DOÇ.DR. MÜGE KILIÇARSLAN    
Adı : MÜGE
Soyadı : KILIÇARSLAN
E-posta : cmkilicarslan@yahoo.com
Tel : 00903122033156
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Eczacılık Fakültesi

Ankara  Üniversitesi

1990

Y. Lisans

 Farmasötik Teknoloji

Ankara Üniversitesi

1992

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Farmasötik Teknoloji

Ankara Üniversitesi

1999

Yard. Doç.

Farmasötik Teknoloji

Ankara Üniversitesi

2010

Yüksek Lisans Tezi

Tez Başlığı : Plastik şırıngalarda muhafaza edilen bazı ilaçların formülasyonları üzerine çalışmalar

Danışman : Yard. Doç. Dr.H. Cem Özyurt

Doktora Tezi

Tez Başlığı : Verapamil HCl’in kontrollu salım yapan çok birimli ilaç şekillerinin hazırlanması

Danışman : Prof. Dr. Tamer Baykara

Akademik Görevleri

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Farmasötik Teknoloji  Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi

1992-1999

Dr.Ar.Gör.  

Farmasötik Teknoloji  Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi

1999-2010

Uzman Kadrosu

Farmasötik Teknoloji  Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi

1994-2010

Yard.Doç.

Farmasötik Teknoloji  Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi

2010-

 

Projelerde Yaptığı Görevler

1.    27.06.2003 – 27.06.2006 tarihleri arasında, Yard.Doç Dr. Ayşegül Karataş’ın proje yöneticiliğinde “Oküler veriliş için b-blokör içeren polimerik nanopartikül formülasyonların tasarımı” başlıklı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)’inde yardımcı araştırmacı olarak  çalışmaya dahil oldum

     (Proje No: 20030803039).

 

2.    2002-2004 Tarihleri arasında Prof. Dr. Tamer Baykara’nın proje yöneticiliğinde b-blokörlerin Kontrollu Salım Yapan  Sistemleri Üzerinde Yeni Yaklaşımlar” başlıklı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)’ inde yardımcı araştırmacı olarak  çalışmaya dahil oldum (Proje No: 20030803042).

 

Yurtiçi Burs Programı için projeler

3.    1999 yılında TUBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yurtiçi Lisansüstü Burs             Programı’ na kabul edilen ve Prof. Dr. Tamer Baykara yöneticiliğinde “Çözücü            buharlaştırma yöntemiyle mikroküre oluşumunda dispersiyon ajanı seçiminin final ürün üzerine etkilerinin incelenmesi” başlıklı projede ortak araştırma grubunda yardımcı araştırmacı olarak çalışmaya dahil oldum.

 

4.    2001 yılında TUBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yurtiçi Lisansüstü Burs    Programı’ na kabul edilen ve Prof. Dr. Tamer Baykara yöneticiliğinde “Farklı selüloz türevleri kullanılarak hidrofilik matris tipi tablet formülasyonlarının hazırlanması” başlıklı projede ortak araştırma grubunda yardımcı araştırmacı olarak çalışmaya dahil oldum.

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

 

Farmasötik Teknoloji III  (ECZ 489 ve ECZ491)*

3/4

8/9

124(Teo) 163(Uyg)

Farmasötik Teknoloji IV         (ECZ 486)*

4/4

 

33

Farmasötik Teknoloji I              (ECZ 391)*

-

8/9

194

Farmasötik Ürünler İçin İyi İmalat Uygulamaları                       (ECZ 542)

1

-

22

Güz

İlaç Sanayinde Organizasyon  ve Uluslararası İyi İmalat ve Kontrol Yöntemleri           (250474) **

2

-

2

 

İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzeme (ECT 203)*

2/3

-

11

 

Araştırma Projesi Dersi (ECZ501 ve ECZ503)

3

12

2

İlkbahar

 -

-

-

-

* Bu dersler, anabilim dalımızdaki diğer öğretim üyeleri ile paylaşılarak verilmiştir. Bu nedenle haftalık ders saati sütununda  (ders saati/öğretim üyesi sayısı) olarak ders saati verilmiştir.

** 4 senelik eczacılık eğitimi döneminden dersi hiç almamış ve alıp kalmış olan  öğrenciler için açılmış bir derstir.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kılıçarslan, M., Baykara, T. The Effect of the Polymer/Drug Ratio on The Properties  

      of  the Verapamil HCl Loaded Microspheres, Int. J. Pharm, 2003, 252:99-109.(ISI)

 

A2. Kılıçarslan, M., Baykara, T., The Effects of the Permeability Characteristics  of       

      Different Polymethacrylates on the Pharmaceutical Characteristics of Verapamil

      Hydrochloride Loaded Microspheres, Journal of Microencapsulation, 2004,21(2):

      175-189. (ISI)

 

A3. Horoz, B.B.,Kılıçarslan,M., Yüksel,N., Baykara,T., Effect of Different Dispersing

      Agents on the Characteristics of Eudragit Microspheres Prepared by a Solvent  

      Evaporation Method, Journal of Microencapsulation, 2004,21 (2): 191-202. (ISI)

 

A4. Horoz BB, Kılıçarslan M, Yüksel N, Baykara T. Influence of Aluminum Tristearate

      and  Sucrose Stearate as the Dispersing Agents on Physical Properties and Release

      Characteristics of Eudragit RS  Microspheres. AAPS PharmSciTech.

      2006, 7(1): Article 16 (http://www.aapspharmscitech.org) (ISI)

 

A5. İnal, Ö., Kılıçarslan, M., Arı, N., Baykara, T., In vitro and In Vivo Transdermal

      Studies  of Atenolol Using Iontophoresis, Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug

      Research, 2008, 65(1), 29-36. (ISI)

 

A6. Karataş, A., Sonakın, Ö., Kılıçarslan, M., Baykara, T. Poly (e-caprolactone)

      microparticles containing Levobunolol HCl prepared by a multiple emulsion (W/O/W)

      solvent evaporation technique: Effects of some formulation parameters on        

      microparticle  characteristics, Journal of Microencapsulation, 2009, 26(1), 63-74.    

       (ISI)

 

A7. Kılıçarslan, M. Özkan, S.A., Baykara,T. LC Detarmination of clindamycin Phosphate

      from chitosan microspheres,Chromatographia,2010,72,November,(No.9/10),799-805  

      DOI: 10.1365/s10337-010-1730-7. (ISI)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Kılıçarslan, M., Baykara,T., Influence of Swelling Degree on Release of       

      Verapamil Hydrochloride from Polymethacrylate Microspheres; Acta     

      Pharmaceutica Turcica XLII Supp.2000 (IPORSIP 2000 Abstracts), 2000, 57,       

      (The Second InternationalPostgraduate Symposium on Pharmaceutics)

      (En iyi poster sunumu ödülü- IPORSIP 2000)

 

B2.  Kılıçarslan, M., Baykara,T., Preparation of Verapamil HCl Loaded Microspheres

       with Polymethacrylates which have Different  Permeabilities; Abstract Book  of 13 th 

       International Symposium  on Microencapsulation (September 5-7 , 2001),  

       Angers,France, P-104.

 

B3.  Kılıçarslan, M., Tinçer T., Baykara, T., A Study on Verapamil HCl Loaded 

       Polymethacrylate Microspheres- Interaction Between Drug and Polymer,11th 

       International Pharmaceutical Technology Symposium – Intelligent Drug Delivery

       Systems Beter and Safer Therapy, (9-11 September 2002), İstanbul, Türkiye

       P 126-127.

 

B4.  Horoz, B.B., Kılıçarslan, M., Yüksel N., Baykara, T., Comparison of Eudragit

       Microspheres Prepared with Sucrose Stearate and Aluminium Tristearate as the 

       Different Dispersing Agents, Acta Pharmaceutica Turcica, Vol 44, Suppl.2002, P-36,

       (September 16-18,2002), The 3rd International Postgraduate Research  Symposium

       on Pharmaceutics (IPORSIP 2002).

 

B5. Algın, E., Kılıçarslan, M., Karataş, A., Yüksel, N., Baykara, T., Effects  of Different

      Direct Tableting Agents on In Vitro Release of Verapamil  HCl from Cellulose Matrix

      Tablets, 7th International Symposium on  Pharmaceutical Sciences (ISOPS),

      Proceedings and Abstracts, (June  24-27, 2003) Ankara, Türkiye, P 110.

 

B6. Kılıçarslan, M., Baykara, T., Influence of the Polymer/Solvent Ratio on the 

      Characteristics of Verapamil HCl Loaded Microspheres Prepared by Solvent 

      Evaporation Method, 2003 Controlled Release Society 30th Annual Meeting 

      Proceedıngs, (July 19-23, 2003) Glasgow, Scotland,  #273.

 

 

 

 

B7. Kılıçarslan, M., Baykara, T., Effects of Stirring Rate on the Pharmaceutical 

      Characteristics of Eudragit RS Microspheres Prepared by Solvent Evaporation Method,

      12th International Pharmaceutical Technology Symposium, Problems and Problem 

      Solving Strategies ın Pharmaceutical Formulation and Drug Delivery, (September 12-

      15,2004) İstanbul, Türkiye, P 85-86.

 

B8. Algın, E., Kılıçarslan, M., Karataş, A., Yüksel, N., Baykara, T., Effects of the

      Polymer Type, Polymer: Direct Tabletting Agent Ratio and Tabletting Mechanism on

      Verapamil Hydrochloride Extended Release from Hydroxypropylmethyl Cellulose

      Matrix Tablets,The 4th  International Postgraduate Research Symposium on

      Pharmaceutics IPORSIP,Abstracts, (September 20-22,2004),İstanbul, Türkiye, Poster

      Presentations, Acta Pharmaceutica Turcica, Vol.46, Suppl., 2004, P 54.

 

B9. İnal, Ö., Kılıçarslan, M., Baykara., In Vitro Transdermal Studies of Atenolol Using

      Iontophoresis, The 4th International Postgraduate Research Symposium on 

      Pharmaceutics IPORSIP, Abstracts, (September 20-22,2004), İstanbul, Türkiye,

      Podium Presentations, Acta   Pharmaceutica Turcica, Vol. 46, Suppl., 2004, P 30.

 

B10. Kılıçarslan M., Baykara, T., Comparison of In-vitro Dissolution Profiles of

       Verapamil Hydrochloride Loaded Microspheres and Commercial Formulation That

       Obtained From Different Dissolution Media, 15th International Symposium on

       Microencapsulation, (September 18-21,2005) Parma, Italy, P305-306.

 

B11. Inal, Ö., Kılıçarslan, M., Arı, N., Baykara, T., New approaches on the Release of

       Atenolol by Using Iontophoresis: In-vivo Studies,  2nd  EUFEPS Conference on

       Optimising Drug Delivery and Formulation: Evaluation of Drug Delivery Systems

       Issues and Perspectives, (November 20-23 2005), Versailles, France, PO-52

 

B12. Sonakın, Ö., Karataş, A., Kılıçarslan, M., Baykara, T., Influence of Stabilizers and

       pH of External Aqueous Phase on The Characteristics of Poly (ε-Caprolactone) 

       Microparticles Prepared By a Multiple Emulsion (w/o/w) Solvent Evaporation

       Technique, 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), (June

       13-16, 2006), Ankara, Turkey, P-242.

 

 

 

 

 

B13. Karataş, A., Sonakın, Ö., Kılıçarslan, M. Baykara, T., Effects of stirring rate and

        drug/polymer ratio on the characteristics of levobunolol HCl loaded poly(epsilon-

        caprolactone) microparticles, 14th International Pharmaceutical Technology

        Symposium – Overcoming Biological Barriers in Innovative Delivery Systems

        Abstract book., (6-10 September 2008), P-02, 127-129.

 

B14. Kılıçarslan, M., Özkan, S.A., Baykara, T., Development and validation of reverse

        phase-high perormance liquid chromatography method for the determination of

        clindamycin phosphate in chitosan microspheres, 9th International Symposium on

        Pharmaceutical Sciences, Abstract Book, (23-26 June 2009).P-60, 182.

 

Uluslararası kongrede davetli konuşmacı olarak sunulan bildiri

 

B15. Kılıçarslan M., An Overwiev of Current Good Manufacturing Practices and Good

        Laboratory Practice, 1st Internaional Mediterranean Pharmacy Congress, (28-

        31 October 2005), Mersin, Turkey, Journal of Science &Technology, Vol.1Issue2,

        2005, pp50-53 (lecture VI).

 

Tam metni yayınlanan bildiri

 

B16 Horoz, B.B., Kılıçarslan M., Yüksel N., Baykara T., Influence of the Dispersing

       Agent and Inner Phase Polymer Concentration on the Size and  Release of Eudragit

       Microspheres prepared by Solvent Evaporation, Journal of Controlled Release, 

       Abstracts/ 2003, 87: 240-243.  (ISI)

 

B17. Horoz, B.B., Kılıçarslan M., Yüksel N Baykara T., Influence of the Dispersing   

       Agent and Inner Phase Polymer Concentration on the Size and Release of Eudragit

       Microspheres prepared by Solvent Evaporation, Abstract Book of 7th European

       Symposium on Controlled Drug Delivery (3-5 April 2002) Noordwijk aan Zee,The  

       Netherlands,  P- 119-121.

 

Özeti yayınlanan bildiri

 

B18. Kılıçarslan, M., Baykara, T., Influence of the Combinations of Polymethacrylate

        Which Have Different Permeability on Swelling and Dissolution Characteristics of

        Microspheres Formulated be Solvent Evaporation Method, EUFEPS 2004

        Supplement/ European Journal of  Pharmaceutical Sciences, 2004, 23 S , S31- S78, 

        PO- 49. (ISI)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Özyurt, H.C., Kocagözoğlu,M., The Comparison of Purified Water  System from the

      Aspect of Important Pharmacopeias and Literatures; Acta Pharmaceutica Turcica

      XXXVIII, 1996, 2: 53-60.

 

C2. Bozkır,A., Kılıçarslan,M., Enemalar ve Enema Formülasyonlarında Yeni Gelişmeler; 

      Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 1997, 26(1):36-51.

 

C3. Alğın, E., Kılıçarslan, M., Karataş, A., Yüksel, N., Baykara, T.  Effects of the

      polymer type, polymer:direct tabletting agent ratio and tabletting  mechanism on

      verapamil hydrochloride extended release from hydroxypropy lmethylcellulose matrix

      tablets, Ankara Üniversitesi  Eczacılık Fakültesi Dergisi 2004, 33(3), 125-137.

 

C4. Alğın, E., Kılıçarslan, M., Karataş, A., Yüksel, N., Baykara, T., Effects of Direct

      Tabletting Agents on Drug Release Kinetics and Swelling Behavior of Hydrophilic   

      Matrix Tablets, Turk J Med Sci, 2006, 36 (3), 177-184. (ISI)

 

C5. Karataş,A., Sonakın, Ö., Kılıçarslan, M., Baykara, T. Effects of stirring rate and

      Drug:Polymer ratio on the characteristics of levobunolol HCl Loaded Poly(ε-

      caprolactone) microparticles,Turk.J.Pharm.Sci. 2010, Kabul edildi; henüz sayı no

      bildirilmedi.

 

D. Diğer yayınlar

D1. Özyurt, H.C., Kocagözoğlu,M., Farmasötik Ürünlerin Depolanmasındaki GMP

      Koşulları ; Aylık Güncel Eczacılık Dergisi, 1994, 20 : 12 –17.

 

D2. Yüksel, N., Kılıçarslan,M., Dendrimerler ve İlaç Taşıyıcı Sistemler Olarak        

      Kullanımları, TÜFTAD Haberler Dergisi,2003, 10(2), 12-15.

 

Bilim alanı ile ilgili yayınlanmış makale çevirisi

 

D3. Kılıçarslan, M., Laboratuvar Tipi Su Arıtma Sistemleri İçin Validasyon         

     Gereklilikleri,  TÜFTAD Haberler Dergisi, 2003, 10 (1): 3-7.

 

Konusunda hazırlanan ulusal kitap ve kitap bölümleri

 

D4. Bozkır, A., Karataş, A., Hasçiçek C., Canefe, K., Kılıçarslan, M., Yüksel, N.,  Gönül ,

     N., Özdemir, N., Baykara, T., Kılınç-Şen, T., Çomoğlu T.,  Farmasötik Teknoloji

     Deneysel Uygulamalar Kitabı”, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları Yayın

     No: 95.Ankara Üniversitesi Basımevi, 27/07(2007).

 

D5. Kılıçarslan, M., Oral Mukozaya Uygulanan Sistemik ve Lokal Etkili Yeni İlaç Şekilleri,

      Eczacılıkta Yenilikler II- Ed. Onur, F., Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları    

      Ankara Üniversitesi Basımevi,  2010,  (Bölüm) İncelemede

 

 

Ödüller

                   The Second International Postgraduate Symposium on Pharmaceutics, 6-8 Eylül 2000’de en iyi poster sunumu ödülü:    

 

Kılıçarslan, M., Baykara,T., Influence of Swelling Degree on Release of        Verapamil Hydrochloride from Polymethacrylate Microspheres; Acta Pharmaceutica Turcica XLII Supp.2000 (IPORSIP 2000 Abstracts), 2000, 57 (The Second International Postgraduate Symposium on Pharmaceutics)

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler  

·          TÜFTAD (Turkish Pharmaceutical Technology Scientists’ Association)

·          FABAD (Society of Pharmaceutical Sciences of Ankara)

·          Kontrollü Salım Sistemleri Derneği-CRS Turkey (Controlled Release Society)