DOÇ.DR. MÜGE KILIÇARSLAN    
Adı : MÜGE
Soyadı : KILIÇARSLAN
E-posta : kilicars@pharmacy.ankara.edu.tr, cmkilicarslan@yahoo.com
Tel : 00903122033156
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: Müge Kılıçarslan

Doğum Tarihi: 20.04.1968

Yabancı Dil Bilgileri: 2000 ÜDS Aralık Dönemi: 73.75,  YÖKDİL, 17 Mart 2018: 82.5

Öğrenim Bilgileri:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Eczacılık Fakültesi

Ankara  Üniversitesi

1985-27.02.1990

Y. Lisans

 Farmasötik Teknoloji

Ankara Üniversitesi

1990-11.09.1992

Doktora

Farmasötik Teknoloji

Ankara Üniversitesi

1992-13.12.1999

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Tez Başlığı : Plastik şırıngalarda muhafaza edilen bazı ilaçların formülasyonları üzerine çalışmalar

Danışman : Yard. Doç. Dr.H. Cem Özyurt

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı :

Tez Başlığı : Verapamil HCl’in kontrollu salım yapan çok birimli ilaç şekillerinin hazırlanması

Danışman : Prof. Dr. Tamer Baykara

Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Farmasötik Teknoloji  Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi

1992-1999

Dr.Ar.Gör.  

Farmasötik Teknoloji  Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi

1999-2010

Uzman Kadrosu

Farmasötik Teknoloji  Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi

1994-2010

Yard.Doç.

Farmasötik Teknoloji  Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi

2010-2015

Doç.Dr.

Farmasötik Teknoloji  Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi

17 .04.2015

 

 

Yönetilen Tezler  :

1.  T.C. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 08.12.2014 Toplantı Tarih, 36 Toplantı sayısı, 1320 Karar Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, danışmanı olduğum Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisi Didem Sema Geçgel’in “Pulmoner Yolla Veriliş İçin Rutin Hidrat İçeren Nanopartikül Formülasyonlarının Hazırlanması ve İn vitro Değerlendirilmesi” başlıklı dönem projesi.

2.  T.C. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 10.11.2014 Toplantı Tarih, 33 Toplantı sayısı, 1228 Karar Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, danışmanı olduğum Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sibel Dikmen’in “Dental Gargara Olarak Kullanılmak Üzere Antiseptik, Antimikrobiyal Ve Antiinflamatuar Özellikli Suda Çözünür Katı İlaç Şeklinin Tasarlanması” başlıklı dönem projesi.

3.    T.C. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 30.03.2015 Toplantı Tarih, 14 Toplantı sayısı, 509 Karar Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, danışmanı olduğum Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Dilan Köprülü’nün “Alzheimer Hastalığı’nın Tedavisi için In situ İmplant Formülasyonlarının Geliştirilmesi”  başlıklı tezli yüksek lisans tez projesi.

4.  T.C. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 12.12.2013 Toplantı Tarih, 143Toplantı sayısı, 1248 Karar Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, danışmanı olduğum Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Miray Görgöz İlhan’ın “Dental cerrahi işlemler sonrasında kemik rejenerasyonunda kullanılmak üzere büyüme faktörü ve antibiyotik yüklü nanopartikül, film ve greft materyali kombinasyonlarının hazırlanması, in vitro - in vivo değerlendirilmesi”  başlıklı doktora tezi.

Diğer Özgeçmiş Bilgileri

Projede Yapılan Görevler

1.      27.06.2003 – 27.06.2006 tarihleri arasında, Yrd.Doç Dr. Ayşegül Karataş’ın proje yöneticiliğinde “Oküler veriliş için b-blokör içeren polimerik nanopartikül formülasyonların tasarımı” başlıklı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)’inde yardımcı araştırmacı (Proje No: 20030803039).

 

2.      2002-2004 Tarihleri arasında Prof. Dr. Tamer Baykara’nın proje yöneticiliğinde “b-blokörlerin Kontrollu Salım Yapan  Sistemleri Üzerinde Yeni Yaklaşımlar” başlıklı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)’ inde yardımcı araştırmacı, (Proje No: 20030803042).

3.      26.12.2013-26.12.2014 Tarihlerini kapsayan “Periodontal cep içine metronidazol verilişi için mikroküre yüklü filmlerin hazırlanması üzerine çalışmalar” başlıklı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Hızlandırılmış Destek Projesi, Proje Yürütücüsü, (Proje Kodu: 13H3336003).

 

4.      17.01.2017 - 17.09.2017 Tarihlerini kapsayan “Periodontal tedavide kullanılmak üzere klindamisin fosfat yüklü aljinat-kitozan kompleks filmlerin hazırlanması ve değerlendirilmesi” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Hızlandırılmış Destek Projesi, Proje Yürütücüsü,  (Proje Kodu: 17H0237006)

5.      16.01.2017-16.01.2020 Tarihlerini kapsayan "Dental cerrahi işlemler sonrasında kemik rejenerasyonunda kullanılmak üzere büyüme faktörü ve antibiyotik yüklü nanopartikül, film ve greft materyali kombinasyonlarının hazırlanması ve mikro-BT ile değerlendirilmesi" Araştırmacı (Proje Kodu: 17A0234001)

 

 

İdari Görevler:

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı:

15 Temmuz 2016- 15 Temmuz 2016 (2 yıl)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.      TÜFTAD (Turkish Pharmaceutical Technology Scientists’ Association)

2.      FABAD (Society of Pharmaceutical Sciences of Ankara)

3.      Kontrollü Salım Sistemleri Derneği-CRS Turkey (Controlled Release Society)

 

Ödüller :

The Second International Postgraduate Symposium on Pharmaceutics, 6-8 Eylül 2000 (İstanbul-Türkiye) en iyi poster sunumu ödülü:      

 

Kılıçarslan, M., Baykara,T., Influence of Swelling Degree on Release of Verapamil Hydrochloride from Polymethacrylate Microspheres; Acta Pharmaceutica Turcica XLII Supp.2000 (IPORSIP 2000 Abstracts), 2000, 57 (The Second International Postgraduate Symposium on Pharmaceutics)

YAYIN LİSTESİ

 

A.           Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler  

 

A1.   M. Kılıçarslan, T. Baykara, The Effect of the Polymer/Drug Ratio on The Properties  of  the Verapamil HCl Loaded Microspheres, International Journal of  Pharmaceutics,  2003, 252:99-109.(ISI)

A2.   M.Kılıçarslan, T. Baykara, The Effects of the Permeability Characteristics of Different Polymethacrylates on the Pharmaceutical Characteristics of Verapamil Hydrochloride Loaded Microspheres, Journal of Microencapsulation, 2004,21(2):175-189. (ISI)

A3.    B.B.Horoz, M. Kılıçarslan, N.Yüksel, T. Baykara, Effect of Different Dispersing Agents on the Characteristics of Eudragit Microspheres Prepared by a Solvent Evaporation Method, Journal of Microencapsulation, 2004, 21 (2): 191-202. (ISI)

A4.   B.B. Horoz,  M. Kılıçarslan, N.Yüksel, T. Baykara, Influence of Aluminum Tristearate and  Sucrose Stearate as the Dispersing Agents on Physical Properties and Release Characteristics of Eudragit RS  Microspheres. AAPS PharmSciTech.  2006, 7(1): Article 16 (http://www.aapspharmscitech.org) (ISI)

A5.   Ö. İnal, M. Kılıçarslan, N. Arı, T. Baykara, In vitro and In Vivo Transdermal Studies of Atenolol Using Iontophoresis, Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, 2008, 65(1), 29-36. (ISI)

A6.  A. Karataş, Ö. Sonakın, M. Kilicarslan, T. Baykara, Poly (e-caprolactone)       microparticles containing Levobunolol HCl prepared by a multiple emulsion (W/O/W)      solvent evaporation technique: Effects of some formulation parameters on microparticle characteristics, Journal of Microencapsulation, 2009, 26(1), 63-74.   (ISI)

A7.   M. Kilicarslan, S.A. Özkan, T. Baykara, LC Detarmination of clindamycin Phosphate      from chitosan microspheres, Chromatographia, 2010, 72, November, (No.9/10), 799- 805 DOI: 10.1365/s10337-010-1730-7. (ISI)

A8.   M. Kilicarslan, M. Gumustas, S. Yildiz, T. Baykara, Preparation and characterization of chitosan-based spray-dried microparticles for the delivery of clindamycin phosphate to periodontal pockets, Current Drug Delivery, 2014, 11, 99-111 DOI: 10.2174/15672018113109990055.

A9.    M. Kilicarslan, M. Koerber, R. Bodmeier, In situ forming implants for the delivery of metronidazole to periodontal pockets: formulation and drug release studies, Drug Development and Industrial Pharmacy, 2014, 40 (5), 619-624. DOI: 10.3109/03639045.2013.873449, (ISI)

A10. M. Kilicarslan, M Gorgoz. Nano chemotherapeutics in bone metastasis and targeting. Turkish Journal of  Pharmaceutical Science, 2016,  13(3), 351-357, (DOI: 10.4274/tjps.2016.12)

A11. M. Kilicarslan, M. Ilhan, O. Inal, & K. Orhan, Preparation and evaluation of clindamycin phosphate loaded chitosan/alginate polyelectrolyte complex film as mucoadhesive drug delivery system for periodontal therapy. Eurepean Journal of Pharmaceutical Science, 2018, 123, 441–451.  doi:10.1016/j.ejps.2018.08.007

 

B.     Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) ve Özet (abstract) Kitaplarında Basılan Bildiriler

B1.  M.Kılıçarslan, T. Baykara, Influence of Swelling Degree on Release of Verapamil Hydrochloride from Polymethacrylate Microspheres; Acta Pharmaceutica Turcica XLII Supp.2000 (IPORSIP 2000 Abstracts), 2000, 57, (The Second International Postgraduate Symposium on Pharmaceutics) İstanbul, Türkiye, (En iyi poster sunumu ödülü- IPORSIP 2000)

B2.    M. Kılıçarslan, T. Baykara, Preparation of Verapamil HCl Loaded Microspheres with Polymethacrylates which have Different  Permeabilities; Abstract Book  of 13th International Symposium on Microencapsulation (September 5-7, 2001),  Angers,France, P-104.

 

B3.  M. Kılıçarslan, T. Tinçer, T. Baykara, A Study on Verapamil HCl Loaded       Polymethacrylate Microspheres- Interaction Between Drug and Polymer, 11th      International Pharmaceutical Technology Symposium – Intelligent Drug Delivery  Systems Beter and Safer Therapy, (9-11 September 2002), İstanbul, Türkiye Proceed.11th Inter.Pharm.Technol.Symp. P 126-127.

B4. B.B. Horoz, M. Kılıçarslan, N. Yüksel, T. Baykara, Comparison of Eudragit Microspheres Prepared with Sucrose Stearate and Aluminium Tristearate as the Different Dispersing Agents, Acta Pharmaceutica Turcica, Vol 44, Suppl.2002, P-36, (September 16-18,2002), The 3rd International Postgraduate Research  Symposium on Pharmaceutics (IPORSIP 2002), İstanbul, Türkiye.

B5. E.Algın, M. Kılıçarslan, A. Karataş, N. Yüksel, T. Baykara, Effects of Different  Direct Tableting Agents on In Vitro Release of Verapamil  HCl from Cellulose Matrix  Tablets, 7th International Symposium on  Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Proceedings and Abstracts, (June  24-27, 2003) Ankara, Türkiye, P 110.

B6. M. Kılıçarslan, T. Baykara, Influence of the Polymer/Solvent Ratio on the Characteristics of Verapamil HCl Loaded Microspheres Prepared by Solvent Evaporation Method, 2003 Controlled Release Society 30th Annual Meeting Proceedıngs, (July 19-23, 2003) Glasgow, Scotland,  #273.

B7. M. Kılıçarslan, T. Baykara, Effects of Stirring Rate on the Pharmaceutical Characteristics of Eudragit RS Microspheres Prepared by Solvent Evaporation Method, 12th International Pharmaceutical Technology Symposium, Problems and Problem  Solving Strategies ın Pharmaceutical Formulation and Drug Delivery, (September 12-  15,2004) İstanbul, Türkiye, Proceed. 12th Inter. Pharm. Technol. Symp (IPTS 2004) P 85-86.

B8.   E. Algın, M. Kılıçarslan, A. Karataş, N. Yüksel, T. Baykara, Effects of the  Polymer Type, Polymer: Direct Tabletting Agent Ratio and Tabletting Mechanism on Verapamil Hydrochloride Extended Release from Hydroxypropylmethyl Cellulose  Matrix Tablets,The 4th  International Postgraduate Research Symposium on harmaceutics IPORSIP,Abstracts, September 20-22,2004),İstanbul, Türkiye, Poster Presentations, Acta Pharmaceutica Turcica, Vol.46, Suppl., 2004, P 54.

B9.  Ö. İnal, M. Kılıçarslan, T. Baykara, In Vitro Transdermal Studies of Atenolol Using Iontophoresis, The 4th International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics IPORSIP, Abstracts, (September 20-22,2004), İstanbul, Türkiye Podium Presentations, Acta Pharmaceutica Turcica, Vol. 46, Suppl., 2004, P 30.

B10. M. Kılıçarslan, T. Baykara, Comparison of In-vitro Dissolution Profiles of Verapamil Hydrochloride Loaded Microspheres and Commercial Formulation That        Obtained From Different Dissolution Media, 15th International Symposium on        Microencapsulation, (September 18-21,2005) Parma, Italy, Abstract Book, P305-306.

B11. Ö. Inal, M. Kılıçarslan, N. Arı, T. Baykara, New Approaches on the Release of Atenolol by Using Iontophoresis: In-vivo Studies,  2nd EUFEPS Conference on Optimising Drug Delivery and Formulation: Evaluation of Drug Delivery Systems Issues and Perspectives, (November 20-23 2005), Versailles, France, Abstract Book  PO-52,P119-120.

B12. Ö. Sonakın, A. Karataş, M. Kılıçarslan, T. Baykara, Influence of Stabilizers and   pH of External Aqueous Phase on The Characteristics of Poly (ε-Caprolactone) Microparticles Prepared By a Multiple Emulsion (w/o/w) Solvent Evaporation Technique, 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), (June 13-16, 2006), Ankara, Türkiye, Proceedings and Abstracts 360, P-242.

B13. A. Karataş, Ö. Sonakın, M. Kılıçarslan, T. Baykara, Effects of stirring rate and         drug/polymer ratio on the characteristics of levobunolol HCl loaded poly(epsilon-caprolactone) microparticles, 14th International Pharmaceutical Technology   Symposium – Overcoming Biological Barriers in Innovative Delivery Systems  Abstract Book., Antalya, Türkiye (September 6-10,2008), P-02, 127-129.

B14. M. Kılıçarslan, A.S. Özkan, T. Baykara, Development and validation of reverse phase-high perormance liquid chromatography method for the determination of clindamycin phosphate in chitosan microspheres, 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Abstract Book, Ankara, Türkiye (June, 23-26, 2009).P-60, 182.

B15. M. Kılıçarslan, M. Koerber, R. Bodmeier, Influence of the Poly (Lactide-Co-Glycolide) Type, Solvent Type and Polymer/Drug Ratio on the Metronidazole Release from In Situ Forming Implant, 8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Istanbul, Türkiye, 19th-22nd March 2012,Online Abstract Book, Panel Number 120.

B16. M. Kılıçarslan, H. Karataş, Effect of Solvent Volume on Characteristics of Metronidazole Loaded Ethylecellulose Microspheres Prepared by Solvent Evaporation Method, ISOPS 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 26-29, Ankara,Türkiye, 2012,  Book of Abstracts, 322, P-246.322.

B17. M. Kılıçarslan, M. Görgöz, Preparation and Evaluation of Periodontal Films Containing Metronidazole, ISOPS 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences,June 26-29, Ankara, Türkiye, 2012, Book of Abstracts, 323 P-247.

B18. M. Kılıçarslan, R. Çamca, S. İmamoğlu, M.N. Antep, B. Ocak, N. Yüksel, Effects Of Different Direct Tableting Agents on the  Flow Properties and Compresibility of Pyridoxine Hydrochloride, ISOPS 10th International Symposium on  Pharmaceutical Sciences, June 26-29, Ankara, Türkiye, 2012, Book of Abstracts, 324, P-248.

B19. M. Kılıçarslan M. Gümüştaş, T. Baykara, Effect of Drug/Polymer Ratio on The Characteristics of Clindamycin Phosphate Loaded Spray Dried Chitosan Microspheres Prepared for Periodontal Administration, 16th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS) , September 10-12, Antalya, Türkiye, 2012, Electronic Book,170-172,P-31.

B20. M. Kılıçarslan, M. Görgöz, H. Karadaş Microsphere Embedded Film Formulations to Delivery of Metronidazole into the Periodontal Pocket, 7th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS), September 8-10, 2014, Antalya Turkey. Abstract Book, P37, 230-232.

B21. M.Kilicarslan, M.Gorgoz, I.Erik, The Effects of Some Formulation Parameters on Clindamycin Phosphate Loaded Chitosan Film, ISOPS 11th International Symposium on  Pharmaceutical Sciences, June 09-12,2015,  Ankara, Turkey, Abstract Book, P-65, 125-126.

B22. M.Kılıçarslan, Ö.İnal, M. Görgöz, In Vitro Evaluation of Mucoadhesive Properties of Clindamycin Phosphate Loaded Chitosan Periodontal Films, GPSS- International Gazi Pharma Symposium Series, November 12-15 2015, Antalya, Turkey, Poster P4, 65.

B23. M.Kilicarslan, M.Gorgoz, Preparation and Evaluation of Clindamycin Phosphate Loaded Chitosan-Alginate Complex Films for Periodontal Application, Proceedings of 2nd International Conference and Expo on Drug Discovery & Designing (Drug Discovery 2016 ) October 27-29, 2016, Rome, Italy. Drug Des 2016, 5:3 (Suppl), ISSN: 2169-0138DDO, an open access journal, http://dx.doi.org/10.4172/2169-0138.C1.011

B24. M. Kilicarslan, M. Ilhan, The effects of concentration and ratio of the polymers on the characteristics of the alginate-chitosan polyelectrolyte complex film, (11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology – 11th PBP World Meeting, 19-22 Mart 2018, Granada).

B25. M. Ilhan, M. Kilicarslan, The Effect of Chitosan Type and Concentration on Complexation with Sodium Alginate in Film Formulations, (12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences-12th ISOPS, 26-29 Haziran, 2018, Ankara).

B26. Gecgel DS., Yazeji T., Lamprecht A., Kilicarslan M. Effect of solvent rate mıxtures on the rutın release rate from poly-ε-caprolactone nanopartıcles,12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences-12th ISOPS, 26-29 Haziran, 2018, Ankara.

 

Uluslararası Kongrede Davetli Konuşmacı Olarak Sunulan Bildiri

B27. M. Kılıçarslan, An Overwiev of Current Good Manufacturing Practices and Good Laboratory Practice, 1st Internaional Mediterranean Pharmacy Congress, (28- 31 October 2005), Mersin, Turkey, Journal of Science &Technology, Vol.1, Issue2, 2005, pp50-53 (lecture VI).

B28. 7th. International Conference  on Pharmaceutical Sciences, Balatonfüred- Macaristan,  5-7 Ekim 2017, davetli konuşmacı. Konu başlığı “New Drug Delivery Systems Fort he Oral Cavity and Perioodondal Therapy”

                                                           

 

Tam Metni Yayımlanan Bildiri

B29-A   B.B. Horoz, M. Kılıçarslan, N. Yüksel, T. Baykara Influence of the Dispersing  Agent and Inner Phase Polymer Concentration on the Size and  Release of Eudragit  Microspheres prepared by Solvent Evaporation, 7th European Symposium on Controlled Drug Delivery (3-5 April 2002) Noordwijk aan Zee,The Netherlands, Journal of Controlled Release, Abstracts/ 2003, 87: 240-243.  (ISI)

B29-B  B.B. Horoz, M. Kılıçarslan, N. Yüksel, T. Baykara, Influence of the Dispersing  Agent and Inner Phase Polymer Concentration on the Size and Release of Eudragit Microspheres prepared by Solvent Evaporation, Abstract Book of 7th European   Symposium on Controlled Drug Delivery (3-5 April 2002) Noordwijk aan Zee,The  Netherlands,  P- 119-121.

Özeti Yayımlanan Bildiri

B30. M. Kılıçarslan, T. Baykara, Influence of the Combinations of Polymethacrylate Which Have Different Permeability on Swelling and Dissolution Characteristics of Microspheres Formulated be Solvent Evaporation Method, EUFEPS 2004, New Safe Medicines-Towards Mechanistic Prediction, Brussels, Belgium, October 17-20, EUFEPS 2004 Supplement/ European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2004, 23 S, S31- S78, PO- 49. (ISI)

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Davetli Konuşmacı Olarak Sunulan Bildiriler

B31. M. Kilicarslan, Oral Mukozaya Uygulanan Sistemik ve Lokal Etkili Yeni İlaç Şekilleri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kuruluşunun 50. Yılı Etkinlikleri Haftası, MİEP Meslek İçi Eğitim Programı, Davetli Konuşmacı, Ankara, Türkiye, 15-16 Aralık, 2010.    

B32. M. Kilicarslan, QbD’de Kritik Kalite (CQA)nin Önemi, Quality by Design, Tasarımla Kalite, Regülasyonlar Doğrultusunda Endüstriyel Uygulamalar, Davetli Konuşmacı Ankara, Türkiye, 13-14 Ocak 2012.

B33. M. Kilicarslan, Temel GMP Eğitimi (2 Tam gün), Milli Savunma Bakanlığı İlaç Fabrikası, Ankara.Türkiye,  16 ve 26 Aralık 2018.

 

C1. Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplar

C1.1. A. Bozkır, A. Karataş, C. Hasçiçek, K. Canefe, M. Kılıçarslan, N. Yüksel, N. Gönül,       N. Özdemir,  T.  Baykara, T. Kılınç-Şen, T. Çomoğlu “Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar Kitabı”, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları Yayın No: 95.Ankara Üniversitesi Basımevi, 27/07(2007).

 

C2. Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

 

C2.1. M. Kılıçarslan, Oral Mukozaya Uygulanan Sistemik ve Lokal Etkili Yeni İlaç  Şekilleri,   Eczacılıkta Yenilikler II- Ed. F. Onur, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları Ankara Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 99, 2010,  Bölüm: 7,  p: 101-115.

C2.2. Türk Farmakopesi Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu, 2016, bölüm yazarlığı

C2.3. Türk Farmakopesi 2017 Bölüm Yazarlığı      

 

D.    Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1.   H.C. Özyurt, M. Kocagözoğlu, The Comparison of Purified Water  System from the Aspect of Important Pharmacopeias and Literatures; Acta Pharmaceutica Turcica       XXXVIII, 1996, 2: 53-60.

D2. A. Bozkır, M. Kılıçarslan, Enemalar ve Enema Formülasyonlarında Yeni Gelişmeler; Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi,1997,26(1):36-51.

D3.  E.Alğın, M. Kılıçarslan, A. Karataş, N. Yüksel, T. Baykara, Effects of the      polymer type, polymer:direct tabletting agent ratio and tabletting  mechanism on verapamil hydrochloride extended release from hydroxypropy lmethylcellulose matrix tablets, Ankara Üniversitesi  Eczacılık Fakültesi Dergisi 2004, 33(3), 125-137.

D4.  E.Alğın, M. Kılıçarslan, A. Karataş, N. Yüksel, T. Baykara, Effects of Direct   Tabletting Agents on Drug Release Kinetics and Swelling Behavior of Hydrophilic Matrix Tablets, Turk J Med Sci, 2006, 36 (3), 177-184. (ISI)

D5.   A. Karataş, Ö. Sonakın, M. Kılıçarslan, T. Baykara, Effects of stirring rate and Drug:Polymer ratio on the characteristics of levobunolol HCl Loaded Poly(ε- caprolactone) microparticles, Turk.J.Pharm.Sci. 2010, 7 (3), 225-236.

D6.  M. Kilicarslan, R. Çamca, S. İmamoğlu, M.A. Antep, B. Ocak, N. Yüksel, Investigation on the flow properties and compresibilities of different direct tableting agents by using pyridoxine hydrochloride as a model drug, Ankara Üniversitesi  Eczacılık Fakültesi Dergisi, 2009, 38 (4), 331-344.

 

 

E.    Diğer Yayınlar

E1.  H.C. Özyurt, M. Kocagözoğlu, Farmasötik Ürünlerin Depolanmasındaki GMP   Koşulları ; Aylık Güncel Eczacılık Dergisi, 1994, 20 : 12 –17.

E2.  N. Yüksel, M. Kılıçarslan, Dendrimerler ve İlaç Taşıyıcı Sistemler Olarak      Kullanımları, TÜFTAD Haberler Dergisi,2003, 10(2), 12-15.

E3. M.Kılıçarslan, Bitkisel Tıbbi Ürünler ve İyi İmalat Uygulamaları (GMP), Hayatsağlık: Sağlık ve Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2014, Sayı 12, 64-73.

 

Bilim Alanı İle İlgili Yayımlanmış Makale Çevirisi

E4. M. Kılıçarslan, Laboratuvar Tipi Su Arıtma Sistemleri İçin Validasyon Gereklilikleri,  TÜFTAD Haberler Dergisi, 2003, 10 (1): 3-7.