DOÇ.DR. YILDIZ ABİK    
Adı : YILDIZ
Soyadı : ABİK
E-posta : abik@ankara.edu.tr, abik_99@yahoo.de
Tel : 0 (312) 595 52 19
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

GÖRÜŞME SAATLERİ

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi
15.00-17.00ÖZGEÇMİŞ


Lise: T.E.D. Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi - 1986


Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – 1990


Yüksek Lisans: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü – 1994


(Tez Konusu: Borçlar Hukuku Açısından Akreditife Bakış,


Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU) 


Doktora: A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü – 2001 
(Tez Konusu: Promosyonlu Satım Sözleşmesi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet ÜNAL)


Yayınlar: 
1)Promosyonlu Satım Sözleşmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2002.
2) Kadının Soyadı ve Buna Bağlı Olarak Çocuğun Soyadı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005.
3) “Nişanlanma ve Nişanlılık”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005, Cilt: 54, Sayı: 2, s. 65 – 152. 
4) “Gaipliğin Nişanlılık Üzerindeki Etkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005, Cilt: 54, Sayı: 2, s. 153 – 181.
5) “Doktorun Sorumluluğunda Şans Kaybı: İyileşme Şansının Kaybı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2005, Cilt: 54, Sayı: 3, s. 241 – 287.
6) “Familiennamen der verheirateten Frau und des Kindes im Rahmen des Gesetzentwurfes zur Änderung der Artikel 187 und 321 des türkischen Zivilgesetzbuches”, Free Law Journal, Volume 3, Number 3, 18 July 2007, s.33– 100.

7)Normun Koruma Amacı Teorisi”,  AÜHFD 2010, Cilt: 59, Sayı: 3, s. 345- 448.

8)“Taşınmaz Malikinin Olumlu Müdaheleler Nedeniyle Komşulara Karşı Sorumluluğu”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EÜHFD) 2010, Cilt XIV, S. 3- 4, s. 145- 186.

 9) “Türk Medeni Kanunundaki Hükümler ve Çocuk Hukukundaki Temel İlkeler Çerçevesinde Velayette Çocuğun Yararı”, Prof.Dr. Şener Akyol’a Armağan (Armağan Yayın Kurulu Ersin Çamoğlu, İlhan Helvacı, Veysel Başpınar, Halil Akkanat, Zekeriya Kürşat), İstanbul 2011, Filiz Kitabevi , s.1-73.

10)“Eski ve Yeni Türk Medeni Kanunu’nda Evli Kadının Bir Meslek ve Sanatla Uğraşmasına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, “Woman 2011 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’ Sempozyumu 4th International ‘Women’ as a Category of Science Symposium 4-6 May 2011- Malatya  Proceedings Bildiriler Kitabı, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 2011 Cilt 1 Özel Sayı, 569-581.

11)  “İpotekli Konut Kredisi Kullanan Tüketicinin Temerrüdü, Toprak Mülkiyeti Sempozyum Bildirileri (Yayına Hazırlayan: Dr. Sonay Bayramoğlu Özuğurlu), Memleket Yayınları: 5, Ankara, Haziran 2010, s. 347- 368.

12)“Kaynak Hakkına İlişkin Türk Medeni Kanunu’ndaki Hükümler Hakkında Bir Değerlendirme”  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, Cilt:3 Sayı:1 Bahar 2010 tarihli 1.Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu Özel Sayısının 79-91.

13) Gerhard Hohloch'un Privatrecht in Europa Vielfalt, Kollision, Kooperation Festschrift für hans Jürgen Sonnenberger zum 70. Geburtstag” isimli 2004 yılında yayımlanan armağandaki “Unterhaltsstatut und Rechtswahl” adlı 401-416. sayfalar arasındaki Almanca makalesinin Türkçeye çevirisi : “Nafaka Statüsü ve Hukuk Seçimi”  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2 Haziran-Aralık 2012, 523- 542.

14) Gerhard Hohloch’un “Festschrift für Peter Schlechtriem zum 70. Geburtstag. Tübingen 2003- Mohr Siebeck” isimli armağanın 377-394. sayfalarında yayımlanan “Probleme und Zukunft des Fremdrechtsebscheins” başlıklı makalesinin Türkçeye çevirisi:  “Yabancı Hukuka Dayanan Mirasçılık Belgesinin Sorunları ve Geleceği”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2 Haziran-Aralık 2012, 499-522.Yabancı Diller: İyi derecede İngilizce, Almanca


Yurt Dışında Dil Kursları ve Araştırmalar:
1)1 Ağustos  1999 – 30 Eylül 1999 – Almanya  Göttingen Goethe Enstitüsü – 2 Aylık Dil Kursu (Oberstufe) 
2)1 Ekim 1999 – 30 Eylül 2000 – Freiburg Albert- Ludwigs Üniversitesinde DAAD Bursuyla doktora tezimle ilgili araştırmalar  (Prof. Dr. Gerhard HOHLOCH’un Danışmanlığında) 

AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER: Akademik Danışmanlık

UZMANLIK ALANLARI

Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku, Sağlık Hukuku, Çocuk Hukuku.