ARŞ.GÖR. ÇİĞDEM KILIÇOĞLU CİHANGİR    
Adı : ÇİĞDEM
Soyadı : KILIÇOĞLU CİHANGİR
E-posta : kilicoglu@ankara.edu.tr
Tel : 03123162723/1214
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1983

EĞİTİM-ÖĞRETİM:

Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi - Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, 2007.

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2010. 

Doktora: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2017. 

İŞ TECRÜBESİ

Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (2009-devam ediyor)

YAYIN ve FAALİYET LİSTESİ

Tezler

Yüksek Lisans Tezi: Albaylar Cuntası Döneminde Yunanistan’ın Türkiye Politikası (1967-1974)

Doktora Tezi: II. Meşrutiyet'ten Milli Mücadele'ye Anadolu'da Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutlarıyla Rum Örgütlenmeleri (1908-1922)

Ulusal ve Uluslararası Bildiriler

1- "Yunanistan'da Ulusal Bölünme ve Birinci Dünya Savaşı'na Giriş", II. Uluslararası Tarih Sempozyumu: 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, İzmir, 16-18 Ekim 2014.

2- "Sakarya Savaşı Öncesinde Yunan Savaş Meclisi'nin Kütahya Toplantısı", III. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu, Haymana, 11-12 Eylül 2014.

3- "İzmir'de Modern Sporun Öncüsü Bir Rum Kulübü: Panionios Jimnastik Kulübü", İzmir Spor Tarihi Sempozyumu, İzmir, 15 Şubat 2018.

Makaleler

1- (Ödüllü makale) Adnan Menderes Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu 'Başbakan Adnan Menderes'in Dönemi, Yaşamı ve Siyasal Mücadelesi' konulu Bilimsel Araştırma ve İnceleme Yarışmasında mansiyon (4.’lük) ödülü (Arş. Gör. Çağla Derya Tağmat ile birlikte), 2011. Türk Yunan İlişkilerinde Son Dostluk Rüzgârı: Adnan Menderes ve Celal Bayar’ın Atina Ziyaretleri”, Aydın, 2012.

2- “Lozan Barış Konferansı’nın İlk Aşaması ve Konferansın Kesintiye Uğradığı Dönemde Yunanistan”Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 53, Lozan Antlaşması Özel Sayısı, Ankara, 2013, s. 129-154.

3- "Yunanistan'da Monarşi Üzerine Bir Değerlendirme"Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 58, Bahar 2016, s. 99-121.

4- "Modern Yunanistan'ın Karanlık Çağı: Albaylar Cuntası 1967-1974", Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, s. 518-539.

Kitap Bölümleri/Editörlük

1- (Editörlük) Genç Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam: Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Üniversitesi Basımevi,  Ankara, 2012. (Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan ve Öğr. Gör. Kadri Unat ile birlikte)

2- "Osman Nuri Ergin (1883-1961)", Türkiye'nin Birikimleri 5: Tarihçiler, İlke Yayıncılık, İstanbul, 2015.

Sempozyum Düzenleme Komitesi Üyeliği

1- 90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu, 12 Eylül 2011.

2- II. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana   Sempozyumu, 12 Eylül 2012.

Burslar

Türk Tarih Kurumu Yurt İçi Doktora Araştırma Bursu, 2013 - 2016.

Erasmus Staj Hareketliliği Programı ile 3 Aylık Araştırma Bursu (Yunanistan Panteion Üniversitesi), 2009.

Yanya Üniversitesi Çağdaş Yunanca Dil Sertifikası (Yunanistan), 2005.