PROF.DR. MUSTAFA KILIÇKAP    
Adı : MUSTAFA
Soyadı : KILIÇKAP
E-posta : kilickap@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0312-595 6971
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim:

1988-1994: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1994-1999: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Araştırma görevlisi

1999-2004: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Uzmanı

28 Nisan 2004: Doçentlik unvanını aldı.

1 Eylül 2009: Profesörlük ünvanını aldı.

 

2012: Biyoistatistik Yüksek Lisansı (MSc; Hacettepe Üniversitesi)

 

Nisan-Eylül 2001: Cleveland Clinic, ABD

Mayıs-Temmuz 2015: McMaster Universitesi, Hamilton Health Sciences

 

Tıp Eğitim Faaliyetleri:

2004-2009: Dönem 4, Modül 2 Üyesi

2007-2009: Dönem 4, Modül 2 Başkan Yardımcılığı

2010-2014: Dönem 3, Modül 2 Başkanlığı

2013- Tıp Eğitimi Program değerlendirme komisyonu üyeliği (Raportör)

 

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:

Türk Kardiyoloji Derneği

Avrupa Kardiyoloji Derneği

Avrupa Ekokardiyografi Birliği

Klinik Vasküler Biyoloji Derneği

Biyoistatistik Derneği


Editör Yardımcılığı:

Anatolian Journal of Cardiology


Editorial board’da olduğu dergiler:

Tüberkülöz Toraks

MN KardiyolojiKitap:

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesinde İstatistiksel Yöntemler: Ergun Karaağaoğlu, Jale Karakaya, Mustafa Kılıçkap. 2016; Detay Yayıncılık, Ankara


Kitap Bölümü :

1.     Kılıçkap, M. ve Alpman, A., “Koroner Dolaşım ve İskemi”. Kardiyoloji, Eds: Candan, İ. ve Oral, D., 630-646, Antıp AŞ, Ankara, 2002.

 

2.     Kılıçkap, M. ve Ömürlü, K., “Kalp Yetmezliğinin Patofizyolojisi”, Kardiyoloji, Eds: Candan, İ. ve Oral, D., 495-534, Antıp AŞ, Ankara, 2002.

 

3.     Kılıçkap, M. ve Gürlek, A., “Hematolojik-Onkolojik Hastalıklar ve Kalp”, Kardiyoloji, Eds: Candan, İ. ve Oral, D., 1193-1209, Antıp AŞ, Ankara, 2002.

 

4.     Kılıçkap, M. ve Kervancıoğlu, C., “Böbrek Hastalıkları ve Kalp”, Kardiyoloji, Eds: Candan, İ. ve Oral, D., 1182-1192, Antıp AŞ, Ankara, 2002.

 

5.     Kılıçkap, M., Candan, İ., “İnfektif Endokardit”, Medikal Tedavi, Ed: Candan, İ., 279-297, Antıp AŞ, Ankara, 2003.

 

6.     Kılıçkap, M. ve Candan, İ., “Dislipidemi ve Tedavisi”, Medikal Tedavi, Ed: Candan, İ., 171-193, Antıp AŞ, Ankara, 2003.

 

7.     Kılıçkap, M. ve Candan, İ., “Pulmoner Kapak Hastalıkları”, Medikal Tedavi, Ed: Candan, İ., 263-265, Antıp AŞ, Ankara, 2003.

 

8.     Kılıçkap, M., Candan, İ., “Triküspit Kapak Hastalıkları”, Medikal Tedavi, Ed: Candan, İ., 267-271, Antıp AŞ, Ankara, 2003.

 

9.     Kılıçkap, M. ve Kervancıoğlu C, “Perikart Hastalıkları”, Temel İç Hastalıkları, Eds: İliçin, G., Ünal, S., Biberoğlu, K. ve Süleymanlar, G., Cilt 1, 558-568, Güneş Kitabevi, Ankara, 2003.

 

10.  Kılıçkap, M., “Pulmoner Embolide Ekokardiyografi”, Venöz Tromboembolizm Tanı ve Tedavi, Ed: Şahin, A., 97-111, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2005.

 

11.  Kılıçkap, M., “Gebe Kalp Hastasına Yaklaşım”, Semptomdan Tanıya, Ed: Özenci, M., 97-118, Antıp A.Ş., 2005.

 

12.  Kılıçkap, M., “Ödemli Hastaya Yaklaşım”, Semptomdan Tanıya, Ed: Özenci, M., 129-140, Antıp A.Ş., 2005.

13. Turhan, S., Kılıçkap, M., “Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinde Ekokardiyografi”, Ekokardiyografi, Erol, Ç.  


Uluslararası Yayınlar:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=kilickap+m