ÖĞR. GÖR. MÜMTAZ KİBAR    
Adı : MÜMTAZ
Soyadı : KİBAR
E-posta : kibar@agri.ankara.edu.tr
Tel : 5961394
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

SEÇİLMİŞ BAZI YAYINLAR:

1. Kibar, M., Ulukan, H. and Gürsoy, M. 2012. “Impact of climate change on agricultural soils”, Eurasian Journal of Soil Science, 8th. International Soil Science Congress (ISSC) Çeşme, İzmir, Turkey, May 15-17, 4: 49-54.

 

2. Kibar, M., Deniz, K. and Esra, S.F. 2012. “The Morphology, Mineralogy, Geochemistry and Physical Implications of Foid bearing Syenite and Syenite-Carbonate Rocks Contact Zone Soils: Kırşehir-Akpınar-Buzlukdağ, Turkey”, Eurasian Journal of Soil Science, 8th. International Soil Science Congress (ISSC) Çeşme, İzmir, Turkey, May 15-17, 1-2: 69-75.

  

3. Kibar, M., and Erkoç, H. 2012. Changing Landscape in Antalya-Kumluca District from 1990 to 2011:    Land Use/Land-Cover, Vegetation Cover and Greenhouse Area Changes Determined Using Different Satellite Images, 8th International Soil Science Congress (ISSC) on “Land Degradation and Challanges in Sustainable Soil Management”, May 15-17, Çeşme, İzmir, Turkey, pp. 181-187.

 

4. Kazancı, N., Kibar, M. and Kadıoğlu, Y.K. 2011. Findings of an Asteroid Impact crater within the Late Neogene Deposits in Central Anatolia, Turkey. Geological Bulletin of Turkey, 53(4): 93-107.

 

5. Tunçay, T., Bayramin, İ., Erpul, G. and Kibar, M. 2011. “Physical land suitability classification in a semi-arid conditions: The Çiçekdağı State Farm-Kırşehir, Turkey”, International Journal of Physical Sciences, 6(12): 2973-2982.

 

6. Tunçay, T., Bayramin, İ., Erpul, G. ve Kibar, M. 2010. Kırşehir Çiçekdağ Tarım İşletmesi topraklarının kalite durumlarının belirlenmesi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 25(3): 185-191. (in Turkish)

 

7. Kibar, M., Dengiz, O. and Kadıoğlu, Y.K. 2006. “Geochemistry and genesis of soil at eastern and western side of Mogan Lake (Gölbaşı-Ankara)”, 18th International Soil Meeting (ISM) on Soil Sustanining Life on Earth, Managing Soil and Technology, Vol. II, May 22-26, Şanlıufa, Turkey, p. 1018.

 

8.  Kadıoğlu, Y.K., Kadıoğlu, S., Kibar, M., Bayramin, I., Erpul, G., Koralay, T. and Zoroğlu, O. 2006. “A new method in determination of soil horizons by Ground Penetrating Radar: Akpınar (Kırşehir) “, 18th International Soil Meeting (ISM) on soil sustanining life on earth, managing soil and technology”, Vol. II, May 22-26, Şanlıurfa, Turkey, p. 1005.

 

9. Kadıoğlu, Y.K., Bayramin, I., Kibar, M., Erpul, G., Zoroğlu, O. and Koralay, T. 2006. “Nature and geochemical element mapping of surface soils in the vicinity of alkaline rocks: Akpınar (Kırşehir) Central Anatolia”. 18th International Soil Meeting (ISM) on Soil Sustanining Life on Earth, Managing Soil and Technology”, Vol. II, May 22-26, Şanlıurfa, Turkey, p. 1025.

 

10.  Kazancı, N., Leroy, S., Ileri, Ö., Emre, O., Kibar, M. and Öncel, S. 2004. “Late holocene erosion in NW Anatolia from sediments of Lake Manyas, Lake Ulubat and the southern shelf of the Marmara Sea, Turkey”. Catena, 57: 277-308. ISSN: 0341-8162.1.035.

 

11.  Evin, G., Erpul, G., Bayramın, I., Kibar, M. 2004. “Establishment of erosion measures as a part of the site-specific special area reinstatement plan of Baku-Tbilisi-Ceyhan crude oil pipeline project-lot B. International Soil Congress (ISC) on Natural Resources Management for Sustainable Development”, June 7-10, Erzurum, pp. 55-62.

 

12. Leroy, S., Kazancı, N., İleri, Ö., Kibar, M., Emre, O., McGee, E. and Griffiths, H. I. 2002. “Abrupt environmental changes within a late holocene lacustrine sequence south of the Marmara Sea (Lake Manyas, NW Turkey): possible links with seismic events, special issue of Marine Geology on 'Quaternary tectonic and paleoclimatic-paleoceanographic evolution of the Marmara Sea and environs: a collection of papers dedicated to the memories of Dr. İhsan Ketin and Dr. Aykut Barka”, Ed. by A. Aksu, 190 (1-2): 531-552.

 

13.  Leroy, S., Kazancı, N., İleri, Ö., Kibar, M., McGee, E. and Griffiths, H.I. 2001. “Abrupt (tectonic) event recorded in Lake Manyas (NW Turkey) sediment dating from the Byzantine period”, ELDP-ESF meeting, Potsdam, Germany, May 2001 Extended Abstract in Terra Nostra, 3: 125-131.

 

14.  Leroy, S., Kazancı, N., İleri, O., Kibar, M. and Griffiths, H.I. 2001. “An abrupt (seismic) event recorded in Lake Manyas (NW Turkey): Sediment Dating from the Byzantine Period”, Monsoon, 3: 53-59.

 

15.  Arcak, S., Haktanır, K., Kibar, M. and Dengiz, O. 2000. “Ecological changes in Manyas Lake related to boron pollution and water regime”, International Symposium on Desertification, 13-17 June 2000, Konya, Turkey.

 

16. Kibar, M., Dengiz, O. ve Bayramin,  İ. 1998. “Tuzla gölü evaporatif havzası topraklarının jeogenesisi”, M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soils, 21-25 September, İzmir. Sf: 67-72. (in Turkish)

 

17. Munsuz, N., Çaycı, G., Kibar, M., Akıncı, N. ve Sueri, A., Turhan M. ve Erel. K. 1996. “İç Anadolu bölgesi şeker fabrikaları pancar ekim alanı topraklarının kil mineralleri ve potasyum sağlama kapasiteleri arasındaki ilişkiler”, Türkiye Şeker Fab. A.Ş. Yayın No: 219. Ankara. (in Turkish)

 

18. Kazancı, N., Üşenmez, Ş., Kavuşan, G., Ünsal, N., İleri, Ö., Karadenizli, L. ve Kibar, M. 1996. “Mogan gölü (Gölbaşı-Ankara) dip çamurlarının kademeli-perdeleme yolu ile temizlenmesi”, Gölbaşı Belediyesi Mogan ve Eymir Gölleri II. Çevre Kurultayı, 9-10 Mayıs 1996, Ankara. (in Turkish)

 

19. Munsuz, N., Çaycı, G., Kibar, M., Akıncı, N., Bayramin İ. ve K. Erel. 1995. “Kastamonu ve Amasya şeker fabrikaları pancar ekim alanı topraklarının kil mineralleri ve potasyum ilişkisi”. TÜBİTAK, Doğa Dergisi, 20: 515-520.  (in Turkish)

 

20. Munsuz, N., Çaycı, G., Kibar, M., Akıncı, N., Sueri, A., Turhan M. ve Erel, K. 1995. “Çorum ve Ankara şeker fabrikaları pancar ekim alanı topraklarının kil mineralleri potasyum ilişkisi”. VII. Ulusal Kil Sempozyumu, 27-29 Eylül 1995. Ankara, Sf: 454-464. (in Turkish)

 

21.  Munsuz, N., Çaycı, G., Kibar, M., Akıncı, N., Sueri, A., Turhan M. ve K, Erel. 1995. “Ilgın ve Yozgat şeker fabrikaları pancar ekim alanı topraklarının kil mineralleri potasyum ilişkisi”. İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, 27-29 Eylül 1995, Ankara, Sf: 261-270. (in Turkish)

 

22.  Munsuz, N., Çaycı, G., Kibar, M., Akıncı, N., Erel, K., ve Bayramin, İ. 1993. “Elazığ Şeker fabrikaları pancar ekim alanı topraklarının kil mineralleri”. VI. Ulusal Kil Sempozyumu Tebliğleri, 8-11 Eylül 1993, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. Sf: 267- 277. (in Turkish)

 

23.  Kibar, M., Gökten, E., Lünel, T. ve Kadıoğlu, Y.K., 1992. “Sivrihisar intrüzif kompleksi ve civarı jeoloji ve petrografisi”, Türkiye Jeoloji Kurultayı 1992. Bülteni 7, Sf: 78-87. Ankara. (in Turkish)

 

24.  Kazancı, N., Kavuşan, G., Kibar, M., Karadenizli, L. and İleri, Ö. 1992. “Sedimentation in modern Mogan Lake. (ISGB), International Symposium on the Geology of the Black Sea Region”, September 7-11, MTA P. 118. Ankara, Turkey

   

                          Atıf Sayısı:  52 (SCI, SCI Expanded)+18 (Kongre,  Çalıştay, Sempozyum, vb.)= 70

 

 Üye Olunan Kuruluşlar:

 

Türkiye Toprak Bilimi Derneği

Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası

 

Etkinlik ve Görevlendirmeler:

 

Ø   Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÜ-YEBİM)’nde Müdür Yardımcılığı

 

Ø   Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nde Denetim Kurulu Başkanı

 

Ø   Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Uzman (1985-1989)

 

Ø   Uluslararası Akdeniz ve Çevre Çalışmaları Tarımsal Merkezi (CHIEAM)’nde “Çevre ve İklim Değişiklikleri olarak Göller” adlı ileri düzey kursa katılım (Zaragoza, İSPANYA, 1995)

 

Ø   NATO ileri çalışma enstitüsünün “Paylaşılmış Yeraltı suyu Kaynaklarını Aşırı Kullanma ve Kirlilik Yönetimi, Çatışmalardan Kaçınmaya (Biyo)teknolojik ve Politik Yaklaşımlar” konulu kursa katılım (Varna –BULGARİSTAN, 2006)

 

Ø   Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği bölümünde 1. Sınıflara Jeoloji dersi (2008 Bahar)

 

Ø   Kastamonu Üniversitesi’nde “Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye’de Deprem Gerçekliği” konulu Konferans (27.03.2008)

 

Ø   Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Toprak Bilim Okulunda Okutmanlık Görevi (TÜBİTAK, 2007 - )

 

Ø   TMMOB – Ziraat Mühendisliği Meslek Yüksek Okulu Eğitim Merkezi/Toprak Koruma Projesi Eğitimi (12-21 Nisan 2006, Ankara, TÜRKİYE)

 

      

Araştırma Projeleri

Devam edenler:

 

Ø   Muğla-Milas Gürçamlar köyü yakınlarındaki Anadolu Bitkisel ve Hayvansal Ürünler A.Ş.’ye ait tarlada Badem fidanlığı kurma olanaklarının araştırılması (Destekleyen: Diğer, 2007 - )

 

Ø    Eldivan Sarayköy su göletine gelebilecek sediment yükünün RUSLE Havza teknolojisiyle tahmini (Destekleyen: BAP, 2007 -)

 

Ø    Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Toprak Bilim Okulu Projeleri, (Destekleyen:   

         TÜBİTAK, 2007 -)

 

Ø    İç Anadolu Bölgesi (Kırşehir-Yozgat)’ndeki Plutonik Kayaç Ayrışımını Verim ve Toprağın Jeokimyasal Haritalanması ile Zonlardaki Yoğunluğa etkisi (Destekleyen: DPT, 2004 -)

 

Tamamlananlar: 

ü    Karaman / Ayrancı ili ile çevresindeki köylerde bulunan ve tarımsal bakımdan problemli yaklaşık 7,500 dekarlık alanın geri kazanımı için tarımsal olanakların araştırılması (Destekleyen: Diğer, 2003-2007)

 

ü     Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Toprak Koruma Projesi (ENCON), (Destekleyen: Diğer, 2003-2004)

 

ü    Toprak ile Ana Materyal-Topografisi Arasındaki İlişkinin RS ve GIS teknikleriyle gösterilmesi,

      Ankara Üniversitesi, Araştırma Fonu (Destekleyen: AÜBAP, 2001-2002)

 

ü    İç Anadolu’nun Su ve Toprak Kaynaklarının Sürdürülebilirliği, Beypazarı durum çalışması:

      TÜBİTAK- TARP 2097,  (Destekleyen: TÜBİTAK, 2001-2002)

 

ü    Burdur Gölü Islak Alan Yönetimi Planlaması, Çevre Bakanlığı-ANKARA

      (Destekleyen: Diğer, 1998-1999)

 

ü    Manyas Gölü Dip Sedimentleri ve Su Kompozisyonundaki Kimyasal Değişiklikler,

      Çevre Bakanlığı ANKARA (Destekleyen: Diğer, 1998-1999)

 

ü    Manyas Gölü’ndeki Paleo-Jeolojik Değişiklikler, Manyas-NATO, (Destekleyen: Diğer, 1997-1998)

 

ü    İç Anadolu Bölgesi şeker fabrikaları topraklarının kil mineralleri ile potasyum sağlama kapasitesi arasındaki ilişki,

      Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Destekleyen: Diğer, 1995-1996)

 

ü    Ankara-Istanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı Uygulanabilirlik Projesi, Ulaştırma Bakanlığı

      (Destekleyen: Diğer, 1995-1996) 

 

ü    Samsun-İskenderun Demiryolu Hattı Uygulanabilirlik Etüdü-Ulaştırma Bakanlığı 

      (Destekleyen: Diğer, 1995-1996)

 

ü    Bazı Şeker Fabrikaları topraklarının kil minaralleri ile potasyum kalite ve kantite ilişkileri,

      (Destekleyen: TÜBİTAK, 1991-1993)