ARŞ.GÖR. AYDAN ACAR ŞAHİN    
Adı : AYDAN
Soyadı : ACAR ŞAHİN
E-posta : aydanacar24@gmail.com, acar@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 212 67 20 / 1062
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yılı:

12/04/1987

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü C blok Tandoğan- ANKARA

Telefon :

0 312 212 67 20 / 1062 veya 1534

Faks :

0 312 223 23 95

e-posta :

aydanacar24@gmail.com

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Hacettepe

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

Haziran 2010

Türkiye

Ankara

Fen Bilimleri

Botanik

Y.Lisans

2010 - 2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji/Botanik

Ars.Gör.

2010-.....

Worcester Üniversitesi

İngiltere

Worcester

National Pollen and Aerobiology Research Unit (NPARU)

“Advance Aerobiology” kursu

13-20 AĞUSTOS 2011

UZMANLIK ALANLARI

Palinoloji, Bitki Morfolojisi ve Anatomi, Aerobiyoloji, Allerji

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. S. Avci, C.Sancak, A. Can, A. Acar, N. M. Pinar. Pollen morphology of the genus Onobrychis (Fabaceae) in Turkey. Turkish Journal Botany. DOI: 10.3906/bot-1207-52.

2. N. M. Pinar, Akan H, Çeter T, Aytaç Z, Ekici M, Acar A and Akdoğan S. 2013.   Comparative pollen morphology of annual Trigonella L. (Fabaceae) in Turkey. Plant. Syst. Evol.

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Erol Kodak, N.Münevver Pınar, Nezaket Adıgüzel and Aydan Acar., 2012. Pollen Morphology of some taxa of genus Tanacetum L. (Asteraceae) in Turkey. Melliferae. 24(12), 2-10.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 Pınar N.M., Altıntaş Ufuk D., Kendirli Güneşer S., Bingöl G.,  Yılmaz M., Çeter T., Akdağ P., Acar A. 2012. Adana İli Alerjik Egzotik Bitkileri Ve İnsan Sağlığına Yönelik Bilgilendirme. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım.

Acar A., Sağ H., Yalız Ş.E. Pınar N.M., 2012. 10000 Metre Yükseklikte Atmosferik Polen Ve Sporlar. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım.

Pınar N.M., Çeter T., Aydın F. Acar A., Altıntaş Ufuk D., Bingöl Karakoç G.,  Yılmaz M., Akdağ P., Kendirli Güneşer S. Adana Atmosferinin 10 Yıllık Alerjik Polen Takvimi. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım (Poster birinciliği ödülü kazanılmıştır)

Bayar E., Akdoğan S., Altuner E.M., Çeter T., Acar A., Pınar N.M. 2012. Betula pendula (huş) ve Corylus avellana (Fındık) Türlerinin Polen Protein Profillerinin Karşılaştırılması. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım.

Yalçınkya B., Alan Ş., Pınar N.M., Yıldırım Ö., Acar A.  2012. Aspergillus Cinsine Ait 3 Türün ( A. flavipes, A. niger, A. oryzae ) Profillerinin Karşılaştırılması. 19. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya, 7-11 Kasım.

Çeter T., Pınar N.M., Keçeli, T., Aydın F. And Acar A. 2012. One year aeropalynological analysis of atmospheric pollens in Çankırı, Turkey. 13 th International palynological congress, 9 th international organisation of paleobotany conference. Tokyo, Japan.

Çeter T., Pınar N.M., Türkmen Z., Aydın F. And Acar A. 2012. Atmospheric pollen calendar of Giresun, Turkey. 13 th ınternational palynological congress, 9 th international organisation of paleobotany conference. Tokyo, Japan.

Pınar N.M.,Ascı B., Büyükkartal N., Hamzaoglu E., Budak Ü., Çölgecen H. and Acar A. 2012. Comparative pollen morphology of sections Doriae and Reniformes of the genus Senecio L. (Asteraceae) from Turkey. 13 th ınternational palynological congress, 9 th international organisation of paleobotany conference. Tokyo, Japan.

Acar A., Avcı S., Sancak C., Can A., Pınar N.M. 2012 “Türkiye Onobrychis Cinsi Hymenobrychis (Fabaceae) Seksiyonunun Polen Morfolojisi”. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, Ege Üniversitesi-Eylül)

Sağ H., Acar A., Pınar N.M., Yalız Ş.E. 2012. Uçaklardaki Polen Taşınımının Ekolojik Dengeye Etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, Ege Üniversitesi- 3-7 Eylül)

Silici S., Çeter T., Pınar N.M., Acar A. 2012. Allergic Pollen Calendar of Kayseri Atmosphere. 11th Asian Apicultural Association conference, Apiexpo&Workshop. Kuala Terengganu, Malaysia.