ARŞ.GÖR. ABDULLAH BEYAZ    
Adı : ABDULLAH
Soyadı : BEYAZ
E-posta : abeyaz@ankara.edu.tr
Tel : (312) 596 16 04
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Araş. Gör. Dr. Abdullah BEYAZ 
Tarım Makinaları

Telefon :(312) 596 16 04
Faks :(312) 318 38 88
E-posta :abeyaz@ankara.edu.tr
Adres :Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TÜRKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : 09/03/1982 - YOZGAT
Bilimdalı :Tarım Makinaları
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :(Sayısal Görüntü İşleme ve Analiz Teknikleri, Makina ve Mekanizmalar Teorisi, Ergonomi / Digital Image Processing and Analysis Techniques, Machine and Mechanism Theory, Ergonomics.)

Eğitim ve Akademik Deneyim
Dr.
(2009 / 2014)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans
(2005 / 2008)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
(Elmalarda Mekanik Zedelenmenin Görüntü Analiz Tekniği İle Belirlenmesi / Determining of Mechanical Damage of Apples by Using Image Analysis Technique.)

Aras. Gör.
(2007 / -)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ / Ziraat Fakültesi / Tarım Makinaları Bölümü.

Lisans
(2000 / 2005)
(2001 / 2008)

(ANKARA ÜNİVERSİTESİ / Ziraat Fakültesi / Tarım Makinaları Bölümü.)

(ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / İktisat Fakültesi / Maliye Bölümü.)

 
Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri
Hakemlik Yaptığı Dergiler:
Food and Bioprocess Technology
Journal of Food Quality
Journal of Agricultural Sciences (A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi)
Verdiği Lisans Dersleri
1. Makina Elemanları Uyg.
2. Makina ve Mekanizmalar Teorisi Uyg.
3. Bitki Koruma Makinaları Uyg.
4. Teknik Resim Uyg.
5. Tarım Makinaları Uyg.
 

Projeler

2013 – 2015 Ankara Üniversitesi (BAP Doktora Tez Projesi). Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Zeytin Varyetelerinin Tanımlanması (Araştırmacı olarak görev almaktayım.)

Yayınlar
 • BEYAZ, A., ÖZTÜRK, R, 2013. Görüntüİşleme Tekniği İle Yüklenmeye Bağlı Sırt Duruşunun Belirlenmesi. 19.. Ulusal Ergonomi Kongresi, 27-29 Eylül 2013, Balıkesir. Kongre Bildiri Kitabı 393 - 398 s

 •  

 • BEYAZ, A., ÖZTÜRK, R, 2013. Brinell Sertlik Ölçme Yönteminde Görüntü Analiz Tekniğinden Yararlanma Olanakları. 28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 4-6 Eylül 2013, Konya. Kongre Bildiri Kitabı 68-73 s. 

 •  

 • BEYAZ, A., ÖZTÜRK, R., ACAR, A. İ.,2012. Süt Sağım Tesislerinde Görüntü Analiz Teknikleri ile Fiziksel Yüklenmenin Belirlenmesi. 18. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Kasım 2012, Gaziantep. Kongre Bildiri Kitabı 511 - 518 s. Özet/Tam metin

 •  

 • BEYAZ, A., OZTURK, R., 2012. Biçerdöver Sarsaklarında Kinematik Analiz. 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Samsun. Kongre Bildiri Kitabı, 298-305 s. Özet/Tam metin
 • BEYAZ, A., 2012. The Determination of Sharpness Change of Agricultural Machine Blades by Using Image Analysis Technique. The International Conference of Agricultural Engineering (CIGR-AgEng2012), Valencia, Spain on July 8-12, 2012. Web Page: http://cigr.ageng2012.org/comunicaciones-online/htdocs/principal.php?seccion=home Özet/Tam metin
 • OZTURK, R., BEYAZ, A., KOC, C., ACAR, A. I., 2012. Kinematic Analysis of Electro - Pneumatic Onion Sorting Simulator. The International Conference of Agricultural Engineering (CIGR-AgEng2012), Valencia, Spain on July 8-12, 2012. Web Page: http://cigr.ageng2012.org/comunicaciones-online/htdocs/principal.php?seccion=home Özet/Tam metin
 • BEYAZ, A., YEGUL, U., 2012. Kinematic Analysis of Fingered Type Mounted Mower Crank Mechanism by Using MSC ADAMS Software. The International Conference of Agricultural Engineering (CIGR-AgEng2012), Valencia, Spain on July 8-12, 2012. Web Page: http://cigr.ageng2012.org/comunicaciones-online/htdocs/principal.php?seccion=homeÖzet/Tam metin
 • BEYAZ, A.,2012. Book: Advanced Topics in Measurements. Chapter 7: Machine Vision Measurement Technology and Agricultural Applications., ISBN:978-953-51-0128-4, Web Page: http://www.intechopen.com/books/advanced-topics-in-measurements, InTech, March, 2012 Özet/Tam metin
 • BEYAZ, A., OZTURK, R., ACAR, A. I., TURKER, U., 2011. Determination of Enzymatic Browning on Quinces (Cydonia Oblongo) with Image Analysis. Journal of Agricaltural Mechinary Science, 411 - 414 p., Volume 7, Number 4. Özet/Tam metin
 • BEYAZ, A., EMİNOĞLU, M. B., ACAR, A. İ., ÖZTÜRK, R., TÜRKER, U., 2010. Tarım İşçileri El Antropometrisinin Görüntü Analiz Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi. 16. Ulusal Ergonomi Kongresi, 3-5 Aralık 2010, Çorum. Bildiri özetleri kitabı 22 s. Özet/Tam metin
 • BEYAZ, A., OZTURK, R., TURKER, U., 2010. Assessment of Mechanical Damage on Apples with Image Analysis. Journal: Food, Agriculture & Environment (JFAE), Online ISSN: 1459-0263, Year: 2010, Vol. 8, Issue 3&4, 476-480 p., Publisher: WFL. Özet/Tam metin
 • BEYAZ, A., COLAK, A., OZTURK, R., ACAR, A. I., 2010. Determination of Sugar Beet Topping Slice Thickness by Using Image Analysis Technique. Journal of Agricaltural Mechinary Science, 185 - 189 p., Volume 6, Number 3.Özet/Tam metin
 • EMINOGLU, M. B., BEYAZ, A., OREL, O., OZTURK, G., OZTURK, R., ACAR, A. I., 2010. Comparison of Tractor - Rotary Tiller Combination and Power Tiller in terms of Energy Expenditure of Operators. XVII th. World Congress of the International Comission of Agricultural and Biosystems Engineering, June 13-17, 2010, Quebec City, Canada, Book of Abstracts 238 p. Özet/Tam metin
 • BEYAZ, A., COLAK, A., EMINOGLU, M. B., OZTURK, R., ACAR, A. I., 2010. Determination of Crop Quality with Different Types of Sugar Beet Harvesters. XVII th. World Congress of the International Comission of Agricultural and Biosystems Engineering, June 13-17, 2010, Quebec City, Canada, Book of Abstracts 248 p. Özet/Tam metin
 • ÖZGÜVEN, M.M., TÜRKER, U., BEYAZ, A., 2010.Türkiye’nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu. G.O.Ü., Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010, 28(2), 89-100 s. Özet/Tam metin
 • EMINOGLU, B. M., OZGUVEN, M. M., BEYAZ, A., OZTURK, R., ACAR, A. I., 2009. Determining Postural Discomfort at Working with Power Tiller. Energy Efficiency and Agricultural Engineering Fourth International Scientific Conferance, Rousse/Bulgaria - (01-03.10.2009), 31 - 35 p., ISSN 1311 - 9974. Özet/Tam metin
 • BEYAZ, A., OZGUVEN, M. M., OZTURK, R., ACAR, A. I., TURKER, U., 2009. Image Analyze Technique for Measurements of Apple and Peach Tree Canopy Volume. Energy Efficiency and Agricultural Engineering Fourth International Scientific Conferance, Rousse/Bulgaria - (01-03.10.2009), 22 - 30 p., ISSN 1311 - 9974. Özet/Tam metin
 • BEYAZ, A., OZGUVEN, M. M., OZTURK, R., ACAR, A. I., 2009. Volume Determination of Kahramanmaras Red Pepper ( Capsicum Annuum L.) by Using Image Analysis Technique. Journal of Agricaltural Mechinary Science, 103 - 108 p., Volume 5, Number 1. Özet/Tam metin
 • BEKCAN, S., ATAR, H. H., BEYAZ, A., 2009. Measurement of the effects of liquid fertilizers at the different levels on duckweed (Lemna Minor L.) growth using image analysis technique. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 1205 - 1209 p. Özet/Tam metin