des 40 jährigen Bestehens der Forschungsstelle Asia Minor, 03 – 05 März 2008, Forschungsstelle Asia Minor im Seminar für Alte Geschichte der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Germany. 

“Architecture and Iconography at the Imperial Margin: Late Hellenistic and Roman Zeugma.”, The Alan Hall Lectures, 7 May 2008, Edinburgh, University of Edinburgh, Archaeology Department, 9 May 2008, British Museum, London, UK.

“Zeugma: The 2007 Excavation campaign”, 30 Annual Symposium of Excavation Results, 26 May – 30 June 2008, Ankara, Turkey. 

“Zeugma in Commagene”, Berlin Freie Universität, Ringvorlesung des Center for Area Studies im Wintersemester 2008/2009, 27.01.2009, Dahlem-Berlin, Germany. 

“Research at Zeugma”, Classics Lectures, Recent Turkish Archaeology, 10.03.2009 Ioannou Centre, the University of Oxford, Oxford, UK.

“Recent Archaeological Works at Zeugma”, Workshop: New Concepts and Research Results in Zeugma and beyond, 13. - 14. May 2009, TOPOI, Hittorfstrasse 18, 14195 Berlin, Germany.

 “Zeugma Antik Kenti (Türkiye) Yakınında Fırat Nehir Yatağı’ndaki Değişimin Hava Fotoğrafları Kullanılarak Belirlenmesi - Detection of Change in the Course of Fırat River Near the Ancient City of Zeugma (Turkey) by Using Aerial Photography”, C. Karaca – V. Toprak – K. Görkay,  Türkiye Jeoloji Kulultayı, 13- 17 Nisan 2009, Cuma [13-17 April 2009, Friday].

“Zeugma 2008”, 31. 30 Annual Symposium of Excavation Results, May 25– 29, 2009, Denizli, Turkey.

“Der Augustustemple in Ankara”, Internationale Tagung: Dipteros und Pseudodipteros 13. - 15.11.2009 Tagungsprogramm, Hochschule Regensburg, University of Applied Sciences, Regensburg, Germany. 

“Recent Archaeological Research in Zeugma”, ISAW Institute for the Study of the Ancient Wold, New York University, 21 March 2011, New York, USA.

“New work at Zeugma on the Euphrates”, Classics Lectures, Classical Archaeology Seminar: Anatolia - New Research, 09.02.2012 Ioannou Centre, University of Oxford, Oxford. UK. 

“The Sanctuary at Belkis Tepe: Recent Works at Seleucia (Zeugma) on the Euphrates",    Discovering the World of Alexander the Great International Conference Ancient Mieza, Aristotle’s School November 15th – 18th 2012, Mieza – Greece.

 

“Zeugma im Spiegel der neuen Ausgrabungen”  7-9 July 2014, Deutsch-Türkisches Wissenschaftsjahr 2014, Internationales Symposium Anatolien – Brücke der Kulturen Aktuelle Forschungen und Perspektiven in den deutsch-türkischen Altertumswissenschaften, Bonn, Germany.

“Recent Works at Zeugma”, 18.04.2016, Marthin Luther University, Halle-Wittenber, Institue for Art History and Archaeology, Halle, Germany. 

“Mosaic Programmes in Domestic Contexts at Zeugma”,  First International Meeting Roman Geometric Mosaics form Portugal and Turkey, 1st -3rd of July 2016,  Allter do Chão, Portugal.

“Mosaic Programmes in Domestic Contexts at Zeugma”, Roman Discussion Forum  Institute of Archaeology, University of Oxford, February 23, 2017, Oxford, UK.

“Timeless Beauty: The Astonishing Zeugma Mosaics”, Archaeological Institute of America,  Museum of Fine Arts, 19 October 2017, Houston, Texas, USA.

“New Excavations at Zeugma”, Bilkent University, Department of Archaeology, December 13, 2017, Ankara, Turkey.

“Zeugma: The Results of News Archaeological Research”, Oriental Institute,  Breasted Hall, Oriental Institute, 1155 East 58th Street, May 14, 2018. Chicago, Illinois, USA.

“The Sanctuary at Belkıs Tepe at Zeugma : Gods and Rulers from the Iron Age to the Roman Period”, 39. International Congress of History organized by the Turkish Society of History, October 3 -5, 2018, Ankara, Turkey.

 

Çalıştay – Poster – Sunumlar:

K. Görkay, “Design Problematic of the Podium Temple in Alexandria Troas”, BIAA (The British Institute of Archaeology at Ankara) Workshops, 4 Kasım 2006, Ankara

 

Arkeolojik Projeler ve Katılımlar:

1985-2004 Arykanda Arkeoloji Kazıları, (Ankara Üniversitesi, Prof. Dr. C. Bayburtluoğlu başkanlığında)

1988 – 2004 Aphrodisias Arkeoloji Kazıları (New York University, IFA, Prof. Dr. R. R. R. Smith ve Prof. Dr. C. Ratté başkanlığında)

1994 – 2004 Alexandreia Troas Yüzey Araştırma ve Arkeoloji Kazıları (Westfälische Wilhelms-Üniversität Münster, (Westfälische Wilhelms-Universität Münster,  Prof. Dr. H. Wiegartz başkanlığında)

2002  Zeugma Kazı Sonrası Çalışmalarında  PHI (Packard Humanities Institute) akademik temsilcisi.

2003 -2004 Erythrai Yüzey Araştırmaları (Ankara Üniversitesi, Prof. Dr. Coşkun Özgünel – Prof. Dr. C. Bayburtluoğlu)  

2003’den bu yana Prof. Dr. Musa Kadıoğlu ile birlikte “Antik Ankara” araştırma projesi  (Ankara Üniversitesi BAP Projesi)

2005’ten bu yana Zeugma Arkeolojik Kazıları ve ZAP (Zeugma Arkeoloji Projesi) Başkanlığı

 

 

Üyesi Olduğu ve Görev Yaptığı Kurumlar ve Kuruluşlar:

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Asil Üyesi

Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin Korrespondant Üyesi

Alexander von Humboldt Bursiyerleri Alumni

Birleşik Krallık, Oxford Üniversitesi Alumni

LIMC (Lexicon Iconographicum Mythologie Classicae) Türkiye Delegesi

İstanbul Alman Arkeoloji Üyesi

Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Üyesi

Ankara Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü Üyesi

Alman DAAD Bursiyerleri Alumni

UNESCO Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi  Üyesi (2013-14)

UNESCO Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi Üyesi (2013-14)

AKA Anadolu Kültür Akademisi Derneği Üyesi

ANKÜSAM  Ankara Üniversitesi, Sualtı Araştırma Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği (2006-2007)